Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kara Ö.T., "STUDENTS' SATISFACTION LEVELS OF TURKISH TEACHING PROGRAM AND SERVICES PROVIDED IN THIS PROGRAM IN TURKISH TEACHING DEPARTMENT AT CUKUROVA UNIVERSITY", Eğitimde Kuram ve Uygulama (Journal of Theory and Practice in Education), vol.13, pp.144-157, 2017 (Link)
Kara Ö.T., "PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ?ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ? DERSİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ", Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.11, pp.511-522, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Kara Ö.T., Gün M., Akkaya A. , "Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarının Türkçe Öğretim Merkezlerinde Görev Yapan Öğretim Elemanları Açısından Değerlendirilmesi ", Turkish Studies, vol.9, pp.1-16, 2014 (Link)
Kara Ö.T., "Türkçe Eğitiminde Drama Yönteminin Kullanılması Üzerine Bir Kaynakça ", IJLET (International Journal of Languages Education And Teaching)., vol.3, pp.177-199, 2014 (Link) (Özet) (Abstract)
Kara Ö.T., "Yaşamın Küçük Bir Modeli:Oyun", Ruhum Çukurova, ss.40-42, 2014
Kara Ö.T., Akkaya A., Şahin E.Y., Akgün M., "İl Eğitim Denetmenlerinin Gözünden 5. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersi Amaç Ve Kazanımlarına Erişmesinin Önündeki Engeller ", Uluslararası İnsani Bilimler Dergisi, vol.11, pp.431-445, 2014 (Link) (Özet) (Abstract)
Kara Ö.T., "Drama Lideri Olarak Türkçe Öğretmeni", Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.22, pp.339-360, 2014 (Link) (Özet) (Abstract)
Kara Ö.T., "Dramayla Oluşturulmuş Öykülerin Türkçe Eğitiminde Kullanılması", Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Özel Sayısı), pp.659-699, 2013 (Link)
Kara Ö.T., "Türkçenin Kuralları Dışına Çıkan Bir Topluluk: İkinci Yeniciler", Journal of History School, pp.451-480, 2013 (Link)
Kara Ö.T., Altuntaş İ., "Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okul Deneyimi Dersine İlişkin Tutumları ", Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.115-132, 2013 (Link)
Kara Ö.T., Akkaya A., "6. Sınıf Öğrencilerinin Bitişik Eğik Yazıda Yaşadıkları Sorunların Nedenleri Üzerine Görüşleri ", Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.337-358, 2012 (Link)
Kara Ö.T., "Türk Hukuk Dilinin Genel Özellikleri", Osmaniye Barosu Dergisi, ss.24-32, 2011
Kara Ö.T., "Dramayla Öykü Oluşturma Yönteminin Türkçe Dersi İkinci Kademe Öğrencilerinin Tutumlarına Etkisi ", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.8, ss.239-254, 2011 (Link) (Özet) (Abstract)
Kara Ö.T., "Türkçe Dersinde Dramayla Öykü Oluşturma Yönteminin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi ", Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp.146-164, 2011 (Link) (Özet) (Abstract)
Kara Ö.T., "Öğrenci Merkezli Eğitim Ve Türkçe Öğretmeni", Osmaniye Rehberi, ss.20-21, 2011
Kara Ö.T., "Dramanın İlk Uygulayıcıları Türk Şamanları", Turkish Studies, vol.5, pp.1180-1191, 2010 (Link) (Özet) (Abstract)
Kara Ö.T., "Toplumsal Olayların Etkisinde Gelişen Üç Büyük Akımın Türk Ve Dünya Edebiyatında İzleri ", Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, pp.73-96, 2010 (Link) (Özet) (Abstract)
Kara Ö.T., "İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Dersinde Konuşma Becerisinin Geliştirilmesinde Dramanın Kullanılması Ve Bir Uygulama Örneği ", Afyon Kocatepe Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.11, ss.151-164, 2009 (Özet) (Abstract)
Kara Ö.T., "Türkçe Derslerini Yaşamla Buluşturan Bir Yöntem: Drama", Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, ss.16-19, 2009
Kara Ö.T., "İlköğretim Yedinci Sınıf Kız Ve Erkek Öğrencilerin Noktalama İşaretlerini Uygulayabilme Becerilerinin Karşılaştırılması ", Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.86-104, 2009 (Özet) (Abstract)
Kara Ö.T., "Mehmet Âkif Ve Çanakkale Ruhu", Osmaniye Rehberi, ss.26-27, 2008
Kara Ö.T., "Geçmişten Günümüze Osmaniye?De Tiyatro", Okuntu (Kültür, Sanat ve Edebiyat, Folklor Dergisi), ss.34-36, 2008
Kara Ö.T., "Dramayla Türkçe Öğreniyorum", Osmaniye Rehberi, ss.34-35, 2008
Kara Ö.T., "Hoş Geldin Korkut Ata", Osmaniye Rehberi, ss.16-17, 2007
Kara Ö.T., "Türkçe Nereye Gidiyor", Osmaniye Rehberi, ss.14-15, 2007
Kara Ö.T., "Eğitimde Hayata Açılan Pencere Drama", Osmaniye Rehberi, ss.16-18, 2007
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kara Ö.T., Gün M. , Akkaya A. , "Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarının Türkçe Öğretim Merkezlerinde Görev Yapan Öğretim Elemanları Açısından Değerlendirilmesi ", 7. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, MANİSA, TÜRKIYE, 19-21 Haziran 2014, pp.44-44
Kara Ö.T., Altuntaş İ., "Türkçe Öğretmeni Adaylarının Türkçe Alan Eğitimi Kitaplarına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi: Nitel Bir Çalışma ", 7. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, MANİSA, TÜRKIYE, 19-21 Haziran 2014, pp.106-106
Kara Ö.T., "İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Dersinde Drama Yönteminin Yaratıcılık Ve Hayal Gücünün Geliştirilmesine Etkisi ", 5. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, İÇEL, TÜRKIYE, 5-6 Temmuz 2012, pp.80-80
Kara Ö.T., "Türkçe Dersinde Dinleme Becerisinin Kazandırılmasında Drama Yönteminin İşlevi", Türkiye 12. Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri (Erken Çocukluk Döneminde Drama), ANKARA, TÜRKIYE, 18-20 Haziran 2010, ss.---
Kara Ö.T., "Çağdaş Eğitimde Drama Lideri Olarak Türkçe Öğretmeni", Türkiye 10. Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri (Eğitimde Drama), İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-22 Haziran 2008, ss.67-68
Kara Ö.T., "Drama Yönteminin İlköğretim Türkçe Derslerinde Kullanılması", Türkiye 9. Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri (Drama Kavramları) , ANKARA, TÜRKIYE, 22-24 Haziran 2007, ss.97-99
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Kara Ö.T., Karataş O. , Aba V., "Kurtuluş Tiyatroları", İrfan Ajans, ADANA, 2007
DİĞER YAYINLAR
Kara Ö.T., "Bestami Yazganın Çocuk Kitapları Kestane Şekeri Tadında (Bestami Yazganın Şairliği Ve Yazarlığı, Soruşturma ", Diger, ss.22, 2013
SANAT ESERLERİ
Kara Ö, "Kurtuluş Tiyatroları ", Kısa Sahne Oyunu Yazımı, Aralık-2007.
SANATSAL ETKİNLİKLER
Kara Ö, "Bahar Şenliği Şiir Dinletisi", Gösteri, Düzenleyici veya Organizatör, Mayıs-2012.
Kara Ö, "Sevimli Eşek Karakaçan (Müzikli Çocuk Oyunu)", Tiyatro Performansı, Tam Uzunlukta Bir Oyunda Rejisör Yardımcılığı, Nisan-2012.
Kara Ö, "Köy Seyirlik Tiyatrosu", Tiyatro Performansı, Diğer, Mayıs-2007.
Kara Ö, "Ağıt (Dram-2 Perde)", Gösterim, Düzenleme Kurulu Üyesi, Mart-2007.
Kara Ö, "Otogarda Kahkaha (Komedi)", Tiyatro Performansı, Kısa Oyunda Rejisörlük, Haziran-2005.
Kara Ö, "Şehit Fatma (Tarihi Oyun)", Tiyatro Performansı, Tam Uzunlukta Bir Oyunda Rejisörlük, Mayıs-2004.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi