Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2006 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat fakültesi, 2001 - 2006
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 1996 - 2001
Arş.Gör., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat fakültesi, 1989 - 1996
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Bölüm Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Gıda Mühendisliği, , 08.09.2013 - Devam Ediyor
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, S.Yabacı Karaoğlan, "Yöre Özelliklerinin Bornova Misketi Üzümü ve Şarabının Kalite Parametreleri Üzerine Etkileri,Aroma ve Fenol Bileşikleri Üzerine Etkileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2015.
Doktora, K.Şen, "Malatya Çevresi Yerli Kayısılarında Aroma Maddelerinin GC-Ms-O tekniği ile belirlenmesi ve bazı teknplojik işlemlerin aroma maddeleri üzerine etkileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2012.
Doktora, M.Yılmaztekin, "Biyoteknolojik yoldan doğal izoamil asetat ve etil asetat aromalarının üretimi üzerine araştırmalar", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2009.
Doktora, M.Darici, "Türkiye'de farklı coğrafi yörelerde üretilen yerli kalite kırmızı şarapların (Öküzgözü, Boğazkere, Kalecik karası) kimyasal ve duyusal tanımlayıcılarının kemometrik yöntemlerle belirlenmesi ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, Z.Çelik, "Narince üzümlerinin spontan fermantasyonu sırasında maya florasındaki gelişmeler ve izole edilen potansiyel mayaların şarap kalitesi üzerine etkileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, S.Gündoğdu, "ÜLKEMİZDE ÜRETİLEN MEYVE ŞARAPLARININ BİLEŞİMİ VE GIDA MEVZUATINA UYGUNLUKLARININ ARAŞTIRILMASI", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2015.
Yüksek Lisans, T.Arpa, "ELAZIĞ YÖRESİNDE YETİŞTİRİLEN KÖSETEVEK ÜZÜM ÇEŞİDİNİN KALİTE KIRMIZI ŞARAP ÜRETİM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2015.
Yüksek Lisans, I.İncesesli, "Pozantı (Adana) Koşullarında Yetiştirilen Siyah ?Carignane? ve ?Syrah? Üzümlerinin Şaraplık Değerleri Üzerine Bir Araştırma", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2013.
Yüksek Lisans, D.Çelik, "Bazı Malolaktik Bakteri Kültürlerinin (Oenococcus oeni) Kalecik Karası Şarabının Aroma Maddeleri Üzerine Etkisi ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2012.
Yüksek Lisans, M.Darici, " Denizli İlinin Değişik Rakımlı Alt Bölgelerinden Sağlanan Çalkarası Üzümlerinin ve Bu Üzümlerden Elde Edilen Pembe Şarapların Aroma Maddelerinin Belirlenmesi,", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, Ü.Kayalar, "Ülkemizde Üretilen Bazı Şaraplarda ve Rakılarda Etil Karbamat Miktarlarının Belirlenmesi ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2011.
Yüksek Lisans, M.Sakarli, "Tokaloğlu Kayısısından Elde edilen Şarapların Aroma Maddeleri Üzerine bir Araştırma", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2009.
Yüksek Lisans, S.Özkandan, "Türk Rakılarında Aroma Maddelerinin GC-MS-FID Tekniğiyle Belirlenmesi ve Hammaddenin Aromatik Kalite Üzerine etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2009.
Yüksek Lisans, B.Biçer, "Türkiye?de Üretilen Brendilerin Uçucu Bileşenleri Üzerine Bir Araştırma", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2009.
Yüksek Lisans, L.Inserra, "Role of Drying Method on Chemical Characteristics of Alkaya Apricots from Malatya-Turkey", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2009.
Yüksek Lisans, M.Akbaş, "Ülkemizde Üretilen Üzüm Sirkelerinin Bileşimleri ve Gıda Mevzuatına Uygunlukları Üzerine Bir Araştırma", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2008.
Yüksek Lisans, K.Şen, "Durultma Maddelerinin Şaraptaki Bazı Pestisitlerin Ortamdan Uzaklaştırılmasına Etkileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2005.
Yüksek Lisans, E.Filiz, "Kayısı Şarabı Üretimi Üzerine Bir Araştırma", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2005.
Yüksek Lisans, O.Gözen, "Türk Rakılarının Bazı Uçucu Bileşikleri Üzerine Bir Araştırma", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2005.
Yüksek Lisans, A.Togay, "Böğürtlen Şarabı Üretimi Üzerine Bir Araştırma", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2005.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, TEZ SAVUNMA, Çukurova Üniversitesi / Gıda Müh., Ocak, 2015
Tez Savunma, Doktora tez savunma, Çukurova Üniversitesi / Bahçe Bitkileri, Temmuz, 2015
Tez Savunma, TEZ SAVUNMA, Çukurova Üniversitesi / Gıda Müh., Mart, 2014
Tez Savunma, TEZ SAVUNMA, Çukurova Üniversitesi / Gıda Müh., Mayıs, 2014
Tez Savunma, TEZ SAVUNMA, Çukurova Üniversitesi / Gıda Müh., Nisan, 2013
Tez Savunma, TEZ SAVUNMA, Çukurova Üniversitesi / Gıda Müh., Mart, 2012
Tez Savunma, TEZ SAVUNMA, Çukurova Üniversitesi / Biyoteknoloji, Mayıs, 2012
Tez Savunma, TEZ SAVUNMA, Çukurova Üniversitesi / Biyoteknoloji, Haziran, 2011
Tez Savunma, TEZ SAVUNMA, Çukurova Üniversitesi / Biyoteknoloji, Ocak, 2011
Tez Savunma, TEZ SAVUNMA, Çukurova Üniversitesi / Gıda Müh., Ocak, 2010
Tez Savunma, TEZ SAVUNMA, Çukurova Üniversitesi / Gıda Müh., Ocak, 2010
Tez Savunma, TEZ SAVUNMA, Çukurova Üniversitesi / Gıda Müh., Ocak, 2010
Tez Savunma, TEZ SAVUNMA, Çukurova Üniversitesi / Gıda Müh., Haziran, 2009
Tez Savunma, TEZ SAVUNMA, Çukurova Üniversitesi / Gıda Müh., Aralık, 2008
Tez Savunma, TEZ SAVUNMA, Çukurova Üniversitesi / Biyoteknoloji, Aralık, 2008
Tez Savunma, TEZ SAVUNMA, Çukurova Üniversitesi / Gıda Müh., Ekim, 2007
Tez Savunma, TEZ SAVUNMA, Çukurova Üniversitesi / Gıda Müh., Haziran, 2006
Tez Savunma, TEZ SAVUNMA, Çukurova Üniversitesi / Gıda Müh., Eylül, 2005
Tez Savunma, TEZ SAVUNMA, Harran Üniversitesi/Gıda Müh, Ekim, 2004
Tez Savunma, TEZ SAVUNMA, Çukurova Üniversitesi / Çevre Müh, Aralık, 2003
Tez Savunma, TEZ SAVUNMA, Çukurova Üniversitesi / Gıda Müh., Mayıs, 2003
Tez Savunma, TEZ SAVUNMA, Çukurova Üniversitesi / Gıda Müh., Kasım, 2003
Tez Savunma, TEZ SAVUNMA, Çukurova Üniversitesi / Gıda Müh., Eylül, 2002
Tez Savunma, TEZ SAVUNMA, Çukurova Üniversitesi / Gıda Müh., Ekim, 1999
Tez Savunma, TEZ SAVUNMA, Çukurova Üniversitesi / Gıda Müh., Ocak, 1998
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi