Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Ön Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, İşletme, Sağlık Kurum İşletmeciliği, 2009-2013
Doktora, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Tıp/Sağlık/, Dahili/Farmakoloji, 1992-1995
Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Tıp, Tıp, 1983-1989
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Potassium-induced relaxations of the isolated frog oesophageal circular strip and nitrergic system", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Dahili/Farmakoloji Ağustos, 1998.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
SERTİFİKA, KURS ve EĞİTİMLER
Akademika Klinik Araştırmalarda Doğru Uygulama Esasları , Sağlık Bakanlığı, 2006
1. Ulusal Farmakovijilans sempozyumu ve çalıştayı,, Sağlık Bakanlığı, 2005
Eğitim Becerileri Kursu, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çukurova Üniversitesi, 2004
6. Türk Farmakoloji Derneği "Etik Kurul Başvuru Dosyalarının Sistematik İncelenmesi" , Türk Farmakoloji Derneği, 2002
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Birimi, Ölçme Değerlendirme Kursu , Çukurova Üniversitesi, 2002
Training Course on Rational Pharmacotherapy Teaching , Sağlık Bakanlığı, 2002
European Clinical Pharmacology Summer School, Sağlık Bakanlığı, 2001
Biyokimyasal ve Klinik Yaklaşımda Son Gelişmeler "KALSİYUM" , Sağlık Bakanlığı, 1996
TTB İzmir Tabip Odası Tıpta Temel Bilimler Kolu Sonbahar Okulu "ENDOTEL" , Türk Tabiplar Birliği, 1994
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi