Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, 2011 - Devam Ediyor
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ , TEMEL TIP, 28.11.2012 - Devam Ediyor
6 Ç.Ü. Tıp Fakültesi Dönem I. Koordinatörlüğü 2008-2012, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ , 1. SINIF , 02.04.2008 - 14.08.2012
Bölüm Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ç.Ü Karataş Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu Seyahat İşletmeciliği Bölüm Başkanlığı , Karataş Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu, 08.04.2007 - 11.07.2010
5 Ç.Ü. Tıp Fakültesi Ölçme Değerlendirme ve Soru Bankası Başkanlığı 2007-2009, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ , Ölçme Değerlendirme ve Soru Bankası Başkanlığı, 02.04.2007 - 22.11.2009
Ç.Ü. Tıp Fakültesi Multidisiplin Laboratuar Sorumlusu 2005-2007, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp FAKÜLTESİ, Multi Dİsiplin , 06.03.2005 - 07.09.2014
Ç.Ü. Tıp Fakültesi Dönem I. Koordinatör Yardımcılığı 2005-2006, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi , DÖNEM 1 , 15.02.2005 - 13.04.2006
Ç.Ü. TIBDAM Merkez Kurul Üyeliği 2001-2003, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , , 11.04.2001 - 09.09.2003
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, G.Cömertpay, "4- Cömertpay, G., ?İNSAN AMNİYOTİK HÜCRE KÜLTÜRLERİNDE NİKOTİN VE RESVERATROLÜN SOX2 VE SOX4 GENLERİNİN EKSPRESYON DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN REAL TİME PCR YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ?, Proje No: TF2012YL4.", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2014.
Yüksek Lisans, G.Karacaoglan, "3- Karacaoğlan,G.,?STREPTOKOK ENFEKSİYONU İLE İLİŞKİLİ PEDİATRİK OTOİMMÜN NÖROPSİKİYATRİK HASTALIKTA (PANDAS) MHC HAPLOTİPLERİNİN ARAŞTIRILMASI?, Çukurova Üniversitesi. Proje No: TF2009YL1", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2012.
Yüksek Lisans, D.Onatoğlu, "2- Onatoğlu,D.,?TNF-? GENİ PROMOTER BÖLGESİNDE MEYDANA GELEN POLİMORFİZMLERİN (-308 G/A VE -850 C/T) PANDAS HASTALARINDAKİ ROLÜ?, Çukurova Üniversitesi.", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2007.
Yüksek Lisans, G.Bayram, "1- Bayram,G.,?ÇUKUROVA BÖLGESİNE AİT FENİLKETONURİ (PKU) HASTALARINDA SIK GÖRÜLEN FENİLALANİN HİDROKSİLAZ (PAH) GEN MUTASYONLARININ PARÇA UZUNLUK POLİMORFİZMİ (RFLP) İLE SAPTANMASI?, Çukurova Üniversitesi. Proje No: TF2003YL2", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2005.
Yüksek Lisans, Ö.Turgut, "5- Turgut, Ö. ?INTERLÖKİN-2 GENİ -382 VE +114 BÖLGELERİNDEKİ POLİMORFİZMLERİN, PREEKLAMSİ İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI? Çukurova Üniversitesi.", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi