Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Nazlı R.İ., İnal İ., Kuşvuran A., Demirbaş A., Tansi V., "Effects of different organic materials on forage yield and nutrient uptake of silage maize (Zea mays L.)", JOURNAL OF PLANT NUTRITION, vol.39, no.7, pp.912-921, 2016 (Link)
Nazli R.İ. , Kuşvuran A., İnal İ., Demirbaş A., Tansi V., "Effects Of Different Organic Materials On Forage Yield And Quality Of Silage Maize (Zea Mays L.)", TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, vol.38, pp.23-31, 2014 (Link)
Kuşvuran A., Tansi V., "The Effects Of Different Row Spacing On Herbage And Seed Yields Of Annual Ryegrass (Lolium Multiflorum Cv. Caramba)", BULGARIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE, vol.17, no.6, pp.744-754, 2011 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Gökten A., Tansi V., "Bazı Buğdaygil Yem Bitkilerinin Tanımlanmasında Web Destekli Veri Tabanı Oluşturulması ", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.28, ss.27-31, 2015 (Link)
Tansi V., Özgören A.L., "Ana Ürün Mısır Tarımında Farklı Çeşitlerde Tek Ve Çift Sıralı Ekim Yöntemlerinin Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi ", Fen ve Mühendislik Bilimleri Dregisi, cilt.32, ss.45-52, 2015
Nazli R.İ. , İnal İ., Kuşvuran A., Tansi V., "Effects of different organic materials on forage production from sorghum x sudangrass hybrid (Sorghum bicolor x sorghum bicolor var. sudanense) ", Turkish Journal of Agricultural and Natural Science , pp.2075-2082, 2014 (Link)
Gürses M., Tansi V., "Mısır (Zea Mays Indentata Sturt.) Yetiştiriciliğinde Değişik Yeşil Gübre Bitkileri Ve Çiftlik Gübresi Uygulamalarının Verim Ve Verim Unsurlarına Etkisi.", Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.5, ss.212-224, 2011
Kuşvuran A., Nazli R.İ. , Tansi V., "Türkiye?De Ve Batı Karadeniz Bölgesi?Nde Çayır-Mera Alanları, Hayvan Varlığı Ve Yem Bitkileri Tarımının Bugünkü Durumu", Gazi Osmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.21-32, 2011
Karataş Z., Tansi V., "Çukurova Koşullarında Ii. Ürün Olarak Bazı Sorgum Sudan Otu Melez Çeşitlerinin Biçim Zamanının Hasıl Verim Ve Kalite Unsurlarınaetkileri Üzerine Bir Araştırma.", Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi , cilt.3, ss.107-117, 2011
Kizil E.S., Avci M., Tansi V., "An Investigation On Determining The Most Suitable Nitrogen And Zinc Fertilizer Doses For The Main Crops Of Sorghum-Sudangrass Hybrids (Sorghum Bicolor X Sorghum Sudanense) In The Çukurova Region (Turkey) ", Biological Diversity and Conservation , vol.3, pp.117-122, 2010 (Link)
Kizil E.S., Tansi V., Çinar S. , "An Investigation On Determining The Effects Of Different Nitrogen And Zinc Fertilizer Doses On Plant Nutrient Composition Of Sorghum-Sudangrass Hybrid (Sorghum Bicolor X Sorghum Sudanense) Grown As Main Crop Under Çukurova/Turkey Conditions", Biological Diversity and Conservation, vol.3, pp.26-30, 2010 (Link)
Kuşvuran A., Tansi V., "2007. Çukurova Koşullarında Bazı Sıcak Mevsim Çim Türleri Ile Hazır Sıcak?Serin Mevsim Çim Karışımlarının Performanslarının Saptanması. ", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi., cilt.4, ss.29-38, 2007
Yildirim A., Tansi V., "Çukurova Bölgesinin Farklı Lokasyonlarında Yetiştirilen Sekiz Mısır (Zea Mays L.) Çeşidinin Verim Ve Kalite Unsurlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.23-33, 2004
Kizil E.S., Tansi V., "Çukurova Koşullarında Sorgum-Sudanotu (Sorghum Bicolor X Sorhum Sudanense) Melezinde En Uygun Azot Ve Çinko Gübre Dozlarının Saptanması Üzerinde Araştırma", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.23-30, 2004
Kuşvuran A., Tansi V., "2004. Çukurova Koşullarında Farklı Sıra Aralıklarının Tek Yıllık Çim (Lolium Multiflorum Cv. Caramba).In Ot Ve Tohum Verimine Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Zf/2002/Bap/72 No.Lu Proje Sonuç Raporu, ", Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi,, cilt.1, ss.1-53, 2004
Kuşvuran A., Tansi V., "Çukurova Koşullarında Farklı Buğdaygil Yem Bitkilerinde Biçim Sıklığının Bazı Vejetatif Ve Generatif Özelliklere Etkisinin Saptanması", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.45-54, 2003
Kuşvuran A., Tansi V., "2003. Çukurova Koşullarında Farklı Buğdaygil Yembitkilerinde Biçim Sıkılığının Bazı Vejetatif Ve Generatif Özelliklere Etkisinin Saptanması ", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi. , cilt.1, ss.45-54, 2003
Hadas A., Ottow J., Benkiser G., Gök M., Sağlamtimur T., Tansi V., "Kara, E.E. The Effect Of Plant Residues On Nitrojen Mineralization, Immobilization And Denitrification İn Soils. , Reivew Of Final Scientific Report Os Joint Research Project, Tel Aviv ", German-Israel Agricultural Research Agreement For The Benefit Of Developing Countries, vol.1, pp.127-131, 2001
Tansi V., Kumova U., Kizil E.S., "Bazı Yembitkilerinin Arı Mer'Ası Olarak Kullanılma Olanakları Ve Tohum Verim Ve Kalitelerinin Saptanması Üzerinde Bir Araştırma ", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.81-90, 1999
Tansi V., Okan F., Kizil E.S., Kizilşimşek M., "Çukurova Koşullarında Bazı Buğdaygillerin Toprak Üstü Bioması Ve Kimyasal Kompozisyonlarının Mevsimsel Değişiminin Saptanması", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.1-8, 1998
Sağlamtimur T., Tansi V., Tansi S., Kizilşimşek M., Arslan A., Kizil E.S., et al., "Gap Bölgesinde Sulu Koşullarda Uygulanabilecek Ekim Nöbeti Sistemleri Üzerinde Araştırmalar. Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Gap Tarımsal Araştırma-İnceleme Ve Geliştirme Proje Paketi, 2. Aşama Final Raporu. Proje No 14.", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayınları. GAP Yayınları , cilt.204, ss.1-28, 1997
Sağlamtimur T., Tansi V., Tansi S., Kizilşimşek M., Arslan A., Kizil E.S., et al., "Gap Bölgesinde Sulu Koşullarda Uygulanabilecek Ekim Nöbeti Sistemleri Üzerinde Araştırmalar. Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Gap Tarımsal Araştırma-İnceleme Ve Geliştirme Proje Paketi, 2. Aşama Kesin Sonuç Raporu. Proje No 14.", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayınları . GAP Yayınları , cilt.200, ss.1-21, 1997
Sağlamtimur T., Tansi V., Tansi S., Kizilşimşek M., Baytekin H., Arslan A., "Gap Bölgesinde Sulu Koşullarda Uygulanabilecek Ekim Nöbeti Sistemleri. Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Gap Tarımsal Araştırma-İnceleme Ve Geliştirme Proje Paketi, 2. Aşama 6. Dönem Ara Raporu,", Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayınları, GAP Yayınları , cilt.98, ss.47-50, 1997
Tansi V., Sağlamtimur T., Kumova U., Kizilşimşek M., " Çukurova Bölgesinde Yeni Bir Yem Bitkisi Olan Phacelia Tanacetifolia Bentham?In Balarıları İçin Kullanılma Olanaklarının Araştırılması. M ", Teknik Arıcılık Dergisi., cilt.1, ss.2-6, 1996
Tansi V., Sağlamtimur T., Kizilşimşek M., Baytekin H., Kizil E.S., "Güneydoğu Anadolu Bölgesi Sulanabilir Koşullarda Ii. Ürün Olarak Silaj Amacıyla Mısır+Soya Karışımları Yetiştirme Olanakları Üzerinde Araştırmalar. Başbakanlık Gap Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Gap Tarımsal Araştırma, İnceleme Ve Geliştirme Proje Paketi Ii. Aşama Kesin Sonuç Raporu. Proje No 11.", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayınları GAP Yayınları , cilt.152, ss.1-43, 1996
Ülger A., Tansi V., Sağlamtimur T., Çakir B. , Yücel C., Baytekin H., et al., "(1996). Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Ii. Ürün Mısırda Bitki Sıklığı Ve Azot Gübrelemesinin Tane Ve Hasıl Verimi Ve Bazı Tarımsal Karakterlere Etkisi Üzerinde Araştırmalar. (Tane Verimi). Başbakanlık Gap Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Gap Tarımsal Araştırma, İnceleme Ve Geliştirme Proje Paketi Ii. Aşama Kesin Sonuç Raporu. Proje No 12/1.", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayınları GAP Yayınları , cilt.153, ss.1-45, 1996
Tansi V., Ülger A., Sağlamtimur T., Kizilşimşek M., Çakir B. , Yücel C., et al., "Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Ii. Ürün Mısırda Bitki Sıklığı Ve Azot Gübrelemesinin Tane Ve Hasıl Verimi Ve Bazı Tarımsal Karakterlere Etkisi Üzerinde Araştırmalar. (Hasıl Verimi). Başbakanlık Gap Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Gap Tarımsal Araştırma, İnceleme Ve Geliştirme Proje Paketi Ii. Aşama Kesin Sonuç Raporu. Proje No 12/2.", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın ,GAP Yayınları No: 99, cilt.1158, ss.1-28, 1996
Tansi V., Sağlamtimur T., Kizilşimşek M., Baytekin H., Kizil E.S., "Güneydoğu Anadolu Bölgesi Sulanabilir Koşullarda Ii. Ürün Olarak Silaj Amacıyla Mısır+Soya Karışımları Yetiştirme Olanakları Üzerinde Araştırmalar. Başbakanlık Gap Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Gap Tarımsal Araştırma, İnceleme Ve Geliştirme Proje Paketi Ii. Aşama Kesin Sonuç Raporu. Proje No 11. ", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No:152. GAP Yayınları No:93, no.93, ss.43-43, 1996
Tansi V., "Light Interception Of Maize+Legumes Intercrops In Different Planting Patterns And Plant Populations Under Çukurova Conditions", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.129-144, 1995
Tansi V., "(1995). Light Interception Of Maize+Legumes Intercrops In Different Planting Patterns And Plant Populations Under Çukurova Conditions. ", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi,, cilt.10, ss.129-144, 1995
Tansi V., "Leaf Area Development In The Maize+Legumes Intercrops Under Çukurova Conditions", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.205-214, 1995
Tansi V., Tükel T., Polat T., Etebari H., Hasar E., "Field Crop Experiments In The Taurus Mountains Project. Icarda Highland Regional Program Annual Report,", ICARDA, vol. 1, pp.15-28, 1994
Tansi V., Sağlamtimur T., Kizilşimşek M., Baytekin H., Okant M., Şilbir Y., et al., "Gap Bölgesi Sulanabilir Koşullarda Ii. Ürün Olarak Silaj Amacıyla Mısır-Soya Karışımları Yetiştirme Olanakları Üzerinde Araştırmalar. 88. S: 69-72. Adana.", Ç.Ü. Zir. Fak.Genel Yay. , GAP Yayınları,, cilt.103, ss.69-72, 1994
Sağlamtimur T., Genç İ., Özgüven M., Tükel T., Engin M., Tansi V., et al., "Gap Bölgesinde Sulu Koşullarda Uygulanabilecek Ekim Nöbeti Sistemleri Üzerinde Araştırmalar.", Ç. Ü. Ziraat Fakültesi GAP Yayınları , cilt.68, ss.28-30, 1993
Özel H., Sağlamtimur T., Baytekin H., Tansi V., "Çukurova?Da Kışlık Ara Ürün Olarak Yetiştirilen İtalyan Çimi (Lolium Multiflorum L.)?Nde Ekim Zamanının Ot Verimi Ve Bazı Tarımsal Karakterlere Etkisi.", Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.154-167, 1993
Tükel T., Tansi V., Polat T., Hasar E., "Preliminary Evaluation Of The Grazing Lands Of The Taurus Mountains Project Area And Their Management. , 1990-91, P. 22-24.", ICARDA Highland Regional Program Annual Report, cilt.1, ss.22-24, 1993
Tansi V., Tükel T., Polat T., Hasar E., "Results Of Field Crops Experiments In The Taurus Mountain Project Area, The Forth Çukurova University Icarda Annual Coordination Meeting 5-6 Dec.1993, Adana. ", ICARDA , vol.1, pp.1-54, 1993
Özel H., Sağlamtimur T., Baytekin H., Tansi V., "Çukurova'Da Kışlık Ara Ürün Olarak Yetiştirilen İtalyan Çimi (Lolium Multiflorum L.)'Nde Ekim Zamanının Ot Verimi Ve Bazı Tarımsal Karakterlere Etkisi. ,", Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.167-176, 1993
Sağlamtimur T., Tansi V., Tansi S., Kirda C., Kizilşimşek M., Baytekin H., et al., "(1993). Gap Bölgesinde Sulu Koşullarda Uygulanabilecek Ekim Nöbeti Sistemleri. Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Gap Tarımsal Araştırma-İnceleme Ve Geliştirme Proje Paketi, 2. Aşama 1. Dönem Ara Raporu", Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın , GAP Yayınları , cilt.85, ss.35-38, 1993
Tansi V., Tükel T., Polat T., Hasar E., "Evaluation Of Current Field Crop Production Techniques In Taurus Mountains Project Area.", ICARDA Highland Regional Program Annual Report, cilt.1, ss.19-22, 1993
Tansi V., Sağlamtimur T., Kizilşimşek M., Baytekin H., "Gap Bölgesinde Sulanabilir Koşullarda Ii. Ürün Olarak Silaj Amacıyla Mısır Soya Karışımları Yetiştirme Olanakları Üzerine Araştırmalar.", . Ç. Ü. Ziraat Fakültesi GAP Tarımsal Araştırma-İnceleme ve Geliştirme Proje Paketi, 2. Aşama Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No:851. Dönem Ara Raporu, GAP Yayınları No: 84, cilt., , ss.28-30, 1993
Ülger A., Tansi V., Sağlamtimur T., Kılınç M. , Kizilşimşek M., Baytekin H., et al., "Gap Bölgesinde Ii. Ürün Mısırda Bitki Sıklığı Ve Azot Dozunun Tane Ve Hasıl Verimi Ile Bazı Tarımsal Karakterlere Etkisi. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Gap Tarımsal Araştırma-İnceleme Ve Geliştirme Proje Paketi, 2. Aşama 1. Dönem Ara Raporu,", Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın, GAP Yayınları , cilt.85, ss.31-33, 1993
Tansi V., Sağlamtimur T., Kizilşimşek M., Baytekin H., "Gap Bölgesinde Sulanabilir Koşullarda Ii. Ürün Olarak Silaj Amacıyla Mısır Soya Karışımları Yetiştirme Olanakları Üzerine Araştırmalar. Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Gap Tarımsal Araştırma-İnceleme Ve Geliştirme Proje Paketi, 2. Aşama 1. Dönem Ara Raporu,", Ç. Ü. Ziraat Fakültesi,GAP Yayınları , cilt.85, ss.28 -30, 1993
Şilbir Y., Sağlamtimur T., Okant M., Tansi V., "Harran Ovasında Kışlık Olarak Macar Fiği Ve Bazı Buğdaygil Türlerinin Karışım Halinde Yetiştirilme Olanakları Üzerinde Araştırmalar.", D.Ü. Ziraat Fak. Dergisi,Şanlıurfa. , cilt.3, ss.45-53, 1992
Şilbir Y., Sağlamtimur T., Tansi V., "Harran Ovası Kıraç Koşullarında Kışlık Olarak Adi Fiğ Ve Bazı Buğdaygil Türlerinin Karışım Halinde Yetiştirilme Olanakları Üzerinde Araştırmalar", D.Ü. Ziraat Fak. Dergisi, cilt.3, ss.35-50, 1992
Tükel T., Hasar E., Tansi V., Polat T., "Monitoring Production Potential And Utilization Of The Grazing Lands Of The Taurus Mountains Project Area. Icarda Highland Regional Program Annual Report,", ICARDA, vol.1, pp.29-34, 1992
Şilbir Y., Sağlamtimur T., Tansi V., "Harran Ovası Kıraç Koşullarında Kışlık Olarak Adi Fiğ Ve Bazı Buğdaygil Türlerinin Karışım Halinde Yetiştirilme Olanakları Üzerinde Araştırmalar.", D.Ü. Ziraat Fak. Dergisi, Şanlıurfa, cilt.3, ss.35-50, 1992
Tansi V., Ülger A., Sağlamtimur T., Baytekin H., Kılınç M. , "Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Ana Ürün Veya İkinci Ürün Olarak Yetiştirilebilecek Mısır Çeşitlerinin Saptanması Üzerinde Araştırmalar.", Ç. Ü. Ziraat Fakültesi GAP Tarımsal Araştırma-İnceleme ve Geliştirme Proje Paketi, GAP Yayınları Kesin Sonuç Raporu,, cilt.40, ss.1-41, 1992
Tansi V., Ülger A., Sağlamtimur T., Baytekin H., Okant M., Kılınç M. , "Güneydoğu Anadolu Bölgesinde I. Ve Ii.Ürün Olarak Yetiştirilebilecek Sorgum Tür Ve Çeşitlerinin Saptanması Üzerinde Araştırmalar. Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Gap Tarımsal Araştırma-İnceleme Ve Geliştirme Proje Paketi, Kesin Sonuç Raporu,Genel Yayın No: 39. Gap Yayınları No: 66,", Ç. Ü. Ziraat Fakültesi , cilt.39, ss.1-44, 1992
Şilbir Y., Sağlamtimur T., Okant M., Tansi V., "Harran Ovasında Kışlık Olarak Macar Fiği Ve Bazı Buğdaygil Türlerinin Karışım Halinde Yetiştirilme Olanakları Üzerinde Araştırmalar", D.Ü. Ziraat Fak. Dergisi, cilt.3, ss.45-53, 1992
Türemen S., Tansi V., Sağlamtimur T., Baytekin H., "Çukurova Koşullarında Kışlık Ara Ürün Olarak Yetiştirilen İtalyan Çimi (Lolium Italicum A. Br.) Ve Adi Fiğ (Vicia Sativa L.)' In Karışım Halinde Yetiştirme Olanakları Üzerinde Bir Araştırma.", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.69-78, 1990
Tansi V., Türemen S., Sağlamtimur T., Baytekin H., "Çukurova Koşullarında Kışlık Ara Ürün Olarak Yetiştirilen İtalyan Çimi (Lolium Italicum A. Br.) Ve İskenderiye Üçgülü (Trifolium Alexandrinum L.)'Nü Karışım Halinde Yetiştirme Olanakları Üzerinde Bir Araştırma.", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.79-90, 1990
Baytekin H., Tansi V., Sağlamtimur T., "Çukurova Koşullarında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen İki Sorgum-Sudanotu Melez Çeşidinde Biçim Yüksekliği Ve Biçim Sırasının Verim Ve Bazı Tarımsal Karakterlere Etkisi Üzerinde Bir Araştırma ", Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.113-125, 1989
Baytekin H., Tansi V., Sağlamtimur T., "Çukurova Koşullarında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen İki Sorgum-Sudanotu Melez Çeşidinde Biçim Yüksekliği Ve Biçim Sırasının Verim Ve Bazı Tarımsal Karakterlere Etkisi Üzerinde Bir Araştırma", Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi,, cilt.4, no. , ss.113-125, 1989
Sağlamtimur T., Tansi V., Baytekin H., "Çukurova Koşullarında Kışlık Ara Ürün Olarak Yetiştirilen Arıotu (Phacelia Californica Cham.)'Nda Biçim Zamanının Bitki Boyu Ve Ot Verimine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.76-83, 1989
Sağlamtimur T., Tansi V., "Bir Defada Ve Bölünerek Verilen Artan Miktarlardaki Azot Gübrelemesinin Rodos Otu (Chloris Gayana Kunth) Verimine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma", Doğa. Tu Tar. ve Or. D., cilt.13, ss.107-120, 1989
Tansi V., Anlarsal A., Sağlamtimur T., Gülcan H., "Çukurova'Da Üç İskenderiye Üçgülü Çeşidinde Farklı Biçim Yüksekliklerinin Verim Ve Verim Unsurlarına Etkisi Üzerinde Bir Araştırma", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.69-82, 1989
Sağlamtimur T., Şilbir Y., Okant M., Tansi V., "Harran Ovası Kıraç Koşullarında Tüylü Fiğ'In (Vicia Villosa Roth) Karışım Olarak Yetiştirilme Olanakları Üzerinde Araştırmalar", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.21-30, 1989
Tansi V., Baytekin H., Sağlamtimur T., Okant M., "Güneydoğu Anadolu Bölgesi Sulu Koşullarında Ii. Ürün Olarak Yetiştirilen Üç Mısır Çeşidinde Bitki Sıklığının Verim Ve Bazı Tarımsal Karakterlere Etkisi Üzerinde Bir Araştırma", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.10-20, 1989
Tansi V., "An Investigation On The Effect Of The Seeding Rates On The Yields Of Sudangrass And Sorghum Sudangrass Hybrids In Çukurova", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.25-37, 1989
Sağlamtimur T., Tansi V., "Çukurova'Da Hayvan Pancarında En Uygun Ekim Zamanının Saptanması Üzerinde Bir Araştırma", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.62-75, 1989
Sağlamtimur T., Tansi V., "Çukurova'Da Rodos Otu (Chloris Gayana Kunth)'Unda En Uygun Tohumluk Miktarının Saptanması Üzerinde Bir Araştırma ", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.1-10, 1988
Gülcan H., Sağlamtimur T., Anlarsal A., Tansi V., "Çukurova Koşullarında Değişik Fiğ (Vicia Sativa L.), Yulaf (Avena Sativa L.) Karışım Oranlarının Ve Ekim Zamanlarının Ot Verimine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.108-118, 1988
Sağlamtimur T., Tansi V., Baytekin H., "Çukurova Koşullarında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Melez Tane Sorgum Çeşitlerinin Bazı Tarımsal Karakterlerinin Saptanması Üzerinde Bir Araştırma.", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.18-29, 1988
Sağlamtimur T., Tansi V., Baytekin H., "Bazı Tane Sorgum (Sorghum Bicolor (L.) Moench) Çeşitlerinin Karakterlerarası İlişkiler Ve Path Katsayısı Analizi Üzerinde Bir Araştırma", Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.30-39, 1988
Sağlamtimur T., Tansi V., Baytekin H., "Çukurova Koşullarında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilebilecek Silaj Sorgum (Sorghum Bicolor (L.) Moench) Çeşitlerinin Bazı Tarımsal Karakterlerinin Saptanması Üzerinde Bir Araştırma. ", Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.40-50, 1988
Sağlamtimur T., Gülcan H., Tükel T., Tansi V., Anlarsal A., Hatipoğlu R., "Çukurova Koşullarında Yembitkileri Adaptasyon Denemeleri 2. Baklagil Yembitkileri", . Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.37-51, 1986
Sağlamtimur T., Gülcan H., Tükel T., Tansi V., Anlarsal A., Hatipoğlu R., "Çukurova Koşullarında Yembitkileri Adaptasyon Denemeleri 1. Buğdaygil Yembitkileri", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.26-36, 1986
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Nazli R.İ. , Gülnaz O., Tansi V., Kuşvuran A., "Effects of Different Chemical Pretreatments on Cell Wall Composition and Ash Concentration of Sweet Sorghum Bagasse for Bioethanol Production", 3rd International Symposium for Agriculture and Food , Odhird, MAKEDONYA, 18-20 Ekim 2017, pp.113-113
Nazli R.İ. , Kuşvuran A., Tansi V., "Effects of Nitrogen Fertilization on Biomass Yield and Quality Parameters of Four Promising Energy Crops (Miscanthus, Switchgrass, Giant reed, Bulbous canary grass) Under Mediterranean Conditions. ", 23rd European Biomass Conference and Exhibition, Viyana, AVUSTURYA, 1-4 Haziran 2015, pp.184-186
Nazli R.İ. , Kuşvuran A., Kaplan M. , Tansi V., "Çukurova Koşullarında Bazı Sıcak Mevsim Yem Bitkilerinin Performanslarının Belirlenmesi ", 11.Ulusal Tarla Bitkileri Kongresi , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 7-10 Eylül 2015, ss.226-229
Nazli R.İ. , İnal İ., Kuşvuran A., Sezer M.C., Tansi V., "Çukurova Koşullarında Bazı Sorgum X Sudanotu Melezi Çeşitlerinin Verim Ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi ", 10. Ulusal Tarla Bitkileri Kongresi , KONYA, TÜRKIYE, 10 Eylül - 13 Ekim 2013, ss.455-459
Kuşvuran A., İnal İ., Tansi V., Sağlamtimur T., "K Ktc Sulanan Alanlarında Kışlık Ara Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Yem Bitkilerinin Silajlık Mısırın Verim Ve Bazı Verim Öğelerine Etkisinin Saptanması", Türkiye 9. Tarla Bitkileri Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 12-15 Eylül 2011, cilt.3, ss.1745-1750
İnal İ., Kuşvuran A., Tansi V., Sağlamtimur T., "Kktc Sulanan Alanlarında Farklı Ön Bitki Uygulamalarının Mısırın Tane Verimi Ve Bazı Verim Öğelerine Etkisinin Saptanması", Türkiye 9. Tarla Bitkileri Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 12-15 Eylül 2011, ss.521-524
Kuşvuran A., Tansi V., "K.K.T.C. Koşullarında Yonca (Medicago sativa L.) ve Bazı Buğdaygil Yem Bitkilerinin Adaptasyon Kabiliyetlerinin Saptanması", Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-9 Eylül 2005, cilt.2, no.1, ss.797-802
Kuşvuran A., Tansi V., Sağlamtimur T., "K.K.T.C. Sulanan Koşullarında Yonca (Medicago Sativa L.) Ve Bazı Buğdaygil Yem Bitkilerinin Adaptasyon Kabiliyetlerinin Saptanması", Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-9 Eylül 2005, ss.456-461
Kuşvuran A., Tansi V., "Çukurova Koşullarında Farklı Biçim Sayısı Ve Azot Dozunun Tek Yıllık Çim (Lolium Multiflorum Cv. Caramba)?In Ot Ve Tohum Verimine Etkisinin Saptanması", Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-9 Eylül 2005, ss.231-235
Gök M., Doğan K., Anlarsal A., Tangolar S., Tansi V., Coşkan A., et al., "2006) Gründüngung Im Weinbau. Deutsch-Türkische Agrarforschung - 2006 . 8. Symposium Vom 04-08 Oktober 2005 An Der Bundesforschungsantalt Für Landwirthschaf (Fal) In Braunschweig .", Deutsch-Türkische Agrarforschung - 2006 . 8. Symposium , ADANA, TÜRKIYE, 4-8 Ekim 2005, cilt.1, ss.8-12
Kuşvuran A., Tansi V., "(2005). Çukurova Koşullarında Farklı Biçim Sayısı Ve Azot Dozunun Tek Yıllık Çim (Lolium Multiflorum Cv. Caramba) `In Ot Ve Tohum Verimine Etkisinin Saptanması. Türkiye Vi. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9 Eylül 2005, Antalya (Araştırma Sunusu Cilt Ii, Sayfa 797-802", Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-9 Ağustos 2005, cilt.2, ss.797-802
Gök M., Doğan K., Anlarsal A., Coşkan A., Tansi V., Tangolar S., et al., "(2004). Farklı Yeşil Gübre Bitkileri Uygulamalarının Bağ Vejetasyonu Altında Toprakta Azot Mineralizasyonuna Ve Biyolojik Aktiviteye Etkisi. Türkiye 3. Ulusal Gübre Kongresi., Tarım-Sanayi-Çevre. Tokat. Kongre Kitabı Ii. Cilt. S- 885-892.", Tarım-Sanayi-Çevre, TOKAT, TÜRKIYE, 11-13 Ekim 2004, cilt.1, ss.885-892
Baytekin H., Sağlamtimur T., Tansi V., Tansi S., Okant M., İnal İ., et al., "(2003). Güneydoğu Anadolu Bölgesi Sulu Koşullarında Uygulanan Ekim Nöbeti Sistemlerinde Bazı Kışlık Ana Ürünlerin Mısır, Tane Sorgum, Soya Ve Ayçiçeği Verimlerine Etkileri. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, 13-17 Ekim 2003 Diyarbakır,S.31-35", Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, DİYARBAKIR, TÜRKIYE, 13-17 Ekim 2003, cilt.1, no.1, ss.31-35
Kuşvuran A., Tansi V., "2003,Çukurova Koşullarında Üç Değişik Buğdaygil Yem Bitkisinin Farklı Biçim Sıklığı Uygulamasında Hasıl Verimi Ve Bazı Tarımsal Karakterlerinin Belirlenmesi, Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, ", Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, , DİYARBAKIR, TÜRKIYE, 13-17 Ekim 2003, cilt.1, ss.346-351
Kuşvuran A., Tansi V., "2003, Gap Bölgesinde Tarla Bitkileri Konusunda Yapılan Araştırmalar Ve Gereksinim Duyulan Yeni Araştırma Konuları, Gap Iii: Tarım Kongresi, Şanlıurfa, Bildiri ", GAP III: Tarım Kongresi,, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 2-3 Ekim 2003, cilt.58, ss.351-356
Hadas A., Ottow J., Benkiser G., Gök M., Sağlamtimur T., Tansi V., et al., "(2001). The Effect Of Plant Residues On Nitrojen Mineralization, Immobilization And Denitrification İn Soils. German-Israel Agricultural Research Agreement For The Benefit Of Developing Countries, Reivew Of Final Scientific Report Os Joint Research Project, Tel Aviv 2001, P: 127-131.", German-Israel Agricultural Research Agreement For The Benefit Of Developing Countries, Reivew Of Final Scientific Report Os Joint Research Project, Telaviv, ISRAIL, 3-5 Ekim 2001, vol.1, no.1, pp.127-127
Baytekin H., Sağlamtimur T., Tansi V., Tansi S., Okant M., İnal İ., et al., "2000. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Sulanabilir Koşullarda Uygulanabilecek Ekim Nöbeti Sistemlerinin Geliştirilmesi. Tübitak-Tarp Türkiye Tarımsal Araştırma Projesi Sempozyumu, N. ", TÜBİTAK-TARP Türkiye Tarımsal Araştırma Projesi Sempozyumu, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 20-21 Eylül 2000, cilt.1, ss.15-30
Kökten K., Tansi V., "(1999) Çukurova Koşullarında Mürdümüğün (Lathyrus Sativus L.) Değişik Tahıl Türleri İle Karışım Olarak Yetiştirilmesi Üzerine Araştırmalar. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, Adana. Cilt Iii. 75?79. (1999) Çukurova Koşullarında Mürdümüğün (Lathyrus Sativus L.) Değişik Tahıl Türleri İle Karışım Olarak Yetiştirilmesi Üzerine Araştırmalar. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, Adana. Cilt Iii. 75?79.", Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 15-18 Kasım 1999, cilt.3, ss.75-79
Tansi S., Tansi V., "(1999). Tıbbi Bitkileri Tanımak Amaçlı Küçük Ölçekli Bir Veri Tabanı. 3. Tarımda Bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu (Tbus3). Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi. 03-06 Ekim 1999. Sunulu Bildiri. Adana.", Tarımda Bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu (TBUS3), ADANA, TÜRKIYE, 3-6 Ekim 1999, cilt.1, ss.1-6
Sağlamtimur T., Tansi V., Baytekin H., Tansi S., İnal İ., Kizilşimşek M., et al., "Gap Bölgesi Sulanabilir Koşullarında Değişik Ekim Nöbeti Sistemlerinde Ön Bitki Olarak Tane Baklagillerin Mısır Ve Susamın Bazı Tarımsal Karakterleri Ve Tane Verimine Etkileri Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, Adana.", Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi,, ADANA, TÜRKIYE, 15-18 Kasım 1999, cilt.1, ss.263-268
İnal İ., Onaç İ., Coşkan A., Kizilşimşek M., Gök M., Ottow J., et al., "Çukurova Bölgesinde Değişik Hasat Artık Ve Atıkları İle Tütün Atığının Buğdayın Bazı Tarımsal Karakterleri Ve Tane Verimine Etkileri Üzerine Araştırmalar. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, Adana. Cilt 1.133-138", Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, , ADANA, TÜRKIYE, 15-18 Kasım 1999, cilt.1, ss.133-138
Gök M., Coşkan A., Onaç İ., Sağlamtimur T., Tansi V., Karib B., et al., "Organik Gübrelemenin Toprakta N-Mineralizasyonuna Denitrifikasyonla Azot Kaybına Ve Mikrobiyal Aktiviteye Etkisi. Gap I. Tarım Kongresi. 26-28 Mayıs 1999, Şanliurfa. Kongre Kitabı Ii. Cilt. S- 971-978.", GAP I. Tarım Kongresi, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 26-28 Mayıs 1999, cilt.2, ss.971-978
Sağlamtimur T., Baytekin H., Tansi V., İnal İ., Tansi S., Kizilşimşek M., "Gap Bölgesi Sulu Koşullarında Uygulanan Ekim Nöbeti Sistemlerinde Bazı Ön Bitkilerin Buğday Mısır Ve Pamuk Verimlerine Etkileri. Gap I.Tarım Kongresi. 26-28 Mayıs 1999, Şanliurfa. Kongre Kitabı Ii. Cilt. S- 813-820.", GAP I.Tarım Kongresi, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 26-28 Mayıs 1999, cilt.2, ss.813-820
Sağlamtimur T., Tansi V., İnal İ., Tansi S., Baytekin H., Kizil E.S., "). Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Uygulanabilecek Ekim Nöbeti Sistemleri. Türkiye 1. Ekolojik Tarım Kongresi, 21-23 Haziran 1999, İzmir.", Türkiye 1. Ekolojik Tarım Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 21-23 Haziran 1999, cilt.1, ss.29-35
Sağlamtimur T., Kizilşimşek M., Tansi V., İnal İ., Baytekin H., Tansi S., et al., "Gap Bölgesi Sulanabilir Koşullarında Uygulanabilecek Ekim Nöbeti Sistemlerinde Baklagillerin Ve Bazı Kışlık Bitkilerin Buğday Mısır Ve Pamuk Verimlerine Etkisi Üzerinde Araştırmalar. Gap I.Tarım Kongresi. Kongre Kitabı Ii. Cilt. S- 719-726.", GAP I.Tarım Kongresi, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 26-28 Mayıs 1999, cilt.2, ss.719-726
Gök M., Ottow J., Sağlamtimur T., Benkiser G., Tansi V., Onaç İ., et al., "Einflu? Von Organischer Düngung Auf N-Mineralisierung, Denitrifikationsverluste Sowie Biologische Aktivität Im Boden Unter Maisbewuchs. 6. Symposium ?Ergebisse Deutsch-Türkischer Agrarforschung? 27/9/-2/10/1999 An Der Justus-Liebig-Universität Gie?En.", 6. Symposium ?Ergebisse deutsch-türkischer Agrarforschung, Giesen, ALMANYA, 27 Eylül - 2 Ekim 1999, vol.1, pp.10-20
Gök M., Onaç İ., Karib B., Coşkan A., Sağlamtimur T., Tansi V., et al., "(1998). Farklı Yeşil Gübre Bitkilerinin Mısır Ekili Alanda Torakta Azot Mineralizasyonu , Ve Toprağın Bazı Biyolojik Özelliklerine Etkisi Yısars-İzmir. 21-24 Eylül 1998.544-550.", M.Şefik Yeşilsoy Internatıonal Symposıum 10. Arıd Regıon Soıls, İZMİR, TÜRKIYE, 21-24 Eylül 1998, vol.1, pp.544-550
Kizil E.S., İnal İ., Tansi V., Sağlamtimur T., "(1998). Possible Of Crop Rotation Systems In The Southeastern Anatolia Region In Turkey. European Society For Agronomy. Fifth Congress. 28 June- 2 July 1998, Nitra, The Slovak Repuplic.", Society for Agronomy. Fifth Congress., Prag, CEK CUM., 28 Haziran - 2 Temmuz 1998, cilt.1, ss.165-170
Tansi V., Kizil E.S., "(1998). Development Of Small Scale Farming Systems On Taurus Mountains In Southern Turkey. European Society For Agronomy Fifth Congress. 28 June- 2 July 1998, Nitra, The Slovak Repuplic. P.161-162", European Society for Agronomy Fifth Congress, Nitra, CEK CUM., 28 Haziran - 2 Temmuz 1998, vol.1, pp.161-162
Gök M., Ottow J., Benkiser G., Coşkan A., Onaç İ., Karib B., et al., "(1998). Residual Effects Of Organic Fertilization Some Biological Properties On Corn Cultivated Field Followed Wheat Plant. (Buğday Bitkisine Uygulanan Organik Gübrelemenin Ii. Ürün Mısırda Azot Mineralizasyonu, Denitrifikasyon Ve Toprağın Bazı Biyolojik Özelliklerine Etkisi). M.Şefik Yeşilsoy Internatıonal Symposıum 10. Arıd Regıon Soıls. Yısars-İzmir. 21-24 Eylül 1998.675-678", M.Şefik Yeşilsoy Internatıonal Symposıum 10. Arıd Regıon Soıls. Yısars, İZMİR, TÜRKIYE, 2-24 Ağustos 1998, vol.1, pp.675-678
Gök M., Onaç İ., Karib B., Sağlamtimur T., Coşkan A., Tansi V., et al., "(1998). Hasat Artıkları, Tütün Atığı Ve Hayvan Gübresi Uygulamalarının Toprakta Azot Mineralizasyonu, İmmobilizasyonu Ve Toprağın Bazı Biyolojik Özelliklerine Etkisi. M.Şefik Yeşilsoy Internatıonal Symposıum 10. Arıd Regıon Soıls. Yısars-İzmir. .551-557.", M.Şefik Yeşilsoy Internatıonal Symposıum 10. Arıd Regıon Soıls. Yısars, İZMİR, TÜRKIYE, 21-25 Eylül 1998, vol.1, pp.551-557
Tansi V., Türemiş A., Kizil E.S., Kizilşimşek M., İnal İ., "(1997). Çukurova Koşullarında Kışlık Ara Dönemde Yetiştirilebilecek Bazı Yembitkileri Ve Karışımlarından Yapılan Silajların En Uygun Açım Zamanının Saptanması Üzerine Bir Araştırma. Türkiye 1. Silaj Kongresi, 16-19 Eylül 1997 Bursa. S: 32-41.", Türkiye 1. Silaj Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 16-19 Eylül 1997, cilt.1, ss.32-41
Tansi V., Kizil E.S., İnal İ., Sağlamtimur T., "(1997). Toros Dağ Köylerinde Erozyon Sorunlu Alanlarda Toprak Kaybını Belirleme Ve Erozyon Önleme Projesi. Türkiye'Nin Erozyon Sorunu Ve Adana?Nın Yeri Kongresi, 5-6.11.1997 S; 120-123.", Türkiye'nin Erozyon Sorunu ve Adana?nın Yeri Kongresi,, ADANA, TÜRKIYE, 5-6 Kasım 1997, cilt.1, ss.120-123
Sağlamtimur T., Tansi V., Erkan O., İnal İ., Kizil E.S., "(1997). Toros Dağ Köylerinde Erozyon Sorunlu Alanlarda Alternatif Gelir Kaynağı Olarak Arı Ve Hindi Mer?Ası Tesisi Projesi. Türkiye'Nin Erozyon Sorunu Ve Adana?Nın Yeri Kongresi, 5-6.11.1997 S; 124-129", Türkiye'nin Erozyon Sorunu ve Adana?nın Yeri Kongresi,, ADANA, TÜRKIYE, 5-6 Kasım 1997, cilt.1, ss.124-129
Tansi V., Kizil E.S., İnal İ., Sağlamtimur T., "(1997). Toros Dağ Köylerinde Tarım Dışı Alanlarda Erozyonu Önleme Ve Yeşil Yem Üretimi Amacıyla Buğdaygil Yembitkileri Adaptasyonu Üzerine Bir Araştırma. 5-Türkiye'Nin Erozyon Sorunu Ve Adana?Nın Yeri Kongresi, 6.11.1997 S; 130-133.", Türkiye'nin Erozyon Sorunu ve Adana?nın Yeri Kongresi, , ADANA, TÜRKIYE, 5-6 Kasım 1997, cilt.1, ss.130-133
Kizil E.S., Tansi V., "(1997). Çukurova Koşullarında Ii. Ürün Sezonunda Yetiştirilen Bazı Silaj Ve Tane Sorgum (Sorghum Bicolor L.) Çeşitlerinde Farklı Ekim Sıklıklarının Verim Üzerine Olan Etkileri. Türkiye Ii. Tarla Bitkileri Kongresi, Samsun. S: 472-476.", Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, 22-25 Ağustos 1997, cilt.1, ss.472-476
Kizilşimşek M., Poyrazoğlu T., Sağlamtimur T., Tansi V., "(1996). Çukurova Koşularında Ii. Ürün Olarak Yetiştirilen Tane Ve Silaj Sorgumun Farklı Baklagiller İle En Uygun Birlikte Yetiştirilme Sistemlerinin Saptanması Üzerine Araştırmalar. ", Tarım Öğretiminin 150. Yılında Türkiye 3. Çayır-Mer'a Kongresi. , ERZURUM, TÜRKIYE, 17-19 Haziran 1996, cilt.1, ss.739-746
Tansi V., Sağlamtimur T., Kizilşimşek M., Kizil E.S., İnal İ., "(1996). Gap Bölgesi Sulu Koşullarında Ii. Ürün Olarak Birlikte Yetiştirilen Mısır Ve Soyanın Yaprak Alanı Gelişimi. 267-273,17-19 Haziran 1996", Tarım Öğretiminin 150. Yılında Türkiye 3. Çayır-Mer'a Kongresi., ERZURUM, TÜRKIYE, 17-19 Haziran 1996, cilt.1, ss.267-273
Baytekin H., Tansi V., Sağlamtimur T., "(1996). Harran Ovası Sulu Koşullarında Ii. Ürün Olarak Yetiştirilen Silaj Sorgum Çeşitlerinde Tohumluk Miktarının Ot Verimi Ve Bazı Tarımsal Karakterlere Etkisi . 17-19 Haziran 1996 Erzurum. S.753-760.", Tarım Öğretiminin 150. Yılında Türkiye 3. Çayır-Mer'a Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 17-19 Haziran 1996, cilt.1, no.1, ss.753-760
Kizilşimşek M., Poyrazoğlu T., Sağlamtimur T., Tansi V., "(1996). Çukurova Koşularında Ii. Ürün Olarak Yetiştirilen Tane Ve Silaj Sorgumun Farklı Baklagiller İle En Uygun Birlikte Yetiştirilme Sistemlerinin Saptanması Üzerine Araştırmalar. ", Tarım Öğretiminin 150. Yılında Türkiye 3. Çayır-Mer'a Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 17-19 Haziran 1996, cilt.1, no.1, ss.739-746
Tansi V., Kizilşimşek M., Sağlamtimur T., Kumova U., "(1995). Observations On Phacelia Tanacetifolia Bentham As A Food Plant For Honey Bees In Southern Turkey. Congere Books, .", Apimondia 34th International Apicultural Congress, Lausanne,Lozan, ISVIÇRE, 15-19 Ağustos 1995, vol.1, no.95, pp.286-287
Tansi V., Limberg P., Kizilşimşek M., Kizil E.S., "(1995). Ligth Interception And Leaf Area Development Of Maize Intercropped With Different Legumes In Gap Region.63-70", 4. Deutsch-Turkısches Symposium , ANKARA, TÜRKIYE, 17-21 Eylül 1995, vol.1, pp.63-70
Şilbir Y., Baytekin H., Okant M., Polat T., Tansi V., Sağlamtimur T., "). Bazı Çok Yıllık Baklagil Yembitkilerinin Harran Ovası Sulu Koşullarına Adaptasyonu Ve Verim Komponentlerinin Saptanması Üzerinde Bir Araştırma. Çayır Mer?A Bildirileri Ege Üni. Zir. Fak. Basımevi, İzmir.", Tarla Bitkileri Kongresi ., İZMİR, TÜRKIYE, 25-29 Nisan 1994, cilt.3, ss.56-60
Özel H., Tansi V., "Çukurova Koşullarında İki Şeker Mısır Çeşidinde Şaşırtmanın Ve Farklı Ekim Zamanlarının Verim Ve Diğer Bazı Özelliklere Etkisi. ", Tarla Bitkileri Kongresi E. Ü. Ziraat Fakültesi, İZMİR, TÜRKIYE, 25-29 Nisan 1994, cilt.1, no.1, ss.300-302
Sağlamtimur T., Tansi V., "Kizilşimşek, M., (1994). Çukurova Koşullarında I. Ve Ii. Ürün Mısırda En Uygun Ekim Zamanının Saptanması Üzerine Bir Araştırma ", Tarla Bitkileri Kongresi E. Ü. Ziraat Fakültesi İzmir, İZMİR, TÜRKIYE, 25-29 Nisan 1994, cilt.1, no.1, ss.1-5
Şilbir Y., Tansi V., Sağlamtimur T., "(1991). Gap Bölgesinde Kışlık Ara Ürün Tarımı Ve Bölge Için Önemi. Türkiye ,285-292. 25-29 Nisan 1991", 2. Çayır-Mer'a ve Yembitkileri Kongresi Bildiri Kitabı, İZMİR, TÜRKIYE, 25 Nisan 1991 - 29 Nisan 1994, cilt.1, no.1, ss.285-292
Tansi V., Sağlamtimur T., Düzgün M., Kizilşimşek M., "(1994). Çukurova Koşullarında I. Ve Ii. Ürün Mısırda En Uygun Ekim Zamanının Saptanması Üzerine Bir Araştırma. Tarla Bitkileri Kongresi, Agronomi Bildirileri. 25-29 Nisan 1994 İzmir. S. 1-5", Tarla Bitkileri Kongresi, Agronomi Bildirileri, İZMİR, TÜRKIYE, 25-29 Nisan 1994, cilt.1, ss.1-5
Sağlamtimur T., Tansi V., Düzgün M., Kizilşimşek M., "(1994). Çukurova Koşullarında I. Ürün Mısırda Mısırın En Uygun Bitki Sıklığının Saptanması Üzerine Bir Araştırma.", Tarla Bitkileri Kongresi, Agronomi Bildirileri, İZMİR, TÜRKIYE, 25-29 Nisan 1994, cilt.1, no.1, ss.5-10
Tansi V., Kizilşimşek M., "(1994). Çukurova Koşullarında I. Ve Ii. Ürün Mısırda En Uygun Ekim Zamanının Saptanması Üzerine Bir Araştırma.", Tarla Bitkileri Kongresi E. Ü. Ziraat Fakültesi, İZMİR, TÜRKIYE, 25-29 Nisan 1994, cilt.1, no.1, ss.1-5
Tansi V., Sağlamtimur T., Kizilşimşek M., "(1994). Çukurova Koşullarında I. Ürün Mısırda En Uygun Bitki Sıklığının Saptanması Üzerinde Bir Araştırma.", Tarla Bitkileri Kongresi, Agronomi Bildirileri, , İZMİR, TÜRKIYE, 25-29 Nisan 1994, cilt.1, no.1, ss.5-10
Şilbir Y., Polat T., Sağlamtimur T., Tansi V., "(1994). Harran Ovası Şartlarında Vicia Sativa L. Çeşitlerinde Tohum Verimi Ve Karakterler Arası İlişkilerin Saptanması Üzerinde Bir Araştırma . Cilt, 3, Ege Üni. Zir. Fak. Basımevi, ", Tarla Bitkileri Kongresi Çayır Mer?a Bildirileri , İZMİR, TÜRKIYE, 25-29 Nisan 1994, cilt.3, ss.5-10
Tansi V., Tükel T., Kizilşimşek M., ",(1994). Development Of Small-Scale Farmers Of Taurus Mountains Of Turkey- Field Crop Studies.", The Forth Turkey ĞICARDA Highlands Annual Coordinating Meeting CRIFC,, ANKARA, TÜRKIYE, 17-20 Ekim 1994, vol.1, no.1, pp.10-20
Tansi V., "Development Of Villages On The Taurus Mountains In Turkey: Results Of Field Crop Studies. ", 35 th. EAAE SEMINAR. RURAL REALITIES. Trends and Chocies. The University of Aberdeen, Aberdeen, INGILTERE, 27-29 Haziran 1994, vol.1, no.1, pp.45-50
Etebari H., Tansi V., "Çukurova Koşullarında Ana Ürün Olarak Mısır Ile Börülcenin Birlikte Yetiştirilmesinin Hasıl Ve Dane Verimine Etkisi Üzerinde Araştırmalar.", Tarla Bitkileri Kongresi E. Ü. Ziraat Fakültesi , İZMİR, TÜRKIYE, 25-29 Nisan 1994, cilt.1, no.1, ss.25-30
Tansi V., "Development Of Villages On Taurus Mountains In Turkey; Results Of Field Crops Studies In One Selected Village, Kıralan.", Proceeding of the 35th Seminar of the European Association of Agricultural Economists (EAAE), , Aberdeen, INGILTERE, 27-29 Haziran 1994, vol.1, pp.401--406
Tükel T., Sağlamtimur T., Gülcan H., Tansi V., Anlarsal A., "Anlarsal, A.E., Constraints And Opportunities For Turkish Grasslands Use Patterns And The Expected Development Of Forage Crops, With The South-Eastern Anatolian Project (Gap) In Turkey. Proceeding ", XVII International Grassland Congress, New Zealand, AVUSTRALYA, 19-21 Şubat 1993, vol.1, no.1, pp.2195-2197
Tansi V., Sağlamtimur T., Baytekin H., "1993). Performance Of Ley Farming Systems Including Annual Legumes And Their Mixture With Grasses At Çukurova In Turkey. Australia Proceeding 19-21 February 1993", XVII International Grassland Congress, New Zealand and Queensland, AVUSTRALYA, 19-21 Şubat 1993, vol.1, no.1, pp.261-263
Tansi V., Sağlamtimur T., "(1992). The Increased Productivity Of Land Under Mixed And Intercropped Systems In Çukurova-Turkey.", Verband Deutsch-Türkischer Agrar- und Naturwissenschaftler 3. Symposium , Stuttgart -Hohenheim , ALMANYA, 30 Mart - 2 Nisan 1992, vol.1, no.1, pp.75-82
Sağlamtimur T., Tansi V., Baytekin H., "(1992). Güneydoğu Anadolu Bölgesi'Nde Uygulanabilecek Ekim Nöbeti Sistemleri.", Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde İkinci Ürün Tarımı ve Sorunları Sempozyumu, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 1992, cilt.1, no.1, ss.1-1
Tansi V., Baytekin H., Kizilşimşek M., Poyrazoğlu T., Sağlamtimur T., "(1992). İkinci Üründe Birlikte Üretim Sistemleri Ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'Nde Uygulanabilme Olanakları.", Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde İkinci Ürün Tarımı ve Sorunları Sempozyumu,, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 1992, cilt.1, no.1, ss.1-1
Manga N., Tansi V., Sağlamtimur T., "Sağlamtimur, T., (1991). Çukurova Koşullarında Ii. Ürün Olarak Yetiştirilen Mısır Çeşitlerinde Hasat Zamanının Hasıl Verimi Ve Bazı Tarımsal Karakterlere Etkisi. 399-408 ", Türkiye 2. Çayır-Mer'a ve Yembitkileri Kongresi Bildiri Kitabı, İZMİR, TÜRKIYE, 25-29 Nisan 1991, cilt.1, no.1, ss.399-408
Okant M., Tansi V., Şilbir Y., Sağlamtimur T., "(1991). Ceylanpınar Ovası Koşullarında Ekim Zamanının Farklı Mısır Çeşitlerinin Verim Ve Bazı Tarımsal Karakterlerin Etkisi Üzerinde Bir Araştırma. .352-359", 2. Çayır-Mer'a ve Yembitkileri Kongresi Bildiri Kitabı, İZMİR, TÜRKIYE, 25-29 Nisan 1991, cilt.1, no.1, ss.352-359
Sağlamtimur T., Tükel T., Gülcan H., Anlarsal A., Tansi V., Baytekin H., et al., "Baytekin, H., Şilbir.Gap Bölgesinde Yembitkileri Yetiştirme Olanakları.Türkiye , 1991, ", 2. Çayır-Mer'a ve Yembitkileri Kongresi Bildiri Kitabı, İZMİR, TÜRKIYE, 25-29 Nisan 1991, cilt.1, no.1, ss.213-223
Baytekin H., Tansi V., Sağlamtimur T., "Çukurova Bölgesi Sulu Koşullarında İkinci Ürün Olarak Sorgum Tür Ve Çeşitlerini Yetiştirme Olanakları. Çukurova ", I. Tarım Kongresi,, ADANA, TÜRKIYE, 9-11 Ocak 1991, cilt.1, no.1, ss.141-152
Genç İ., Gülcan H., Gencer O., Sağlamtimur T., Arioğlu H., Tansi V., et al., "Çukurova'Da Tarla Bitkileri Tarımındaki Değişim Ve Gelişmeler. 1991, S. 103-140. ", Çukurova I. Tarım Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 9-11 Ocak 1991, cilt.1, no.1, ss.103-140
Baytekin H., Şilbir Y., Kantar R., Tansi V., "Entansif Süt Sığırcılığı Yapan Sulu Tarım İşletmelerinde Kaba Yem Üretim Ekonomisi Organizasyonu Ve Bilgisayardan Yararlanma Olanakları. 389-398", 2. Çayır-Mer'a ve Yembitkileri Kongresi Bildiri Kitabı, İZMİR, TÜRKIYE, 25-29 Nisan 1991, cilt.1, no.1, ss.389--398
Bilgen M., Tansi V., Sağlamtimur T., "(1991). Antalya Ovası Koşullarında Mısırın Üç Değişik Baklagil Ile Birlikte Yetiştirilmesi Üzerinde Araştırmalar. ", 2. Çayır-Mer'a ve Yembitkileri Kongresi Bildiri Kitabı, İZMİR, TÜRKIYE, 25-29 Nisan 1991, cilt.1, no.1, ss.379-388
Özel H., Tansi V., Sağlamtimur T., "(1991). Çukurova Koşullarında Ekim Zamanının İtalyan Çimi (Lolium Multiflorum L.)'Nde Ot Ve Tohum Verimi Ile Bazı Karakterlere Etkisi Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye , 359-368", 2. Çayır-Mer'a ve Yembitkileri Kongresi Bildiri Kitabı, İZMİR, TÜRKIYE, 25-29 Nisan 1991, cilt.1, no.1, ss.359-368
Tansi V., Anlarsal A., "Anlarsal, A.E., (1991). Gap Bölgesinde Küçük Çayır Düğmesi (Poterium Songuisorba L.) Bitkisinde En Uygun Biçim Aralığının Sağlanması Üzerine Bir Araştırma. Türkiye 25-29 Nisan 1991", 2. Çayır-Mer'a ve Yembitkileri Kongresi Bildiri Kitabı, , İZMİR, TÜRKIYE, 25-29 Nisan 1991, cilt.1, no.1, ss.285-292
Baytekin H., Tansi V., Sağlamtimur T., Oikuyucu F., "(1991). Türkiye'De Sorgum Sudanotu Ve Sorgum Sudanotu Melezi Yetiştirme Olanakları Ve Bu Konuda Yapılan 229 Nisan Çalışmalar. 1991,", Türkiye 2. Çayır-Mer'a ve Yembitkileri Kongresi Bildiri Kitabı, İZMİR, TÜRKIYE, 25-29 Nisan 1991, cilt.1, no.1, ss.244-253
Sağlamtimur T., Tansi V., Baytekin H., Şilbir Y., Özel H., "Çukurova'Da Kışlık Ara Ürün Tarımı Ve Bölge Tarımına Sağlayacağı Yararlar. , 1991 , S.153-164. ", Çukurova I. Tarım Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 9-11 Ocak 1991, cilt.1, no.1, ss.153--164
Tükel T., Anlarsal A., Tansi V., Sağlamtimur T., Gülcan H., "(1991). Çukurova'Da Yembitkilerinin Kışlık Ara Ürün Olarak Yetiştirme Olanakları.", Türkiye 2. Çayır-Mer'a ve Yembitkileri Kongresi Bildiri Kitabı, İZMİR, TÜRKIYE, 25-29 Nisan 1991, cilt.1, no.1, ss.302-310
Aslangiray C., Tansi V., Sağlamtimur T., "(1991). Çukurova Koşullarında Ii.Ürün Olarak Yetiştirilen Mısır ( Zea Mays L.) Ile Sorgum (Sorghum Sp.) Tür Ve Çeşitlerinin Gelişme Dönemlerine Göre Biyolojik Üretimlerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma. 25-29 Nisan 1991.369-378", Türkiye 2. Çayır-Mer'a ve Yembitkileri Kongresi Bildiri Kitabı, İZMİR, TÜRKIYE, 25-29 Nisan 1991, cilt.1, no.1, ss.369-378
Şilbir Y., Polat T., Sağlamtimur T., Tansi V., "(1994). Harran Ovası Şartlarında Vicia Sativa L. Çeşitlerinde Tohum Verimi Ve Karakterler Arası İlişkilerin Saptanması Üzerinde Bir Araştırma. Ege Üni. Zir. Fak. Basımevi, ", Tarla Bitkileri Kongresi . Çayır Mer?a Bildirileri , İZMİR, TÜRKIYE, 25-29 Nisan 1991, cilt.2, ss.5-10
Sağlamtimur T., Genç İ., Tansi V., Gülcan H., Gencer O., Kirtok Y., et al., "Determining The Most Suitable Crop Rotation Systems For Cotton Cultivated Area In Çukurova", . III. Forschungskolloquium der Universitätpartnerschaft Çukurova-Hohenheim, ADANA, TÜRKIYE, 26-27 Kasım 1990, pp.23-27
Sağlamtimur T., Genç İ., Tansi V., Gülcan H., Gencer O., Kirtok Y., et al., "Determining The Most Suitable Crop Rotation Systems For Cotton Cultivated Area In Çukurova", III. Forschungskolloquium der Universitätpartnerschaft Çukurova-Hohenheim., ADANA, TÜRKIYE, 26-27 Kasım 1990, pp.22-29
Kesici T., E. B., Tansi V., Baytekin H., Sağlamtimur T., Takka S., et al., "Tarımda Bilgisayar Kullanımı", TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası-Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Türkiye Ziraat Mühendisliği 3. Teknik Kongresi Bildirileri, ANKARA, TÜRKIYE, 8-12 Ocak 1990, ss.142-151
Sağlamtimur T., Genç İ., Baytekin H., Kirtok Y., Arioğlu H., Tansi V., "Güneydoğu Anadolu Projesi (Gap) Alanında Ürün Deseni", TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası-Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Türkiye Ziraat Mühendisliği 3. Teknik Kongresi Bildirileri, ANKARA, TÜRKIYE, 8-12 Ocak 1990, ss.761-775
Gülcan H., Tükel T., Sağlamtimur T., Anlarsal A., Tansi V., Khant G., "Determining Of Some Botanical And Agronomical Characters Of Annual Wild Leguminous (Vicia Sp., Lathyrus Sp.) Collected Flora Of Çukurova", III. Forschungskolloquium der Universitätpartnerschaft Çukurova-Hohenheim, ADANA, TÜRKIYE, 26-27 Kasım 1990, pp.15-21
Tansi V., "Silaj Nedir Ve Yapma Tekniği", Yembitkileri Semineri Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ve Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü İşbirliği , ADANA, TÜRKIYE, 25-29 Eylül 1989, ss.12-12
Tansi V., "Yembitkilerinin Çukurova Bölgesindeki Yeri Ve Önemi. Yembitkileri Semineri", Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü İşbirliği , ADANA, TÜRKIYE, 25-29 Eylül 1989, ss.15-15
Tansi V., Sağlamtimur T., "Grain Yield And Some Yield Components Of Intercropped Corn And Soybean Under Different Planting Patterns In Cukurova", International Seminar on Farming Systems Research, ADANA, TÜRKIYE, 31 Ekim - 2 Kasım 1988, pp.100-107
Sağlamtimur T., Tansi V., Baytekin H., "Evaluation Of Current Crop Rotation Systems In Çukurova And Suggestions On Possible Crop Rotation Systems For Çukurova", International Seminar on Farming Systems Research, ADANA, TÜRKIYE, 31 Ekim - 2 Kasım 1988, pp.20-24
Khant G., Genç İ., Sağlamtimur T., Gencer O., Kirtok Y., Gülcan H., et al., "Untersuchungen Über Die Anbausysteme, Die Im Baumwollgebiet Von Çukurova Angewendet Werden Können", Forschungskolloquium der Universitätspartnerschaft Çukurova-Hohenheim,, ADANA, TÜRKIYE, 28-30 Eylül 1987, pp.10-14
Sağlamtimur T., Güzel N., Tansi V., "Çukurova Koşullarında İkinci Ürün Mısırda En Uygun Azot, Fosfor Ve Potasyum Dozlarının Saptanması Üzerinde Bir Araştırma", TÜBİTAK Türkiye Tahıl Sempozyumu Bildirileri, BURSA, TÜRKIYE, 6-9 Ekim 1987, ss.615-624
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Tansi V., "Kanyaş (Phalaris Sp. L.) ", Yembitkileri. Buğdaygil ve Diğer Familyalardan Yem Bitkileri, R.Avcıoğlu, Hatipoğlu, R., Karadağ, Y.). , Ed., TC Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Yayınları , İzmir, ss.651-656-, 2009
Tansi V., "Rodos Otu (Chloris Gayana Kunth.) ", Yembitkileri. Buğdaygil ve Diğer Familyalardan Yem Bitkileri. Cilt III. 843 Sayfa., R.Avcıoğlu, Hatipoğlu, R., Karadağ, Y., Ed., TC Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı. Yayınları , İzmir, ss.733?736.-, 2009
Tansi V., "Kuş Yemi (Phalaris Canariensis).", Yembitkileri. Buğdaygil ve Diğer Familyalardan Yem Bitkileri. Cilt III. 843 Sayfa., R.Avcıoğlu, Hatipoğlu,R., Karadağ,, Ed., Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Yayınları İzmir, İzmir, ss.737?738-, 2009
Tansi V., "Bataklık Otu (Beckmannia Eruciformis Host.) ", Yembitkileri. Buğdaygil ve Diğer Familyalardan Yem Bitkileri. Cilt III., Editörler R.Avcıoğlu, Hatipoğlu, R., Karadağ, Y., Ed., ( TC Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı. Yayınları , İzmir, ss.676-677-, 2009
Tansi V., "Arı Otu (Phacelia Tanacetifolia Bentham.)", Yembitkileri. Buğdaygil ve Diğer Familyalardan Yem Bitkileri. Arı otu (Phacelia tanacetifolia Bentham.) Yembitkileri. Buğdaygil ve Diğer Familyalardan Yem Bitkileri. Cilt III. 779?783. (Editörler R.Avcıoğlu, Hatipoğlu, R., Karadağ, Y.). TC Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı. Yayınları İzmir. Ekim, 2009. ISBN:978?606?60864?1?0 (3.c).843 Sayfa. , R.Avcıoğlu, Hatipoğlu, R., Karadağ, Ed., TC Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı. Yayınları, İzmir, ss.779?783.-, 2009
Tansi V., "Mavi Sarkaç Otu (Bouteloua Gracilis Steud.)", Yembitkileri. Buğdaygil ve Diğer Familyalardan Yem Bitkileri. Cilt III. ). . Yayınları , R.Avcıoğlu, Hatipoğlu, R., Karadağ, Y., Ed., TC Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, İzmir., ss.677-679-, 2009
Tansi V., "Mısır (Zea Mays L.). ", Balabanlı, C., Geren, H. Yembitkileri. Buğdaygil ve ve Diğer Familyalardan Yem BitkileriCilt III. TC Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı. Yayınları S.843 , R. Avcıoğlu, Hatipoğlu, R., Karadağ, Y., Ed., Diğer Familyalardan Yem Bitkileri, İzmir, ss.702-713-, 2009
Sağlamtimur T., Tansi V., "Kaba Yem Üretim Ve Değerlendirme Tekniği", Çukurova Üniversitesi Ziraat fakültesi Ders Notu yayınları, ADANA, 1998 (Link)
Tansi V., "Lotus 2.3 Kullanımı Ve Uygulamalı Örnekleri.", Çukurova Üniversitesi, Ziraat FakültesiDers Notu Yayınları, ADANA, 1993 (Link)
Sağlamtimur T., Tansi V., Baytekin H., "Yembitkileri Yetiştirme ", Ç.Ü.üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notu Yayınları, ADANA, 1989 (Link)
DİĞER YAYINLAR
İnal İ., Kuşvuran A., Tansi V., Sağlamtimur T., "Ekim Nöbetinin Önemi Ve Yararları. Tigem Dergisi. 15, Sayı: 77,", Diger, ss.15, 2001
Gök M., Sağlamtimur T., Coşkan A., İnal İ., Onaç İ., Tansi V., "(2001). Organik Ve Mineral Gübrelemenin Tarla Koşullarında Toprakta Azot Transformasyonuna Ve Denitrifikasyonla Azot Kaybına Etkisi. Tübitak/Tarp-1785 No?Lu Proje Kesin Sonuç Raporu.B, Adana", Teknik Rapor, ss.1-60, 2001
Ottow J., Gök M., Benkiser G., Sağlamtimur T., Tansi V., Onaç İ., et al., "?The Effect Of Different Plant Residues On Nitrogen Mineralization, Immobilization And Denitrification In Soils? Final Report Of Project Giara 94-4 (D-202).", Teknik Rapor, ss.1-60, 1999
Tansi V., Sağlamtimur T., Kizilşimşek M., İnal İ., "Ülkemizde Organik Tarım. Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı Tarım Ve Köy Dergisi.", Diger, ss.47-51, 1996
Tansi V., "Arı Otu (Phacelia Tanacetifolia Bentham.) Önemi Ve Tarımı. Tarım Bakanlığı Tüyap -Ziraat Mühendisleri Eğitim Semineri Mayıs-1994. Adana Tarımsal Araştırma Merkezi Salonu.", Sunum, ss.1-3, 1994
Tansi V., "Çukurova'Da Tarla Tarımı Ve Ekim Nöbeti. Art (Adana Radyo Televizyonu).", Diger, ss.1-10, 1994
Tansi V., "Gap Bölgesinde Pamuk Tarımı. Tv-2 Toprağın Sesi Programı.", Sunum, ss.1-10, 1991
Tansi V., "Gap Bölgesinde Sorgum-Mısır Tarımı Tarımı. Tv-2 Toprağın Sesi Programı", Diger, ss.1-10, 1991
Tansi V., "Gap Bölgesinde Kolza Tarımı Tarımı. Tv-2 Toprağın Sesi Programı.", Diger, ss.1-10, 1991
Sağlamtimur T., Tansi V., "Hava Kirliliğinin Etkileri Ve Tarımsal Verim Kayıplarının Saptanması. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt:4, Sayı:1,", Diger, ss.84-89, 1989
Baytekin H., Tansi V., "Yeni Bir Yem Kaynağı Tapioka (Manibot Esculenta Crant.) Çiftçi. Sayı: 14-16. Adana Ziraat Odası Yayını. Adana.", Diger, ss.12-13, 1989
Sağlamtimur T., Tansi V., "Çukurova'Da Uygulanan Ekim Nöbeti Sistemleri Ve Ekim Nöbeti İçerisinde Ara Ürün Tarımının Yeri Ve Önemi. Çiftçi. Adana Ziraat Odası Yayını", Diger, ss.1-4, 1989
Tansi V., Baytekin H., "Çukurova'Da Sorgum Tarımı Çiftçi. Yıl:2, Sayı: 13. Adana Ziraat Odası Yayını.", Diger, ss.34-35, 1989
Sağlamtimur T., Tansi V., "(1988). Çukurova'Da Tarla Tarımı İçerisinde Ve Hayvansal Üretimde Yembitkileri Tarımının Yeri Ve Önemi. Adana'Da Tarım Dergisi,", Diger, ss.13-14, 1988
Tansi V., "1987. Mısır Silajı, Çiftçi. Adana Ziraat Odası Yayını. (1987). Yıl : 1, Sayı: 4 S. 13-15.", Teknik Rapor, ss.13-17, 1987
Tansi V., "Mısır Yetiştiriciliği. Halk Konferansları.", Sunum, ss.1-23, 1986
Sağlamtimur T., Tansi V., "Silaj Üretimi, Hasat Ve Depolama. Adana, 1980.", Sunum, ss.1- 20, 1980
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi