Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bilim Dalı, 1981-1985
Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, Hayvan Yetiştirme Bölümü, 1974-1979
Yüksek Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, Hayvan Yetiştirme Bölümü, 1974-1979
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Çeşitli İnsektisit ve Akarisitlerin Bal Arısı (Apis mellifera L., 1758)' na Olan Etkileri ve Bunların Bal Arısı Paraziti Varroa jacobsoni Qudemans, 1904' ye Karşı Savaşımda Kullanma Olanakları.", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ HAYVAN YETİŞTİRME Aralık, 1985.
Yüksek Lisans, "Seyhan Baraj Gölündeki Sudak (Lucioperca lucioperca (Lın, 1758)Populasyonunun Bazı Morfolojik Özelliklerinin Araştırılması.", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ HAYVAN YETİŞTİRME Mayıs, 1979.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
SERTİFİKA, KURS ve EĞİTİMLER
Rearing of Honeybees and Bumble Bees, Rothamsted Experimental Station. AFRC Institute of Arable Crops Research.UK. , 1994
International Course On Bee Keeping And Extention-Certificate, State of Israel, Ministry of Agriculture-CINADCO, 1991
Arılarda Yapay Tohumlama Kurs Sertifikası, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, 1990
ÖGEDİL KURSU, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Yabancı Diller Bölümü, 1990
Yabancı Dil Geliştirme Kursu, Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü, 1988
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi