Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"İNSAN AMNİYOTİK HÜCRE KÜLTÜRLERİNDE NİKOTİN VE RESVERATROLÜN BELİRLİ GENLERİN EKSPRESYON DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN REAL TİME PCR YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ", BAP Y.Lisans, TF2012YL4, Yönetici, 2013
"PREEKLAMPSİ HASTALARINDA IL2 GENİ PROMOTÖR (-384G-T) VE (114G-T) POLİMORFİZMLERİNİN VE GENOTİP DAĞILIMININ ARAŞTIRILMASI", BAP Y.Lisans, TF2011YL1, Yönetici, 2013
"IL2 GENİNİN PROMOTÖR BÖLGESİNDE -330 TT DEĞİŞİMİNİN OBSESİF KOMPILSİF BOZUKLUK (OKB) HASTALARINDA BELİRLENMESİ", BAP Arastırma Projesi, TF2010BAP5, Yönetici, 2012
"STREPTECOC ENFEKSİYONU İLE İLİŞKİLİ PEDİATRİK OYOİMMÜN NÖROPSİKİYATRİK HASTALIKTA (PANDAS) MHC HAPLOTİPLERİNİN ARAŞTIRILMASI", BAP Y.Lisans, TF2009YL1, Yönetici, 2011
"OBSESİF KAPULSİF BOZUKLUKLARDA MHC HAPLOTİPLERİNİN SSO (SEQUENCE SPECİFİC OLİGONUCLEOTİDES) YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ", BAP Arastırma Projesi, TF2009BAP11, Yönetici, 2010
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi