Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Numerical Study of Heat Transfer Augmentation and Pressure Drop in Sinusoidal Wavy Channels Using Nanofluids", BAP Diğer, FED-2016-6236, Yönetici, 2016
"Sinüs eğrisi şeklindeki oluklu kanallardaki akış karakteristiği ve ısı transferi iyileştirilmesinin su esaslı Al2O3 nano akışkanı kullanılarak sayısal olarak incelenmesi", BAP Diğer, FBA-2016-6229, Araştırmacı, 2016
"Newton olmayan akışkanın farklı kaviteler etrafından akışının sayısal ve deneysel olarak incelenmesi", TÜBITAK Projesi, 110M033, , 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi