Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Zİraat Fakültesi, 2013 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, 2006 - 2013
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, 2002 - 2006
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, D.Dönmez, "Bazı Turunçgil Anaçlarına Agrobacterium rhizogenes aracılığıyla rolABCD genlerinin transformasyonu", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2017.
Doktora, M.Akgöl, "NAr'da (Punica granatum)Yumuşak-Sert Çekirdek Oluşum Mekanizmasının Moleküler, Histolojik ve Biyokimyasal Yöntemlerle Araştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2017.
Doktora, Ö.Şimşek, "Turunçgillerde Nüseller Embriyoni Mekanizmasında Etkin Olan Genlerin Moleküler Yöntemler ile Araştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2016.
Doktora, A.Uzun, "Turunçgillerde Genetik Çeşitliliğin SRAP Markırları ile Karakterizasyonu (II.Danışman)", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2009.
Doktora, M.Yilmaz, "Bazı Fındık Klon ve Genotiplerinin Morfolojik, Pomolojik ve Moleküler Karakterizasyonu (II.Danışman)", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2009.
Doktora, İ.Solmaz, "Bazı Karpuz Genotiplerinin SSR ve SRAP Markörleri ile Karakterizasyonu ve Fusarium Solgunluğu?na (Fusarium oxysporum f.sp. niveum) Dayanımlarının Moleküler ve Klasik Yöntemlerle Araştırılması (II.Danışman)", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2009.
Doktora, T.Demir, "Türk Fındık Çeşitlerinin RAPD Markörleri ve Pomolojik Özellikleri ile Tanımlanarak Çeşitler Arasındaki Akrabalık İlişkilerinin Belirlenmesi (II.Danışman)", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2004.
Doktora, M.Ulaş, "Zeytin", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, T.Bozkurt, " Turunçgillerde Bulunan Bazı Sekonder Metabolitlerin Biyoteknolojik ve Klasik Yöntemlerle Eldesi, Sentezde Rol Oynayan Genlerin Moleküler Yöntemlerle Araştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, B.Biçen, "Mersin Bitkisinin (Myrtus communis L.) Klasik ve Yeni Nesil Doku Kültürü Teknikleri ile Çoğaltılması ve Köklendirilmesi ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2017.
Yüksek Lisans, B.Göksu, "Bazı Turunçgil Melezlerinde Citrus Tristeza Virüsüne (CTV) Dayanıklılığın Moleküler Markörlerle Belirlenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2017.
Yüksek Lisans, G.Sülü, "Mutant Yerli Mandarin, Antalya Yerli Yuvarlak Limon bireyleri ile Bazı Limon ve Mandarin Çeşitlerinde Genetik Farklılıkların SSCP Markırlarıyla Belirlenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2016.
Yüksek Lisans, Ü.İnceoğlu, "Bazı Turunçgil Anaçlarında Kök Eksplantlerinden Bitki Rejenerasyonunun Optimizasyonu", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2013.
Yüksek Lisans, H.Mahmoudzadeh, "Bazı Portakal Çeşitlerinin SSCP Markırları ile Genetik İlişkilerinin Araştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2013.
Yüksek Lisans, F.Aslan, "Citrus maxima (Burn) Merr. x (Citrus maxima (Burn) Merr. x Citrus clementina hort. ex. Tanaka) Geri Melezlemesi ile Elde Edilmiş Populasyonda SSR Markırları ile Genetik Haritalama", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2012.
Yüksek Lisans, M.Boncuk, "Klemantin Mandarinlerinde Eşeysel Uyuşmazlık Mekanizmasının cDNA-AFLP Yöntemiyle Araştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2011.
Yüksek Lisans, A.Turunç, "Klemantin Mandarininde (Citrus clemanetina) SSR Markörleri ile Genetik Haritalama", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2010.
Yüksek Lisans, İ.Boğa-Şen, "Bazı Turunçgil Anaçlarında Eksplat kaynağı ve büyüme düzenleyicilerin Somatik Embryogenesis üzerine etkileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2010.
Yüksek Lisans, Ö.Şimşek, "Bazı Turunçgil Anaçlarında Demir (Fe) Klorozuna Dayanıklılıktan Sorumlu Aday Genlerin SSCP Markırlarıyla Allelik Çeşitliliğinin Araştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2009.
Yüksek Lisans, B.Biçen, "Bazı Turunçil Anaçlarında Farklı Eksplant Kaynağı ve Besi Ortamlarının Somatik Embriyogenesis Üzerine Etkileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2008.
Yüksek Lisans, A.Tamam, "Bazı Avokado (Persea americana Mill.) Çeşitlerinin Morfolojik ve Moleküler Karakterizasyonu", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2008.
Yüksek Lisans, M. Köse, "Türkiye Acurlarının Genetik ve Morfolojik Karakterizasyonu (II. Danışman)", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2008.
Yüksek Lisans, A.Ağar, "Aurantioidae Alt Familyasındaki Bazı Türlerin SSR Markörleriyle Moleküler Karakterizasyonu", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2007.
Yüksek Lisans, İ.Varol, "Bazı Turunçgil Türlerinin İn vitro Muhafazası ve Genetik Kararlılıklarının RAPD Markırları ile Araştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2006.
Yüksek Lisans, M.Umarusman, "Adana ve Çevresinde Doğal Olarak Yetişen Keçiboynuzu (Ceratonia siliquaL.) Genotiplerinin Klasik ve Yeni Doku Kültürü Teknikleriyle Mikroçoğaltımı. ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, F.Hasan Ali Dagman, "Bazı Meyve Anaçlarının Klasik Doku Kültürü ve Yeni Nesil Geçici Daldırma Biyoreaktör Sistemi ile Mikroçoğaltımı", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, M.Cengiz, "Bazı Turunçgil Genotiplerinin Klasik ve Yeni Nesil Doku Kültürü Teknikleri ile Mikroçoğaltımı ve Genetik Kararlılığının Belirlenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi