Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Karadeniz Sahil Kuşağında Bal Arıları (Apis mellfera L.) İle Yağlık Kolza (Brassica napus L.) Bitkisinin Karşılıklı İlişkilerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma.", BAP Doktora, BAP-ZF2010D14 , Yönetici, 2012
"Akdeniz Bölgesi Bal Arısı (Apis mellifera L.,) Populasyonlarında Bio-Çeşitliliğin Tanımlanması, Davranış ve Performans Özelliklerinin Belirlenerek, Gen Kaynaklarını Koruma ve Islah Etme Yollarının Araştırılması", BAP Doktora, BAP-ZF2009D2, Yönetici, 2012
"Çukurova?da Bal Arısı (Apis mellifera L.,) Kolonilerinde Hastalık ve Zararlılara Karşı Dirençli Arı Hatlarının Belirlenmesi, Sürdürülebilir Arıcılıkta Kullanma Olanakları.", BAP Arastırma Projesi, ZF/2009/BAP-10 , Yönetici, 2012
"Akdeniz Bölgesinden Toplanacak Bal Arısı (Apis mellifera L.,) Ekotiplerini Morfolojik, Davranış Ve Performans Karakterleri Yönünden Tanımlayarak, Adana İli Koşullarında Islah Etme Yollarının Araştırılması. ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TAGEM/09-AR-GE/05, Yönetici, 2012
"Varroa Kontrolünde Bitkisel, Kimyasal ve Biyoteknik Uygulama Yöntemlerinin Karşılaştırılması. ", BAP Y.Lisans, ZF2003YL14, Yönetici, 2004
"Çukurova Bölgesine ve Gezginci Arıcılığa Uygun Bir Kovan Tipinin Geliştirilmesi, Kovan Tipi İle Koloni Gücünün Kışlatma, Koloni Gelişimi ve Bal Verimi Üzerine Etkileri.", BAP Y.Lisans, ZF2003YL38, Yönetici, 2004
"Çukurova Bölgesinde Bal Arılarının (Apis mellifera L.) Fazelya (Phacelia tanacetifolia Bentham) ve Kolza (Brassica napus L.) Bitkileri ile Olan Bazı İlişkilerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma.", BAP Doktora, FBE.2000.D.25 , Yönetici, 2002
"Bal Arısının Fazelya ve Kolza Bitkilerinden Yararlanma ve Karşılıklı Etkileşim İlişkilerinin Araştırılması.", TÜBITAK Projesi, TOGTAG-2629, Yönetici, 2002
"GAP Alanında Tarımsal Araştırmalar, Veri Tabanının Oluşturulması, İhtiyaç Duyulan Araştırma Konularının Belirlenmesi ve Eylem Planını (Hayvancılık). ", TÜBITAK Projesi, TARP-2669-1 , Araştırmacı, 2003
"Çukurova'da Göçer Arıcılık, Koloni yönetimi ve Bal Etkinliği İlişkisinin Belirlenmesi. ", BAP Diğer, BÜP-ZO-96706, Yönetici, 1997
"Çukurova Koşullarında Yetiştirilen Fazelya (Phacelia tanacetifolia Bentham) Bitkisinin Bal Arısı (Apis mellifera L.) Kolonilerinin Populasyon Gelişimine, Nektar ve Polen Toplama Davranışına Olan Etkisinin Araştırılması.", BAP Y.Lisans, FBE-96-27 , Yönetici, 1997
"Çukurova Koşullarında Bal Arısı Kolonilerine Uygulanacak Farklı Besleme ve Yetiştirme Yöntemlerinin Arı Sütü Verimine Olan Etkilerinin Araştırılması.", BAP Y.Lisans, FBE-96-26, Yönetici, 1997
"Bal Arısı Kolonilerinde Polen Üretiminin Kuluçka Üretimi ve Oğul Eğilimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması.", BAP Diğer, DSİ-AR-GE-DSİ-96/01, Yönetici, 1997
"Bal Arılarının Koloni Yönetimi ile Bal Üretim Etkinliğinin Belirlenmesi. ", BAP Diğer, BÜP-ZO-95/01, Yönetici, 1997
"Türkiye'de Balarısı (Apis mellifera L.) Hastalıklarının Dağılımı, Koloniler Üzerindeki Etkileri ve Entegre Kontrol Yöntemlerinin Uygulanması ", TÜBITAK Projesi, VHAG-925 , Araştırmacı, 1995
"Türkiye'de Üretilen Balların Özellikleri ve Kalite Kontrolü Üzerinde Araştırmalar.", BAP Alt Yapı, BAP-ZF-ALT-91-2, Araştırmacı, 1992
"Bazı Yem Bitkilerinin Arı Merası Olarak Kullanılma Olanakları ve Tohum Verim Kalitelerinin Saptanması", BAP Alt Yapı, ZF-ALT-91-2 , Araştırmacı, 1993
"Çukurova Bölgesinde Yetiştirilen Bal Arısı (Apis mellifera L.) Kolonilerinin Proteinli Ek Yemlerle Beslenmesinin Koloni Gelişimi Üzerine Etkisi.", BAP Arastırma Projesi, ZF-BAP-89-2, Yönetici, 1990
"Gap Bölgesinde Çeşitli Bal Arısı Irklarının (Apis mellifera L.) Performanslarının Saptanması ve Bölgedeki Mevcut Arı Irklarının Islahı Olanakları. ", Kalkınma Bakanlığı (DPT), 5.6.4 , Araştırmacı, 1993
"Çukurova Üniversitesi Zootekni Bölümünde Yetiştirilen Ana Arıların Performansları ve Yetiştirme Yöntemlerinin Koloni Gelişimine Olan Etkileri Üzerinde Araştırmalar.", BAP Arastırma Projesi, ZF-BAP-87-2, Araştırmacı, 1988
"Çukurova Bölgesi Koşullanda Ana Arı (Apis mellifera L.) Yetiştirme Mevsiminin Ana Arıların Kalitesine Olan Etkileri. ", TÜBITAK Projesi, VHAG-688 , Araştırmacı, 1988
"Çeşitli İnsektisit ve Akarisitlerin Bal Arıları (Apis mellifera L, 1758)' na Olan Etkileri ve Bunların Bal Arısı Paraziti Varroa jacobsoni Quedemans 1904' e Karşın Savaşımda Kullanma Olanakları. ", BAP Arastırma Projesi, ZF-BAP-83-2, Araştırmacı, 1985
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi