Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"SPME ve SAFE Metotlarının Osmaniye Yer Fıstığının Aroma Bileşimi Üzerine Etkisi", BAP Diğer, FBA-2018-10755, Yönetici, Devam Ediyor
"Impact of carbonic maceration on aroma profile and phenolic compounds in young primeur and aged red wines from Vitis vinifera L.cv Öküzgözü", BAP Doktora, FDK-2018-9900, Yönetici, Devam Ediyor
"Çukurova Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Alkollü İçkiler Analiz Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı Alt Yapısının Geliştirilmesi", BAP Alt Yapı, FAY-2018-10213, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Maya Tortusunda Tutma/Batonnage Tekniğinin Beyaz Şarabın Aroması Üzerine Etkisi", BAP Y.Lisans, FYL-2017-8665, Yönetici, 2018
"Sofralık Zeytin Fermantasyonunda Starter Kültür Kullanımının Zeytinin Aroması ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi", BAP Doktora, FDK-2017-7735, Yönetici, Devam Ediyor
"Doğu Anadolu Bölgesinin Önemli Bazı Üzüm Çeşitlerinden Üretilen Siyah Kuru Üzümlerin Besin Değerleri ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi ve Çekirdeksiz Kuru Üzüm ile Karşılaştırılması", BAP Doktora, FDK-2017-9612, Yönetici, Devam Ediyor
"MERLOT ŞARAPLARININ AROMA VE FENOLİK BİLEŞİKLERİ ÜZERİNE YÖRENİN (ŞARKÖY/TRAKYA-URLA/EGE) ETKİSİ", BAP Y.Lisans, FYL-2017-8598, Yönetici, 2018
"Türkiyede Farklı Coğrafi Yörelerde Üretilen Kalite Boğazkere Kırmızı Şaraplarının Aromasının Kimyasal ve Duyusal Tanımlayıcılarının Belirlenmesi", BAP Diğer, FBA-2016-5214, Yönetici, 2017
"Narince üzümünden izole edilen Saccharomyces ve nonSaccharomyces mayaların karışık ve saf kültürlerinin beyaz şarap aroması üzerine etkisi", BAP Y.Lisans, FYL-2016-6851, Yönetici, 2018
"Ülkemizde Üretilen Önemli Yerli ve Yabancı Şaraplık Üzüm Çeşitlerinin Şeker ve Organik Asit İçeriklerinin Belirlenmesi", BAP Y.Lisans, FYL-2015-4687, Yönetici, 2016
"Farklı bölgelerden elde edilen kekik ballarının aroma aktif bileşiklerinin ve duyusal tanımlayıcılarının belirlenmesi", BAP Y.Lisans, FYL-2015-3967, Yönetici, 2016
"Rakı Distilasyonununda Fraksiyonel Ayırmanın Ve Distilasyon Sayısının Aroma Maddeleri Üzerine Etkisi", BAP Y.Lisans, FYL-2015-5364, Yönetici, 2017
"Farklı Tatlı Sorgum (Sorghum Bicolor Var Saccharatum (L.) Mohlenbr.) Genotiplerinin Çukurova Ve Gap Bölgelerinde Biyo-Etanol Üretim Potansiyellerinin Saptanması", BAP Diğer, FUK-2015-5211, Yönetici, 2018
"Anason (Pimpinella anisum L) Tohumunun Uçucu Yağı ve Aroma Bileşimi Üzerine Depolama Süresinin Etkisi ", BAP Y.Lisans, FYL-2015-5436, Yönetici, 2017
"Narince Üzümlerinin Spontan Fermantasonu Sırasında Endojen Maya Florasının Belirlenmesi ve İzole Edilen Potansiyel Sacharomyces cerevisiae Starter Mayalarının Beyaz Şarap Kalitesi Üzerine Etkileri", BAP Diğer, FUK-2015-5255, Yönetici, 2017
"Narince Üzümlerinin Spontan Fermantasonu Sırasında Endojen Maya Florasının Belirlenmesi ve İzole Edilen Potansiyel Sacharomyces cerevisiae Starter Mayalarının Beyaz Şarap Kalitesi Üzerine Etkileri", TÜBITAK Projesi, 214O173, Yönetici, 2017
"Küpte Şarap Keten Gömlek Üzümünden Antik Dönem Yöntemiyle Organik Beyaz Şarap Üretimi", BAP Y.Lisans, FYL-2015-5361, Yönetici, 2017
"Farklı Tatlı Sorgum (Sorghum Bicolor Var. Saccharatum (L.) Mohlenbr.) Genotiplerinin Çukurova Ve Gap Bölgelerinde Biyo-Etanol Üretim Potansiyellerinin Saptanması", TÜBITAK Projesi, 114O947, Yönetici, 2018
"Narince üzümlerinin spontan fermantasyonu sırasında endojen maya florasının belirlenmesi ve izole edilen potansiyel starter mayaların şarap kalitesi üzerine etkileri", BAP Doktora, FDK-2014-3049, Yönetici, 2017
"Elazığ Yöresinde Yetiştirilen Kösetevek Üzüm Çeşidinin Kalite Kırmızı Şarap Üretim Potansiyelinin Belirlenmesi", BAP Y.Lisans, FYL-2014-3272, Yönetici, 2016
"Chemical and sensory characterisation of the aroma ofÇalkarası rose wine", BAP Diğer, FYD-2014-3392, Yönetici, 2015
"Uluslararası Yayınları Özendirme Desteği (1 Adet)", BAP Diğer, ZF2014DP11, Yönetici, 2015
"Ülkemizde Farklı Coğrafi Yörelerde Üretilen Öküzgözü Kırmızı Şaraplarının Aromatik Tanımlayıcılarının Enstrümental, Duyusal Ve Kemometrik Yöntemlerle Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 114O889, Yönetici, 2016
"Türkiye'de Farklı Coğrafi Yörelerde Üretilen Kalite Kalecik Karası Kırmızı Şaraplarının Aromasının Kimyasal ve Duyusal Tanımlayıcılarının Belirlenmesi", BAP Diğer, ZF2014BAP2, Yönetici, 2016
"Ülkemizde Üretilen Meyve Şaraplarının Bileşimi ve Gıda Mevzuatına Uygunlukları", BAP Y.Lisans, ZF2013YL31, Yönetici, 2015
"Bozcaada ve Çanakkale Yöresinde Yetiştirilen Adakarası, Kuntra (Karasakız) ve Karalahana Üzüm Çeşitlerinden Elde Edilen Şarapların Aroma Maddelerinin Karakterizasyonu", BAP Y.Lisans, ZF2013YL46, Yönetici, 2014
"Yöre Özelliklerinin Bornova Misketi Üzümü ve Şarabının Kalite Parametreleri Üzerine Etkileri", TÜBITAK Projesi, 112O832, Yönetici, 2015
"Bornova Misketi Şaraplarının Aromasının Duyusal ve Kimyasal Karakterizasyonu", BAP Diğer, ZF2013BAP4, Yönetici, 2014
"Yöre Özelliklerinin Bornova Misketi Üzümü ve Şarabının Kalite Parametreleri Üzerine Etkileri", BAP Doktora, ZF2012D13, Yönetici, 2015
"Çalkarası üzümünün ve bu üzümden elde edilen pembe şarapların fenol bileşiklerinin belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, ZF-2010-BAP-9, Yönetici, 2011
"Çalkarası Şarabının Serbest ve Glikozid Yapıdaki Bağlı Aroma Maddeleri Bileşiminin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, ZF-2009-BAP-15, Yönetici, 2012
"DENİZLİ İLİNİN DEĞİŞİK RAKIMLI ALT BÖLGELERİNDEN SAĞLANAN ÇALKARASI ÜZÜMLERİNİN VE BU ÜZÜMLERDEN ELDE EDİLEN PEMBE ŞARAPLARIN AROMA MADDELERİNİN BELİRLENMESİ", BAP Y.Lisans, ZF2009YL89, Yönetici, 2011
"Modifiye Atmosfer Paketleme, 1-methylcyclopropene (1-mcp) Ve Aralıklı Isıtma Uygulamalarının Bazı Nektarin Çeşitlerinin Muhafaza Ve Raf Ömrü Üzerine Etkileri", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK-TOVAG-1080021, Danışman, 2010
"Malatya'da Yetiştirilen Bazı Yerli Kayısı Çeşitlerinde GC-MS-Olfaktometri Teknikleri ile Aroma Maddelerinin Belirlenmesi ve Kurutma İşleminin Aroma Maddeleri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması", TÜBITAK Projesi, 107O552, Yönetici, 2009
"Malatya'da Yetiştirilen Bazı Yerli Kayısı Çeşitlerinde GC-MS-Olfaktometri Teknikleri ile Aroma Maddelerinin Belirlenmesi ve Kurutma İşleminin Aroma Maddeleri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK-1070552, Yönetici, 2009
"Biyodönüşüm yolu ile amil alkol içeren damıtma artıklarından izoamil asetat (muz aroması) üretimi", BAP Arastırma Projesi, ZF-2004BAP20, Yönetici, 2007
"Transgenik kavunlarda gen kaçışlarının kontrolü ve meyve kalite ve bitki özelliklerinin belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK-1040151, Araştırmacı, 2008
"Türk rakılarının bazı uçucu bileşikleri üzerine bir araştırma", BAP Y.Lisans, ZF-2004-YL46, Yönetici, 2005
"Kayısı şarabı üretimi üzerine bir araştırma", BAP Y.Lisans, ZF-2004-YL17, Yönetici, 2005
"M., Willopsis saturnus mayası ile izoamil asetat üretimi üzerine bir araştırma", BAP Arastırma Projesi, ZF-2004BAP13, Yönetici, 2007
"Biyoteknolojik yolla izoamil asetat ve etil asetat üretimi", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK-TOGTAG-3393, Araştırmacı, 2007
"Durultma maddelerinin şaraptaki bazı pestisitler üzerine etkisi", BAP Y.Lisans, ZF-2003-YL54, Yönetici, 2005
"Böğürtlen şarabı üretimi üzerine bir araştırma", BAP Y.Lisans, ZF-2003-YL53, Yönetici, 2005
"Ülkemizde Yetiştirilen bazı zeytin çeşitlerinin fenol bileşikleri profili ve bunların antioksidan etkilerinin belirlenmesi", Kalkınma Bakanlığı (DPT), DPT-2003K120320, Araştırmacı, 2006
"Türkiyede üretilen şarapların metanol miktarları üzerine bir araştırma", BAP Arastırma Projesi, ZF-2002-BAP9, Yönetici, 2003
"Farklı Miktarlarda Maya İlavesinin Emir Üzümünden Elde Edilen Şarabın Kalitesi Üzerine Etkisi", BAP Arastırma Projesi, ZF-2002BAP56, Araştırmacı, 2003
"Pozantı koşullarında yetiştirilen bazı şaraplık üzüm çeşitlerinin fenolojileri ile en uygun derim zamanının ve şaraplık değerlerinin belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK-TOGTAG-TARP-2521, Araştırmacı, 2003
"Kozan yerli portakalının ve bu portakaldan elde edilen şarabın aroma maddeleri üzerine bir araştırma", BAP Arastırma Projesi, -BAP-GM-99/05, Yönetici, 2001
"Kozan yerli çeşidinin portakal şarabına işlenmesinde maya florasındaki gelişmeler üzerine bir araştırma ", BAP Arastırma Projesi, -BAP-GM-99/04, Yönetici, 2001
"Öküzgözü Boğazkere üzümleri karışımından kaliteli bir şarap üretebilmek için en uygun cibre fermantasyonu süresinin belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK-TOGTAG/TARP-2409, Yönetici, 2001
"Kabuk maserasyonu uygulamasının Bornova misketi üzümünden elde edilen şıra ve şarapların bileşimi üzerine etkisi", BAP Arastırma Projesi, ZF-99-28, Yönetici, 2002
"Önemli bazı üzüm çeşitlerinin aroma maddelerinin ve şaraplık değerlerinin belirlenmesi ve elde edilen şarapların kalitelerinin geliştirilmesi üzerine bir araştırma", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK-TOGTAG/TARP-1858, Araştırmacı, 2001
"Önemli bazı üzüm çeşitlerinin ve bu çeşitlerden elde edilen şarapların aroma maddeleri üzerinde araştırmalar", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK-TOGTAG-1263, Araştırmacı, 1998
"Ülkemizin Önemli Bazı Üzüm Çeşitlerinden Gazlı Üzüm Suyu ve Düşük Alkollü İçki Üretimi Üzerinde Araştırmalar", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK-TOVAG-1149, Araştırmacı, 1995
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi