Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. ZERRİN ERGİNKAYA
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : GIDA MÜHENDİSLİĞİ
Ana Bilm Dalı : GIDA BİLİMLERİ
Sabit Telefon : +90 322 3386378
+90 322 3386173 | Dahili : 2174
Faks : +90 322 3386614
E Posta Adresi : zerrinercu.edu.tr | zerginkayagmail.com
Web Adresi : http://aves.cu.edu.tr/zerriner/
Ofis : gıda Müh. Bölümü 1. kat no 1
Posta Adresi : Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü 01330 Balcalı Adana
Eğitim Bilgileri
Doktora, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Bilimi ve Teknolojisi, 1988-1992
Yüksek Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Bilimi ve Teknolojisi, 1986-1988
Lisans, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK, GIDA MÜHENDİSLİĞİ, 1976-1981
Yabancı Diller
İngilizce, Orta
Almanca, İyi
Araştırma Alanları
Gıda Mikrobiyolojisi
Biyoaktif Mikrobiyel metabolitler
Gıda Güvenliği ve Gıda Güvenliği Sistemleri
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mühendislik Temel Alanı
Gıda Bilimleri ve Mühendisliği
Gıda Bilimi
Web Of Science Araştırma Alanları
Biotechnology & Applied Microbiology
Microbiology
Food Science & Technology
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2008 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2002 - 2008
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 1994 - 2002
Arş.Gör., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 1982 - 1994
Mesleki ve İdari Deneyimler
Danışma Kurulu, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ç.Ü. Rektörlüğü, İş sağlığı ve İş Güvenliği Araştırma ve Uygulama Merkezi, 01.05.2016 - Devam Ediyor
Danışma Kurulu, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ç.Ü. Rektörlüğü, Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, 04.01.2015 - Devam Ediyor
Onur Kurulu Üyeliği, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası , , 04.03.2014 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği, 29.05.2011 - 26.05.2013
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği, 01.12.2008 - Devam Ediyor
Öğrenci Burs ve Kredi İzleme-Değerlendirme Komisyonu, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, , 03.09.2007 - Devam Ediyor
Çukurova Üniversitesi Temsilcisi , TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu , Gıda Hijyeni ve Mikrobiyolojisi İhtisas Alt Komisyonu, 01.01.2007 - 31.12.2007
Verdiği Dersler
Bazı Gıdaların Üretiminde Kullanılan Mikroorganizmalar, Yüksek Lisans, 2015-2016
Gıda Mikrobiyolojisi, Lisans, 2015-2016
Gıda Katkı Maddeleri ve Toksikoloji, Lisans, 2015-2016
Gıdaların Biyolojik Yöntemlerle Dayandırılması, Yüksek Lisans, 2015-2016
Genel Mikrobiyoloji, Lisans, 2015-2016
Gıda Güvenligi ve mikrobiyolojik Kalite Kontrol, Lisans, 2014-2015
Biyoteknolojide Etik ve Biyogüvenlik (ZORUNLU), Yüksek Lisans, 2014-2015
Gıda Güvenliğinde Temel Yaklaşımlar ve Risk Analizi, Doktora, 2014-2015
Gıda Toksikolojisinin Temelleri ve Gıda Katkı Maddelerinin Risk Analizi, Doktora, 2014-2015
Yönetilen Tezler
Doktora, A.Bulancak, "Kuluçkalık Yumurtaların Dezenfeksiyonunda Bio-fumigant Olarak Kullanılan Propolis ve Kekik Eterik Yağının Mikrobiyolojik Yük, Kuluçka Özellikleri ve Besi Performansı Üzerine Etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2017.
Doktora, S.Kalkan, "Farklı Antimikrobiyel Maddeler İçeren Yenilebilir Film Kaplamaların Macar Salamında Kullanım Olanakları ve Listeria innocua İnaktivasyonu Üzerine Etkileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2014.
Doktora, E.Ünal, "Probiyotik Laktik Asit BakterilerindenL.rhamnosus'un Fermente Sucukların Bazı Özellikleri Üzerine Etkisi ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2014.
Doktora, M.Mukan Terkuran, "Gıda ve klinik kaynaklı VRE (Vankomisin Dirençli Enterococcus) ların genetik orjinlerinin ve virulans faktörlerinin karşılaştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2013.
Doktora, Z.Dönderici, "Penicillium cinsine ait bazı küflerin Türk tipi fermente sucuk üretiminde koruyucu kültür olarak kullanım olanaklarının raştırılması ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2005.
Doktora, E.Aksan, "Çeşitli mayalardan karotenoidlerin elde edilmesi ve sucukta renklendirici olarak kullanım olanaklarının araştırılması ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2005.
Doktora, G.Konuray, "Çeşitli Kaynaklardan İzole Edilen Bacillus coagulans Suşlarının Probiyotik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Makarna Üretiminde Kullanım Olanaklarının Araştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, F.Kaya, "Kriyopektan İlaveli Dondurulmuş Nohut Mayalı Simitlerin Fermentasyon Özelliklerinin Belirlenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, Ö.Akgül, "Bitkisel Yağ Atığı Kullanarak Bazı Mayaların Biyosürfektan Üretimlerinin ve Antimikrobiyel Özelliklerinin Belirlenmesi ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2016.
Yüksek Lisans, Z.Aslan, "Peyniraltı Suyu Kullanarak Bazı Laktik Asit Bakterilerinin Biyosürfektan Üretimleri ve Antimikrobiyel Özelliklerinin Belirlenmesi ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2016.
Yüksek Lisans, M.Üney, "L. casei shirota ve L. rhamnosus?un biyofilm üretimlerinin prebiyotik katkılarla optimizasyonu ve Listeria spp. üzerine antibakteriyel etkisinin belirlenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2016.
Yüksek Lisans, H.Uludağ, "Klinik ve Gıda Kaynaklı Enterokoklar Tarafından Üretilen Bakteriyosinin Bazı Patojen Bakteriler Üzerine Antimikrobiyel Aktivitelerinin karşılaştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2015.
Yüksek Lisans, G.Konuray, "Farklı Gelişme Faktörlerinin Rhodotorula spp.nin Pigment Üretimi Üzerine Etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2015.
Yüksek Lisans, F.Kaya, "Ekşi hamurdan izole edilen ve biyofil üreten bazı laktik asit bakterilerinin Bacillus subtilis üzerine etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2012.
Yüksek Lisans, G.Türemiş, "Klinik ve gıda kaynaklı enterokoklar tarafından üretilen bakteriyosinlerin bazı özelliklerinin karşılaştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2012.
Yüksek Lisans, D.Dönmez, "Bazı Gıdalarda Bozulma Etkeni Olan Fungusların Bazı Gıdalarda bozulma etkeni olan fungusların Debaryomyces hansenii ile biyokontrolü ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2010.
Yüksek Lisans, E.Çınar, "Tekirdağ ilinde satışa sunulan sade ve çilekli dondurmaların bazı mikrobiyolojik özelliklerinin araştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2010.
Yüksek Lisans, S.Arslan, "Lactobacillus rhamnosus `un sünme(ROPE) hastalığı etkeni olan Bacillus cinsi bakteriler üzerine inhibitör etkisinin unlarda araştırılması ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2010.
Yüksek Lisans, D.Tatlı, "Geleneksel süt ürünlerinden izole edilen laktik asit bakterilerinin antibiyotik dirençlerinin belirlenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2009.
Yüksek Lisans, İ.Yalanca, "Geleneksel et ürünlerinden izole edilen laktik asit bakterilerinin antibiyotik direncinin belirlenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2009.
Yüksek Lisans, U.Ataman, "Kakao tozundan izole edilen Bacillus sporlarının ısıl dirençlerinin belirlenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2009.
Yüksek Lisans, E.Taş, "Probiyotik Laktik asit bakterileri ve baharatların bazı gıda patojenleri üzerine inhibisyon etkisi ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2008.
Yüksek Lisans, N.Yurdakul, "Tavuk etlerinden gram pozitif kokların izolasyonu ve antibiyotiklere karşı dirençliliklerininin belirlenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2008.
Yüksek Lisans, E.Türkkan, "Rhodotorula glutinis'den elde edilen karotenoidlerin bazı gıda patojenleri üzerine antibakteriyal etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2007.
Yüksek Lisans, B.Sözübatmaz, "Rhodotorula glutinis'den ekstrakte edilen karotenoidlerin antimikrobiyal etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2005.
Yüksek Lisans, A.Karakaş, "Beyaz peynir ve fermente sucuklardan Enterococcus faecium'un izolasyonu ve tanımlanması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2005.
Yüksek Lisans, C.Kavas, "Gıda sanayiinde starter kültür olarak kullanılan bazı laktik asit bakterilerinin amtifungal etkilerinin araştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2002.
Yüksek Lisans, E.Aksan, "Dondurulmuş dana ve koyun kıymalarının geleneksel yöntemler ve mikrodalga ile çözündürülmesi sırasında mikrofloradaki değişimlerin belirlenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 1998.
Yüksek Lisans, M.Bal, "Farklı nohut unu ekstraklarının, bazı probiyotik bakterilerin gelişimi üzerine etkileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, G.Dağçobanı, "Streptococus thermophilus'un Farklı Ortamlarda Biyosürfektan Üretim Özellikleri ve Biyosürfektanların Antibakteriyel Etkilerinin Belirlenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, Doktora tez savunma, Harran Üniversitesi, Mart, 2017
Tez Savunma, Doktora tez savunma, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mayıs, 2017
Atama, Kadro ataması, Giresun Üniversitesi, Temmuz, 2017
Tez Savunma, Doktora tez savunma, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mayıs, 2017
Atama, akademik kadro atama, Giresun Üniversitesi, Temmuz, 2017
Atama, atama jürisi, Osmaniye Korkut Ata , Mart, 2017
Atama, Kadro ataması, Çukurova, Temmuz, 2017
Atama, atama, Çukurova Üniversitesi, Temmuz, 2017
Atama, Akademik kadroya atama, Giresun Üniversitesi, Şubat, 2016
Doçentlik, Doçentlik jürisi raporu, Ankara Üniversitesi, Şubat, 2016
Tez Savunma, Yüksek Lisans, Çukurova Üniversitesi, Eylül, 2016
Atama, Akademik kadroya atama, Trakya Üniversitesi, Ocak, 2016
Doçentlik, Doçentlik jüri raporu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mart, 2016
Doçentlik, Doçentlik rapor, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Mart, 2016
Atama, Akademik kadroya atama, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Ocak, 2016
Doçentlik, Doçentlik jüri raporu, ODTÜ, Mart, 2016
Atama, Yardımcı doçent atama jürisi, YÖK, Aralık, 2015
Atama, Doçentlik kadrosuna atama, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Ağustos, 2015
Atama, Yardımcı doçent atama jürisi, Giresun Üniversitesi, Nisan, 2015
Doçentlik, Doçentlik sözlü sınavı, YÖK, Ekim, 2015
Doçentlik, Doçentlik sözlü sınavı, YÖK, Ekim, 2015
Atama, Profesörlük atama jürisi, YÖK, Nisan, 2015
Tez Savunma, Yüksek Lisans, Çukurova Üniversitesi, Nisan, 2015
Doçentlik, Doçentlik sınav jürisi, YÖK, Şubat, 2014
Doçentlik, Doçentlik sınav jürisi, YÖK, Ocak, 2014
Doçentlik, Doçentlik sınav jürisi, YÖK, Ocak, 2014
Tez Savunma, Doktora tez savunma, Çukurova Üniversitesi, Mayıs, 2013
Doçentlik, Doçentlik sınav jürisi, YÖK, Haziran, 2013
Doçentlik, Doçentlik sınav jürisi, YÖK, Mart, 2013
Tez Savunma, Tez savunma jürisi, Çukurova Üniversitesi, Mayıs, 2013
Doçentlik, Doçentlik sınav jürisi, YÖK, Ocak, 2013
Doçentlik, Doçentlik sınav jürisi, YÖK, Haziran, 2013
Doçentlik, Doçentlik sınav jürisi, YÖK, Eylül, 2013
Doçentlik, Doçentlik sınav jürisi, YÖK, Eylül, 2012
Doçentlik, Doçentlik sınav jürisi, YÖK, Temmuz, 2012
Doçentlik, Doçentlik sınav jürisi, YÖK, Temmuz, 2012
Doçentlik, Doçentlik sınav jürisi, YÖK, Haziran, 2012
Doçentlik, Doçentlik sınav jürisi, YÖK, Haziran, 2012
Tez Savunma, Tez savunma jürisi, Çukurova Üniversitesi, Şubat, 2009
Tez Savunma, Tez savunma jürisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Aralık, 2009
Tez Savunma, Tez savunma jürisi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Temmuz, 2007
Tez Savunma, Tez savunma jürisi, Çukurova Üniversitesi, Ağustos, 2007
Tez Savunma, Tez savunma jürisi, Çukurova Üniversitesi, Ocak, 2005
Tez Savunma, Tez savunma jürisi, Çukurova Üniversitesi, Ocak, 2002
Tez Savunma, Tez savunma jürisi, Çukurova Üniversitesi, Şubat, 2001
Tez Savunma, Tez savunma jürisi, Çukurova Üniversitesi, Ocak, 1999
Tez Savunma, Tez savunma jürisi, Çukurova Üniversitesi, Ocak, 1998
Tez Savunma, Tez savunma jürisi, Çukurova Üniversitesi, Şubat, 1997
Tez Savunma, Tez savunma jürisi, Çukurova Üniversitesi, Şubat, 1996
Tez Savunma, Tez savunma jürisi, Çukurova Üniversitesi, Şubat, 1996
Tez Savunma, Tez savunma jürisi, Çukurova Üniversitesi, Şubat, 1995
Tez Savunma, Tez savunma jürisi, Çukurova Üniversitesi, Mart, 1995
Tez Savunma, Tez savunma jürisi, Çukurova Üniversitesi, Eylül, 1995
Tez Savunma, Tez savunma jürisi, Çukurova Üniversitesi, Şubat, 1995
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Akgül Ö., Erginkaya Z., Konuray G., Turhan E.U., "ANTIBACTERIAL AND ANTI-ADHESIVE PROPERTIES OF BIOSURFACTANTS PRODUCED BY YEASTS FROM FOOD WASTE", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.28, pp.4283-4292, 2019
Konuray G., Erginkaya Z., "Potential Use of Bacillus coagulans in the Food Industry ", FOODS, vol.7, pp.1-10, 2018
Erginkaya Z., Turhan E.U., Tatli D., "Determination of antibiotic resistance of lactic acid bacteria isolated from traditional Turkish fermented dairy products", IRANIAN JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH, vol.19, pp.53-56, 2018
Ünal Turhan E., Erginkaya Z., Üney M.H., Ozer E.A., "Inactivation Effect of Probiotic Biofilms on Growth of Listeria monocytogenes", KAFKAS UNİVERSİTESİ VETERİNER FAKULTESİ DERGİSİ, vol.23, pp.541-546, 2017
Turhan E.U., Erginkaya Z., Polat S., Ozer E.A., "Design of probiotic dry fermented sausage (sucuk) production with microencapsulated and free cells of Lactobacillus rhamnosus", TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.41, pp.598-603, 2017
Ünal E., Erginkaya Z., Selli S., "The effect of microencapsulated Lactobacillus rhamnosus and storage period on aroma properties of Turkish dry-fermented sausage (sucuk)", JOURNAL OF FOOD MEASUREMENT AND CHARACTERIZATION, vol.1, no.1, pp.1-11, 2017 (Link)
Ünal E., Erginkaya Z., Üney M.H., Özer A.E., "Inactivation Effect of Probiotic Biofilms on Growth of Listeria monocytogenes", KAFKAS UNİVERSİTESİ VETERİNER FAKULTESİ DERGİSİ, vol.1, no.1, pp.1-6, 2017
Konuray G., Erginkaya Z., "Influence of different growth factors on pigment production of Rhodotorula spp.", JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol.231, pp.S14-S14, 2016
Terkuran M., Erginkaya Z., Ünal E., Gökmen T., Kızılyıldırım S., Köksal F., "Comparison Of Genotypic Diversity And Vancomycin Resistance Of Enterococci Isolated From Foods And Clinical Sources In Adana Region Of Turkey", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, no.1, pp.121-128, 2014 (Link)
Terkuran M., Erginkaya Z., Ünal E., Mümtaz G., Kızılyıldırım S., Gökçe U., Köksal F., "The Relationship Between Virulence Factors And Vancomycin Resistance Among Enterococci Collected From Food And Human Samples In Southern Turkey", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, no.2, pp.133-140, 2014 (Link)
Yurdakul N.E., Erginkaya Z., Ünal E., "Antibiotic Resistance Of Enterococci, Coagulase Negative Staphylococci And Staphylococcus Aureus Isolated From Chicken Meat", CZECH JOURNAL OF FOOD SCIENCES, no.1, pp.14-19, 2013
Keceli T.M., Erginkaya Z., Turkkan E., Kaya U., "Antioxidant And Antibacterial Effects Of Carotenoids Extracted From Rhodotorula Glutinis Strains", ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, no.1, pp.42-46, 2013
Karaca O.B., Saydam İ.B., Kahyao?Lu T., Ünal E., Erginkaya Z., Güven M., "Textural properties and survival of Lactobacillus acidophilus, streptococcus thermophilus and Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus of probiotic set yogurts produced by prebiotic stabilizers and different molasses types", JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, vol.11, pp.199-203, 2013
Terkuran M., Erginkaya Z., Ünal E., Akçimen B., Köksal F., "The determination of vancomycin resistance and hemolytic activities of enterococci from cheese, sucuk and chicken meat, fruit and vegetables in Adana region of Turkey", CURRENT OPINION IN BIOTECHNOLOGY, vol.22, pp.S93-S93, 2011
Var Öngel I., Erginkaya Z., Kabak B., "Inhibition Of Ochratoxin A Production Of Aspergillus Carbonarius By Yeast Species", CZECH JOURNAL OF FOOD SCIENCES, no.3, pp.291-297, 2011
Var Öngel I., Erginkaya Z., Kabak B., "Reduction Of Ochratoxin A Levels In White Wine By Yeast Treatments", JOURNAL OF THE INSTITUTE OF BREWING, no.1, pp.30-34, 2009
Dönderici Z.S., Erginkaya Z., Öztan A., "Effect Of Penicillium Chrysogenum So30 On Turkish Type Fermented Sausages - Physicochemical Properties", Archivfür Lebensmittelhygiene, no.2, pp.65-69, 2008
Var Öngel I., Kabak B., Erginkaya Z., "Reduction In Ochratoxin A Levels In White Wine, Following Treatment With Activated Carbon And Sodium Bentonite", FOOD CONTROL, no.6, pp.592-598, 2008
Var Öngel I., Erginkaya Z., Güven M., Kabak B., "Effects Of Antifungal Agent And Packaging Material On Microflora Of Kashar Cheese During Storage Period", FOOD CONTROL, no.2, pp.132-136, 2006
Erginkaya Z., Kavas C., Var Öngel I., Kabak B., Güven M., "Antifungal Activity Of Several Lactic Acid Bacteria And Bifidobacteria", ARCHIV FUR LEBENSMITTELHYGIENE, no.3, pp.52-55, 2004
Dönderici Z.S., Erginkaya Z., Var Öngel I., "Antimicrobial Effects Of Sodium Tripolyphosphate And Chlorine On Chicken Carcasses", ARCHIV FUR LEBENSMITTELHYGIENE, no.3, pp.68-69, 2002
Erginkaya Z., Var Öngel I., "The Microbiological Quality Of Commercially Bottled Spring Waters In Turkey", ARCHIV FUR LEBENSMITTELHYGIENE, no.6, pp.141-142, 1997
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Turhan E.U., Erginkaya Z., "Bakteriyel Biyofilmlerdeki Antimikrobiyel Direnç Mekanizması", Akademik gıda, cilt.17, ss.131-139, 2019
Erginkaya Z., Sarıkodal E. , Özkütük S.T. , Konuray G., Turhan E.U., "Probiyotik Bitter Çikolata Üretiminde Mikroenkapsüle Lactobacıllus Rhamnosus Kullanımı", Gıda, cilt.44, ss.238-247, 2019
Taş E., Erginkaya Z., Kalkan S., Ünal E., "Determination of Antimicrobial Effects of Probiotic Lactic Acid Bacteria and Garlic Extract Against Some Foodborn Pathogenic Bacteria", Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, cilt.5, ss.125-131, 2017
Konuray G., Erginkaya Z., Koç G., "Bacillus spp.?nin Et Ürünlerinde Probiyotik Olarak Kullanımları", Çukurova Tarım Gıda Bil. Der., no.2, ss.47-60, 2017
Ünal Turhan E., Erginkaya Z., Bozdoğan A., Arslan Z. , "Farklı Kaplama Materyalleri ile Kaplanmış Lactobacillus rhamnosus'un termal inaktivasyon kinetiği", Gıda ve yem-bilimi, cilt.1, no.1, ss.12-20, 2017
Konuray G., Erginkaya Z., "Natural Preservatives: An Alternative for Chemical Preservative Used in Foods", International Scholarly and Scientific Research & Innovation, vol.1, no.4, pp.295-300, 2017
Erginkaya Z., Ünal Turhan E., "Enumeration and Identification of Dominant Microflora during th e Fermentation of Shalgam ", Akademik Gıda , cilt.14, no.1, ss.92-97, 2016
Erginkaya Z., Ünal Turhan E., Özer A.E., "Nohut Mayalı Ekmek Üretimi ve Hakim Mikroflora", Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.30, no.1, ss.89-99, 2016 (Link)
Kalkan S., Erginkaya Z., "Nisin İlave Edilmiş Peyniraltı Suyu Protein İzolatı Filmlerin Karakterizasyonu ve Listeria innocua'ya Karşı Antimikrobiyel Etkilerinin Belirlenmesi", Turkish Journal of Agricultural and Natural Science, cilt.3, no.1, ss.151-160, 2016
Ünal Turhan E., Erginkaya Z., "Probiyotik gıdalardan izole edilen laktik asit bakterilerinin antibiyotik dirençliliklerinin belirlenmesi", Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, no.7, ss.620-624, 2016
Kalkan S., Erginkaya Z., Ünal E., "Nisin İlave Edilmiş Metil Selüloz Filmlerin Antimikrobiyel Etkilerinin Belirlenmesi", , Gıda Ve Yem Bilimi-Teknolojisi Dergisi, cilt.11, ss.1-7, 2014
Erginkaya Z., Kalkan S., Ünal E., "Use of Antimicrobial Edible Films and Coatings as Packaging Materials for Food Safety", FOOD PROCESSING: STRATEGIES FOR QUALITY ASSESSMENT, pp.261-295, 2014
Kalkan S., Erginkaya Z., Ünal E., "Determination Of Antimicrobial Activity Of Methyl Cellulose Films Enriched With Some Essential Oils On Listeria Innocua", Journal of Earth Science and Engineering, vol.1, no.12, pp.834-839, 2013 (Link)
Aslan S., Erginkaya Z., Özaslan M., Kılıç İ., Ünal E., "Lactobacillus Rhamnosus?Un Sünme (Rope) Hastalığı Etkeni Olan Bacillus Cinsi Bakteriler Üzerine İnhibitör Etkisinin Unlarda Araştırılması", Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, cilt. , no.4, ss.155-164, 2013 (Link)
Kalkan S., Erginkaya Z., Ünal E., "Bio-Control Of Some Food-Borne Pathogenic Bacteria By Bacteriophage", Journal of Food Science And Engineering, no.1, pp.237-244, 2011 (Link)
Erginkaya Z., Ünal E., "Probiyotik Mikroorganizmaların Mikroenkapsülasyonu", Gıda, no.4, ss.297-304, 2010
Erginkaya Z., "Çiftlikten Çatala Gıda Güvenliği", Gıda Mühendisliği Derigisi, ss.46-47, 2009
Erginkaya Z., "Güvenli Gıda, Güvenli Üretim Ve Tüketim", Anadolu `da Tarım, cilt.1, no.3, ss.38-39, 2008
Taş E., Erginkaya Z., "Bazı Probiyotik Laktik Asit Bakterilerinin Escherichia Coli 0157:H7 Üzerine İnhibisyon Etkisi", Çukurova Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.19, ss.25-29, 2008 (Link)
Erginkaya Z., Yurdakul E., Karakaş A., "Enterococcus faecium ve Enterococcus faecalis' in Starter ve Probiyotik Kültür Özellikleri", Gıda, no.3, ss.137-142, 2007
Var I., Erginkaya Z., Kabak B., "Adana Piyasasında Satılan Çeşitli Pastalarda Bazı Patojen Mikroorganizma ve Rop Sporu Varlığının Araştırılması", Unlu Mamüller Teknolojisi, no.59, ss.34-45, 2003
Erginkaya Z., Karakaş A., "Prediktif Mikrobiyoloji Ve Gıda Güvenliği", Bilimsel Gıda , ss.3-9, 2003
Erginkaya Z., Kabak B., Kavas C., Var I., Güven M., Karaca O.B., "Farklı Laktik Asit Kültürleriyle Üretilen Yoğurtlarda Laktik Asit Bakterilerinin Aspergillus Flavus Üzerine Antifungal Etkisi", Gıda Mühendisliği Dergisi, no.15, ss.31-36, 2003
Erginkaya Z., Var I., Dönderici Z.S., "Türk Tipi Fermente Sucuklardan Küflerin İzolasyonu, Tanısı Ve Starter Kültür Olarak Kullanım Olanaklarının Araştırılması", Ç.Ü.Z.F. Dergisi, no.3, ss.33-40, 2002
Erginkaya Z., Aksan E., "Gıdalarda Isıl İşlem Uygulamasında Mikrodalga Kullanımı", Dünya Gıda, ss.75-79, 2002
Güven M., Erginkaya Z., Karaca O.B., Kaçar A., Kabak B., Kavas C., "Bioyoğurt Kültürünün Yoğurtların Özellikleri Üzerine Etkileri Ve Depolama Süresinde Özelliklerin Değişimi.", Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.63-70, 2002
Güven M., Erginkaya Z., Karaca O.B., Var Öngel I., Güzeler N., Kaçar A., Aksan E. , Hayaloğlu A.A., "Stabilizatör Kullanımının Ve Pastörizasyon Normunun Dayanıklı Yoğurtların Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri.", Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.1-11, 2002
Erginkaya Z., Güven M., Karaca O.B., "Laktoperoksidaz Sistemin Aktivasyonuyla Ve Soğutularak Korunan Sütlerin Mikrobiyolojik Özellikleri ", Gıda, no.5, ss.367-373, 2001
Erginkaya Z., Var I., Güven M., "Yoğurt Dondurmalarında Mikroorganizma Redüksiyonu Üzerine Depolama Süresinin Etkisi ", Ç.Ü.Z.F. Dergisi, no.1, ss.1-6, 2000
Erginkaya Z., Aksan E., " Adana'Da Satışa Sunulan Dana Ve Koyun Kıymalarının Mikrobiyolojik Kalitesinin Araştırılması", Animal, no.176, ss.64-69, 2000
Erginkaya Z., Güven M., Karaca O.B., "Laktoperoksidaz Sistemin Aktivasyonu İle Ve Soğutularak Korunan Sütlerden Farklı Oranlarda Starter Katılarak Üretilen Yoğurtların Özellikleri", Ç.Ü.Z.F. Dergisi, no.1, ss.91-98, 2000
Aksan E., Erginkaya Z., "Dondurulmuş Dana Ve Koyun Kıymalarının Mikrodalga İle Çözündürülmesinde Mikroflora Değişimleri", Ç.Ü.Z.F. Dergisi, no.3, ss.45-52, 2000
Erginkaya Z., Hammes W., "Fermente Sucuktan İzole Edilen Bazı Debaryomyces Hansenii Suşlarında Katalaz Enzim Aktivitesi", Gıda, no.1, ss.3-7, 1999
Erginkaya Z., Güven M., Karaca O.B., "Yoğurtların Bazı Özellikleri Üzerine Antibiyotiklerin Ve Depolama Süresinin Etkileri", Gıda, no.4, ss.51-60, 1997
Erginkaya Z., Akyildiz A., "Einige Mikrobiologische; Eigenschaften Die Fermentierte Crithmum Maritimum (Seefenchel)Während Der Fermentation Darstellt", Die Industrielle Obst-Und Gemüseverwertung, no.7, pp.210-211, 1997
Güven M., Erginkaya Z., Karaca O.B., "İnkübasyon Sıcaklığı Ve Soğutma Hızı İle Depolama Süresinin Yoğurtların Bazı Özellikleri Üzerine Etkileri", Gıda, no.3, ss.5-13, 1997
Erginkaya Z., "Mikrobiologische Qualität Türkischer Gewürze ", Lebensmittel Technik, no.12, pp.35-36, 1996
Erginkaya Z., Var I., "Türkiye'De Ticari Olarak Satılan Pet Şişelerdeki İçme Sularında Total Mikroorganizma Ve Bazı Patojen Bakterilerin Aranması", Ç.Ü. Ziraat Fak. Dergisi , no.3, ss.217-222, 1996
Erginkaya Z., "Türk Tipi Fermente Sucuklardan İzole Edilen Mayaların Tanımlanması ", Gıda Sanayii, ss.16-21, 1995
Var I., Erginkaya Z., "Yumurtanın Yapısı Ve Bakteriyal Florası", Ç.Ü. Ziraat Fak. Dergisi, no.4, ss.195-202, 1994
Erginkaya Z., Hammes W., "Fermente Sucuklarda Organik Asit Miktarlarının Belirlenmesi ", Gıda, no.6, ss.373-376, 1993
Erginkaya Z., Var I., "Bazı Hayvansal Kökenli Gıdalarda Listeria Monocytogenes Sorunu", Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, cilt.16, ss.106-110, 1992
Erginkaya Z., Hammes W., "Şalgam Suyu Fermantasyonu Sırasında Mikroorganizmaların Gelişimi ve İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Tanımlanmaları Üzerinde Bir Araştırma", Gıda, no.5, ss.311-314, 1992
Erginkaya Z., Evliya B., "Gıda Endüstrisinde Kullanılan Bazı Mayaların Genetik Yolla İyileştirilmesi", Gıda Sanayii, no.6, ss.22-27, 1992
Erginkaya Z., Var I., "Et Ve Et Ürünlerinde Biyolojik Aminler", Gıda, no.2, ss.171-174, 1989
Erginkaya Z., Evliya B., "Gıda Endüstrisinde Kullanılan Starter Kültürlerle İlgili Son Gelişmeler", Ç.Ü. Ziraat Fak. Dergisi, no.4, ss.135-144, 1989
Erginkaya Z., "Fermente Sucuklarda Starter Kültürlerin Kullanımı", Gıda, no.6, ss.363-367, 1987
Erginkaya Z., "Et Ürünlerinde Mikotoksin Oluşumu. ", Gıda, no.1, ss.41-46, 1987
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Özoğlu Ö., Çolak Şaşmazer R., Erginkaya Z., Korukluoğlu M., "Surveying Production and Characteristics of Homemade Yogurt by Using Commercial Probiotic Cultures", 2.International Congress on Food of Animal Origin, Bafra, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 8-11 Kasım 2018, pp.18-19
Konuray G., Erginkaya Z., "Potential use of Bacillus coagulans in Food Industry", International Conference on raw materils to processed foods, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-13 Nisan 2018, pp.174-174
Bal M., Erginkaya Z., "Determination of Prebiotic Properties of Chickpea Flour Extracts Obtained from Different Chickpea Varieties", International Conference on raw materils to processed foods, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-13 Nisan 2018, pp.176-176
Ünal Turhan E., Erginkaya Z., Polat S., "The Risk of Biofilm Formation from Pathogenic Bacteria and Control Methods in fresh leafy vegetable", 3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2018), ADANA, TÜRKIYE, 24-26 Ekim 2018, pp.636-640
Terkuran M., Erginkaya Z., Konuray G., "Assessment of Temperature Levels of Served Dishes in a Hospital Kitchen", 3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2018), ADANA, TÜRKIYE, 24-26 Ekim 2018, pp.1222-1225
Çolak Şaşmazer R., Özoğlu Ö., Erginkaya Z., Korukluoğlu M., "Used Some New Techniques on Analysis of Food of Animal Origin", 2.International Congress on Food of Animal Origin, Bafra, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 8-11 Kasım 2018, ss.51-52
Erginkaya Z., Konuray G., "Whey and Lactobacillus casei Shirota effect on carotenoid production of Rhodotorula spp.", 4th North and East European Congress on Food (NEEFood), Kaunas, LITVANYA, 10-13 Eylül 2017, pp.63-63 (Link)
Harmancı M., Koç G. , Mete N., Erginkaya Z., Konuray G., "Antibacterial effects of microencapsulated probiotic and synbiotics", 31st EFFoST International Conference |, Sitges, ISPANYA, 13-17 Kasım 2017, vol.1, no.1, pp.110-110
Ünal Turhan E., Erginkaya Z., Üney M.H., Ozer E.A., "Inactivation Effect of Probiotic Biofilms on Growth of Listeria monocytogenes", KAFKAS UNİVERSİTESİ VETERİNER FAKULTESİ DERGİSİ, vol.23, pp.541-546, 2017
Kalkan S., Erginkaya Z., "Gıda Güvenliği Yönetiminde Bilgi Sistemleri ", İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi , SİVAS, TÜRKIYE, 26 Ekim - 28 Kasım 2017, ss.51-51
Ataman R.P., Aytaç S.A., Erginkaya Z., "TMMOB Eğitim Sempozyumu", TMMOB Eğitim Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 22-23 Aralık 2017, ss.1-1
Dağçobanı G., Erginkaya Z., "Mikrobiyel Biyosürfektanlar ve Antimikrobiyel Etkileri ", 10. Gıda Mühendisliği Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 9-11 Kasım 2017, ss.1-1
Konuray G., Erginkaya Z., "Natural Preservatives: An Alternative for Chemical Preservative Used in Foods", 19. World Academy of science engineering and technology conference proceedings, Lizbon, PORTEKIZ, 16-17 Nisan 2017, pp.732-737
Karaca O.B., Konuray G., Erginkaya Z., "Gastronomy tourism and foodborne disease ", International 2. Tourism Dynamics and Trends Conference, Sevilla, ISPANYA, 26-29 Haziran 2017, pp.1-1 (Link)
Karaca O.B., Konuray G., Erginkaya Z., "Traditional foods and their importance on tourism sector", International 2. Tourism Dynamics and Trends Conference, Sevilla, ISPANYA, 26-29 Haziran 2017, pp.1-1
Terkuran M., Erginkaya Z., "VRE Enfeksiyonlarında Gıda Zincirinin Rolü", 6. ULUSAL MOLEKÜLER BIYOLOJI ve BIYOTEKNOLOJI KONGRESI, ADANA, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 2017, ss.1-1
Bal M., Erginkaya Z., "Nohut ve Nohut İlaveli Gıdaların Prebiyotik Özellikleri ", 6. ULUSAL MOLEKÜLER BIYOLOJI ve BIYOTEKNOLOJI KONGRESI, ADANA, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 2017, ss.1-1
Konuray G., Erginkaya Z., "Gıda Biyoteknolojisinde Rhodotorula spp.?nin Önemi", 6. ULUSAL MOLEKÜLER BIYOLOJI ve BIYOTEKNOLOJI KONGRESI, ADANA, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 2017, ss.1-1
Karaca O.B., Agani B.O. , Erginkaya Z., "Cereal based fermented daıry beverage of West Afrıca: Déguê", 4th North and East European Congress on Food (NEEFood), Kaunas, LITVANYA, 10-13 Eylül 2017, pp.72-72 (Link)
Erginkaya Z., Çayırcı D. , Tetik Ö., Er M., Konuray G., "Antibacterial effects of microencapsulated probiotic and synbiotics on Escherichia coli ", 4th North and East European Congress on Food (NEEFood), Kaunas, LITVANYA, 10-13 Eylül 2017, pp.62-62 (Link)
Erginkaya Z., Konuray G., "Inactivation of Escherichia coli O157:H7 by Using Probiotic Cultures Grown in Carrot Juices Fermented Under Different Culture Conditions ", Innovation in Food Structure Properties and Relations, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2016, vol.1, no.1, pp.129-129 (Link)
Arslan Z. , Akgül Ö., Konuray G., Erginkaya Z., "Gıda Atıkları Kullanılarak, Bazı Mayalar ve Laktik Asit Bakterilerinden Biyosürfektan Elde Edilmesi", International Congress on Food of Animal Origin, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 10-13 Kasım 2016, vol.1, no.1, pp.1-1 (Link)
Konuray G., Erginkaya Z., "Gıda Kaynaklı Mikroorganizmalar Arası Antimikrobiyal Gen Transferi", International Congress on Food of Animal Origin, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 10-13 Kasım 2016, vol.1, no.1, pp.1-1 (Link)
Konuray G., Erginkaya Z., "Influence of different growth factors on pigment production of Rhodotorula spp.", European Biotechnology Congress 2016, Riga, LETONYA, 5-7 Mayıs 2016, vol.1, no.1, pp.1-1 (Link)
Bulancak A. , Baylan M., Erginkaya Z., Toy N., "Effects of Propolis and Thyme Essential Oil as a Bio- Fumigants on Microbiological Load of Hatching Eggs and Incubation Performance Parameters", 5th Mediterranean Poultry Summit, SAVONA, ITALYA, 20-25 Ekim 2016, vol.1, no.1, pp.1-1
Ünal E., Erginkaya Z., "Gıda endüstrisindeki biyofilmlerin önlenmesinde biyolojik yaklaşımlar ", 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), ADANA, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2016, vol.1, no.1, pp.1-1 (Link)
Konuray G., Erginkaya Z., "Microbial Assessment of Fenugreek Paste during Storage and Antimicrobial Effect of Greek Clover, Trigonella foenum-graecum", ICHNFS 2016 : 18th International Conference on Human Nutrition and Food Sciences, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-20 Aralık 2016, vol.1, no.1, pp.1-1 (Link)
Erginkaya Z., Üney M.H., Ünal E., "Lactobacillus Casei Shirota Ve Lactobacillus Rhamnosus?Un Biyofilm Üretimlerinin Prebiyotik Katkılarla Optimizasyonu Ve Listeria Monocytogenes Üzerine Antibakteriyel Etkisinin Belirlenmesi", . 5. Gıda Güvenliği Kongresi, 7-8 Mayıs, , İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-8 Mayıs 2015, ss.1-1
Konuray G., Erginkaya Z., "Mikroorganizmalar Tarafından Sentezlenen Pigmentlerin Antimikrobiyel Ve Antioksidan Özellikleri.", 5. Gıda Güvenliği Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-8 Mayıs 2015, ss.1-1
Erginkaya Z., Kalkan S., "Nisin Ilave Edilmiş Peynir Altı Suyu Protein Izolatı (Pasp) Filmlerin Karakterizasyonu Ve L. Innocua? Ya Karşı Antimikrobiyel Etkilerinin Belirlenmesi", İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi , NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2015, ss.1-1
Erginkaya Z., Akyildiz A., Güven M., Benli H., "Geleneksel Gıdaların Geleceğe Taşınması. Türkiye Ziraat Mühendisliği Vii. Teknik Kongresi, Bildiriler Kitabı", Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 12-16 Ocak 2015, cilt.2, ss.1296-1311
Bayram Türemiş A., Uludağ H., Terkuran M., Ünal E., Erginkaya Z., Konuray G., "Comparison of Antimicrobial Activity Against Some Pathogenic Bacteria of Bacteriocins Produced by Clinical and Foodborne Enterococci", Biomicroworld 2015, Barselona, ISPANYA, 27-30 Ekim 2015, pp.1-1 (Link)
Erginkaya Z., Kalkan S., "Possibility of using edible whey protein isolate coatings containing different antimicrobial agents on hungarian salami and inactivation effects on listeria innocua ", Innovations in Food Packaging, Shelf Life and Food Safety, Münih, ALMANYA, 15-17 Eylül 2015, vol.1, no.1, pp.1-1 (Link)
Batman G., Erginkaya Z., Konuray G., "Debaryomyces Hansenii? Nin Gıdalardaki Önemi ve Antimikrobiyel Özellikleri", 9. Gıda Mühendisliği Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 12-14 Kasım 2015, ss.1-1
Erginkaya Z., Ünal E., Kalkan S., "Gıda Güvenilirliği Açısından Geleneksel Gıdaların Mikrobiyolojik Kalitesi", 4. Geleneksel gıdalar sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 17-19 Nisan 2014, ss.147-147
Erginkaya Z., Kalkan S., "Determination Of Antimicrobial Activity And Characterization Of Methyl Cellulose Films Incorporated Thyme Oil", 2.th International Congress on Food Technology, İZMİR, TÜRKIYE, 5-7 Kasım 2014, pp.1-1
Erginkaya Z., Ünal E., Kalkan S., "Probiyotik Sucuk Üretiminde L. Rhamnosus Kullanımı", 4. Geleneksel gıdalar sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 17-19 Nisan 2014, ss.1-1
Erginkaya Z., "The Effect Of Microencapsulated L. Rhamnosus On Textural Propertıes Of Sucuk", . Fermented Meat Valencia 2014, 2nd International Symposium, Valencia, ISPANYA, 20-23 Ekim 2014, pp.1-1
Erginkaya Z., Ünal E., Kalkan S., "Esansiyel Yağ Asitleri İle Zenginleştirilmiş Peynir Altı Suyu Protein İzolatı Filmlerin Listeria Innocua Üzerine Antimikrobiyel Etkileri", 8. Gıda Mühendisliği Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 7-9 Kasım 2013, ss.1-1
Kalkan S., Ünal E., Erginkaya Z., "Comparison Of Anti-Listerial Effect Spectrum Of Bacteriocins", Biomicroworld 2013, Madrid, ISPANYA, 2-4 Ekim 2013, pp.1-1
Erginkaya Z., "Prevalence And Characterization Of Virulence Factors Of Enterococci From Traditional Food Products In Çukurova Region Of Turkey", Biomicroworld 2013, Madrid, ISPANYA, 2-4 Ekim 2013, pp.1-1
Erginkaya Z., Akçimen B., Ünal E., Köksal F., Mümtaz G., Terkuran M., Kızılyıldırım S., Gökçe U., "Prevalence And Characterization Of Virulence Factors Of Enterococci From Traditional Food Products In Çukurova Region Of Turkey", Biomicroworld 2013, Madrid, ISPANYA, 2-4 Ekim 2013, pp.1-1
Erginkaya Z., Ünal E., Kalkan S., "Doğal Bitki Ekstraktları İle Zenginleştirilmiş Yenilebilir Film Ve Kaplamaların Antimikrobiyel Etkileri", 3. Gıda Güvenliği Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2012, ss.1-1
Erginkaya Z., Ünal E., Kalkan S., "Fermente Sosislerde Probiyotik Kültür Kullanımının Biyojen Amin Üretimi Açısından Önemi", 3. Gıda Güvenliği Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2012, ss.1-1
Erginkaya Z., Ünal E., Kalkan S., "Tirşik", 3. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu , KONYA, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 2012, ss.1-1
Erginkaya Z., Uludağ H., Ünal E., "Klinik Ve Gıda Kökenli Enterokoklar Tarafından Üretilen Bakteriyosinlerin Bazı Patojen Bakteriler Üzerine Etkileri", 3. Gıda Güvenliği Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2012, ss.1-1
Erginkaya Z., Ünal E., Kalkan S., "Starter Olmayan Laktik Asit Bakterilerinin Sucuktaki Önemi", 3. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu , KONYA, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 2012, ss.420-420
Erginkaya Z., Ünal E., Kalkan S., "Antimikrobiyel Biyoaktif Peptitler Ve Gıdalarda Doğal Koruyucu Olarak Kullanımı", 7. Gıda Mühendisliği Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 24-26 Kasım 2011, ss.1-1
Erginkaya Z., Kaya F.T., Ünal E., "Ekşi Hamurdan İzole Edilen Ve Biyofilm Üreten Laktik Asit Bakterilerinin Bacillus Subtilis Üzerine Antibakteriyel Etkilerinin Belirlenmesi", 7. Gıda Mühendisliği Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 24-26 Kasım 2011, ss.1-1
Terkuran M., Erginkaya Z., Ünal E., Akçimen B., Köksal F., "The determination of vancomycin resistance and hemolytic activities of Enterococci from cheese, sucuk & chicken meat, fruit & vegetables in Adana region of Turkey", European Biotechnology Congress , İSTANBUL, TÜRKIYE, 28 Ekim - 1 Kasım 2011, vol.1, no.1, pp.1-1
Erginkaya Z., Ünal E., Kalkan S., "Antimikrobiyel Madde İçeren Yenilebilir Film Ve Kaplamaların Gıdalarda Kullanım Olanakları", 7. Gıda Mühendisliği Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 24-26 Kasım 2011, ss.1-1
Ünal E., Kalkan S., Erginkaya Z., "Use of lactic acid bacteria biofilms as biocontrol agents", Science and Technology Against Microbial Pathogens: Research, Development and Evaluation: Proceedings of the International Conference on Antimicrobial Research (ICAR2010), Valladolid, ISPANYA, 3-5 Kasım 2011, pp.207-207
Erginkaya Z., Ünal E., "Geleneksel Fermente Ürünlerin Mikroflorası İle Duyusal Özellikleri Arasındaki İlişki", 1. Uluslararası Adriyatikten Kafkaslara Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 15-17 Nisan 2010, pp.1-1
Erginkaya Z., Kalkan S., "Osmaniye Kömbesi", 1. Uluslararası Adriyatikten Kafkaslara Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 15-17 Nisan 2010, pp.1-1
Erginkaya Z., Ünal E., Özer A.E., "Geleneksel Bir İçecek: Kaynar", 1. Uluslararası Adriyatikten Kafkaslara Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 15-17 Nisan 2010, pp.1-1
Erginkaya Z., Özer A.E., Ünal E., Özer M.S., "Geleneksel Bir Ekmeğimiz: Nohut Mayalı Ekmek", 1. Uluslararası Adriyatikten Kafkaslara Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 15-17 Nisan 2010, pp.1-1
Erginkaya Z., Yalanca İ., Tatlı D., Ünal E., "The Determination Of Antibiotic Resistance Of Enterococcus Spp. Isolated From Some Traditional Dairy And Meat Products", ECCO 2010, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-2 Kasım 2010, pp.1-1
Erginkaya Z., Dönmez D., Kalkan S., "The Analyze Of Varient Environment Conditions Interactions Of Antifungal Effect Of Debaryomyces Hanseii Against Penicillium Chrysogenum", 1. International Congress On Food Technology, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-6 Kasım 2010, pp.1-1
Erginkaya Z., Ünal E., Kalkan S., "Comparison Of Anti-Listerial Effect Spectrum Of Bacteriocins. Science And Technology Agaınst Microbial Pathogens.Research, Development And Evaluation", International Conference on Antimicrobial Reserch ICAR 2010, Valladolid, ISPANYA, 3-5 Kasım 2010, pp.1-1
Kalkan S., Ünal E., Erginkaya Z., "Comparison of Anti-Listerial Effect Spectrum of Bacteriocins", International Conference on Antimicrobial Research, Valladolid, ISPANYA, 3-5 Kasım 2010, pp.403-405
Unale E., Kalkan S., Erginkaya Z., "Use of lactic acid bacteria biofilms as biocontrol agents", International Conference on Antimicrobial Research, Valladolid, ISPANYA, 3-5 Kasım 2010, pp.207-209
Arslan S., Erginkaya Z., Ünal E., "The Inhibitor activity of Lactobacillus rhamnosus against rope forming Bacillus strains", International Conference on Antimicrobial Research, Valladolid, ISPANYA, 3-5 Kasım 2010, pp.425-427
Erginkaya Z., Ünal E., "Geleneksel Peynirlerde Starter Olmayan Laktik Asit Bakterilerinin Duyusal Kalite Üzerine Etkis", 1. Uluslararası Adriyatikten Kafkaslara Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 15-17 Nisan 2010, pp.1-1
Erginkaya Z., Ünal E., Kalkan S., "Bio-Control Of Some Food-Borne Pathogenic Bacteria By Bacteriophage", 1. International Congress On Food Technology, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2010, pp.1-1
Erginkaya Z., Yalanca İ., "Geleneksel Et Ürünlerinden İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Antibiyotik Direncinin Belirlenmesi", 2. geleneksel Gıdalar Sempozyumu, VAN, TÜRKIYE, 27-29 Mayıs 2009, ss.1-1
Erginkaya Z., Özer A.E., Ünal E., Özer M.S., "Nohut Mayalı Ekmeğin Yapılışı Ve Fermentasyonda Rol Alan Mikroorganizmalar", 2. geleneksel Gıdalar Sempozyumu, VAN, TÜRKIYE, 27-29 Mayıs 2009, ss.1-1
Erginkaya Z., Çoksöyler N. , Özhan N., Avcı S., "Şalgam Suyundaki Yabani Mayaların Sıcaklık Ve Sonikasyon İle İnaktivasyonu", Türkiye 10. Gıda Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 27-29 Mayıs 2009, ss.1-1
Erginkaya Z., Yurdakul E., "Tavuk Etlerinden Gram Pozitif Kokların İzolasyonu Ve Antibiyotiklere Karşı Dirençliliklerinin Belirlenmesi", 6. Gıda Mühendisliği Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 6-9 Kasım 2009, ss.1-1
Erginkaya Z., Demirözü B., Ünal E., "Avrupa Birliği Geleneksel Gıdalar Politikası", 2. geleneksel Gıdalar Sempozyumu, VAN, TÜRKIYE, 27-29 Mayıs 2009, ss.1-1
Erginkaya Z., Çoksöyler N. , Özhan N., Avcı S., Kunduhoğlu B., "Şalgam Suyundaki Yabani Mayaların Sıcaklık Ve Sonikasyon İle İnaktivasyonu", Türkiye 10. Gıda Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 27-29 Mayıs 2009, ss.1-1
Erginkaya Z., Tatlı D., "Geleneksel Süt Ürünlerinden İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Antibiyotik Direncinin Belirlenmesi", 6. Gıda Mühendisliği Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 6-9 Kasım 2009, ss.1-1
Ünal E., Erginkaya Z., "Effect Of Microencapsulation Of Probiotics On Antimicrobial Resistance", Central European Symposium On Antimicrobial Resistance , Zadar, SIRBISTAN, 23-26 Eylül 2009, pp.1-1
Erginkaya Z., Ünal E., "The Effect Of Microencapsulation Of Probiotics On Antimicrobial Resistance", Cesar 2009: Central European Symposium On Antimicrobial Resistance , Zadar, HIRVATISTAN, 23-26 Eylül 2009, pp.1-1
Erginkaya Z., Keçeli Mutlu T., Türkkan E., Kaya Ü., "Antioxidant And Antibacterial Effects Against Some Pathogen Food Borne Bacteria Of Carotenoids Extracted From Rhodotorula Glutinis", European Food Congress Effo 2008, Lübiyana, SLOVENYA, 4-8 Eylül 2008, pp.1-1
Erginkaya Z., Taş E., "Bazı Probiyotik Laktik Asit Bakterilerinin Escherichia Coli O157:H7 Üzerine İnhibisyon Etkisi", Türkiye 10. Gıda Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2008, ss.1-1
Erginkaya Z., Turkkan E., "Rhodotorula Glutinis?Den Elde Edilen Karotenoidlerin Staphylococcus Aureus Üzerine Antibakteriyal Etkisi", Türkiye 10. Gıda Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2008, ss.1-1
Erginkaya Z., Yurdakul E., "Gıda Kaynaklı Toxoplasma Gondii Enfeksiyonlarının Önemi ", 5. Gıda Mühendisliği Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 8-10 Kasım 2007, ss.1-1
Erginkaya Z., Aksan E., "Isolatıon And Identification Of Red- Pigmented Yeast From Dıfferent Materıals And Determinatıon Of Carotenoid Content", Proceedings of The 26th Annual General Meeting of The European Culture Collections, Organization.(ECCO 26) , Goslar, ALMANYA, 11-12 Ekim 2007, pp.1-1
Var I., Kabak B., Erginkaya Z., "Removal of aflatoxin B1 by Lactobacillus and Bifidobacterium strains", 29th Mycotoxin Workshop, Fellbach, ALMANYA, 14-16 Mayıs 2007, vol.1, no.1, pp.139-139
Var I., Erginkaya Z., Kabak B., "Adsorption of ochratoxin A by Saccharomyces cerevisiae", 29th Mycotoxin Workshop, Fellbach, ALMANYA, 14-16 Mayıs 2007, vol.1, no.1, pp.138-138
Erginkaya Z., Yurdakul E., "Gıda Güvenliği İzleme Yöntemleri", 2. Ulusal Veterinerlik Gıda Hijyeni Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 18-20 Eylül 2006, ss.1-1
Erginkaya Z., "Gıda Kökenli Sağlık Riskleri Ve Güvenli Gıda Üretimi", Ulusal Tarım Kurultayı, ADANA, TÜRKIYE, 15-17 Kasım 2006, ss.1-1
Erginkaya Z., Aksan E., Yurdakul E., Sözübatmaz B., "Rhodotorula Spp.'Den Ekstrakte Edilen Karotenoidlerin Antibakteriyel Etkisi", Türkiye 9. Gıda Kongresi , BOLU, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2006, ss.1-1
Erginkaya Z., Yurdakul E., "Enterococcus Faecium Ve Enterococcus Faecalis'In Gıdalarda Probiyotik Olarak Kullanılması ", 4. Ulusal Sindirim Yolu İle Bulaşan Enfeksiyonlar Sempozyumu , İÇEL, TÜRKIYE, 16-20 Mayıs 2005, ss.1-1
Erginkaya Z., Yurdakul E., "Gıda Kaynaklı Termofilik Campylobacter Ve Helicobacter Pylori Enfeksiyonları", 4. Ulusal Sindirim Yolu İle Bulaşan Enfeksiyonlar Sempozyumu , İÇEL, TÜRKIYE, 16-20 Mayıs 2005, ss.1-1
Erginkaya Z., Aksan E., "Rhodotorula Spp. 'Nin Enfeksiyon Özelliği", 4. Ulusal Sindirim Yolu İle Bulaşan Enfeksiyonlar Sempozyumu , İÇEL, TÜRKIYE, 16-20 Mayıs 2005, ss.1-1
Erginkaya Z., Aksan E., "Adana İli Geleneksel İçeceği: Şalgam", Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, VAN, TÜRKIYE, 23-24 Eylül 2004, ss.1-1
Erginkaya Z., Aksan E., "Kaya Koruğu (Crithmum Maritimum)", Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, VAN, TÜRKIYE, 23-24 Eylül 2004, ss.1-1
Erginkaya Z., Kabak B., Kavas C., Var I., Güven M., "Antifungal Activity Of Several Lactic Acid Bacteria And Bifidobacteria ", GDL-Kongress Lebensmitteltechnologie , Stuttgart, ALMANYA, 25-27 Eylül 2003, pp.1-1
Erginkaya Z., Aksan E., "Pigment Üreten Bazı Mayaların Çeşitli Ortamlardan İzolasyonu, Tanımlanması Ve Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi", 13. Biyoteknoloji Kongresi , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 25-29 Ağustos 2003, ss.1-1
Erginkaya Z., Var I., Çoksöyler N. , "Yumurta Akının Bacillus Üzerine Antimikrobiyal Etkisi", 11. Kükem Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, 6-9 Eylül 1999, ss.1-1
Erginkaya Z., Var I., "Hazır Yiyecek Ve Mezelerde Salmonella, Staphylococcus Aureus, Listeria Monocytogenes Gibi Gıda Zehirlenmelerine Neden Olan Bazı Bakterilerin İzolasyonu Ve Tanımlanmaları", Gıda Mühendisliği ll. Ulusal Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 25-27 Eylül 1997, ss.1-1
Erginkaya Z., Akyildiz A., "Crithmum Maritimum'Un Fermente Bir Ürün Olarak Değerlendirilmesi", 10. KÜKEM Kongresi, İÇEL, TÜRKIYE, 25-27 Eylül 1997, ss.1-1
Erginkaya Z., Aksan E., "Dana Ve Koyun Kıymalarının Geleneksel Yöntemler Ve Mikrodalga İle Çözündürülmesi Sırasında Mikrofloradaki Değişmelerin Belirlenmesi", 10. KÜKEM Kongresi, İÇEL, TÜRKIYE, 25-27 Eylül 1997, ss.1-1
Erginkaya Z., Var I., ". Bazı Fermente Gıdalardan Öldürücü Mayaların(Killer Yeast) İzolasyonu Ve Fermente Ürünlerde Starter Kültür Olarak Kullanma Olanaklarının Araştırılması", Gıda Mühendisliği ll. Ulusal Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 21-23 Eylül 1994, ss.1-1
Konar A., Güven M., Erginkaya Z., "Somatic cell counts and mastitis studies in the milks of goats and ewes of Turkey", Symposium on somatic cell and milk of small ruminants, Bella, ITALYA, 25-27 Aralık 1993, vol.77, no.77, pp.327-333
Erginkaya Z., "Fermente Sucuk Üretiminde Kullanılan Bazı Debaryomyces Hansenii Suşlarının Somatik Hibridizasyon Ve Protoplazma Füzyonu Teknikleri Kullanarak İyileştirilmesi", II. Ulusal Et Sanayii Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 8-9 Nisan 1993, ss.1-1
Konar A., Guven M., Erginkaya Z., "Somatic cell counts and mastitis studies in the milks of goats and ewes of Turkey", Symposium on Somatic Cells and Milk of Small Ruminants, BELLA, ITALYA, 25-27 Eylül 1993, no.77, pp.327-333
Kitap ve Kitap Bölümleri
Ünal Turhan E., Kalkan S., Erginkaya Z., "The use of phages for the removal of biofilms in the food industry ", in: Antimicrobial research: Novel bioknowledge and educational programs, A. Méndez-Vilas , Eds., Formatex Research Center, Badajoz, pp.351-357, 2017 (Link)
Konuray G., Erginkaya Z., "Antimicrobial Effect of Probiotics, Prebiotics and Synbiotics ", in: Antimicrobial research: Novel bioknowledge and educational programs, A. Méndez-Vilas , Eds., Formatex Research Center, Badajoz, pp.213-218, 2017 (Link)
Kalkan S., Ünal Turhan E., Erginkaya Z., "Bacteriophage applications as biocontrol agent in food packaging materials ", in: Antimicrobial research: Novel bioknowledge and educational programs, A. Méndez-Vilas , Eds., Formatex CBD Research Ltd , Badajoz, pp.242-250, 2017 (Link)
Erginkaya Z., Terkuran M., "Genetic Diversity, Vancomycin Resistance, Virülance Of Enterococci", Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 2015 (Link)
Konuray G., Erginkaya Z., "Antimicrobial and antioxidant properties of pigments synthesized from microorganisms", in: The Battle Against Microbial Pathogens: Basic Science, Technological Advances and Educational Programs, A. Méndez-Vilas, Eds., Formatex CBD Research Ltd , Badajoz, pp.27-33, 2015 (Link)
Erginkaya Z., Kalkan S., Ünal E., "Use Of Antimicrobial Edible Films And Coatings As Packaging Materials For Food Safety", in: Food Processing: Strategies For Quality Assessment , Malik A., Erginkaya Z., Ahmed S., Erten H., Eds., Springer, London/Berlin , New York, pp.261-295, 2014 (Link)
Erginkaya Z., Erten H., Malik A., Ahmed S., Eds., "Food Processing: Strategies For Quality Assessment ", Springer, London/Berlin , New York, 2014 (Link)
Erginkaya Z., Ünal E., Kalkan S., "Microbial Metabolites As Biological Control Agents In Food Safety", in: Food Processing: Strategies For Quality Assessment , Malik A., Erginkaya Z., Ahmed S., Erten H., Eds., Springer, London/Berlin , New York, pp.225-259, 2014 (Link)
Erginkaya Z., Ünal E., Kalkan S., "Importance Of Microbial Antagonisms About Food Attribution", in: Science Against Microbial Pathogens: Communicating Current Research And Technological Advances, Mendez-Vilas,A., Eds., Formatex Research Center, Badajoz, pp.1342-1348, 2011 (Link)
Erginkaya Z., "Fırsatçı Patojenler, Küfler, Parazitler, Virusler, Prionlar Ve Alg Toksinleri", Gıda Mikrobiyolojisi, Erkmen O., Ed., Efil, Ankara, ss.184-204, 2010 (Link)
Erginkaya Z., "Biyoteknolojik İşlemlerle Elde Edilen Ürünler", Gıda Mikrobiyolojisi, Erkmen O., Ed., Efil, Ankara, ss.449-459, 2010 (Link)
Erginkaya Z., "Fermente Gıdalar", Gıda Mikrobiyolojisi, Erkmen O., Ed., Efil, Ankara, ss.425-448, 2010 (Link)
Diğer Yayınlar
Erginkaya Z., Hayaloğlu A.A., "Gıda Endüstrisinde Kullanılan Laktik Asit Bakteriler", Diger, ss.26, 2001 (Link)
Desteklenen Projeler
"Gıda Atıkları Kullanılarak, Bazı Mayalar Ve Laktik Asit Bakterilerinden Elde Edilen Biyosürfektanların Antimikrobiyel Ve Antiadhezyon Özelliklerinin Belirlenmesi ", TÜBITAK Projesi, 215O062, Yönetici, 2017
"Peynir altı suyu ve Lactobacillus casei Shirota'nın Rhodotorula spp.'nin Karotenoid Üretimi Üzerine Etkisi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2015-4497, Yönetici, 2016
"Esansiyel Yağ Asitleri ile Zenginleştirilmiş Metil Selüloz Filmlerin Antimikrobiyel ve Karakteristik Özelliklerinin Belirlenmesi ", BAP Arastırma Projesi, ZF2013BAP18, Yönetici, 2015
"Mikroenkapsülasyon İşleminin Sucukta Kullanılan Probiyotik Ve Starter Kültürler İle Sucuğun Bazı Özellikleri Üzerine Etkisi ", TÜBITAK Projesi, 112O481, Yönetici, 2013
"Isolation and Identification of Lactic Acid Bacteria and Yeasts from Traditional Fermented Foods ", Diğer Projeler, 1, Yönetici, 2009
"Biotechnological and molecular characterisation of antibiotic resistant lactic acid bacteria isolated from dairy and meat products ", Bilimsel Araştırma Projesi, 1, Yönetici, 2009
"Gıda Analiz Laboratuvarları Akreditasyon Hazırlık Aşamaları ", AB Destekli Diğer Projeler, 1, Yönetici, 2007
"Bitkisel Yağ Atığı Kullanılarak Bazı Mayaların Biyosürfektan Üretimlerinin ve Antimikrobiyel Özelliklerinin Belirlenmesi", BAP Y.Lisans, FYL-2015-4362, Yönetici, 2017
"Peyniraltı Suyu Kullanarak Bazı Laktik Asit Bakterilerinin Biyosürfektan Üretimleri ve Antimikrobiyel Özelliklerinin Belirlenmesi", BAP Y.Lisans, FYL-2015-4390, Yönetici, 2017
"Bazı gıdalardan öldürücü mayaların (killer yeasts) izolasyonu ve starterkültür olarak kullanma olanakları ", TÜBITAK Projesi, TOGTAG-1233, Yönetici, 1996
"Süt İşleme Tesislerinin Modernizasyonu ve HACCP Uygulamasına Yönelik Araştırma Altyapı Projesi", BAP Alt Yapı, 2006K120540-4, Araştırmacı, 2007
"Türk Tipi Fermente Sucuklardan Küflerin İzolasyonu, Tanımı ve Starter Kültür Olarak Kullanım Olanaklarının Araştırılması ", BAP Doktora, ZF.2000/04, Yönetici, 2002
"Adana Piyasasında Satılan Çeşitli Pastalarda Bazı Patojen Mikroorganizma ve Rop Sporu Varlığının Araştırılması ", BAP Arastırma Projesi, 1, Araştırmacı, 2002
"Yumurta Akı lizoziminin Bacillus subtilis'in Gelişimi Üzerine Antimikrobiyal Etkisinin Modellenmesi ", BAP Arastırma Projesi, 1, Yönetici, 2000
"Okratoksin A'nın Detoksifikasyonunda Mayaların ve Absorbent Maddelerin Kullanımı ", TÜBITAK Projesi, TOGTAG 3374, Araştırmacı, 2006
"Pigment üreten bazı mayaların çeşitli ortamlardan izolasyonu,tanımlanması ve bazı gelişim özelliklerinin belirlenmesi ", BAP Arastırma Projesi, ZF/2002/BAP 46, Yönetici, 2003
"Farklı Laktik Asit Bakterisi Kültürlerinin Antifungal Etkileri ve Bu Kültürlerle Üretilen Yoğurtların Özellikleri ", BAP Diğer, 1, Yönetici, 2000
"Bazı Fermente Gıdalardan İzole Edilen Mayaların Tanımlanması ve Starter Kültür Olarak Değerlendirme Olanaklarının Araştırılması. ", BAP Arastırma Projesi, 1, Yönetici, 1998
"Kaya Koruğu (Crithimum maritimum) Turşusu Yapımı ve Mikrobiyal FloranınBelirlenmesi ", BAP Arastırma Projesi, 1, Yönetici, 1997
"Pet Şişelerde Satılan İçme Sularında Mikrobiyal Floranın Belirlenmesi ", BAP Arastırma Projesi, 1, Yönetici, 1994
"Probiyotik Bazı Laktik Asit Bakterilerinin Aflatoksin Detoksifikasyonu Üzerine Etkisi ", TÜBITAK Projesi, TOGTAG-2785, Araştırmacı, 2004
"Comparison of genotypic diversity and vancomycin resistance of enterococci isolated from foods and clinical sources in Adana region of turkey", BAP Diğer, FYD-2014-2763, Yönetici, 2015
"Uluslararası Yayınları Özendirme Desteği (2 Adet)", BAP Diğer, ZF2014DP10, Yönetici, 2015
"Farklı Antimikrobiyel Maddeler İçeren Yenilebilir Flim Kaplamaların Macar Salamınsa Kullanım Olanakları ve Listeria innocua İnaktivasyonu Üzerine Etkileri", BAP Doktora, ZF2011D24, Yönetici, 2015
" Farklı Gelişme Faktörlerinin Rhodotorula spp.'nin Pigment Üretimi Üzerine Etkisi", BAP Y.Lisans, FYL-2014-3400, Yönetici, 2015
"Kriyopektan İlaveli Dondurulmuş Nohut Mayalı Simitlerin Fermentasyon Özelliklerinin Belirlenmesi", BAP Doktora, FDK-2016-6020, Yönetici, Devam Ediyor
"Antimicrobial and antioxidant properties of pigments synthesized from microorganisms", BAP Diğer, FYD-2016-5586, Yönetici, 2017
"Food Processing Strategies: for Quality Assessment", BAP Diğer, FYD-2014-3512, Yönetici, 2016
"Batı Afrika Tahıl Bazlı Süt Ürünü Deguenin Fermentasyonu ve İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Antibiyotik Dirençliliklerinin Belirlenmesi", BAP Y.Lisans, FYL-2017-9874, Yönetici, Devam Ediyor
"Cereal Based Fermented Dairy Beverage of West Africa: Degue", BAP Diğer, FED-2017-9548, Araştırmacı, 2017
"Çeşitli Kaynaklardan İzole Edilen Bacillus coagulans Suşlarının Probiyotik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Makarna Üretiminde Kullanım Olanaklarının Araştırılması", BAP Doktora, FDK-2017-8813, Yönetici, Devam Ediyor
"Santrifüj bakımı ve tamiri", BAP Diğer, FBO-2017-7719, Yönetici, 2017
"Natural Preservatives:An Alternative for Chemical Preservative Used in Food", BAP Diğer, FED-2017-7806, Yönetici, 2017
"Effects of Propolis and Thyme Essential Oil as a BioFumigants on Microbiological Load of Hatching Eggs and Incubation Performance Parameters", BAP Diğer, FED-2016-7129, Araştırmacı, 2017
"Influence of different growth factors on pigment production of Rhodotorula spp", BAP Diğer, FED-2016-6423, Yönetici, 2016
"L. casei Shirota ve L. rhamnosus'un biyofilm üretimlerinin prebiyotik katkılarla optimizasyonu ve Listeria spp. üzerine antibakteriyel etkisinin belirlenmesi", BAP Y.Lisans, ZF2013YL9, Yönetici, 2016
"Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantı Düzenleme Desteği (4. Geleneksel Gıda Sempozyumu)", BAP Diğer, ZF2013DP1, Yönetici, 2014
"Streptococcus thermophilusun Farklı Ortamlarda Biyosürfektan Üretim Özellikleri ve Biyosürfektanların Antibakteriyel Etkilerinin Belirlenmesi", BAP Y.Lisans, FYL-2017-8771, Yönetici, Devam Ediyor
"Farklı nohut unu ekstraklarının bazı probiyotik bakterileri gelişimi üzerine etkileri", BAP Y.Lisans, FYL-2017-7896, Yönetici, Devam Ediyor
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
International Journal of Food Engineering and Technology, Editörler Kurulu Üyesi, 01.05.2017 - Devam Ediyor
Global Science Chronicle, Editörler Kurulu Üyesi, 01.02.2017 - Devam Ediyor
International Journal of Trends and Technologies in Food Processing, Editörler Kurulu Üyesi, 01.11.2016 - Devam Ediyor
Scirea Journal of food, Editörler Kurulu Üyesi, 04.10.2016 - Devam Ediyor
Catering Guide, Yayin Kurul Üyesi, 01.04.2016 - Devam Ediyor
Gıda 2000 Gıda Teknolojisi ve Tarım Dergisi, Degerlendirme Kurul Üyesi, 01.12.2015 - Devam Ediyor
Gıda Mühendisliği Dergisi, Degerlendirme Kurul Üyesi, 01.05.2000 - Devam Ediyor
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği, , Üye, 16.12.2013 - Devam Ediyor
DAAD `liler Dernegi, , Üye, 05.12.2006 - 09.12.2014
Biyoteknoloji Derneği , , Üye, 01.01.2001 - Devam Ediyor
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Adana Şubesi, Yönetim Kurulu, Üye, 02.12.1997 - 20.01.2014
GDL- Gesellschaft für deutsche Lebensmitteltechnologen, üyelik, Üye, 02.12.1987 - 14.12.2010
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
VI. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresinde, Adana, Ekim 2017
2. International Conference on Tourism Dynamics and Trends, Sevilla, Haziran 2017
19. World Academy of science engineering and technology conference proceedings, Lisboa, Nisan 2017
1. tarım ve gıda etiği kongresi, Ankara, Mart 2017
2. International Conference on Tourism Dynamics and Trends, Sevilla, Haziran 2017
4th North and East European Congress on Food, Kaunas, Eylül 2017
EUROPEAN BIOTECHNOLOGY CONGRESS 2016, Rîga, Mayıs 2016
1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), Adana, Ekim 2016
International Congress on Food of Animal Origin, Girne, Kasım 2016
İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, Nevşehir, Nisan 2015
5. Gıda Güvenliği Kongresi, İstanbul, Mayıs 2015
Innovations in Food Packaging, Shelf Life and Food Safety, Münih, Eylül 2015
9. Gıda Mühendisliği Kongresi, İzmir, Kasım 2015
Türk-AlmanAraştırma Eğitim ve İnovasyon Yılı 2014 Kapanış Toplantısı, Ankara, Mart 2015
V International Conference on Environmental, Industrial and Applied Microbiology - BioMicroWorld2013, Madrid, Ekim 2013
SSecond International Molecular Methods in Food Microbiology Symposium & Workshop, Ankara, Nisan 2010
International Conference on Antimicrobial Research Conference (ICAR2010), Valladolid, Kasım 2010
TAIEX Workshop on microbiological criteria for foodstuffs , Ankara, Mayıs 2009
CESAR 2009: Central European Symposium on Antimicrobial Resistance, Zadar, Eylül 2009
The 11 th International Conference of Culture Collection (ICCC11), Goslar, Ekim 2007
TÜV Uluslar arası Sertifikasyon, Akreditasyon, CE Markalama/ HACCP / OHSAS Paneli, Adana, Aralık 2004
GDL- Kongress Lebensmitteltechnologie , Stuttgart, Eylül 2003
Proceeding of the Symposium on Somatic cells and milk of small ruminants, , Eylül 1994
International Confence ?Biotechnology and Food , Stuttgart, Şubat 1989
1989 International Conference Biotechnology and Food , Stuttgart, Şubat 1989
Bilimsel Danışmanlıklar
TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kurumsal Danışmanlık, ITALYA, Aralık 2008 - Aralık 2008
TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Yem Araştırmaları Program Değerlendirme Toplantısı, Proje Danışmanlığı, Mart 2003 - Mart 2011
TC Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 0480.STZ.2013-2 C- Probiyotik özellik gösteren bazı maya suşları ve laktik asit bakterilerinin etkileşimlerinin araştırılması, Proje Danışmanlığı, Mart 2014 - Haziran 2016
TÜBİTAK, 215O948, Mikrokapsüle Krema Tozu Üretimi ve Optimizasyonu, Proje Danışmanlığı, Ocak 2016 - Şubat 2016
TÜBİTAK, KAMAG,Yoğurt ve Peynir Endüstrisi İçin Yerli Starter Kültürlerin Üretilmesi, Proje Danışmanlığı, Mayıs 2016 - Haziran 2016
T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ar-Ge Merkezi Değerlendirme Hakemliği, Proje Danışmanlığı, Eylül 2016 - Eylül 2016
TÜBİTAK, 116O037 Çiğ Sütte Bulunan S. thermophilus ve L. bulgaricus Fajlarının Raman Spektroskopisi ile Hızlı Tayini, Proje Danışmanlığı, Ocak 2016 - Aralık 2016
Bilimsel Hakemlikler
Gıda ve Yem Bilimi ve Teknolojisi Dergisi , Dergide Hakemlik, Temmuz 2017
Applied Food Biotechnology, Dergide Hakemlik, Haziran 2017
Quality Assurance and Safety of Crops and Foods, Dergide Hakemlik, Ocak 2017
Gıda Mühendisliği Dergisi, Dergide Hakemlik, Aralık 2016
Invitation to Review for Quality Assurance and Safety of Crops & Foods, Dergide Hakemlik, Kasım 2016
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , Dergide Hakemlik, Ağustos 2016
Food Additives and Contaminants, Dergide Hakemlik, Mart 2016
T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Proje Hakemliği, Ekim 2015
TÜBİTAK, Proje Hakemliği, Eylül 2015
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Dergide Hakemlik, Temmuz 2015
TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI GIDA MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ , Dergide Hakemlik, Ocak 2015
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, Dergide Hakemlik, Kasım 2014
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ , Dergide Hakemlik, Haziran 2014
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, Dergide Hakemlik, Mart 2014
Etkinlik Organizasyonu
2. Ulusal Yumuşak çekirdekli meyve türleri sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ekim 2017
10. Gıda Mühendisliği Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Kasım 2017
International Probiotics and Antimicrobial Proteins Conference , Düzenleme Kurulu Üyesi, , ISPANYA, Kasım 2017
6. Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ekim 2017
1. Gıda ve Tıp Öğrenci Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2017
ICADET International Conference on Advanced Engineering Technologies, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ekim 2017
1. Tarım ve gıda etiği kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mart 2017
6. Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ekim 2017
Uygulamalı Temel Mikrobiyoloji Eğitimi, Düzenleme Kurulu Başkanı, , TÜRKIYE, Aralık 2016
27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Eylül 2016
The 3. International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Bilim Kurulu Üyesi, , BOSNA HERSEK, Ekim 2015
Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi , Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ocak 2015
5. Gıda Güvenliği Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2015
Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi , Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ocak 2015
4. Gıda Güvenliği Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Mayıs 2015
2015 9. Gıda Mühendisliği Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Kasım 2015
International Food Congress NAFİ 2014, Bilim Kurulu Üyesi, İZMİR, TÜRKIYE, Mayıs 2014
4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu , Düzenleme Kurulu Başkanı, , TÜRKIYE, Nisan 2014
NAFI 2014 International Food Congress, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2014
8. Gıda Mühendisliği Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Kasım 2013
2. Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Bilim Kurulu Üyesi, , MAKEDONYA, Ekim 2013
8. Gıda Mühendisliği Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, ANKARA, TÜRKIYE, Kasım 2013
4. Gıda Güvenliği Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2013
3. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu , Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2012
3. Gıda Güvenliği Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2012
3. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, KONYA, TÜRKIYE, Nisan 2012
Şalgam Çalıştayı, Düzenleme Kurulu Başkanı, , TÜRKIYE, Haziran 2012
Şalgam Çalıştayı, Düzenleme Kurulu Başkanı, ADANA, TÜRKIYE, Haziran 2011
The 2. International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus,, Bilim Kurulu Üyesi, , MAKEDONYA, Ekim 2011
7. Gıda Mühendisliği Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, ANKARA, TÜRKIYE, Kasım 2011
7. Gıda Mühendisliği Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Kasım 2011
5. Gıda Mühendisliği Kongresi, , Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ekim 2010
ECCO Proceedings of the 27th Annual General Meeting of the European Culture Collections Organization, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Haziran 2010
The 1. International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Nisan 2010
Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Bilim Kurulu Üyesi, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, Nisan 2010
2. Gıda Güvenliği Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Aralık 2010
Second International Molecular Methods in Food Microbiology Symposium & Workshop, Bilim Kurulu Üyesi, ANKARA, TÜRKIYE, Nisan 2010
Second International Molecular Methods in Food Microbiology Symposium and Workshop , Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Nisan 2010
6. Gıda Mühendisliği Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, ANTALYA, TÜRKIYE, Haziran 2009
1. Gıda Güvenliği Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Aralık 2009
1. Gıda Güvenliği Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Aralık 2009
2. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, VAN, TÜRKIYE, Mayıs 2009
6. Gıda Mühendisliği Kongresi , Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Kasım 2009
2. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu , Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2009
5. Gıda Mühendisliği Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, ANKARA, TÜRKIYE, Kasım 2007
lV. Ulusal Sindirim Yolu ile Bulaşan Enfeksiyonlar Sempozyumu , Danışma Kurulu Üyesi, İÇEL, TÜRKIYE, Mayıs 2005
4. Gıda Mühendisliği Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, ANKARA, TÜRKIYE, Ekim 2005
lV. Ulusal Sindirim Yolu ile Bulaşan Enfeksiyonlar Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2005
4. Gıda Mühendisliği Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ekim 2005
Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, VAN, TÜRKIYE, Eylül 2004
1. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu , Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Eylül 2004
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
International Congress On Food Of Animal Origin, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2016
Ç.Ü. Türkoloji Araştırma Uygulama Merkezi Müdürlüğü, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2016
AB ve Türkiye'de Gıda Güvenliği, Panelist, , TÜRKIYE, 2011
GDO?lar ve Hayatımıza Yansımaları, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2009
Neden Biyoteknoloji, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2008
Neden Tarım Toprakları Korunmalı , Panelist, , TÜRKIYE, 2007
1.Ulusal Tarım Kurultayı, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2006
lV. Ulusal Sindirim Yolu ile Bulaşan Enfeksiyonlar Sempozyumu, Moderatör, , TÜRKIYE, 2005
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 0
Web Of Science H İndeksi : 6
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 40
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
Ödüller ve Burslar
Erginkaya Z, "Yayın teşvik, Çukurova Üniversitesi, Ocak 2003
Araştırma Bursu, Deutscher Akademischer Austausch Dienst, Temmuz 1996
Doktora Bursu, Deutscher Akademischer Austausch Dienst, Ocak 1985
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi