Çam A., Şanlier Yüksel Ö.İ., "Toros Yayla Köylerinde Sinema Deneyimleri: Modernlik, Şehir, Sinema ve Seyirci İlişkilerine Dair Bir Soruşturma", SineFilozofi Dergisi, cilt.3, ss.415-436, 2019