Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Bitki Esansiyel Yağları kullanılarak hazırlanan nanoemülsiyonların buzda depolanan alabalık filetosu üzerine antioksidan ve antimikrobiyal etkileri", TÜBITAK Projesi, TOVAG 213O283, Yönetici, 2015
"Ayçiçek yağı kullanılarak oluşturulan nanoemülsiyonun dondurularak depolanan levrek (Dicentrarchus labrax) filetolarının duyusal, kimyasal ve mikrobiyolojik kalitesi üzerine etkileri", BAP Arastırma Projesi, SÜF2013BAP19, Yönetici, 2015
"Sucul Canlı Atıklarından Mineral Tozu Üretilmesi ve Sağlık/Gıda Sektörüne Kazandırılması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 0542.TGSD.2013, Danışman, 2014
"Bitkisel kaynaklardan doğal antioksidant olan squalenin elde edilmesi ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 0589.TGSD.2013, Danışman, 2014
"Bitkisel yağlar kullanılarak oluşturulan nanoemülsiyonların soğukta (2±2 oC) ve vakum paketlenerek depolanan levrek (Dicentrarchus labrax) filetolarının duyusal, kimyasal ve mikrobiyolojik kalitesi üzerine etkileri", TÜBITAK Projesi, TOVAG 113O379, Yönetici, 2016
"Aromatik yağların patojen bakteri üzerine antimicrobial etkisinin araştırılması", BAP Arastırma Projesi, SÜF2012BAP1, Yönetici, 2014
"Gıda patojenlerinin biyojenik amin üretimi yönünden incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, SÜF2012BAP3, Yönetici, 2013
"Bitkisel yağlar kullanılarak oluşturulan nanoemülsiyonların soğukta depolanan levrek filetosunun duyusal, kimyasal ve mikrobiyolojik kalitesi üzerine etkileri", BAP Doktora, SÜF2012D1, Yönetici, Devam Ediyor
"Hayvansal ve Bitkisel Kökenli Kaynaklardan Esansiyel Yağ Asitlerinin Elde Edilmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 0391.TGSD.2011, Danışman, 2012
"Ticari önemi olan çiğ ve pişmiş deniz ürünlerinin beta-hydroxy-gamma-trimethyl amino butyric acid (L-karnitin) içeriğinin HPLC metodu ile belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, SÜF2011BAP2, Yönetici, 2012
"Zeytin (Olea europaea) yaprağından elde edilen bitki ekstraktının soğukta depolanan vakum paketlenmiş uskumru burgerlerinin kalite parametreleri üzerine etkileri", BAP Y.Lisans, SÜF2011YL16, Yönetici, 2012
"İşlenmiş su ürünlerinde kolestrol ve kolestrol oksidasyon ürünlerinin analitik yöntemlerle belirlenmesi", BAP Y.Lisans, SÜF2011YL19, Yönetici, 2012
"Yarpuz, fesleğen, biberiye ve kekikden elde edilen bitki ekstraktlarının soğukta ve dondurularak depolanan vakum paketlenmiş uskumru köftelerinin kalite parametreleri üzerine etkileri", BAP Doktora, SÜF2011D3, Yönetici, 2013
"Doğal antioksidan (Kekik, Yeşil çay, Adaçayı ve Defne) Ekstraktının Kıyılmış Kolyoz Etinden (Scomber japonicus) Hazırlanan Burgerlerin Raf Ömrüne Etkileri", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK-TOVAG 110O019, Yönetici, 2011
"Klinoptilolit (doğal zeolit) in patojen bakterilerin biyojenik amin ve amonyum üretimine etkisinin incelenmesi", BAP Y.Lisans, SÜF2010YL6, Yönetici, 2012
"Mersin Körfezi'nden Farklı Mevsimlerde Dip Trolü ile Avlanan Arthropoda, Cephalopoda, Gastropoda ve Bivalvia Türlerinin Lipit ve Yağ Asitleri Profillerinin Belirlenmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, BAP SÜF AİT (DA) 2010-5A, Araştırmacı, 2011
"Biberiye ekstraktının balık filetosu üzerine duyusal, kimyasal ve mikrobiyolojik etkisinin araştırılması", BAP Arastırma Projesi, SÜF2010BAP14, Yönetici, 2011
"Doğu Akdenizde Avcılığı yapılan kırma mercan (Pagellus erytrinus), çizgili mercan (Lithognathus mormyrus) ve mavi benekli mercan (Pagrus caeruleostictus) türlerinin besin madde ve yağ asitleri içeriklerinin mevsimsel olarak değişimi", BAP Arastırma Projesi, SÜF2009BAP8, Yönetici, 2010
"Biberiye ekstraktı ile muamele edilen ve dondurulan sardalya (Sardina pilchardus) filetolarındaki kalite değişimleri", BAP Arastırma Projesi, SÜF2009BAP12, Yönetici, 2010
"Su ürünlerinde yağ tayini ve yağ asitlerinin metilesterifikasyonu için kullanılan metodların karşılaştırılması ", BAP Arastırma Projesi, SÜF2008BAP8, Yönetici, 2009
"Biberiye Ekstraktı İlavesinin Farklı Metotlarla Pişirilen, Dondurulan ve Yeniden Isıtılan Çipura?nın (Sparus aurata) Kalitesi Üzerine Etkileri", TÜBITAK Projesi, 107O896, Araştırmacı, 2009
"Füme edilmiş balık marinasyon ürününün raf ömrünün belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, SÜF2006BAP13, Yönetici, 2007
"Ekonomik değere sahip balık ve kabukluların amino asit ve biyojen amin seviyesinin araştırılması", BAP Arastırma Projesi, SÜF2006BAP17, Yönetici, 2007
"Türkiye?de Ekonomik Önemi Olan 10 Balık Türünün Depolanması Sırasında Oluşan Biyojenik Aminler ve İnsan Sağlığı Açısından Önemi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, DPT2005-K120320, Araştırmacı, 2006
"Deniz ve tatlısu balıklarının yağ asit profili ve w3/w6 oranı ", BAP Arastırma Projesi, SÜF2005BAP11, Yönetici, 2006
"Avrupa?da Bazı Araştırma Merkezlerinin Su Ürünleri ve Kalite Kontrol Deneyimlerinin Paylaşılması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TR/05/A/F/EX1-1124, Diğer, 2006
"Tütsülenmiş yılan balıklarının tazelik parametrelerinin incelenmesi ", BAP Arastırma Projesi, SÜF2004BAP21, Yönetici, 2005
"Buzdolabında (+4oC) ve buzda (0oC) depolanan lagos balıklarının duyusal, kimyasal ve mikrobiolojik kalite değişimi ", BAP Arastırma Projesi, SÜF2004BAP8, Yönetici, 2005
"Yeni Yakalanan Mavi Yengeçteki Bakteriyolojik Kalite Değişiminin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, SÜF2004BAP21, Yönetici, 2005
"Buzda (0oC) depolanan yassı balıklarının (Scophthalmus maeoticus, Platichthys flesus, Solea solea) tazelik parametrelerinin belirlenmesi ", BAP Arastırma Projesi, SÜF2004BAP22, Yönetici, 2005
"Buzdolabında (+4oC) ve dondurularak (-18oC) depolanan yılan balıklarının duyusal, kimyasal ve mikrobiolojik kalite değişiminin değerlendirilmesi ", BAP Arastırma Projesi, SÜF2004BAP5, Yönetici, 2005
"Avlama metodunun buzda depolanan sudakların kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal kalitesi üzerine etkileri", BAP Arastırma Projesi, SÜF2004BAP4, Yönetici, 2005
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi