Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı, 2014-2018
Yüksek Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı, 2010-2013
Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Mühendisliği, 2005-2009
Lisans Çift Anadal, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 2005-2009
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "FARKLI KONSANTRASYONLARDA KULLANILAN NİSİNİN SOĞUKTA (4±2oC) VE VAKUM PAKETLENEREK DEPOLANAN LEVREK FİLETOLARININ (Dicentrarchus labrax, Linnaeus, 1758) KALİTE PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü Eylül, 2018.
Yüksek Lisans, "BALIK YAĞINDAKİ EİKOSAPENTAENOİK ASİT (EPA) VE DOKOSAHEKSAENOİK ASİT (DHA)'İN YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOGRAFİ (HPLC) YÖNTEMİ İLE SAFLAŞTIRILMASI VE BAZI PATOJENİK BAKTERİLER ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Kasım, 2013.
YABANCI DİLLER
İngilizce, Çok İyi
SERTİFİKA, KURS ve EĞİTİMLER
13th International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences (FABA 2018), Ankara University and Hacettepe University, 2018
2nd International Science Symposium, Yunus Emre Institute Tbilisi Turkish Culture Center, 2017
International Symposium on Pufferfish, Iskenderun Technical University (İSTE), Ege University, Nature and Science Society , 2017
Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, Ç.Ü. Tıp Fakültesi Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇÜTF-DETAUM), 2017
Ufuk 2020 İşbirliği Programları Proje Yazma Eğitimi, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü, Proje Geliştirme ve Koordinasyon Birimi, 2017
International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017), Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2017
Technical Visit to Bologna University, Bologna University, 2017
FABA 2016: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, Mediterranean Fisheries, Research, Production and Training Institute, 2016
46th West European Fish Technologists Association (WEFTA), WEFTA, 2016
International Congress On Advances In Veterinary Sciences&Technics (ICAVST), ICAVST, 2016
ICFAPE 2015: XIII International Conference on Food and Agricultural Process Engineering, WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY (WASET), 2015
18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, 2015
ERASMUS Staff Mobility Training, Miguel Hernandez University , 2015
Teşekkür Belgesi, Türkiye İstatistik Kurumu, 2015
Spray Dryer (Püskürtmeli Kurutucu) Çalıştayı, Kramanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, 2015
Training Course on Food Microbiology, Society of Food Technology, 2014
FABA 2014: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, Central Fisheries Research Institute (CFRI), 2014
Kromatografide Son Gelişmeler ve MSMS Teknolojisi, ANT TEKNİK , 2014
2nd International Congress on Food Technology, Association of Food Technology-Turkey, 2014
17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi, 2013
40th CIESM Congress, 40th CIESM Congress, 2013
Aquaculture Europe 2013, Aquaculture Europe 2013, 2013
AB 7. Çerçeve Programları Proje Hazırlama Eğitim Sertifikası, Adana Valiliği , 2012
English Writing Scientific Manuscripts Certificate of Achievement , Cukureova University and New Mexico University, 2012
KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Sertifikası, Adana KOSGEB Hizmet Müdürlüğü, 2012
ISO 9001 Quality Management System, Çukurova Üniversitesi, 2011
16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Akdeniz Üniversitesi, 2011
İnternational Year of Chemistry 2011-Her Yönüyle Kimya Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi, 2011
HACCP/ISO 22000 Food Safety Management System, Çukurova Üniversitesi, 2011
Tıbbi Laboratuvarlarda Kalite Güvencesi Sempozyumu, Çukurova Üniversitesi, 2009
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi