Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Karataş Y., "Evaluation of lipid profiles in patients treated with capecitabine", TURKİSH JOURNAL OF MEDİCAL SCİENCES, vol.47, pp.1-4, 2017 (Link)
Alan S., Öztürk M., Gökyildiz Ş., Avcibay B., Karataş Y., "Pharmacovigilance knowledge of nurses and midwives", INDIAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY, vol.45, pp.616-618, 2013
Çetinkaya Ş., Karataş Y., Antmen A.B., Alhan S.E., "Knowledge and behavior of the pediatricians on rational use of antibiotics", AFRICAN JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACOLOGY, vol.4, pp.783-792, 2010
Yildiz E., Karabulut S., Pinar N.S., Karataş Y., Doran F., "Trivalent Iron Chelator with Flavone Moiety: Synthesis and Pharmacological Properties", CHINESE JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY, vol.26, pp.1743-1749, 2010
Doendas N.Y., Karataş Y., Kaya D., Soylu N., Şingirik E., Baysal F., "Molecular mechanism of KCl-induced relaxation of the esophagus", EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY, vol.605, pp.123-128, 2009
Seçilmiş M.A., Ozue O.Y., Emre M., Bueyuekafsar K., Kiroğlu O., Ertuğ F.P., et al.,"Urocortin induces endothelium-dependent vasodilatation and hyperpolarization of rat mesenteric arteries by activating Ca2+-activated K+ channels", TOHOKU JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE, vol.213, pp.89-98, 2007
Karataş Y., Secilmis M., Karayaylali , Doran F., Singirik E., Buyukafsar K., et al., "Effect of tempol (4-hydroxy-tempo) on gentamicin-induced nephrotoxicity in rats", EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY, vol.62, pp.167-167, 2006
Karataş Y., "Effect Of Tempol (4-Hydroxy Tempo) On Gentamicin-Induced Nephrotoxicity In Rats", FUNDAMENTAL PHARMACOLOGY, vol.18, pp.79-83, 2004
Karataş Y., "Possible Interactıons Between Neomycin And Calcium Channels In Abdominal Skeletal Muscle", Asia Pacific Journal of Pharmacology, vol.16, pp.57-62, 2004
Karataş Y., "Possible Postsynaptic Action Of Aminoglycosides In The Frog Rectus Abdominis", ACTA MEDICINE OKAYAMA, vol.54, no.1, pp.49-56, 2000
Karataş Y., "Inhibitory Actions Of Hydroxocobalamin, Cyanocobalamin, And Folic Acid On The Ultraviolet Light-Induced Relaxation Of The Frog Upper Oesophageal Strip", ACTA MEDICINE OKAYAMA, vol.54, no.1, pp.147-152, 2000
Karataş Y., "Evidence That The Nitrergic Neurotransmitter And Endothelium-Derived Relaxing Factor Might Be S-Nitrosothiols In The Mouse Corpus Cavernosum", ACTA MEDICINE OKAYAMA, vol.53, no.1, pp.209-215, 1999
Karataş Y., "A Possible Role Of S-Nitrosothiols At The Nitrergic Relaxations In The Mouse Corpus Cavernosum", European Journal of Pharmacology , vol.361, no.1, pp.85-92, 1998
Karataş Y., "The Effect Of Ba2+ On The Nitrergic Mechanism In The Isolated Frog Lung Preparation", GENERAL PHARMACOLOGY, vol.31, no.1, pp.107-113, 1998
Karataş Y., "The Role Of Na+ Channels In Twitch Generation During Exposure Of The Frog Rectus Abdominis To Ca-Free Ringer Solution With Na(2)Edta", ACTA MEDICA OKAYAMA, vol.51, no.1, pp.115-120, 1997
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Pinar N., Karataş Y., Bozdemir N., Ünal İ., "Medicine use behaviors of people in the city of Adana, Turkey", TAF Preventive Medicine Bulletin, vol.12, pp.639-650, 2013
Karataş Y., "Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi?ne Başvuran Hasta ve Hasta Yakınlarının İlaç Kullanım Alışkanlıklarının Belirlenmesi", Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , cilt.37, no.1, ss.1-8, 2012 (Link)
Öğülener N., Kumcu E., Karataş Y., Baysal F., ".The involvement of multible K+ channels in photorelaxation in mouse gastric fundus", Annals of Medical Science, cilt.11, ss.1-6, 2002
Karataş Y., "L-Arjinin Ve N-Nitro-L-Arjininin Farelerde Tail-Flick Cevabı Ve Morfin Analjezisi Üzerine Etkisi", Ağrı Dergisi, cilt.12, no.1, ss.19-25, 2000
Karataş Y., "Kurbağa İzole Özofagus Düz Kas Preparatı Üzerinde Mentolün Etkileri Ile Ilgili Bir Çalışma", Ç.Ü. Tıp Fak Dergisi , cilt.24, no.1, ss.1-7, 1999
Karataş Y., "Farelerde Ouabain Toksisitesinin Önlenmesi", Selçuk Ü. Tıp Fak Dergisi, cilt.13, no.1, ss.8-13, 1997
Karataş Y., "Kurbağa Alt Özofagus Segmentinde Kalsiyumsuz Ortama Kalsiyum İlavesi Ile Oluşan Kasılmalar Üzerine Bazı Iki Değerli Katyonların (Mn+2,Cd+2) Etkileri", Selçuk Üni. Tıp Fak Dergisi, cilt.13, no.1, ss.1-7, 1997
Karataş Y., "Sıçan Torasik Aorta Preparatında Çeşitli Ajanlar Tarafından Oluşturulan Kontraktil Aktivite Üzerinde Amilorid Ve Vanadat Etkileri Ile Ilgili Bir Çalışma", Ç.Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi , cilt.12, no.1, ss.11-19, 1997
Karataş Y., "Kalsiyumsuz Ortamda Oluşan Kontraktür Ve Bazı İki Değerli Katyonlar (Ca+2, Mn+2, Cd+2 Ve Sr+2) (1997) 1(4):223-226.", Fırat Tıp Dergisi, cilt.1, no.1, ss.223-226, 1997
Karataş Y., "İzole Kurbağa Rektus Kasında Egta Ile Oluşturulan Kontraktürler Üzerine Kalsiyum Ve Magnezyum İyonlarının Etkileri1996) 20(3):175-182.", Ç.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi , cilt.20, no.1, ss.175-182, 1996
Karataş Y., "Kurbağa Rektus Abdominis Kasının Değişik Ortam Isılarında (20°C Ve 30°C) Sodyumsuzluğa Bağlı Olarak Oluşan Kontraktürleri Üzerine Bazı İki Değerli Katyonların Etkileri", Ç.Ü. Tıp Fak. Dergisi , cilt.21, no.1, ss.218-228, 1996
Karataş Y., Göçmen C., Boyacılar Ö., Ertuğ F.P., Öğülener N., Önder S., et al.,"Kurbağa rectus abdominis kasının değişik ortam ısılarında (20oC ve 30 oC) sodyumsuzluğa bağlı olarak oluşan kontraktürler üzerine bazı iki değerli katyonların etkileri. ", Ç. Ü. Tıp Fak. Dergisi, cilt.21, ss.218-228, 1996
Karataş Y., "Kalsiyumsuz Ortamda Na2edta Ile İzole Kurbağa Rektus Abdominis Kasında Oluşturulan Twitch?Ler Üzerinde Kinin Ve Kinidinin Etkileri", Ç.Ü. Tıp Fak. Dergisi , cilt.20, no.1, ss.199-206, 1995
Karataş Y., "Önceden Kastırılmamış İzole Özofagus Üst Segment Dairevi Şeritlerinde Nitrerjik Sistemin Etkinliği Ile Ilgili Bir Çalışma", Ç.Ü. Tıp Faültesi Dergisi, cilt.20, no.1, ss.275-283, 1995
Büyükafşar K., Karataş Y., Boyacılar Ö., Baysal F., Şingirik E., Önder S., et al.,"Önceden kastırılmamış izole kurbağa özafagus üst segment dairevi şeritlerinde nitrerjik sistemin etkinliği ile ilgili bir çalışma", Ç. Ü. Tıp Fak. Dergisi, cilt.20, ss.275-283, 1995
Karataş Y., "İzole Kurbağa Rektus Kasında Na2edta Ile Kalsiyumsuz Ortamda Oluşturulan Kontraktürler Ve Bazı İki Değerli Katyonlar", Ç. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi , cilt.20, no.1, ss.183-190, 1995
Karataş Y., "İzole Kurbağa Rektus Kası Ve Verapamil", Ç. Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.8, no.1, ss.129-137, 1993 (Link)
Karataş Y., "İzole Kurbağa Akciğer Şeritlerinde Karbakol-Atropin Etkileşmelerinin Matematiksel Analizi", Ç. Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.8, no.1, ss.139-147, 1993
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Karataş Y., Dokumacı A.D., "Kahramanmaraş ilinde çalışan eczacıların farmakovijilans konusunda bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi", 24. Ulusal Farmakoloji Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 17-20 Ekim 2017, ss.92-92 (Link)
Karataş Y., "Management and Modelling of Native Maquıs Vegetation as Wildlife Sanctuary in Çukurova University Ali Nihat Gökyiğit Botanical Garden", 6. Global Botanic Gardens Congress , Geneva, ISVIÇRE, 26-30 Haziran 2017, pp.3-3 (Link)
Karataş Y., Kiroğlu O., Berktaş F. , Şahan E., "Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Çalışan Araştırma Görevlilerinin Akılcı İlaç Kullanımı Konusunda Bilgi Ve Farkındalıkları", 24. Ulusal Farmakoloji Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 17-20 Ekim 2017, ss.101-101 (Link)
Karataş Y., Kaya D., "Adana ilinde ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında çalışan araştırma görevli hekimlerin farmakovijilans ve advers etki bildirimi hakkındaki bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi", 24. Ulusal Farmakoloji Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 17-20 Ekim 2017, ss.81-81 (Link)
Solak Y., Okyay R.A., Yoldaşcan B.E., Karataş Y., "Assessment of knowledge and attitudes of family practitioners towards rational use of drugs", 1. International Health Sciences Congress, EDİRNE, TÜRKIYE, 23-25 Kasım 2017, pp.358-358 (Link)
Karataş Y., "Farmakovilansa farmasötik form açısından bir bakış", II. Ulusal Farmakovijilans Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 5-6 Kasım 2015, ss.35-35 (Link)
Karataş Y., "Evaluation of drug prescribing habits of family doctors working in primary health care in Adana", 13. Ulurlararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu 2014, ADANA, TÜRKIYE, 23-25 Mayıs 2014, pp.73-73 (Link)
Karataş Y., Erdoğdu G. , Erdoğdu T., "Evaluation of drug prescribing habits of family doctors working in primary health care in Adana", 13. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 23-25 Mayıs 2014, pp.73-73 (Link)
DİĞER YAYINLAR
Karataş Y., "KAHRAMANMARAŞ İLİNDE ÇALIŞAN ECZACILARIN FARMAKOVİJİLANS KONUSUNDA BİLGİ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ", Diger, ss.60, 2016 (Link)
Karataş Y., Kaya D., "Adana ilinde ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında çalışan araştırma görevlisi hekimlerin farmakovijilans ve advers etki bildirimi hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi", Diger, ss.117, 2016 (Link)
Karataş Y., "Kapesitabin Kullanan Hastaların Lipid Profilerinin İncelenmesi", Diger, ss.47, 2015 (Link)
Karataş Y., Soylu N., "ADANA İLİNDEKİ İNSANLARIN İLAÇ KULLANIM ALIŞKANLIKLARI", Diger, ss.138, 2010 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi