Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Balci T., "Die Germanistik Ist Heimatlos", LILI-ZEITSCHRIFT FUR LITERATURWISSENSCHAFT UND LINGUISTIK, vol.43, pp.151-152, 2013 (Link)
Balci T., "Language Cultivation Institutions In Turkey", MUTTERSPRACHE, vol.114, pp.60-65, 2004
Balci T.-.H., "Language Diversity Or Language Monopoly? An Example For Failed Foreign Language Politics From Turkey", MUTTERSPRACHE, vol.114, pp.265-271, 2004 (Özet) (Abstract)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Balci T., Balci H., Arisoy H. , "Türkische und deutsche Werbung für Parfüm und Kosmetik", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Journal of Çukurova University Institute of Social Sciences), vol.26, pp.115-130, 2017 (Link)
Balci T., Panzer Ü., Balci H., Kaçar E., "EIN ÜBERBLICK ÜBER DIE AKTIV- UND PASSIVDIATHESE IM TÜRKISCHEN UND IM DEUTSCHEN", Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.11, pp.191-206, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Balci T., Balci H., "Türkische Numeralklassifikatoren und ihre Kollokationen mit Nomen. Mit Anspielung auf deutsche Entsprechungen", WIENER ZEITSCHRIFT FÜR DIE KUNDE DES MORGENLANDES, vol.106, pp.9-20, 2016
Balci T., Bağatir G., Wegener R. , Kaçar E., Balci H., "DIE RELEVANZ DER VERBALEN PRÄFIXBILDUNGEN IM DAFUNTERRICHT", Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.11, no.3, pp.389-404, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Balci T., Kaçar E., Panzer Ü., "Die Kausativierung im Deutschen und im Türkischen", Diyalog Interkulturelle Zeitschrift Für Germanistik, vol.4, pp.13-28, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Balci T., Balci H., "Zaman, Kip Ve Kip(Sel)Lik Kavramlari Hakkinda", International Journal of Languages? Education and Teaching , vol.3, no.., pp.377-391, 2015 (Link) (Özet) (Abstract)
Balci T., "Sind Die Türkischen Affixe -I, -Iş, -Ik, -O Und -Oş Ableitungs- Oder Flexionssuffixe?", WIENER ZEITSCHRIFT FÜR DIE KUNDE DES MORGENLANDES, vol.., no.., pp.13-20, 2014 (Link)
Balci T., "Almanya?Da Kültürel Öğeler İçeren Levha Metinleri", Turkish Studies , vol.8, pp.121-131, 2013 (Link) (Özet) (Abstract)
Balci T., "Kürzungen Im Türkischen", Turkish Studies, vol.8, pp.215-224, 2013 (Özet)
Balci T., "Der türkische Jussiv und seine Wiedergabemöglichkeiten im Deutschen", Diyalog. Interkulturelle Zeitschrift für Germaistik, pp.69-80, 2013
Balci T., Pircanlı D., "Semiotische Merkmale In Der Werbung Von Türkischen Und Deutschen Alkoholischen Getränken", Mediterranean Journal of Humanities, cilt.II, ss.206-211, 2012 (Link) (Abstract)
Balci T., "Überblick über Deutsch als Fremdsprache in der Türkei", tribüne , no.4, pp.3-6, 2012
Balci T., Yavuz N., "İşletme Dilbilimi: Antipazarlama Dilbilimi ", Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi (pi), ss.12-18, 2008
Balci T., Yavuz N., "İşletme Dilbilimi: Antipazarlama Dilbilimi", Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi (pi), ss.12-18, 2008
Balci T., "İşletme Dilbilimi", Cumhuriyet Bilim ve Teknik, ss.21-21, 2007
Balci T., "Cumhuriyet Bilim ve Teknik", ALES - Akademik Personeli ve Lisansüstü Eğitimi Engelleme Sınavı, ss.22-22, 2007
Balci T., "Yükseköğretimde zorunlu dersler verimli mi? ", Cumhuriyet Bilim ve Teknik , ss.22-22, 2006
Balci T., Serindağ E., Aksöz A.S., "Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Öğrencilerinin ve Öğretim Elemanlarının Öğrenim- Öğretim Süreçlerine ve Değerlendirmeye Yönelik Görüşleri", ÇÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.14-28, 2006
Balci T., Serindağ E., Aksöz A.S., "1998-1999 Eğitim-Öğretim Yılında Uygulamaya Konulan Öğretmen Yetiştirme Lisans Programlarının Değerlendirilmesi: Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği Örneği", ÇÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.1-13, 2006
Balci T., "Ekodilbilim ya da Çevredilbilim", Cumhuriyet Bilim ve Teknik, ss.11-11, 2006
Balci T., "Dünyanın En Tuhaf Dili: Pirahã", Cumhuriyet Bilim ve Teknik, ss.17-17, 2006
Balci T., "Valenzstrukturabhängige Probleme beim DaF-Lernen türkischer Studierender", Deutsch als Fremdsprache, vol.47, pp.239-241, 2006
Balci T., "Geçmişten Bugüne Yabancı Dile Bakış Hakkında Birkaç Söz", Kemalist Öğreti, ss.10-10, 2005
Balci T., "Ortaçağda Öğrenci Olmak... ", Kemalist Öğreti, ss.12-12, 2005
Balci T., "Ortaçağ Üniversitelerinde Rektörlerin Seçimi", Cumhuriyet Bilim ve Teknik, ss.21-21, 2005
Balci T., "Ortaçağda Aydın ve Üniversite Hakkında Birkaç Söz", Kemalist Öğreti, ss.5-5, 2005
Balci T., "Ulusal Bilimsel Dergi Yayıncılığı", Cumhuriyet Bilim ve Teknik, ss.20-20, 2005
Balci T., "Kurumunu sevmek ve üniversitede hak arama bilinci", Cumhuriyet Bilim ve Teknik, ss.12-12, 2003
Balci T., "Dilin Kökeni, Dil - Düşünce ve Evrensel Dilbilgisi İlişkisi.", Cumhuriyet Bilim ve Teknik, ss.14-14, 2003
Balci T., ""Eğitim" Kavramı Üzerine", Güney Kültür Dergisi, ss.7-8, 2003
Balci T., ""Edat" Bağlamında Sözcük Türlerine Yeni Bir Yaklaşım", TÖMER Dil Dergisi, ss.7-16, 2003
Balci T., "YEK Taslağına Destek Veren Demokratlar Saf ya da Romantik mi?", Cumhuriyet Bilim ve Teknik, ss.10-11, 2003
Balci T., "Sosyal Bilimlerde Alman Endüstri Normu "DIN" ve Psikolojik Hizmetlerin Ölçünlüleştirilmesi", Güney Kültür Dergisi, ss.3-4, 2003
Balci T., "2001 Avrupa Diller Yılı", Cumhuriyet Bilim ve Teknik , ss.15-15, 2001
Balci T., Kanatlı F. , "Zum Problem Der Kasuswahl Bei Wechselpraepositionen. Eine Empirische Untersuchung", ÇÜ Eğitim Fakültesi Dergisi , vol.0, pp.12-17, 2001 (Özet) (Abstract)
Balci T., "Ad Takımı - Sıfat Takımı Sorunu", TÖMER Dil Dergisi, ss.14-17, 2001
Balci T., "Yalnız Batı Dillerinden Gelen Sözcükler mi Türkçe İçin Yabancı?", Çağdaş Türk Dili, ss.24-25, 2000
Balci T., Kanatli F., "Türkçede Gelişme Eğilimleri: Önekimsilerle Eylem Türetimi.", TÖMER Dil Dergisi , ss.65-74, 2000
Balci T., Aslan H.O., "ÇUKUROVA ÜNI'VERSİTES¡ EĞİTIM FAKÜLTESİ ALMAN DİLİ EĞITİMİ BÖLÜMÜNDE UYGULANAN ESKİ DERS PROGRAMI İLE YÖK'ÜN EĞİTİM FAKÜLTELERİNiN ALMAN DİLİ EGİTİMİ ANABİLİM DALLARINDA UYGULANMASINI ÖNGÖRDÜĞÜ YENİ PROGRAMIN KARŞILAŞTIRMALI ELEŞTiRiSİ", ÇÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.46-57, 1999
Balci T., "Eğitim Fakültelerinin Yabancıdiller Eğitimi Bölümlerindeki Çeviri Derslerinin Çeviri Uzmanlarınca Verilmesi ve Ölçme Değerlendirme Üzerine", TÖMER Dil Dergisi , ss.5-13, 1999
Balci T., "Güzel Türkçe ya da Dil-Söz Ayrımı", Çağdaş Türk Dili, ss.33-35, 1999
Balci T., "?Hiç? ve ?Ne... Ne...? Üzerine", Çağdaş Türk Dili, ss.11-15, 1998
Balci T., "Das Germanistik- bzw, DaF-Studium in der Türkei. Probleme und Lösungsvorschläge", Info DaF, vol.5, pp.621-624, 1997
Balci T., Gündoğdu M., "Çeviri Etkinliği ve Türkçenin Kullanımı", TÖMER Dil Dergisi , ss.40-47, 1997
Balci T., Balci H., "Kadın Erkek Eşitsizliğinin Nedenleri ve Dil Kullanımına Yansıması", ÇÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.40-55, 1996
Balci T., "Emanzipierte Lerneraeusserungen in der Lerner-Lehrer und Lerner-Lerner-Kommunikation", TÖMER Dil Dergisi , ss.55-62, 1996
Balci T., "Deutsch als Unterrichtssprache bei germanistischen Lehrveranstaltungen? ", ÖDaF-Mitteilungen, vol.1, pp.65-70, 1996
Balci T., "Bildirişimsel Birleşim Değeri ve Dil Öğretimindeki Yer", TÖMER Dil Dergisi, ss.42-46, 1995
Balci T., "Ad Takımı - Sıfat Takımı Sorunu", Çağdaş Türk Dili, ss.5-7, 1995
Balci T., "Die Fremdwortdiskussion am Beispiel deutsch-türkischer Internationalismen im Wirtschaftswortschatz", Diyalog, pp.95-101, 1994
Balci T., "Dil Öğreniminin Biyolojik Temelleri", Çağdaş Türk Dili, ss.23-33, 1993
Balci T., "Çevrilebilirlik - Çevrilemezlik Sorunu", Gündoğan Edebiyat, ss.127-133, 1993
Balci T., "Türkiye?de Pek Uygulanmayan Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri Üzerine", Öğretmen Dünyası, ss.7-11, 1993
Balci T., "Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Üzerine Genel Öneriler", Çağdaş Türk Dili, ss.19-26, 1993
Balci T., "Paragraf Nasıl Olmalıdır? ", Öğretmen Dünyası, ss.27-29, 1992
Balci T., "Wenn das Türkische eine Genuskategorie hätte... ", Deutsch lernen, pp.240-247, 1992
Balci T., "Wörterbuchbenutzung beim Fremdsprachenerwerb", Unisono, vol.1, pp.21-23, 1992
Balci T., "Vennenmann?ın Seslem İlkeleri", Çağdaş Türk Dili, ss.31-35, 1991
Balci T., "Eine neue Syntaxtheorie: Die natürlichkeitstheoretische Syntax", Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.201-206, 1991
Balci T., "Der Fremdsprachenunterricht in der Türkei: Methodische und lerntheoretische Überlegungen", Ankaraner Beitraege, ss.133-139, 1991
Balci T., "Birleşik Sözcükler ve Öztürkçe Üzerine", Çağdaş Türk Dili, ss.345-352, 1991
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Dönger A. , Balci T., Agvan Ö. , "LANGUAGE WITHOUT LITERATURE - LITERATURE WITHOUT LANGUAGE: A CONTRIBUTION TO LITERARY LINGUISTICS", Universidad 2018 11no. Congreso Internacional de Educación Superior Universidad 2018, KÜBA, - , vol.-, no.-, pp.1- (Link)
Balci T., Darancik Y., Yavuz N., "Pragmatic Valence and its Effect on Language", Universidad 2018 11no. Congreso Internacional de Educación Superior Universidad 2018, Havana, KÜBA, 13-16 Şubat 2018, vol.-, no.-, pp.1-1 (Link)
Dönger A. , Agvan Ö., Balci T., "Analysis of Educational Material's Effect on Students Motivation", Universidad 2018 11no. Congreso Internacional de Educación Superior Universidad 2018, HAVANA, KÜBA, 12-16 Şubat 2018, vol.-, no.-, pp.1-1 (Link)
Balci T., Aksöz M., "GERMAN AS A SECOND FOREIGN LANGUAGE AT ANADOLU-GYMNASIA. COMPETENCE EXPECTATIONS AND LEVELS ", 04th International conference on Education and Distance Learning (ICEDL 2018, Kolombo, SRI LANKA, 17-18 Mayıs 2018, pp.19-19
Balci T., Kaçar E., Çopur A., "RHETORICS OF UNIVERSITY STUDENTS IN A CONTEXT OF FACEBOOK LANGUAGE", PEDAGOGIA 2017. 30 de enero al 3 de febrero de 2017 Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba , HAVANA, KÜBA, 30 Ocak - 3 Şubat 2017, pp.1744-1753
Balci T., Kaçar E., Çopur A., "ISSUES AND EXPECTATIONS OF GERMAN LANGUAGE TEACHER TRAINING STUDENTS ABOUT EDUCATION SYSTEM", PEDAGOGIA 2017. 30 de enero al 3 de febrero de 2017 Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba , HAVANA, KÜBA, 30 Ocak - 3 Şubat 2017, pp.862-869
Balci T., "Eğitim - Öğretim Sürecinde Öğreticiden Kaynaklanan Sorunlar", Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 11-15 Mayıs 1996, pp.1-6
Balci T., "Kontrastive Analyse deutsch-türkischer Phraseologismen im Bereich 'Ohr' bzw. 'kulak' und die Möglichkeit ihrer Anwendung in verschiedenen Unterrichtsfaechern an den Deutschabteilungen.", Germanistik Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 15-18 Mayıs 1993, pp.1-10
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Balci T., Darancik Y., Nihat Y., "EDİMSEL BİRLEŞİM DEĞERİ VE ÇEVİRİYE YANSIMASI", in: Schriften zur Sprache und Literatur II, Balcı T., ÖZTÜRK A. O., SERİNDAĞ, E., Eds., IJOPEC Publication, LONDRA, pp.225-235, 2018 (Link)
Aksöz M., Balci T., "Deutsch als zweite Fremdsprache an Anadolu-Gymnasien. Kompetenzerwartungen und Kompetenzniveaus", in: Schriften zur Sprache und Literatur II, BALCI, T. ÖZTÜRK, A. O, SERİNDAĞ, E., Eds., IJOPEC PUBLICATION, LONDRA, pp.104-111, 2018 (Link)
Darancik Y., Balci T., "BAĞIMSAL DİLBİLGİSİ BAĞLAMINDA TÜRKÇE VE ALMANCADA SIFATLARIN BİRLEŞİM DEĞERİ", in: Schriften zur Sprache und Literatur, BALCI, T. HOLZAPFEL, O. SERİNDAĞ, e., Eds., IJOPEC Publication, LONDRA, pp.148-160, 2017 (Link)
Balci T., Holzapfel O. , Serindağ E., Eds., "Schriften zur Sprache und Literatur", IJOPEC Publication, LONDRA, 2017 (Link)
Balci T., Darancik Y., "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FACEBOOK ORTAMINDAKİ DİL EDİMLERİ ", in: Schriften zur Sprache und Literatur , BALCI, T. HOLZAPFEL, O. SERİNDAĞ, e., Eds., IJOPEC Publication, LONDRA, pp.283-296, 2017 (Link) (Özet) (Abstract)
Balci T., Balcı U. , Balci H., Kaçar E., "Türkçe Birleşik Zamanlar ve Almanca Karşılıkları", Karahan Kitabevi Yayınları, ADANA, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Balci T., "Die Erweiterung Des Wortschatzes: Eine Analyse Am Beispiel Türkisch ? Deutsch", Festschrift für Prof. Dr. Yılmaz Özbek zum 67. Geburtstag , Sarı, A., Ed., Çizgi, Konya, ss.73-82, 2015 (Özet) (Abstract)
Balci T., "Yaşar Kemal?In Kuşlar Da Gitti Romanı Ve Almanca Çevirisindeki Renk Sözcükleri", Yaşar Kemal Çukurova Ödülü 2015 , Duyuler, D., Ed., Öz Baran Ofset, Ankara, ss.223-232, 2015 (Abstract)
Balci T., Serindağ E., Aksöz A.S., "Almanca Önekli Eylemler Sözlüğü Wörterbuch Deverbaler Deutscher Verbpräfigierungen", Ulusoy Matbaası, ADANA, 2010
Balci T., "Grundzügeder Türkisch - Deutschen Kontrastiven Grammatik", Ulusoy Matbaası, ADANA, 2009
Balci T., "Dil Oyunları ya da Dil Mühendisliği: Mustrafa Balbay'ın Dil Kullanımı", in: 4. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu 17-19 Haziran 2004 Bildirileri , A. O. Öztürk, N. A. Dellal, U Balcı, Eds., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi , Çanakkale, pp.1-10, 2004
Balci T., "Die Rechtschreibreform aus der Sicht türkischer DaFler", in: Fremdsprachenunterricht und die Stellung des Deutschen in der Türkei , Mustafa Çakır, Eds., Shaker Verlag, Aachen, pp.1-10, 2001
Balci T., "Küreselleşme ve Dil", in: Bildiriler. XV. Dilbilim Kurultayı , Ö. Demircan, A. Erözden, Eds., İstanbul Üniv., İstanbul, pp.177-186, 2001
Balci T., "Türkiye?de Germanistik ve Turizm Eğitimi. Sorunlar ve Somut Çözüm Önerileri", ÇÜ Eğitim Fakültesi Yayınları, No 15, ADANA, 1998
Balci T., "Eksiltili Almanca Tümcelerde Çeviri ve Öğrenme Sorunları", in: Beitraege zum 6. Germanistik -Symposium, F.Kanatlı, Eds., Mersin Üniversitesi, Mersin, pp.49-62, 1998
Balci T., "ABRISS DER TÜRKISCH-DEUTSCHEN KONTRASTIVEN GRAMMATIK. EIN LEHRBUCH FÜR STUDIERENDE DES DEUTSCHEN ALS FREMDSPRACHE", Üniversite Fakülteler Kitapevi, DİYARBAKIR, 1993
DİĞER YAYINLAR
Balci T., "YÖK Yasası Aynen Kalmalıdır!", Diger, ss.12, 2004
Balci T., "Akademisyenlerin özgürlüğü sorunu", Diger, ss.6, 2004
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi