Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Mimarlık Fakütesi, 1999 - Devam Ediyor
VERDİĞİ DERSLER
Paleojen stratigrafisi, Yüksek Lisans, 2015-2016
Makropaleontoloji, Lisans, 2015-2016
Tersiyer makrofaunası, Yüksek Lisans, 2015-2016
Stratigrafik paleontoloji, Yüksek Lisans, 2015-2016
Stratigrafi , Lisans, 2015-2016
Hidrokarbon aramalarında paleontoloji, Lisans, 2015-2016
Paleocografya ve Fosiller, Lisans, 2015-2016
Sistematik ve Evrim, Doktora, 2014-2015
Ekoloji ve ekosistemler, Doktora, 2014-2015
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, M.Güldürek, "Trakya Havzası Tersiyer Çökellerinin mikropaleontolojik incelemesi ve Tetis-Paratetis ilişkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, B.Çinar, "Büyükçekmece (İstanbul) civarı Tersiyer istifinin mikropaleontolojik incelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi