Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi YURDUN KUYUCU
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : REKTORLUK
Bölüm : REKTORLUK
Ana Bilm Dalı : REKTORLUK
Sabit Telefon : +90 322 3386084 | Dahili : 3494
+90 322 3386084 | Dahili : 3493
Faks : +90 322 3387147
E Posta Adresi : ykuyucucu.edu.tr | yurdunkuyucu01yahoo.com.tr
Web Adresi : http://aves.cu.edu.tr/Sorgu.aspx?Sorgu=15047 | http://aves.cu.edu.tr/SorguMenu.aspx?Sorgu=15047
Posta Adresi : ÇÜTF Histoloji ve Embriyoloji AD Balcalı/Sarıçam /ADANA
Eğitim Bilgileri
Tıpta Uzmanlık, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, 2007-2011
Yüksek Lisans, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, , 1989-1995
Yaptığı Tezler
Tıpta Uzmanlık, "Anti Müllerian Hormon'un sıçanlarda follikül gelişimi üzerine etkilerinin ışık ve elektron mikroskobik düzeyde değerlendirilmesi.", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Aralık, 2009.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Almanca, Orta
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Trofektoderm Biopsi Kursu, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2019
Over Dokusu Dondurma Kursu, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2019
Eğitim Becerilerini Geliştirme Kursu, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2019
Laboratuvarlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, Çukurova Üniversitesi, 2018
Horizon 2020 İşbirliği Programları Proje Yazma Eğitimi, Çukurova Üniversitesi, 2018
Temel Klinik Araştırma (İyi Klinik Uygulama) Eğitimi, Çukurova Üniversitesi, 2018
ÜYTEM Embriyoloji Laboratuvar Sorumlusu Eğitimi, Ankara GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum ÜYTEM, 2014
Temel Hücre Kültürü Teknikeri Kursu, Pamukkale Üniversitesi, 2011
I. Bilimsel Araştırmalarda Deney Hayvanları Kursu, ÇÜ TIBDAM, 2010
EKG Kursu, ÇÜTF, 2008
Etkin sunum teknikleri, ÇÜTF, 2008
Bilgisayar ve internet kullanımı, ÇÜTF, 2008
Power point kullanımı, ÇÜTF, 2008
JEOL 1400 TEM ve kamera kullanımı , ÇÜTF, 2008
Araştırma Alanları
Histoloji-Embriyoloji
Üroloji
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Yardımlı Üreme Teknikleri
Elektron Mikroskopi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Histoloji ve Embriyoloji
Web Of Science Araştırma Alanları
Obstetrics & Gynecology
Urology & Nephrology
Andrology
Reproductive Biology
Cell & Tissue Engineering
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Öğr.Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, 2016 - 2018
Uzman, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, 2011 - 2016
Arş.Gör.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, 2007 - 2011
Mesleki ve İdari Deneyimler
Doktor, 75. Yıl Emlakbank Konutları Sağlık Ocağı Seyhan/Adana , , 01.03.2000 - 26.07.2007
Doktor, Doç.Dr. Mustafa Kalemli Sağlık Ocağı Tavşanlı/Kütahya , , 01.12.1997 - 01.03.2000
Doktor, Merkez 1 Nolu Sağlık Ocağı Tavşanlı/Kütahya , , 06.11.1996 - 01.12.1997
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
İzol V., Kuyucu Y., Açikalin A., Değer M., Aridoğan İ.A., Polat S., et al., "Evaluation of the Intravesical Ureters after Failed Endoscopic Treatment of Vesicoureteral Reflux with Dextranomer/hyaluronic Acid in Children via Light and Transmission Electron Microscopic Analysis. A Matched Case-Control Study.", UROLOGY JOURNAL, vol.16, pp.279-284, 2019
Kaplan H.M., Kuyucu Y., Polat S., Pazarci P., Yegani A.A., Şingirik E., et al., "Molecular basis of vascular damage caused by cigarette smoke exposure and a new approach to the treatment: Alpha-linolenic acid", BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY, vol.102, pp.458-463, 2018
Kuyucu Y., "Investigation of conjunctivochalasis histopathology with light and electron microscopy in patients with conjunctivochalasis in different locations.", INTERNATIONAL OPHTHALMOLOGY, vol.1, pp.1-9, 2018 (Link)
Çelik L.S., Kuyucu Y., Dündar Yenilmez E., Tuli A., Dağlıoğlu Y.K., Mete U.Ö., "Effects of vitamin D on ovary in DHEA- treated PCOS rat model: A light and electron microscopic study", ULTRASTRUCTURAL PATHOLOGY, vol.42, pp.55-64, 2018
Kuyucu Y., Çelik L.S., Kendirlinan Ö., Tap Ö., Mete U.Ö., "Investigation of the uterine structural changes in the experimental model with polycystic ovary syndrome and effects of vitamin D treatment: An ultrastructural and immunohistochemical study", REPRODUCTIVE BIOLOGY, vol.18, pp.53-5, 2018
Yilmaz S., Inandiklioglu N., Yildizdas D., Subasi C., Acikalin A., Kuyucu Y., et al., "Mesenchymal Stem Cell: Does it Work in an Experimental Model with Acute Respiratory Distress Syndrome?", BONE MARROW TRANSPLANTATION, vol.51, pp.S88-S88, 2016
Yavuz S., Anarat A., Bayazit A.K., Karagun B.S., Yilmaz S., Kilinç Y., et al., "Membranous nephropathy presenting with nephrotic syndrome in a child with thalassemia major", PEDIATRICS INTERNATIONAL, vol.57, pp.711-713, 2015
Yilmaz S., Inandiklioglu N., Yildizdas D., Subasi C., Acikalin A., Kuyucu Y., et al., "MESENCHYMAL STEM CELL: DOES IT WORK IN AN EXPERIMENTAL MODEL WITH ACUTE RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME?", RESPIROLOGY, vol.19, pp.9-9, 2014
Gencer Z.K., Ozkiris M., Saydam L., Daglioglu Y.K., Sakallioglu O., Kuyucu Y., et al., "The Comparison of Histological Results of Experimentally Created Facial Nerve Defects Repaired by 2 Different Anastomosis Techniques: Classic Suture Technique or Tissue Adhesives for Nerve Anastomosis?", JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, vol.25, pp.652-656, 2014
İzol V., Kuyucu Y., Acikalin A.A., Değer M., Aridoğan İ.A., Polat S., et al., "EVALUATION OF THE INTRAVESICAL URETERS AFTER FAILED ENDOSCOPIC TREATMENT OF VESICOURETERAL REFLUX WITH DEXTRANOMER/HYALURONIC ACID IN CHILDREN: LIGHT AND TRANSMISSION ELECTRON MICROSCOPIC ANALYSIS", JOURNAL OF UROLOGY, vol.191, pp.E448-E448, 2014
İzol V., Acikalin A.A., Kuyucu Y., Değer M., Aridoğan İ.A., Polat S., et al., "Ultrastructural and Immunohistopathological Evaluation of Intravesical Ureters via Electron and Light Microscopy in Children with Vesicoureteral Reflux", JOURNAL OF UROLOGY, vol.191, pp.1110-1117, 2014
İzol V., Acikalin A.A., Kuyucu Y., Değer M., Aridoğan İ.A., Polat S., et al., "ULTRASTRUCTURAL AND IMMUNO-HISTOPATHOLOGICAL EVALUATION OF INTRAVESICAL URETERS VIA ELECTRON AND LIGHT MICROSCOPY IN CHILDREN WITH VESICOURETERAL REFLUX", JOURNAL OF UROLOGY, vol.191, pp.E449-E449, 2014
Ozyilmaz E., Gunasti S., Kuyucu Y., Polat S., Gumurdulu D., Kuleci S., et al., "HERMANSKY PUDLAK SYNDROME AND PULMONARY ALVEOLAR PROTEINOSIS AT THE SAME PATIENT: FIRST CASE REPORT IN THE WORLD LITERATURE", SARCOIDOSIS VASCULITIS AND DIFFUSE LUNG DISEASES, vol.30, pp.217-220, 2013
Eken A., Erdoğan Ş., Kuyucu Y., Seydaoğlu G., Polat S., Satar N., "Immunohistochemical and electron microscopic examination of Cajal cells in ureteropelvic junction obstruction", CUAJ-CANADIAN UROLOGICAL ASSOCIATION JOURNAL, vol.7, pp.E311-E316, 2013
Ozkan E.B., Ozcan A.A., Sekeroglu H.T., Kuyucu Y., Ozgun H., Polat S., "Intravitreal injection of methotrexate in an experimental rabbit model: Determination of ultrastructural changes", INDIAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, vol.61, pp.329-333, 2013
Yilmaz S., Inandiklioglu N., Yildizdas D., Subasi C., Açikalin A., Kuyucu Y., et al., "Mesenchymal Stem Cell: Does it Work in an Experimental Model with Acute Respiratory Distress Syndrome?", STEM CELL REVIEWS, vol.9, pp.80-92, 2013
Kara M., Dağlioğlu Y.K., Kuyucu Y., Tuli A., Tap Ö., "The effect of edaravone on ischemia-reperfusion injury in rat ovary", EUROPEAN JOURNAL OF OBSTETRICS & GYNECOLOGY AND REPRODUCTIVE BIOLOGY, vol.162, pp.197-202, 2012
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Esen E., Demircan N., Yağmur M. , Kuyucu Y., Polat S., "Bietti'nin Kristalin Distrofisinde Ultrastrüktürel Değişiklikler", Turkiye Klinikleri J Ophthalmol, cilt.22, ss.196-200, 2013
Kuyucu Y., Tap Ö., "Oosit Olgunlaşma Süreci ve Düzenleyici Faktörler", ARŞİV Kaynak Tarama Dergisi, cilt.18, ss.227-240, 2009
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Alptekin Ö., Tükel S.S., Turan B., Kuyucu Y., "Levels of metabolic markers in the liver of rats with metabolic syndrome", 2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2019), ANKARA, TÜRKIYE, 28 Haziran - 29 Temmuz 2019, pp.78-78 (Link)
Kuyucu Y., Coşkun G., Özgür H., Kendirlinan Ö. , Demir Yarar H., Karaoğlan Ö., et al., "Obstrüktif ve non-obstrüktif azospermik hastalarda androjen reseptörü ve östrojen reseptörü-alfa ekspresyonunun immunohistokimyasal olarak karşılaştırılması", XIV. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 10-13 Mayıs 2018, ss.43-43
Çelik Samancı T. , Gökçimen A., Tuncay K., Murat B., Kuyucu Y., Polat S., "The Effect of Different Doses of Gallic Acid to Fatty Liver Disease in Rats", 15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry (ICHC 2017), ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Mayıs 2017, pp.1-1
Kuyucu Y., "Investigation of the effects of vitamin D treatment on the uterine structural changes in the experimental model with polycystic ovary syndrome: an ultrastructural and immunohistochemical study.", 15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry (ICHC 2017), ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Mayıs 2017, pp.21-21
Çelik L.S., Kuyucu Y., Sencar L., Tap Ö., Mete U.Ö., "Deneysel Polikistik Over Sendromu?nda D vitamini Tedavisinin Over Üzerine Etkilerinin Elektron Mikroskobik ve İmmünohistokimyasal Olarak İncelenmesi", 23.ULUSAL ELEKTRON MİKROSKOPİ KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI), ANTALYA, TÜRKIYE, 19-21 Mayıs 2017, ss.30-30
Özcan A.A., Yar K., Erdoğan Ş., Kuyucu Y., Polat S., "Histopathological Findings on Ciliay Body and Changes in Intraocular Pressure Related with Topical Mitomycin-C Application in Albino Rabbits", 7th World Glaucoma Congress, Helsinki, FINLANDIYA, 18 Haziran - 1 Temmuz 2017, pp.567-567
Karaoğlan Ö., Kuyucu Y., Ürünsak İ.F., Gümürdülü D., Seydaoğlu G., Polat S., et al., "Nedeni açıklanamayan infertilite tanısı konulan kadınlarda sekretuvar fazdaki endometriyum epitelinin ultrastrüktürel özellikleri ve epitelde Musin-1 ekspresyonu", Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 30 Nisan - 3 Mayıs 2016, ss.414-415 (Özet) (Abstract)
Çelik L.S., Kuyucu Y., Dündar Yenilmez E., Tuli A., Dağlioğlu Y.K., Mete U.Ö., "Deneysel Polikistik Over Sendromunda D Vitamininin Over Üzerine Etkilerinin Işık ve Elektron Mikroskobik Düzeyde İncelenmesi", Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 30 Nisan - 3 Mayıs 2016, ss.366-369 (Özet) (Abstract)
Ursavaş S., Mete U.Ö., Kuyucu Y., Tuli A., Dündar Yenilmez E., Özbolat G., "Metforminin Sıçan Testis Yapısına Etkisinin Işık ve Elektron Mikroskobik Düzeyde İncelenmesi", Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 30 Nisan - 3 Mayıs 2016, ss.310-312 (Özet) (Abstract)
İzol V., Kuyucu Y., Acikalin A., Değer M., Aridoğan İ.A., Polat S., et al., "EVALUATION OF THE INTRAVESICAL URETERS AFTER FAILED ENDOSCOPIC TREATMENT OF VESICOURETERAL REFLUX WITH DEXTRANOMER/HYALURONIC ACID IN CHILDREN: LIGHT AND TRANSMISSION ELECTRON MICROSCOPIC ANALYSIS", Annual Meeting of the American-Urological-Association (AUA), Orlando, FL, ABD, 16-21 Mayıs 2014, pp.E448-E448
İzol V., Açikalin A., Kuyucu Y., Değer M., Aridoğan İ.A., Polat S., et al., "ULTRASTRUCTURAL AND IMMUNO-HISTOPATHOLOGICAL EVALUATION OF INTRAVESICAL URETERS VIA ELECTRON AND LIGHT MICROSCOPY IN CHILDREN WITH VESICOURETERAL REFLUX", Annual Meeting of the American-Urological-Association (AUA), Orlando, FL, ABD, 16-21 Mayıs 2014, pp.E449-E449
Tap Ö., Kuyucu Y., Sencar L., Özgü Mete U., "Erişkin Sıçanlarda Genistein'in Uterus Üzerine Olan Etkilerinin Mikroskobik Düzeyde Araştırılması", XII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 27-30 Mayıs 2014, ss.1-1
İzol V., Açıkalın A., Kuyucu Y., Değer M., Arıdoğan İ.A., Polat S. , et al., "VEZİKOÜRETERAL REFLÜLÜ ÇOCUKLARDA İNTRAVEZİKAL ÜRETERLERİN ELEKTRON VE IŞIK MİKROSKOBU YARDIMIYLA ULTRASTRÜKTÜREL VE İMMÜNO-HİSTOPATOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ", 12. Türk Çocuk Ürolojiisi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-24 Kasım 2013, ss.74-74
Kuyucu Y., İzol V., Açıkalın A., Çelik L.S., Değer M., Karaoğlan Ö., et al., "PRİMER VEZİKOÜRETERAL REFLÜLÜ ÇOCUKLARDA ÜRETEROVEZİKAL BİLEŞKEDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLERİN ELEKTRON MİKROSKOBİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ", 21. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), İÇEL, TÜRKIYE, 28-31 Mayıs 2013, ss.1-1
Mete U.Ö. , Kuyucu Y., Sencar L., Ursavaş S., Hazır S., Tap Ö., "İMATİNİBİN SIÇAN TESTİSİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCE YAPI DÜZEYİNDE ARAŞTIRILMASI", 21. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), İÇEL, TÜRKIYE, 28-31 Mayıs 2013, ss.1-1
Kuyucu Y., Harbiyeli İ.İ., Tap Ö., Coşkun G., Çağlar Y., Erdoğan Ş., et al., "KONJONKTİVOKALAZİS OLGULARINDA AMNİYON ZAR TEDAVİSİ UYGULAMASININ IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOBİK DÜZEYDE DEĞERLENDİRİLMESİ", 21. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), İÇEL, TÜRKIYE, 28-31 Mayıs 2013, ss.1-1
İzol V., Kuyucu Y., Açıkalın A., Değer M., Arıdoğan İ.A., Polat S., et al., "VEZİKOÜRETERAL REFLÜLÜ ÇOCUKLARDA BAŞARISIZ DEXTRANOMER/HYALURONİK ASİT UYGULAMASI SONRASI İNTRAVEZİKAL ÜRETERLERİN IŞIK VE TRANSMİSYON ELEKTRON MİKROSKOBU İLE DEĞERLENDİRİLMESİ", 12. Türk Çocuk Ürolojiisi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-24 Kasım 2013, ss.117-117
Özgü Mete U., Kuyucu Y., Sencar L., Şahin B. , Tuli A., "İMATİNİBİN SIÇAN KARACİĞERİNE OLAN ETKİLERİNİN İNCE YAPI DÜZEYİNDE ARAŞTIRILMASI", 11. ULUSAL HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ KONGRESİ, DENİZLİ, TÜRKIYE, 16-19 Mayıs 2012, ss.85-86
Harbiyeli İ.İ., Erdem E., Erdoğan Ş., Kuyucu Y., Polat S. , Yağmur M., "Konjonktivokalazis olgularında amniyon zar uygulama sonuçları, konjonktivoşalazis histopatolojisinin ışık ve elektron mikroskobik değerlendirilmesi", TOD 46. Ulusal Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 17-21 Ekim 2012, ss.142-143
Esen E., Yağmur M., Demircan N., Polat S., Kuyucu Y., "BİETTİNİN KRİSTALLİN DİSTROFİSİNDE ULTRASTRÜKTÜREL DEĞİŞİKLİKLER. TOD 46. ULUSAL KONGRESİ", TOD 46. Ulusal Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 17-21 Ekim 2012, ss.241-241
Yılmaz S., İnandıklıoğlu N., Yıldızdaş D., Subaşı C., Açıkalın A., Kuyucu Y., et al., "Akut Solunum Sıkıntısı Sendromunda Mezenkimal Kök Hücrelerin Antienflamatuvar Etkisi. 3. KÖK HÜCRE SEMPOZYUMU", 3. KÖK HÜCRE SEMPOZYUMU, İSTANBUL, TÜRKIYE, 30 Kasım - 1 Aralık 2012, ss.12-12
Güven E. , Kuyucu Y., Tap Ö., "GENİSTEİNİN POSTNATAL DÖNEMDEKİ SIÇANLARIN OVER VE UTERUSLARI ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI", 11. ULUSAL HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ KONGRESİ, DENİZLİ, TÜRKIYE, 16-19 Mayıs 2012, ss.160-161
Kara M., Kuyucu Y., Tuli A., Tap Ö., "SIÇAN OVERİ İSKEMİ-REPERFÜZYON HASARINDA EDARAVONUN KORUYUCU ETKİSİ", 11. ULUSAL HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ KONGRESİ, DENİZLİ, TÜRKIYE, 16-19 Mayıs 2012, ss.159-160
Yildizdaş R.D., Yılmaz S., Dağlioğlu Y.K., Açikalin A., Kuyucu Y., Gümürdülü D., et al., "THE ESTIMATING OF THE INFLUENCE OF HELIOX AND SALBUTAMOL TREATMENTS HISTOPATHOLOGICALLY IN A RAT-MODEL ARDS", 41st Critical Care Congress, Houston, Texas, ABD, 4-8 Şubat 2012, pp.207-207
Aksak T., Sencar L., Kuyucu Y., Özgü Mete U., Çağlar Y., Polat S., "Normal İnsan Endometriumu ve Endometriyotik Dokularda Monosit Kemotaksik Protein 2 ve Tümör Nekroz Faktör-alfa Dağılımının İmmünokimyasal Olarak Gösterilmesi", 20. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-28 Ekim 2011, ss.368-368
Kuyucu Y., Tap Ö., Sencar L., Özgür H., Mete U.Ö., Polat S. , "ANTİ-MÜLLERİAN HORMONUN SIÇANLARDA FOLLİKÜL GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOBİK DÜZEYDE DEĞERLENDİRİLMESİ", 20. ULUSAL ELEKTRON MİKROSKOPİ KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-28 Ekim 2011, ss.364-365
Kuyucu Y., Ozcan A.A., Yar K., Güven E. , Tap Ö., Özgü Mete U., et al., "Topikal Mitomisin C Uygulanmasının Tavşan Kornea ve Korpus Siliare Ultrastrüktürü Üzerine Etkileri", 10. Ulusal (Uluslararası katılımlı) Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 17-20 Mayıs 2010, ss.72-72
Çağlar Y., Yağmur M., Kuyucu Y., Farsak F., Çetin N., Harbiyeli İ., et al., "SİSTİNOZİS'Lİ HASTALARDA KONJONKTİVANIN ELEKTRON MİKROSKOPİK DÜZEYDE İNCELENMESİ", 19. ULUSAL ELEKTRON MİKROSKOPİ KONGRESİ, TRABZON, TÜRKIYE, 22-25 Haziran 2009, ss.186-186
Kuyucu Y., Eken A., Satar N., Mete U.Ö. , Erdoğan Ş., Tokgönül H., et al., "Üreteropelvik darlıkta interstisyel Cajal hücrelerin ışık ve elektron mikroskopik düzeyde incelenmesi. ", 19. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 22-25 Haziran 2009, ss.124-124
Kuyucu Y., Yar K., Özcan A., Tap Ö., Sencar L., Güven E. , et al., "MİTOMİSİN CNİN KORPUS SİLİARE ÜZERİNE ETKİLERİNİN ELEKTRON MİKROSKOPİK DÜZEYDE İNCELENMESİ", 19. ULUSAL ELEKTRON MİKROSKOPİ KONRESİ, TRABZON, TÜRKIYE, 22-25 Haziran 2009, ss.125-125
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Obstrüktif ve Non-Obstrüktif Azospermik Hastalarda Androjen Reseptörü ve Östrojen Reseptörü-Alfa Ekspresyonunun İmmunohistokimyasal Olarak Karşılaştırılması", BAP Diğer, TF2013BAP31, Yönetici, 2014
"Deneysel polikistik over sendromunda D vitamininin over üzerine etkilerinin ışık ve elektron mikroskobik düzeyde incelenmesi", BAP Y.Lisans, TYL-2014-2778, Araştırmacı, 2016
"The Comparison of Histological Results of Experimentally Created Facial Nerve Defects Repaired by 2 Different Anastomosis Techniques: Classic Suture Technique or Tissue Adhesives for Nerve Anastomosis?", BAP Diğer, TYD-2014-2910, Araştırmacı, 2015
"Polikistik Over Sendromu sıçan modelinde D vitamini tedavisinin overlerde AMH reseptörleri üzerine etkilerinin immünohistokimyasal ve elektron mikroskobik düzeyde incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, TSA-2014-2807, Araştırmacı, 2017
"Sıçanlarda Gentamisin ile oluşturulan nefrotoksisitede Rho kinaz enzim yolağının rolü", BAP Arastırma Projesi, TSA-2017-7332, Araştırmacı, Devam Ediyor
"DİYABETLİ SIÇANLARDA İNSÜLİNİN OVARİAN FOLİKÜLLER ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOBİK DÜZEYDE ARAŞTIRILMASI", BAP Y.Lisans, TYL-2017-7842, Araştırmacı, Devam Ediyor
"JEOL JEM 1400 TRANSMİSYON ELEKTRON MİKROSKOBUNUN TAMİR VE BAKIMI", BAP Diğer, TBO-2016-7344, Araştırmacı, 2017
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
Türk Histoloji-Embriyoloji Derneği, , Üye, 01.01.2011 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
14. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Antalya, Mayıs 2018
15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry (ICHC 2017), Antalya, Mayıs 2017
Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, İzmir, Nisan 2016
XII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Ankara, Mayıs 2014
21. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), , Mayıs 2013
11. ULUSAL HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ KONGRESİ, , Mayıs 2012
20. ULUSAL ELEKTRON MİKROSKOPİ KONGRESİ, , Ekim 2011
10. Ulusal (Uluslararası katılımlı) Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, , Mayıs 2010
19. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, , Haziran 2009
9. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Adana, Mayıs 2008
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi