Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Bilimsel Faaliyetler
BİLİMSEL DERGİLERDEKİ GÖREVLER
Asos Journal (The Journal of Academic Social Science), Editör, 01.11.2013 - Devam Ediyor
Tarih Okulu (Journal of History School ), Editör, 01.09.2013 - Devam Ediyor
Güneysu, Yayin Kurul Üyesi, 01.08.2013 - Devam Ediyor
Anemon Dergisi, Danisma Kurul Üyesi, 01.08.2013 - Devam Ediyor
Uluslararası Dil Akademisi Dergisi (İJLA), Yardimci Editör, 23.06.2013 - Devam Ediyor
International Journal of Language Education and Teaching (IJLET), Yayin Kurul Üyesi, 01.06.2013 - Devam Ediyor
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Özel Sayısı), Danisma Kurul Üyesi, 01.06.2013 - 31.12.2013
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Özel Sayısı), Yayin Kurul Üyesi, 01.06.2013 - 31.12.2013
BİLİMSEL, DERNEK ORGANİZASYON ve KURULUŞLARDAKİ ÜYELİKLER / GÖREVLER
Çağdaş Drama Derneği, , Üye, 04.08.2003 - Devam Ediyor
KATILDIĞI BİLİMSEL KONGRE / SEMPOZYUM ve BİLİMSEL TOPLANTILAR
I. Yabancılara Türkçe Öğretimi Çalıştayı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi TÖMER, Mart 2014
7. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi - Muğla, Haziran 2014
TÜBİTAK (Türkolojide Araştırma Projesi Yazma Eğitimi), Mersin Üniversitesi TUAM, Haziran 2014
Ders Kitapları ve Eğitim Araçları İnceleme ve Değerlendirme Eğitimi, Millî Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı / Gaiantep, Mart 2013
5. Uluslarası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, Mersin Üniversitesi, Temmuz 2012
TÜBİTAK - Bilgilendirme ve Eğitim Semineri-, Çukurova Üniversitesi / Adana, Ocak 2012
Proje Hazırlama Eğitimi, T.C Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Osmaniye Yatırım Destek Ofisi, Nisan 2011
Prof. Dr. Mine MENGİ Adına Türkoloji Sempozyumu, Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Ekim 2011
Ortaöğretim Dil ve Anlatım Dersi Müfredat Programı Tanıtım Semineri, Millî Eğitim Bakanlığı ?Osmaniye?, Ekim 2010
Türkiye 12. Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri (Erken Çocukluk Döneminde Drama), Oluşum Drama Enstitüsü ? Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi - Ankara, Haziran 2010
14. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Semineri Adana Buluşması, Çukurova Üniversitesi / Adana, Mayıs 2009
Alternatif Öğretim Yöntem ve Teknikleri Semineri, M.E.B Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı (Aydın/Kuşadası Kuşadası Otelcilik ve Turizm Lisesi), Ağustos 2009
Türkiye 10. Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri (Eğitimde Drama Konulu, Maltepe Üniversitesi / İstanbul, Haziran 2008
12. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Semineri Hatay Buluşması (Mozaik Temalı), Mustafa Kemal Üniversitesi / Hatay, Nisan 2008
Türkiye 9. Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri (Drama Kavramları Konulu), Abant İzzet Baysal Üniversitesi / BOLU, Haziran 2007
Türkiye 4. Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri (İlköğretimde Drama ve Tiyatro Konulu), Ankara, Haziran 2002
BİLİMSEL HAKEMLİKLER
Journal of European Education (JEE), Dergide Hakemlik, Haziran 2014
Route Education Social Science Journal (Ressjournal), Dergide Hakemlik, Mayıs 2014
Uşak Sosyal Bilimler Dergisi, Dergide Hakemlik, Mart 2014
Anemon Dergisi, Dergide Hakemlik, Ağustos 2013
Tarih Okulu Dergisi, Dergide Hakemlik, Ağustos 2013
Asos Journal (The Journal of Academic Social Science), Dergide Hakemlik, Haziran 2013
International Journal of Language Education and Teaching (IJLET), Dergide Hakemlik, Haziran 2013
Uluslararası Dil Akademisi Dergisi (İJLA), Dergide Hakemlik, Haziran 2013
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi (Pegem Journal of Educaiton and Instruction), Dergide Hakemlik, Mayıs 2013
Ana Dili Eğitimi Dergisi (ADED), Dergide Hakemlik, Mart 2013
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi (TEKE), Dergide Hakemlik, Şubat 2013
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Özel Sayısı), Dergide Hakemlik, Ekim 2012
EKEV Akademi Dergisi, Dergide Hakemlik, Ağustos 2012
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Temmuz 2012
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Mart 2012
ETKİNLİK ORGANİZASYONU
Sevimli Eşek Karakaçan (Çocuk Oyunu), Organizatör, ADANA, TÜRKIYE, Nisan 2012
Bahar Şenliği Şiir Dinletisi, Organizatör, ADANA, TÜRKIYE, Mayıs 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi