Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Över S., Ozden S., Kamaci Z., Yilmaz H., Ünlügenç Ü.C., Pinar A., "Upper crust response to geodynamic processes beneath Isparta Angle, SW Turkey: Revealed by CMT solutions of earthquakes", TECTONOPHYSICS, pp.94-104, 2016 (Link)
Akinci A.C., Robertson A.H.F., Ünlügenç Ü.C., "Late Cretaceous-Cenozoic subduction-collision history of the Southern Neotethys: new evidence from the Caglayancerit area, SE Turkey", INTERNATIONAL JOURNAL OF EARTH SCIENCES, vol.105, pp.315-337, 2016
Över S., Ozden S., Pinar A., Yilmaz H., Kamaci Z., Ünlügenç Ü.C., "Late Cenozoic stress state distributions at the intersection of the Hellenic and Cyprus Arcs, SW Turkey", JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES, pp.94-102, 2016 (Link)
Ünlügenç Ü.C., Akinci A.C., "Sedimentary development of the Oligocene Karsanti Basin, southern Turkey, in its regional tectonic setting", JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES, vol.105, pp.173-191, 2015 (Link) (Özet) (Abstract)
Karakilçik H., Ünlügenç Ü.C., Okyar M., "Late glacial-Holocene shelf evolution of the Sea of Marmara west of Istanbul", JOURNAL OF AFRICAN EARTH SCIENCES, vol.100, pp.365-378, 2014
Over S., Yilmaz H., Pinar A., Ozden S., Ünlügenç Ü.C., Kamaci Z., "Plio-Quaternary Stress State in the Burdur Basin, SW-Turkey", TECTONOPHYSICS, vol.588, pp.56-68, 2013
Over S., Pinar A., Ozden S., Yilmaz H., Ünlügenç Ü.C., Kamaci Z., "Late cenozoic stress field in the Cameli Basin, SW Turkey", TECTONOPHYSICS, vol.492, pp.60-72, 2010
Boulton S.J., Robertson A.H.F., Ellam R.M., Şafak Ü., Ünlügenç Ü.C., "Strontium isotopic and micropalaeontological dating used to help redefine the stratigraphy of the neotectonic Hatay Graben, southern Turkey", TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES, vol.16, pp.141-178, 2007
Robertson A.H.F., Ustaomer T., Parlak O., Ünlügenç Ü.C., Tasli K., Inan N., "The Berit transect of the Tauride thrust belt, S Turkey: Late Cretaceous-Early Cenozoic accretionary/collisional processes related to closure of the Southern Neotethys", JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES, vol.27, pp.108-145, 2006
Robertson A., Ünlügenç Ü.C., Inan N., Tasli K., "The Misis-Andirin complex: a mid-tertiary melange related to late-stage subduction of the southern Neotethys in S Turkey", JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES, vol.22, pp.413-453, 2004
Over S., Ozden S., Ünlügenç Ü.C., "Late Cenozoic stress distribution along the Misis Range in the Anatolian, Arabian, and African plate intersection region, SE Turkey", TECTONICS, vol.23, 2004
Over S., Ozden S., Ünlügenç Ü.C., Yilmaz H., "A synthesis: Late Cenozoic stress field distribution at northeastern corner of the Eastern Mediterranean, SE Turkey", COMPTES RENDUS GEOSCIENCE, vol.336, pp.93-103, 2004
Ozden S., Over S., Ünlügenç Ü.C., "Quaternary stress regime change along the eastern North Anatolian fault zone, Turkey", INTERNATIONAL GEOLOGY REVIEW, vol.44, pp.1037-1052, 2002
Over S., Ünlügenç Ü.C., Bellier O., "Quaternary stress regime change in the Hatay region (SE Turkey)", GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL, vol.148, pp.649-662, 2002
Temiz H., Guezou J., Tatar O., Ünlügenç Ü.C., Poisson A., "Tectonostratigraphy of the Tercan-Cayirli Basin: Implications for the neogene-Quaternary tectonic deformation of the Northeast Anatolian Block, Turkey", INTERNATIONAL GEOLOGY REVIEW, vol.44, pp.243-253, 2002
Parlak O., Delaloye M., Demirkol C., Ünlügenç Ü.C., "Geochemistry of Pliocene/Pleistocene basalts along the Central Anatolian Fault Zone (CAFZ), Turkey", GEODINAMICA ACTA, vol.14, pp.159-167, 2001
Parlak O., Kop A., Ünlügenç Ü.C., Demirkol C., "Geochronology and Geochemistry of Basaltic Rocks in The Karasu Graben Around Kırıkhan (Hatay), S. Turkey", TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES, pp.53-61, 1998
Williams G., Ünlügenç Ü.C., Kelling G., Demirkol C., "TECTONIC CONTROLS ON STRATIGRAPHIC EVOLUTION OF THE ADANA BASIN, TURKEY", JOURNAL OF THE GEOLOGICAL SOCIETY, vol.152, pp.873-882, 1995
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Solak S. , Ünlügenç Ü.C., Akinci A.C., "Levent (Akçadağ-Malatya) ve Çevresinin Tektono-Stratigrafisi ", Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, no.2, ss.100-112, 2016
Şahin Ş., Ünlügenç Ü.C., "Bayat-Bolvadin (Afyonkarahisar) Arasındaki Bölgenin Stratigrafisi", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.173-191, 2014
Özdemir F., Ünlügenç Ü.C., "Gökiçi (Diyarbakır) Yapısının Stratigrafisi ve Hidrokarbon Potansiyeli Açısından İncelenmesi", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.127-141, 2013
Özdemir F., Ünlügenç Ü.C., "Gökiçi (Diyarbakır) Yapısının Stratigrafisi ve Hidrokarbon Potansiyeli Açısından İncelenmesi", Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.127-141, 2013
Kocaçiftci P., Ünlügenç Ü.C., "Antakya ve Yakın Civarının Tektono-stratigrafisi", Geosound Yer Bilimleri, ss.157-184, 2008
Akinci A.C., Ünlügenç Ü.C., "Yahşihan (Kırıkkale) ve Civarının Tektono-Statigrafisi ", Geosound Yerbilimleri, ss.15-40, 2008
Sevimli U.İ. , Gürbüz K., Öğrünç G., Ünlügenç Ü.C., "Demirhisar (Mersin KD'su) Civarı Tersiyer Birimlerinin Sedimantolojik ve Ortamsal Özellikleri", Geosound Yer Bilimleri, ss.81-98, 2007
Boyraz O., Ünlügenç Ü.C., "Demirtaş-Sarımazı-Yumurtalık (Adana) Arasının Tektono-Stratigrafisi", Geosound Yer Bilimleri, ss.65-79, 2007
Uysal G., Ünlügenç Ü.C., "İsalı-Doruk-Yumurtalık civarının (Adana) tektono-stratigrafisi", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, vol.20, pp.271-286, 2005
Öney M.O., Ünlügenç Ü.C., Demirkol C., "Şanlıurfa İli Bozova İlçesi Civarındaki Baraj Sahasının Petrol Potansiyeli ", Geosound Yerbilimleri, ss.209-227, 2005
Koç H., Ünlügenç Ü.C., Özer E., "Aydıncık Bozyazı (Mersin) Arasının Tektono-Stratigrafik İncelemesi, Orta Toroslar, Türkiye", Türkiye Jeoloji Bülteni, cilt.48, no.48, ss.1-26, 2005
Güneyli H., Ünlügenç Ü.C., Demirkol C., "Horzum Yaylası ve dolayının (Kozan/ADANA) stratigrafisi", Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, ss.126-137, 1996
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Ünlügenç Ü.C., Akinci A.C., "Toros Kuşağının Güney Yamacında Gelişen Çukurova Basen Kompleksinin Jeotektonik Evrimi, Güney Türkiye", Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uluslararası Katılımlı 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 3-6 Mayıs 2017, pp.79-80
Ünlügenç Ü.C., Akinci A.C., "Tectono-Stratigraphic Investigation of Ceyhan- Yakapınar (Adana) Region", International Conference on Civil and Environmental Engineering, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 8-10 Mayıs 2017, pp.1696-1696
Akinci A.C., Nurlu N., Ünlügenç Ü.C., "GÜNEYDOĞU ANADOLU KENET KUŞAĞINDAKİ EKAY ZONU DİLİMLERİNİN TEKTONİK GELİŞİMİNE DAİR VERİLER, ÇAĞLAYANCERİT-GÖLBAŞI/GD TÜRKİYE", Uluslararası katılımlı 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 10-14 Nisan 2017, vol.1, no.1, pp.24-25 (Link)
Ünlügenç Ü.C., Akinci A.C., "Oligocene Basin Formation on the Tauride Nappes, Southern Turkey: An Example from Aladağ (Adana) Region", International Conference on Civil and Environmental Engineering, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 8-10 Mayıs 2017, pp.1695-1695
Akinci A.C., Ünlügenç Ü.C., "Kızıldere-Güveloğlu (Ceyhan-Adana) Civarının Tektono-Stratigrafisi", Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uluslararası Katılımlı 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 3-6 Mayıs 2017, pp.32-33
Akinci A.C., Ünlügenç Ü.C., "GEODYNAMICAL EVOLUTION OF THE MISIS STRUCTURAL HIGH (ADANA/CEYHAN/TURKEY)", Uluslararası KAtılımlı 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 10-14 Nisan 2017, vol.1, no.70, pp.38-39
Akinci A.C., Ünlügenç Ü.C., Robertson A.H.F., "Sedimnetary Evolution for the Cenozoic Development of the SE Anatolian Thrust Belt", The 8th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, MUĞLA, TÜRKIYE, 13-17 Ekim 2014, pp.38-38
Akinci A.C., Ünlügenç Ü.C., Robertson A., "GÜNEYDOĞU ANADOLU BİNDİRME KUŞAĞININ SENOZOYİK DÖNEMİ GELİŞİMİNE AİT SEDİMANTER VERİLER", 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 14-18 Nisan 2014, ss.50-53
Ünlügenç Ü.C., Akinci A.C., Güneyli H., "Çukurova Basen Kompleksinin Tektonik Elementleri", Aktif Tektonik Arastırma Grubu, Onbesinci Toplantısı (ATAG-15), ADANA, TÜRKIYE, 19-22 Ekim 2011, ss.6-6
Güneyli H., Ünlügenç Ü.C., Akinci A.C., "Çukurova Bölgesinin Tarihsel Dönem Depremselligi", Aktif Tektonik Arastırma Grubu, Onbesinci Toplantısı (ATAG-15), ADANA, TÜRKIYE, 19-22 Ekim 2011, ss.23-24
Ünlügenç Ü.C., Akinci A.C., "YAHŞİHAN (KIRIKKALE) VE CİVARININ TEKTONO-STRATİGRAFİSİ", 64. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 25-29 Nisan 2011, cilt.1, ss.43-43
Karakilçik H., Ünlügenç Ü.C., Okyar M., "late quaternary seismic stratigraphy of the north of continental shelf of Marmara Sea (Silivri-Kumkapı)NW Turkey", International symposium on the geodynamics of easter Mediterranean: active tectonics of the Aegean region, İSTANBUL, TÜRKIYE, 15-15 Haziran 2005, pp.113-113
Boulton S.J., Robertson A.H.F., Ünlügenç Ü.C., "Structural evolution of the Neogene Hatay Graben (Southern Turkey)", International symposium on the geodynamics of easter Mediterranean: active tectonics of the Aegean region, İSTANBUL, TÜRKIYE, 15-18 Haziran 2005, pp.142-142
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Booth M.G., Robertson A.H.F., Tasli K., İnan N., Ünlügenç Ü.C., Vincent S., "Two Stage development of the Late Cretaceous to Late Eocene Darende Basin: Implications for closure of Neotethys in central eastern Anatolia (Turkey)", in: Geological Development of Anatolia and the Easternmost Mediterranean Region, A.H.F. Robertson, O. Parlak, U.C. Ünlügenç, Eds., The Geological Society , Oxford, pp.385-419, 2013
Nairn S.P., Robertson A.H.F., Ünlügenç Ü.C., Tasli K., İnan N., "Tectonostratigraphic evolution of the Upper Cretaceous-Cenozoic central Anatolian basins: an integrated study of diachronous ocean basin closure and continental collision", in: Geological Development of Anatolia and the Easternmost Mediterranean Region, A.H.F. Robertson, O. Parlak, U.C. Ünlügenç, Eds., The Geological Society , Oxford, pp.343-384, 2013
Över S., Ozden S., Yilmaz H., Pinar A., Ünlügenç Ü.C., Kamaci Z., "Plio-Quaternary stress regime in Esen Çay Basin, SW Turkey", in: Geological Development of Anatolia and the Easternmost Mediterranean Region, A.H.F. Robertson, O. Parlak, U.C. Ünlügenç, Eds., The Geological Society , Oxford, pp.547-560, 2013
Robertson A.H.F., Parlak O., Rızaoğlu T., Ünlügenç Ü.C., İnan N., Tasli K., et al., "Tectonic evolution of the South Tethyan ocean: evidence from the Eastern Taurus Mountains (Elazığ Region, SE Turkey)", in: Deformation of the Continental Crust: The Legacy of Mike Coward, A. C. Ries, R. W. H. Butler, R. H. Graham, Eds., The Geological Society , Bodmin, pp.231-270, 2007
Boulton S.J., Robertson A.H.F., Ünlügenç Ü.C., "Tectonic and sedimentary evolution of the Cenozoic Hatay Graben, Southern Turkey: a two-phase model for graben formation ", in: Tectonic Development of the Eastern Mediterranean Region, A. H F. Robertson, D. Mountrakis, Eds., The Geological Society , Trowbridge, pp.613-634, 2006
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi