Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, University of Lincoln, Food Technology , , INGILTERE, 1998-2002
Yüksek Lisans, The University of Hull, Fisheries Science, , INGILTERE, 1997-1998
Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, , 1989-1993
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "AYÇİÇEK YAGI İLE HAZIRLANAN NANOEMÜLSİYONLARIN SOĞUKTA (2+2 C) DEPOLANAN LEVREK (Dicentrarchus labrax) ve ÇİPURA (Sparus aurata ) FİLOTALARININ DUYUSAL, KİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Eylül, 2013.
Yüksek Lisans, "LAKTİK ASİT BAKTERİLERİ SERBEST HÜCRE EKSTRAKTLARININ PATOJEN BAKTERİLERİN GELİŞİMİNE VE BİYOJENİK AMİN ÜRETİMİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Su ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Şubat, 2012.
Yüksek Lisans, "Biberiye Eksraktının Vakum Paketlenmiş Uskumru (Scomber scombrus L., 1758) Burgerlerinin Raf Ömrüne Etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Şubat, 2011.
Yüksek Lisans, "TÜTSÜLENMİŞ USKUMRU (Scomber seombrus) MARİNATLARININ (Sade ve Dereotlu) DUYUSUL, KİMYASAL ve MİKROBİYOLOJİK KALİTE PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ"", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Eylül, 2010.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi