Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Farklı Oranlarda Adaçayı Esansiyel Yağı ile Hazırlanan Mikroenkapsüle Balık Yağının Depolama Süresince Oksidasyon ve Yağ Asitlerindeki Değişimlerin Belirlenmesi ", BAP Diğer, FBA-2019-11949, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Mikroenkapsüle Lactobacillus reuteri ve biyoaktif maddelerinin in vitro/in vivo antimikrobiyal etkilerinin incelenmesi", BAP Diğer, FBA-2019-11927, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Nanoemülsifiye edilmiş greyfurt esansiyel yağının bakteriler üzerine etkilerinin disk difüzyon, MIC ve MBC metotları kullanılarak araştırılması", BAP Diğer, FBA-2019-11854, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Balon Balıklarından İzole Edilen Bakterilerin Balık İnfüzyon Sıvıları İçerisindeki Tetrodotoksin TTX Üretimlerinin İncelenmesi", BAP Diğer, FBA-2018-10107, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Balon Balığı (Lagocephalus sceleratus) nın Ülkemiz Kıyılarında Yayılım Alanları, Biyolojisi ve Tetrodotoksin Düzeylerinin Belirlenmesi, Olası Mücadele Yöntemlerinin Araştırılması ve Aslan Balığının Ege Denizi ve Akdeniz de Yayılım Alanlarının Belirlenmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TAGEM/HAYSUD/2018/B/P-02/4, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Gümüşi havuz balığından Caracius gibelio asit ve enzimatik hidroliz yöntemleriyle üretilen balık protein hidrolizatlarının biyokimyasal fiziksel ve mikrobiyolojik özelliklerinin belirlenmesi", BAP Diğer, FBA-2018-10801, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Yüksek devirli soğutmalı santrifüj şaft ve süspansiyon bakım onarımı", BAP Diğer, FBO-2017-9503, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Soğutmalı santrifüj cihazı motor bakım ve onarımı", BAP Diğer, FBO-2017-9504, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Determination of organic acid concentrations in wet and spraydried fish silage prepared with lactic acid bacteria", BAP Diğer, FED-2017-8546, Araştırmacı, Devam Ediyor
"The Elemination of Toxins Using Organic Acids (Organik Asit Kullanarak Toksinlerin Eleminasyonu)", BAP Diğer, FYD-2017-8326, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Balık (Caracius gibelio)silajlarında laktik asit bakteri suşlarının biyojenik amin oluşumu üzerine etkileri", BAP Diğer, FED-2017-9352, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Ultra düşük sıcaklık derin dondurucu cihazı bakım onarımı", BAP Diğer, FBO-2017-9318, Araştırmacı, Devam Ediyor
"The Effects of Extraction Methods on Fat Content and Fatty Acid Profiles of Marine Fish Species", BAP Diğer, FED-2017-9006, Araştırmacı, 2017
"İşleme Teknolojisi Laboratuvarında Kullanılan Ultrasonik Homojenizatör (Sonikatör) Bakım ve Onarımı", BAP Diğer, FBO-2017-9796, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Farklı Ekstraksiyon Metotlarının Balık Yağ Verimine ve Yağ Asit Profiline Etkileri", BAP Diğer, FBA-2017-7697, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Farklı Oranlarda Zeytin Yağı Kullanılarak Oluşturulan Nanoemülsiyonların Soğukta Depolanan Alabalık Filetoları Üzerindeki Duyusal, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Etkilerinin Araştırılması", BAP Diğer, FBA-2017-7405, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Propolis etanol ekstraktının balık etindeki Morganella psychrotolerans gelişimi ve balık kalitesi üzerine etkisi", BAP Diğer, FBA-2017-8659, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Prevention of toxin production by lactic acid bacteria (Toksin üretiminin laktik asit bakteriler tarafından önlenmesi)", BAP Diğer, FYD-2016-6032, Araştırmacı, Devam Ediyor
"INHIBITION EFFECTS OF CARVACROL ON BIOGENIC AMINES FORMATION BY COMMON FOODBORNE PATHOGENS IN ARGININE DECARBOXYLASE BROTH", BAP Diğer, FED-2016-7621, Araştırmacı, 2017
"Eksi balığı Equulites klunzingeri protein izolatı ile sosis üretimi ve soğuk depolama süresince (4 C) fiziksel kimyasal ve mikrobiyolojik değişimlerinin araştırılması", BAP Y.Lisans, FYL-2016-7290, Araştırmacı, 2017
"Antimicrobial and antioxidant effects of nanoemulsions based on herb oils rosemary laurel thyme and sage on the quality of rainbow trout", BAP Diğer, FED-2016-7462, Araştırmacı, 2016
"The effects of cell free extract of Lactobacillus plantarum and Pediococcus acidolactici alone or in combination with thyme and laurel extracts on microbiological and chemical quality of fermented sardine", BAP Diğer, FED-2016-7416, Araştırmacı, 2017
"Erugosquilla massavensis'den hazırlanan asit silajların besinsel kaliteleri ve depolanma süresince kimyasal ve mikrobiyolojik kalitelerinin değerlendirilmesi", BAP Diğer, FBA-2016-6727, Araştırmacı, 2017
"Laktik Asit Bakterileri Tarafından Üretilen Bakteriyosinlerin (Nisin, Sakein ve Pediocin) Karakterizasyonu ve Bakteriyel Biyojen Amin Üretimine Etkilerinin İncelenmesi", BAP Diğer, FBA-2016-6480, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Esansiyel Yağlar Kullanılarak Oluşturulan Nanoemülsiyonların Antimikrobiyal Etkileri", BAP Diğer, FYD-2016-7173, Araştırmacı, Devam Ediyor
"İşleme Teknolojisi Laboratuvarında Kullanılan Çeker Ocakların Bakımı ve Onarımı", BAP Diğer, FBO-2016-7189, Araştırmacı, 2016
"Gökkuşağı alabalıklarının (Oncorhynchus mykiss) bor destekli yemlerle beslenmesinin büyüme performansına ve vücut besin bileşenleri üzerine etkileri", BAP Y.Lisans, FYL-2016-6031, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Bor Mineralinin Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss) Büyüme Performansına Etkileri", BAP Arastırma Projesi, 2016-027, Araştırmacı, 2017
"Esansiyel Yağlar Kullanılarak Oluşturulan Nanoemülsiyonların Gıda Kaynaklı Su Ürünleri Patojen ve Bozucu Bakterilere Karşı Antimikrobiyal Etkilerinin İncelenmesi", BAP Diğer, FBA-2016-6039, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Doğu Akdeniz Kıyılarında Yaşayan Lagocephalus Cinsi Balon Balıklarının Besin Bileşenleri Tetrodotoksin TTX ve Ağır Metal Düzeyleri Açısından İncelenmesi", BAP Doktora, FDK-2016-5578, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Mersin Körfezi'ndeki Balon Balığı Türlerinin Tetrodotoksin (TTX) Düzeylerindeki Eşeye ve Mevsime Bağlı Değişimlerin Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 115O679, Araştırmacı, 2017
"Patates,Şeker Pancarı, Yer Elması ve Kırmızı Pancar Kabuğu Ekstrelerinin Gıda Kaynaklı Patojen Bakterilerin Gelişimi ve Biyojen Amin Üretimi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi", BAP Diğer, FBA-2015-4503, Araştırmacı, 2017
"L-arjinin Dekarboksilaz Sıvısına Eklenen Kavrakrolün Patojenlerin Gelişme Performansı ve Biyojenik Amin Üretimine Etkisinin İncelenmesi", BAP Diğer, FBA-2015-4409, Araştırmacı, 2016
"Fenolik Bileşenlerin (Karnosik Asit, Kaemferol ve Luteolin) Bazı Bozucu ve Gıda Kaynaklı Patojenik Bakterilerin Gelişimi ve Biyojenik Amin Üretimi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi", BAP Diğer, FBA-2015-4369, Araştırmacı, 2017
"Bazı Baharatların Sumak Kimyon Karabiber ve Kırmızı Biber Gıda Kaynaklı Patojen Bakterilerin Gelişimi ve Biyojen Amin Üretimi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi", BAP Y.Lisans, FYL-2015-4813, Araştırmacı, 2016
"Diyabet oluşturulmuş sıçanlarda Ferula Eleaochytris (Çakşır) kök ekstresinin erektil disfonksiyon üzerindeki etkisi ", BAP Doktora, TDK-2015-1966, Araştırmacı, 2016
"Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Analitik Kimya Laboratuvar Alt Yapısının Geliştirilmesi", BAP Alt Yapı, FAY-2015-4312, Araştırmacı, 2016
"Ticari bitkisel yağlar kullanılarak oluşturulan nanoemülsiyonların soğukta depolanan levrek (Dicentrarchus labrax) filetolarının kalite parametreleri üzerine etkileri", BAP Diğer, FBA-2014-2313, Araştırmacı, 2016
"Mersin Körfezi?ndeki (Kuzey Doğu Akdeniz) Bazı Ekonomik Su Ürünlerinin Organik Klorlu Pestisit ve Ağır Metal Kirlilik Düzeylerinin Araştırılması", BAP Doktora, FDK-2014-2882, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Uskumrudan izole edilen bozulma etmeni bakterilerin histamin üretimi üzerine zeytin yaprağı ekstraktının etkisi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2014-2415, Araştırmacı, 2015
"Ammonia and Biogenic Amine Production of Fish Spoilage Bacteria: Affected by Olive Leaf Olive Cake and Black Water", BAP Diğer, FED-2014-3360, Araştırmacı, 2015
"Bitki esansiyel yağları kullanılarak hazırlanan nanoemilsiyonların buzda depolanan alabalık filetosu üzerine antioksidan ve antimikrobiyal etkileri", TÜBITAK Projesi, TOVAG 213O283, Araştırmacı, 2015
"Karabaş ( Lavandula stoechas ) ve Melisa (Melissa officinalis L. ) Bitki Ekstrelerinin Hamsi Balığı (Engraulis encrasicolus ) Üzerindeki Antimikrobiyal ve Antioksidan Etkilerinin İncelenmesi", BAP Y.Lisans, SÜF2013YL2, Araştırmacı, 2015
"Patates, Yer Elması ve Pancar Kabuğu Ekstraktlarının Gökkuşağı Alabalığı ( Oncorhynchus mykiss ) Filetoları Üzerindeki Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Etkisi", BAP Doktora, SÜF2013D2, Araştırmacı, 2015
"Uluslararası Yayınları Özendirme Desteği (8 Adet)", BAP Diğer, SÜF2013DP1, Araştırmacı, 2014
"Uluslararası Yayınları Özendirme Desteği (1 Adet)", BAP Diğer, SÜF2013DP5, Araştırmacı, 2014
"Mersin Körfezinden Yakalanan Balon Balığı'nın ( Lagocephalus sceleratus, Gmelin 1789 ) Mevsime ve Eşeye Bağlı Olarak Besin Kompozisyonu ve Tetrodotoksin Düzeylerindeki Değişimler", BAP Y.Lisans, SÜF2013YL3, Araştırmacı, 2015
"Ayçiçek Yağı Kullanılarak oluşturulan nanoemülsiyonun dondurularak depolanan levrek ( Dicentrarchus labrax) filetolarının duyusal,kimyasal ve mikrobiyolojik kalitesi üzerine etkileri", BAP Diğer, SÜF2013BAP19, Araştırmacı, 2015
"Farkli Balik Infüzyon Sivilarinin Laktik Asit Bakterileri Tarafindan Üretilen Biyojenik Aminler Üzerine Etkilerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, SÜF2013BAP6, Araştırmacı, 2014
"Organik Asitlerin Bozucu ve Gıda Kaynaklı Patojenik Bakteri Gelişimi ve Biyojenik Amin Üretimi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, SÜF2012BAP14, Araştırmacı, 2016
"Hayvansal ve Bitkisel Kökenli Kaynaklardan Esansiyel Yağ Asitlerinin Elde Edilmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 0391.TGSD.2011, Yönetici, 2012
"Aromatik bitki yağlarının vakum paketlenmiş fermente balık filetosu üzerindeki mikrobiyolojik ve kimyasal etkileri", BAP Arastırma Projesi, SÜF2012BAP6, Araştırmacı, 2012
"Pelajik Balıklarda Histamin Konsantrasyonunun Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK, 2209, Araştırmacı, 2012
"Aromatik yağların patojen bakteri üzerine antimikrobiyal etkisinin araştırılması", BAP Arastırma Projesi, SÜF2012BAP3, Araştırmacı, 2012
"Zeytinyağı yan ürünlerinin balık bozucu ve patojen bakteriler üzerindeki antibakteriyel etkilerinin incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, SÜF2011 BAP16, Araştırmacı, 2012
"Doğal zeolitin sardalye filetosunda antibakteriyel ve antioksidan etkisinin incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, SÜF2011BAP3, Araştırmacı, 2011
"Gıda patojenlerinin biyojenik amin üretimi yönünden incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, SÜF2012BAP1, Araştırmacı, 2012
"Ticari önemi olan çiğ ve pişmiş deniz ürünlerinin beta-hidroksi trimetil-gama-amino bütirik asit (L-Karnitin) içeriğinin HPLC yöntemi ile belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, SÜF2011BAP2, Araştırmacı, 2011
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi