Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kumova U., "The Investigation On The Effects Of Some Chemicals Used To Control Varroa Jacobsoni In Turkey", TURKISH JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES, vol.25, pp.597-602, 2001
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kumova U., Korkmaz A., "The Research On Determination Of Flowering Phenology Of Phacelia (Phacelia Tanacetifolia Bentham) And Its Nectar And Pollen Potential.", Mellifera, vol.13, pp.30-40, 2013
Kumova U., Korkmaz A., "A Research On Determining The Honey Bees (Apis mellifera L.,) Performing Nectar And Pollen Foraging On Phacelia (Phacelia Tanacetifolia Bentham)", mellifera, vol.13, pp.16-29, 2013
Kumova U., "Fazelya (Phacelia tanacetifolia) Bitkisi ve Arıcılık. ", . Petek Dergisi. Samsun İli Arı Yetitiricileri Birliği Yayınları., ss.6-8, 2011
Kumova U., "Arıcılık Açısından Kolza. ", . Petek Dergisi. Samsun İli Arı Yetitiricileri Birliği Yayınları., ss.11-13, 2010
Kumova U., Korkmaz A., "Arı Otu Yetiştiriciliği. ", Arıcılık Araştırma Dergisi. Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Yayınları., ss.22-24, 2009
Kumova U., Korkmaz A., Berkin Ö., İnceer M., "An Investigation About the Effects on Royal Jelly Production in Different Honeybee (Apis mellifera L.,) Genotypes", Mellifera, vol.5, pp.56-64, 2005
Kumova U., "Kaliteli ve Sağlıklı Bal Üretiminde Yapılması Gerekenler.", Ekin Bülteni. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Adana Şubesi Yayınları., ss.2-4, 2005
Kumova U., Korkmaz A., "Arı Sütünün Özellikleri ve Üretimi.", Santim Dergisi. Samsun Tarım İl Müdürlüğü Yayınları. , ss.9-12, 2004
Kumova U., Korkmaz A., "An Investigation About the Effects on Colony Population of Production of Pollen Before Nectar Flow in Honeybee (Apis mellifera L.,) Colonies", Mellifera, vol.3, pp.55-61, 2003
Kumova U., Korkmaz A., "Arıcılık Açısından Arıotu (Phacelia Tanacetifolia Bentham) Bitkisinin Önemi Ve Bu Konuda Ülkemizde Yapılan Çalışmalar", Uludağ Arıcılık Dergisi, cilt.2, ss.11-17, 2002
Kumova U., Korkmaz A., Avcı B. , Ceyran G., "Önemli Bir Arı Ürünü Propolis", Uludağ Arıcılık Dergisi, cilt.2, ss.10-25, 2002
Kumova U., Korkmaz A., "Depolanan Peteklerin Büyük Mum Güvesine (Galleria mellonella L.,)Karşı Korunması Üzerine Bir Araştırma", TKV Teknik Arıcılık Dergisi, ss.19-24, 2002
Kumova U., Korkmaz A., "Bal Arısı (Apis Mellifera L.,) Kolonilerinde Kuluçka Alanının Hesaplanması İçin Basic Dilinde Bir Proğram", Alatarım Dergisi, cilt.1, ss.12-16, 2002
Kumova U., Sağlamtimur T., Korkmaz A., "Research On Honeybee (Apis Mellifera L.,) Foraging Preferences Among Varieties Of Phacelia (Phacelia Tanacetifolia Bentham)", Mellifera, Journal of Beekeeping in Turkey, cilt.1, ss.60-64, 2001
Kumova U., Korkmaz A., "Nar (Punica Granatum) Çiçeğinde Polen Miktarının N-Pentane Kullanılarak Belirlenmesi", Uludağ Arıcılık Dergisi, cilt.1, ss.8-11, 2001
Kumova U., Korkmaz A., "Türkiye Arı Yetiştiriciliğinde Çukurova Yöresinin Yeri Ve Önemi", Hayvansal Üretim Dergisi, ss.48-55, 2000
Kumova U., Korkmaz A., ". Bombus Ve Bal Arıları İçin Bir Besin Kaynağı Olan Phacelia Tanacetifolia Bentham (Hydrophyllaceae) Üzerine Gözlemler", Ziraat Mühendisliği Dergisi, ss.31-38, 2000
Kumova U., Korkmaz A., "Arı Yetiştiriciliğinde Çukurova Bölgesinin Yeri Ve Önem", TKV Teknik Arıcılık Dergisi, ss.2-6, 2000
Kumova U., "Ülke Arıcılığını Çağdaşlaştırma Konusunda Öneriler", TKV Teknik Arıcılık Dergisi, ss.5-11, 2000
Kumova U., "Bal Arısı (Apis Mellifera L.) Kolonilerinde Farklı Besleme Yöntemlerinin Koloni Gelişimi Ve Bal Verimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması", Hayvansal Üretim Dergisi, ss.55-65, 2000
Kumova U., Korkmaz A., "Arı Zehirinde Bilmedikleriniz", TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, ss.88-93, 2000
Kumova U., Korkmaz A., "Doğanın Harika Ürünü Arı Sütü", TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, ss.96-101, 2000
Kumova U., Korkmaz A., "Paket Arı Üretim Sistemi Ve Türkiye Arıcılığı Açısından Kullanılma Olanakları", TKV Teknik Arıcılık Dergisi, ss.2-11, 1999
Kumova U., "Bal Arısı (Apis Mellifera L.) Kolonilerinde Farklı Besleme Yöntemlerinin Koloni Gelişimi Ve Bal Verimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması", Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.91-98, 1999
Kumova U., "Arıcılık Açısından Kolza (Brassica Napus L.) Bitkisi", Tigem Dergisi, cilt.12, ss.11-17, 1999
Kumova U., "Bal Arısı (Apis Mellifera L.) Kolonilerinde Varroa Jacobsoni?Nin Kontrolünde Amitraz'In Yeni Bir Uygulama Şeklinin Etkinliğinin Araştırılması", Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.7-15, 1999
Kumova U., Korkmaz A., "Bal Arısı (Apis Mellifera L.) Kolonilerinde Petek Yüzeyinde Bulunan Yavrulu Alan Miktarı Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma", TKV Teknik Arıcılık Dergisi, ss.2-8, 1999
Tansi V., Kumova U., Kızıl S., "Bazı Yem Bitkilerinin Arı Mer'Ası Olarak Kullanılma Olanakları Ve Tohum Verim Kalitelerinin Saptanması", Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.81-90, 1999
Kumova U., Korkmaz A., "Polinasyonda Bal Arılarının (Apis Mellifera L.) Yeri Ve Önemi", Tarım ve Köy, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, ss.53-57, 1998
Korkmaz A., Kumova U., "Çukurova Bölgesi Koşullarında Yetiştirilen Fazelya (Phacelia Tanacetifolia Bentham) Bitkisinin Bal Arısı (Apis Mellifera L.) Kolonilerinin Populasyon Gelişimine, Nektar Ve Polen Toplama Etkinliğine Olan Etkilerinin Araştırılması", Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.121-130, 1998
Kumova U., Korkmaz A., "Çukurova Bölgesinde Arı Otu (Phacelia Tanacetifolia B.) Bitkisinin Bal Arısı (Apis Mellifera L.) İçin Önemi", Tigem Dergisi, ss.28-32, 1998
Kumova U., Korkmaz A., "Çukurova Bölgesinde Yetiştirilen Arı Otunun Bal Arısı (Apis Mellifera L.) Kolonilerinin Populasyon Gelişimi Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması", TKV Teknik Arıcılık Dergisi, ss.2-8, 1998
Kumova U., Korkmaz A., "Bal Arılarının (Apis Mellifera L.) Topladığı Polenin Özellikleri Ve Kullanım Olanakları", TKV Teknik Arıcılık Dergisi, ss.2-11, 1998
Öztürk C., Kumova U., "Çukurova Bölge Koşullarında Bal Arısı (Apis Mellifera L.) Kolonilerine Uygulanan Farklı Besleme Ve Yetiştirme Yöntemlerinin Arı Sütü Verimine Olan Etkilerinin Araştırılması", TKV Teknik Arıcılık Dergisi, ss.2-9, 1998
Tansi V., Kumova U., Sağlamtimur T., Kızılşimşek M., "Çukurova Bölgesinde Yeni Bir Yembitkisi Olan Phacelia Tanacetifolia Bentham'In Arı Mer?Ası Olarak Kullanılma Olanakları", TKV Teknik Arıcılık Dergisi, ss.2-7, 1996
Kumova U., Kaftanoğlu O., Yeninar H., "Çukurova Bölgesinde Bal Arısı (Apis Mellifera L.) Kolonilerinin Ek Yemlerle Beslenmesinin Koloni Gelişimi Üzerine Etkileri", Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.153-166, 1993
Kaftanoğlu O., Kumova U., "Çukurova Bölgesi Koşullarında Ana Arı (Apis Mellifera L.) Yetiştirme Mevsiminin Ana Arıların Kalitesine Olan Etkileri", Tübitak, Doğa, Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, cilt.16, ss.569-577, 1992
Akdemir Ş., Kumova U., Yurdakul O., Kaftanoğlu O., "Adana İlinde Arı Yetiştiriciliğinin Ekonomik Yapısı", Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.123-136, 1990
Kumova U., "Tarımda Kullanılan İlaçların Bal Arılarına Etkileri", Adana'da Tarım, ss.31-34, 1990
Kumova U., "Arı Islahında Ele Alınan Başlıca Karakterlerin Kalıtımı", TKV. Teknik Arıcılık Dergisi, ss.9-16, 1989
Kumova U., "Ana Arı Yetiştiriciliği Ve Önemi", Adana?da Tarım, ss.31-31, 1989
Kumova U., "Arı Beslenmesinin Temel Maddeleri Nektar Ve Polen", Yorum Dergisi, ss.15-18, 1988
Kumova U., "Ballarda Kalite Kontrolü Ve Önemi", Çiftçi Dergisi, ss.36-38, 1988
Kumova U., Özkütük K., "Çukurova Bölgesinde Arı Yetiştiriciliğinin Yapısı", Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.26-40, 1988
Kumova U., "Türkiye?De Arı Yetiştiriciliğinin En Önemli Sorunu Varroa", Çiftçi Dergisi, ss.28-30, 1988
Kumova U., "Sonbahar Mevsiminde Bal Arısı (Apis Mellifera L., 1758) Paraziti Varroa Jacobsoni Qudemans, 1904?Ye Uygulanan Çeşitli Kimyasal Maddelerin Etkileri Üzerine Bir Araştırma.", Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.5, ss.73-85, 1987
Kumova U., Kaftanoğlu O., "Çeşitli İnsektisit Ve Akarisitlerin Bal Arısı (Apis Mellifera Lin., 1758)?Na Olan Etkileri Ve Bunların Bal Arısı Paraziti Varroa Jacobsoni Qudemans, 1904?Ye Karşı Savaşımda Kullanılma Olanakları. ", Ç.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.1-20, 1987
Kumova U., "Ballarda Kalite Kontrolü", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.12-26, 1986
Kumova U., "Ülkemizde Arı Yetiştiriciliğinin Önemi. ", Yorum Dergisi, ss.15-16, 1986
Sarıhan E. , Kumova U., "Seyhan Baraj Gölü Sudak (Lucioperca Lucioperca (Lın), 1758) Populasyonunun Sayılabilir (Meristik) Ve Ölçülebilir (Metrik) Özellikleri Ile Ağırlık/Boy İlişkisi Üzerine Bir Araştırma. ", Tübitak, Doğa Bilimleri. Biyoloji , cilt.8, ss.214-222, 1984
Pekel E., Doğaroğlu M., Kumova U., "Varroa Savaşımında Naftalin Kullanımı Üzerine Bir Araştırma.", Hayvansal Üretim, ss.33-37, 1982
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kumova U., Korkmaz A., "Çukurova Koşullarında Fazelya (Phacelia Tanacetifolia Bentham) Bitkisinden Yararlanan Böceklerin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar. ", VI. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 24-26 Haziran 2009, ss.67-78
Kumova U., Burğut A., Gayretli H., "Çukurova Koşullarında Bal Arısı (Apis mellifera L.,) Kolonilerinin Kış ve Erken İlkbahar Mevsiminde Ek Beslenmesinin, Bal arılarının Besin Madde Toplama ve Uçuş Aktiviteleri ile Yavru Üretimi Üzerine Etkileri.", VI. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi. , ERZURUM, TÜRKIYE, 24-26 Haziran 2009, ss.82-95
Kumova U., Burğut A., Aygün A., "Çukurova Koşullarında Bal Arısı (Apis mellifera L.,) Kolonilerine Uygulanan İzolasyon Sisteminin Kolonilerin Gelişimi Üzerine Etkileri.", VI. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 24-26 Haziran 2009, ss.114-126
Kumova U., Burğut A., Çankaya N., "Türkiye?de Organik Arıcılık ve Önemi. ", IV. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 2008, ss.11-17
Korkmaz A., Kumova U., "Çukurova Koşullarında Fazelya (Phacelia tanacetifolia Bentham)?nın Tohum Verimine Bal Arılarının Katkısının Araştırılması. ", III. Marmara Arıcılık Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 20-21 Ekim 2007, ss.84-84
Kumova U., Burğut A., "Ana Arı Yetiştiriciliğinde Arı Sütlü ve Kuru Aşılamanın Ana Arıların Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması. ", V. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, VAN, TÜRKIYE, 5-8 Eylül 2007, ss.121-121
Kumova U., Çetin M., Korkmaz A., Burğut A., "Bal Arısı (Apis Mellifera L.,) Kolonilerinde, Varroa destructor?ın Kontrolünde Bitkisel, Kimyasal Ve Biyoteknik Uygulama Yöntemlerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma. ", III. Marmara Arıcılık Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 20-21 Ekim 2007, ss.101-101
Kumova U., Korkmaz A., "Çukurova Koşullarında Kolza (Brassica Napus L.,) Bitkisinden Yararlanan Böceklerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. ", I. Ulusal Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Biyodizel Sempozyumu. , SAMSUN, TÜRKIYE, 28-31 Mayıs 2007, ss.486-492
Kumova U., Korkmaz A., "Çukurova Koşullarında Kolza (Brassica Napus L.,)?nın Çiçeklenme Fenolojisi, Çiçek Sayısı, Nektar ve Polen Potansiyelinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar.", I. Ulusal Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Biyodizel Sempozyumu., SAMSUN, TÜRKIYE, 28-31 Mayıs 2007, ss.175-185
Kumova U., Korkmaz A., "Çukurova Koşullarında Kolza (Brassica Napus L.,)?nın Tohum Verimine Bal Arılarının Katkısının Araştırılması.", I. Ulusal Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Biyodizel Sempozyumu., SAMSUN, TÜRKIYE, 28-31 Mayıs 2007, ss.27-33
Kumova U., Burğut A., "Çukurova Koşullarında Bal Arısı (Apis mellifera L.,) Kolonilerine Uygulanan Farklı Besleme Yöntemlerinin Koloni Populasyon Gelişimi Üzerine Etkisinin Araştırılması.", III. Marmara Arıcılık Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 20-21 Ekim 2007, ss.97-97
Korkmaz A., Kumova U., ". Bal Arısı (Apis mellifera L.,) Kolonilerinin Fazelya (Phacelia Tanacetifolia Bentham)?nın Polen ve Nektarından Yararlanma Düzeylerinin Belirlenmesi.", III. Marmara Arıcılık Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 20-21 Ekim 2007, ss.86-86
Kumova U., Korkmaz A., Burğut A., Çetin M., "Bal Arısı (Apis mellifera L.,) Kolonilerinde, Larvaların Farklı Düzeyde Arı Sütü ile Beslenmesinin Çeşitli Yetiştirme ve Üretim Faktörleri Üzerine Ekisinin Araştırılması. ", V. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi., VAN, TÜRKIYE, 5-8 Eylül 2007, ss.247-253
Kumova U., Korkmaz A., "Arı Merası Olarak Fazelya ve Kolzanın Bal Arısı (Apis mellifera L.,) Kolonilerinin Populasyon Gelişimi ve Bal Verimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması. ", V. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, VAN, TÜRKIYE, 5-8 Eylül 2007, ss.129-140
Kumova U., Korkmaz A., "Kolza (Brassica Napus L.,) Bitkisi Üzerinde Nektar ve Polen Tarlacılığı Yapan Bal Arılarının (Apis mellifera L.,) Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. ", I. Ulusal Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Biyodizel Sempozyumu., SAMSUN, TÜRKIYE, 28-31 Mayıs 2007, ss.397-403
Burğut A., Kumova U., "Çukurova Bölgesine ve Gezginci Arıcılığa Uygun Bir Kovan Tipinin Geliştirilmesi, Kovan Tipi ile Koloni Gücünün Kışlatma, Koloni Gelişimi ve Bal Verimi Üzerine Etkileri.", V. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi., VAN, TÜRKIYE, 5-8 Eylül 2007, ss.248-256
Korkmaz A., Kumova U., "Bal Arısı (Apis mellifera L.,) Kolonilerinin Fazelya (Phacelia tanacetifolia Bentham)?nın Nektar ve Poleninden Yararlanma Düzeylerinin Belirlenmesi.", V. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, VAN, TÜRKIYE, 5-8 Eylül 2007, ss.231-246
Kumova U., "Arı Sağlığı ve Önemi.", Türkiye Arıcılığının Sorunları ve Çözüm Yolları Paneli. , KONYA, TÜRKIYE, 10-11 Mayıs 2005, no.2, ss.15-21
Kumova U., "Arıotu (Phacelia tanacetifolia Bentham) ve Arıcılıktaki Önemi. ", II. Marmara Arıcılık Kongresi., BURSA, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2003, no.2, ss.42-52
Kumova U., "Varroa ile Mücadele Yöntemleri.", II. Marmara Arıcılık Kongresi., BURSA, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2003, no.2, ss.83-132
Kumova U., Korkmaz A., "Peteklerin Büyük Mum Güvesi (Galleria mellonella L.)'ne Karşı Korunması Üzerine Bir Araştırma.", Ç. Ü. Ziraat Fakültesi, Türkiye 3. Arıcılık Kongresi. , ADANA, TÜRKIYE, 1-3 Kasım 2000, no.76, ss.61-74
Kumova U., Korkmaz A., "Fazelya (Phacelia tanacetifolia Bentham) ve Kolza (Brassica napus L.) Bitkileri ile Bal Arısı (Apis mellifera L.) İlişkileri. ", Ç. Ü. Ziraat Fakültesi, Türkiye 3. Arıcılık Kongresi., ADANA, TÜRKIYE, 1 Kasım - 3 Ekim 2000, no.27, ss.10-19
Kumova U., "Bal Arısı (Apis mellifera L.) Kolonilerinde Farklı Besleme Yöntemlerinin Koloni Gelişimi ve Bal Verimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması. ", Ç. Ü. Ziraat Fakültesi, Türkiye 3. Arıcılık Kongresi., ADANA, TÜRKIYE, 1-3 Kasım 2000, no.19, ss.20-31
Kumova U., Korkmaz A., "Arı Yetiştiriciliğinde Çukurova Yöresinin Yeri ve Önemi.", Ç. Ü. Ziraat Fakültesi, Türkiye 3. Arıcılık Kongresi., ADANA, TÜRKIYE, 1-3 Kasım 2000, no.65, ss.44-54
Kumova U., "Control of Varroa jacobsoni on Apis mellifera Colonies in Southern Turkey. ", Apimondia 36th International Apicultural Congress. , VANCOUVER, KANADA, 10-18 Eylül 1999, no.PS:43, pp.263-263
Kumova U., "Feeding Effect on Colony Development and Honey Production of Apis mellifera Colonies in Southern Turkey. ", Apimondia 36th International Apicultural Congress. , VANCOUVER, KANADA, 12-18 Eylül 1999, no.PS:165, pp.297-297
Kumova U., Korkmaz A., "Arı Ürünleri Tüketim Davranışları Üzerine Bir Araştırma. ", Türkiye'de Arıcılık Sorunları ve I. Ulusal Arıcılık Sempozyumu. , ERZİNCAN, TÜRKIYE, 28-30 Eylül 1999, no.1, ss.129-142
Kumova U., Öztürk C., "A Research on the Effects of Certain Feeding and Rearing Methods of the Royal Jelly Yield of Honeybees (Apis mellifera L.) Colonies under Çukurova Conditions. ", Apimondia XXXV th International Apicultural Congress. , ANTWERP, BELÇIKA, 1-6 Eylül 1997, no.PS: 436, pp.436-436
Kumova U., "A New Application Form of Amitraz to Control Varroa jacobsoni and Effects on Honeybees (Apis mellifera L.) Colonies. ", Apimondia XXXV th International Apicultural Congress. , ANTWERP, BELÇIKA, 1-6 Eylül 1997, no.PS:434, pp.237-238
Kumova U., Korkmaz A., "Research on the Effects of Phacelia (Phacelia tanacetifolia Bentham) Grown on Development of Honeybees (Apis mellifera L.) Colonies. ", Apimondia XXXV th International Apicultural Congress. , ANTWERP, BELÇIKA, 1-6 Eylül 1997, no.PS:435, pp.435-435
Tansi V., Kumova U., Kızılşimşek M., Sağlamtimur T., "Observations on Phacelia tanacetifolia Bentham as a Food Plant for Honeybees in Southern Turkey. ", Apimondia XXXIV th International Apicultural Congress. , Lozan, ISVIÇRE, 15-19 Ağustos 1995, no.PS:95, pp.286-286
Kumova U., "Türkiye'de Arıcılığın Yapısı Sorunları ve Çözüm Yolları. ", 20. Kuruluş Yılında Selçuk Üniversitesi. , KONYA, TÜRKIYE, 1-7 Nisan 1995, no.132, ss.93-99
Kumova U., "Beekeeping of Turkey ", XXXIV th International Apicultural Congress, Lozan, ISVIÇRE, 15-19 Ağustos 1995, no.PS:99, pp.61-61
Kaftanoğlu O., Kumova U., Yeninar H., "Effectiveness of Commonly Used Drugs Against Varroa jacobsoni and Their Effects on Honeybees (Apis mellifera L.). ", Apimondia XXXIV th International Apicultural Congress. , Lozan, ISVIÇRE, 15-19 Ağustos 1995, no.PS:252, pp.180-180
Kaftanoğlu O., Kumova U., Yeninar H., Kale N., "GAP Bölgesinde Arıcılığın Genel Durumu ve Geliştirme Olanakları.", I. Hayvancılık Kongresi. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi. , ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 12-14 Mayıs 1993, ss.340-352
Kaftanoğlu O., Düzenli A., Kumova U., "Effects of the Rearing Seasons and Flora on the Quality of the Queen Honeybees (Apis mellifera L.). ", Apimondia XXXIII rd International Apicultural Congress. , Beijing, ÇIN HALK CUM., 20-26 Eylül 1993, no.PS:295, pp.295-295
Kumova U., "İsrail?de Arı Yetiştiriciliğinin Başlangıcı, Gelişmesi ve Bugünkü Durumu. ", Doğu Anadolu Bölgesi I. Arıcılık Semineri. , ERZURUM, TÜRKIYE, 3-4 Haziran 1992, ss.153-168
Kaftanoğlu O., Kumova U., Yeninar H., "Varroa Mücadelesinde Son Gelişmeler. ", Doğu Anadolu Bölgesi I. Arıcılık Semineri. , ERZURUM, TÜRKIYE, 3-4 Haziran 1992, ss.127-168
Kaftanoğlu O., Kumova U., Yeninar H., "Ana Arı Yetiştiriciliğinin Önemi ve Ana Arının Kalitesini Etkileyen Faktörler. ", Doğu Anadolu Bölgesi I. Arıcılık Semineri., ERZURUM, TÜRKIYE, 3-4 Haziran 1992, ss.48-61
Kaftanoğlu O., Kumova U., Pekel E., "Çukurova Üniversitesi Zootekni Bölümünde Yetiştirilen Ana Arıların (Apis mellifera L.,) Performansları ve Yetiştirme Yöntemlerinin Koloni Gelişimine Olan Etkileri Üzerinde Araştırmalar. ", Ç. Ü. Araştırma Fonu 1. Bilimsel Kongresi Bildirileri., ADANA, TÜRKIYE, 28-30 Kasım 1988, cilt.1, ss.91-100
Kumova U., Kaftanoğlu O., "The Toxicity of Some Insecticides and Acaricides Used for Varroa Control on Adult Honeybee (Apis mellifera L.,) under Laboratory Conditions.", Apimondia XXXI st International Apicultural Congress. , Warsaw, POLONYA, 19-25 Ağustos 1987, no.PS:246, pp.172-172
Kaftanoğlu O., Pekel E., Kumova U., "Akdeniz Bölgesi Arıcılığı ve Sorunları.", I. Batı Akdeniz Hayvancılık Semineri. , ANTALYA, TÜRKIYE, 26-28 Kasım 1986, ss.258-267
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Kumova U., Korkmaz A., "Dictionary of Beekeeping Terms.", Samsun Tarım İl Müdürlüğü Çiftçi Eğitimi ve Yayım Şubesi. , SAMSUN, 2006
Kumova U., Korkmaz A., "Arı Yetiştiriciliği", TÜBİTAK, ANKARA, 2001
DİĞER YAYINLAR
Kumova U., Çankaya S., Şahinler N., Burğut A., Gül A., "Akdeniz Bölgesinden Toplanacak Bal Arısı (Apis mellifera L.,) Ekotiplerini Morfolojik, Davranış Ve Performans Karakterleri Yönünden Tanımlayarak, Adana İli Koşullarında Islah Etme Yollarının Araştırılması. Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı, AR-GE TAGEM/09-AR-GE/05 Nolu Proje Sonuç Raporu. ", Teknik Rapor, ss.1-175, 2012
Kumova U., Korkmaz A., Sağlamtimur T., İnal İ., "Bal Arısının Kolza Ve Fazelya Bitkileri İle Karşılıklı Etkileşiminin Araştırılması. TÜBİTAK. Proje No:TOGTAG-2629. Proje Sonuç Raporu. ", Teknik Rapor, ss.1-252, 2003
Fıratlı Ç., Kumova U., "DPT 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu. ÖİK Arıcılık Grubu. Ankara.", Teknik Rapor, ss.1-17, 2001
Kaftanoğlu O., Fıratlı Ç., İnci A. , Kumova U., "DPT 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu. ÖİK Arıcılık Grubu.Ankara ", Teknik Rapor, ss.1-26, 1996
Kaftanoğlu O., Kumova U., Yeninar H., Özkök D., "Türkiye'de Bal Arısı (Apis mellifera L.) Hastalıklarının Dağılımı, Bal Arıları Üzerinde Etkileri ve Entegre Kontrol Yöntemleri. TÜBİTAK Araştırma Projesi Sonuç Raporu. Proje No: VHAG-925.", Teknik Rapor, ss.1-93, 1995
Kaftanoğlu O., Kumova U., Bek Y., "GAP Bölgesinde Çeşitli Bal Arısı (Apis mellifera L.) Irklarının Performanslarının Saptanması ve Bölgedeki Mevcut Arı Irklarının Islahı Olanakları. T. C. Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı. Proje Bileşeni No: 5.6.4. Kesin Sonuç Raporu. Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No: 63. GAP Yayınları No: 74.", Teknik Rapor, ss.1-50, 1993
Kaftanoğlu O., İnci A. , Kumova U., Topmeşe C., "Arıcılık. Başbakanlık DPT 6. Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu.DPT: 2267-ÖİK: 387, 412 ", Teknik Rapor, ss.1-31, 1991
Kaftanoğlu O., İnci A. , Kumova U., Topmeşe C., "İpekböcekçiliği. Başbakanlık DPT 6. Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu. DPT: 2267-ÖİK: 387, 412. ", Teknik Rapor, ss.32-75, 1991
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi