Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi , 1994 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 1989 - 1994
Arş.Gör.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 1987 - 1989
Arş.Gör., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 1981 - 1987
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
MYO Müdürü, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ç.Ü. Kadirli MYO, , 10.03.1998 - 08.05.2001
Dekan Yardımcısı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, , 01.03.1995 - 12.02.1996
VERDİĞİ DERSLER
Yem Bitkileri Yetiştirme Fizyolojisi, Doktora, 2014-2015
Bitkisel Üretim Sistemleri ve Organik Tarım, Lisans, 2014-2015
Tarla Bitkilerinde Veri Tabanı Oluşturulması , Doktora, 2014-2015
Yem Üretim ve Değerlendirme Tekniği, Yüksek Lisans, 2014-2015
Yembitkilerinde Tohumluk Üretim Teknolojisi, Yüksek Lisans, 2014-2015
Çayır Mera ve Yem Bitkilerinde Ürün Standardizasyonu, Doktora, 2014-2015
Tarla Bitkilerinde Çevre Sorunlarına Bağlı Verim Azalmaları, Yüksek Lisans, 2014-2015
Tarla Tarımında Bilgisayar Kullanımı, Yüksek Lisans, 2014-2015
Çayır-Mera ve Yem Bitkileri BKP-206, Lisans, 2014-2015
Çayır-Mera ve Yem Bitkileri TEP-202, Lisans, 2014-2015
Çayır-Mera ve Yem Bitkileri ZTP-216, Lisans, 2014-2015
Çayır-Mera ve Yem Bitkileri BBT-209, Lisans, 2014-2015
Araştırma ve Deneme Metodları, Lisans, 2014-2015
Buğdaygil Yem Bitkileri, Lisans, 2014-2015
Alternatif Yem Bitkileri, Lisans, 2014-2015
Çim Bitkileri Yetiştirme Teknikleri, Lisans, 2014-2015
Tarla Denemelerinin Planlanması ve Değerlendirilmesi, Lisans, 2014-2015
Tarım ve Çevre, Lisans, 2014-2015
Buğdaygil Yembitkileri Özel Islahı, Doktora, 2014-2015
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, A.Gökten, "Bazı Buğdaygil yem Bitkilerinin tanımlanmasında Bilgisayardan yararlanma olanakları ve web ortamında veri tabanı oluşturulması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2013.
Doktora, A.Kuşvuran , "Çukurova Koşullarına Uygun Çim Tür ve Karışımlarının Belirlenmesi ve Performanslarının Saptanması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2009.
Doktora, C.Yürürdurmaz, "Kahramanmaraş koşullarında değişik mısır çeşitlerinin farklı gübre dozlarında elde edilen verimlerinin Ceres-maize programı kullanılarak tahmin edilen değerlerle karşılaştırılması ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2007.
Doktora, A.Yıldırım , "Çukurova Bölgesinin Farklı Lokasyonlarında Yetiştirilen Sekiz At Dişi Mısır (Zea Mays L.) Çeşidinin Verim ve Kalite Unsurlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2004.
Doktora, E.Kızıl, "Çukurova Koşullarında Sorgum - Sudanotu (S.B.x. S.S.) Melezinde En Uygun Azot ve Çinko Gübre Dozlarının Saptanması Üzerinde Araştırmalar", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2004.
Doktora, C.Arslangiray, "Çukurova Koşullarında II.Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Tane Sorgum (Sorgum Bicolar L. Moench) ve Sorgum-Sudanotu (Sorgum Sudananse L.) Melez Çeşitlerinde Azot Gübrelemisinin Dane ve Hasıl Verimine Etkisi Üzerinde Araştırmalar", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 1998.
Doktora, R.Nazlı, "Akdeniz İklim Koşullarında Bazı Çok Yıllık Buğdaygillerin (Miskantus, Dallı darı, Kargı kamışı, Yumrulu yem kanyaşı) Enerji Bitkisi Olarak Kullanım Olanakları", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, I.Doyduk, "Çukurova koşullarında farklı Arıotu (Phacelia tanacetifolia Bentham) Çeşitlerinde Farklı Ekim zamanlarının Verim ve bazı tarımsal karakterler üzerine etkileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2014.
Yüksek Lisans, Z.Karataş, "Çukurova Koşullarında II.ürün olarak Bazı Sorgum x Sudanotu Melezi Çeşitlerinin Biçim Zamanının Hasıl Verim ve Kalite Unsurlarına Etkileri Üzerine Bir Araştırma ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2011.
Yüksek Lisans, R.Nazlı, "Sorgum x sudanotu Melezi (Sorghum bicolor x Sorghum bicolor var. sudanense) Tarımında Bazı Organik Atıkların Kullanım Olanakları ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2011.
Yüksek Lisans, M.Gürses, "Mısır (Zea mays indendata Sturt.) Yetiştiriciliğinde Değişik Yeşil Gübre Bitkileri ve Çiftlik Gübresi Uygulamalarının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, R.Gültekin, "Çiftlik Gübresinin Farklı Form ve Dozlarının, Çukurova Bölgesi Koşullarında, Tek Yıllık Çim (Lolium multiflorum Lam.)?in Ot ve Tohum Verimi ile Ot Kalitesine Etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2008.
Yüksek Lisans, İ.Polat, "Malatya Koşullarında En Uygun İkinci Ürün Hasıl Mısır (Z.M.L.) Çeşitlerinin Saptanmsı Üzerine Bir Araştırma ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2003.
Yüksek Lisans, A.Kuşvuran, "Çukurova Koşullarında Farklı Buğdaygil Yembitkilerinde Biçim Sıklığının Bazı Vejetatif ve Generatif Özelliklere Etkisinin Saptanması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2002.
Yüksek Lisans, K.Kökten , "Çukurova Koşullarında Mürdümüğün (Lathyrus Sativus L.) Değişik Tahıl Türleri İle Karışım Olarak Yetiştirilmesi Üzeride Araştırmalar. ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 1998.
Yüksek Lisans, E.Kızıl , "Çukurova Koşullrında Bazı Silaj ve Dane Sorgum (Sorghum bicolor L.) Çeşitlerinde Farklı Ekim Sıklıklarının Yaprak Alanı Gelişimi, Işık Kullanımı, Dane ve Hasıl Verimine Etkileri Üzerinde Araştırmalar", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 1996.
Yüksek Lisans, F.Savtok, "Yumrulu Yem Kanyaşında (Phalaris Tuberosa L.) en Uygun Biçim Aralığı ve Biçim Yüksekliğinin Saptanması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 1994.
Yüksek Lisans, H.Etebari , "Çukurova Koşullarında Ana Ürün Olarak Mısır (Zea Mays L.) İle Börülce (Vigna Sinensis (L.) Endl.)'nin Birlikte Yetiştirilmesi Asıl ve Bazı Tarımsal Karekterlere Etkisi Üzerinde Araştırmalar", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 1992.
Yüksek Lisans, C.Arslangiray, "Çukurova Koşullarında II.Ürün Olarak Yetiştirilen Mısır (Zea Mays L.) ile Sorgum (Sorghum spp.) Tür ve Çeşitlerinin Gelişme Dönemlerine Göre Biyolojik Üretimlerinin Saptanması Üzerinde Bir Araştırma", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 1991.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi