Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, ZİRRAT FAKÜLTESİ, 2001 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, 1995 - 2001
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, 1992 - 1995
Arş.Gör., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, 1983 - 1992
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, Zootekni, 16.11.2015 - Devam Ediyor
Arıcılık Araştırma ve Uygulama Ünite Sorumluluğu, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, Zootekni, 24.11.2005 - Devam Ediyor
Arıcılık Araştırma ve Uygulama Ünite Sorumlusu, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, Zootekni, 01.01.1995 - 01.09.2002
VERDİĞİ DERSLER
Staj, Lisans, 2015-2016
Genel Zootekni, Lisans, 2015-2016
Arı-Bitki İlişkisi, Lisans, 2015-2016
Mesleki Uygulama, Lisans, 2015-2016
Genel Zootekni, Lisans, 2015-2016
Uzmanlık Alan Dersi, Doktora, 2015-2016
Genel Zootekni, Lisans, 2015-2016
Bal Arısı Davranışları, Lisans, 2015-2016
Arı Yetiştirme, Lisans, 2014-2015
Uzmanlık Alan Dersi, Doktora, 2014-2015
Mesleki Uygulama, Lisans, 2014-2015
Arı Yetiştirme, Lisans, 2014-2015
Arı Yetiştirme, Lisans, 2014-2015
Staj, Lisans, 2014-2015
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, A.Korkmaz, "Çukurova Bölgesinde Bal Arılarının (Apis mellifera L.) Fazelya (Phacelia tanacetifolia Bentham) ve Kolza (Brassica napus L.) Bitkileri ile Olan Bazı İlişkilerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma. ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2003.
Doktora, A.Burğut, "Akdeniz Bölgesi Bal Arısı (Apis mellifera L.,) Populasyonlarında Bio-Çeşitliliğin Tanımlanması, Davranış ve Performans Özelliklerinin Belirlenerek, Gen Kaynaklarını Koruma ve Islah Etme Yollarının Araştırılması.", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, N.Çankaya, "Karadeniz Sahil Kuşağında Bal Arıları (Apis mellfera L.) İle Yağlık Kolza (Brassica napus L.) Bitkisinin Karşılıklı İlişkilerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma.", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, M.Çetin, "Bal arısı (Apis mellifera L.,) Kolonilerinde Varroa destructor? un Kontrolünde Bitkisel, Kimyasal ve Biyoteknik Uygulama Yöntemlerinin Karşılaştırılması.", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2010.
Yüksek Lisans, A.Burğut, "Çukurova Bölgesine ve Gezginci Arıcılığa Uygun Bir Kovan Tipinin Geliştirilmesi, Kovan Tipi İle Koloni Gücünün Kışlatma, Koloni Gelişimi ve Bal Verimi Üzerine Etkileri. ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2006.
Yüksek Lisans, A.Korkmaz, "Çukurova Koşullarında Yetiştirilen Fazelya (Phacelia tanacetifolia Bentham) Bitkisinin Bal Arısı (Apis mellifera L.) Kolonilerinin Populasyon Gelişimine, Nektar ve Polen Toplama Davranışına Olan Etkisinin Araştırılması. ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 1997.
Yüksek Lisans, C.Öztürk, "Çukurova Koşullarında Bal Arısı Kolonilerine Uygulanacak Farklı Besleme ve Yetiştirme Yöntemlerinin Arı Sütü Verimine Olan Etkilerinin Araştırılması. ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 1997.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Doçentlik, Doçentlik Sözlü Sınav Asil Üyeliği, Üniversitelerarası Kurul, Ekim, 2015
Doçentlik, Doçentlik Dosyası Yayın Değerlendirme , Üniversitelerarası Kurul , Nisan, 2015
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri ABD, Nisan, 2014
Atama, Profesörlüğe atama jürisi, 19 Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni ABD, Eylül, 2010
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni ABD, Ocak, 2010
Atama, Profesörlüğe atam jürisi, Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni ABD, Temmuz, 2009
Atama, Yrd. Doçentliğe atama jürisi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni ABD, Nisan, 2009
Tez Savunma, Tez Savunma, Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni ABD, Mayıs, 2008
Atama, Doçentlik atama jürisi, İstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni ABD, Eylül, 2007
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Ocak, 2005
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Nisan, 2005
Atama, Profesörlüğü atama jürisi, Hacettepe Üniversitesi, Uygulamalı Biyoloji Anabilim Dalı, Kasım, 2004
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jüri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni ABD, Ekim, 2004
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Kasım, 2004
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni ABD, Şubat, 2003
A. Personel, Yrd. Doçentlik Jürisi, 19 Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni, Nisan, 2002
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Kasım, 2002
Atama, Yrd. Doçençlik Jürisi, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni, Ocak, 2001
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul , Kasım, 2001
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni ABD, Eylül, 2000
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri ABD, Eylül, 1999
Atama, Öğr. Gör.Sınav Jürisi, Mersin Üniversitesi, Mut Meslek Yüksekolulu, Arıcılık Proğramı, Temmuz, 1999
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni ABD, Mart, 1999
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni ABD, Ocak, 1998
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni ABD, Nisan, 1997
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni ABD, Ocak, 1997
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni ABD, Şubat, 1997
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni ABD, Ekim, 1997
Atama, Yrd.Doçenlik Jürisi, 19 Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni, Nisan, 1997
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni ABD, Nisan, 1995
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni ABD, Eylül, 1995
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni ABD, Şubat, 1995
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri ABD, Mart, 1995
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri ABD, Eylül, 1995
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni ABD, Mart, 1995
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,Zootekni ABD, Kasım, 1994
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni ABD, Şubat, 1994
Tez Savunma, Doktora Yeterlilik Jürisi, Çukurova Üniversitesi, Fen Blimleri Enstitüsü, Zootekni ABD, Aralık, 1993
Tez Savunma, Doktora Yeterlilik Jürisi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni ABD, Aralık, 1993
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni ABD, Eylül, 1992
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni ABD, Eylül, 1992
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi