Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI, 2009-2013
Yüksek Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI, 1992-1997
Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARLA BİTKİLERİ, 1988-1992
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Bazı Buğdaygil Yem Bitkilerinin Tanımlanmasında Bilgisayardan Yararlanma Olanakları ve Web Ortamında Veri Tabanı Oluşturulması ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Aralık, 2013.
Yüksek Lisans, "Çukurova Bölgesinde Çalı Vejetasyonunun Baskın Olduğu Meralarda Mekanik ve Kimyasal Yöntemlerle Mera Islah Olanakları.", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Ocak, 1997.
SERTİFİKA, KURS ve EĞİTİMLER
Python ile Web Programcılığına Giriş, Akademik Bilişim, 2019
Akademik Bilişim 2017 Arduino Eğitimi, Aksaray Üniversitesi, 2017
Akademik Bilişim 2015 JAVA programlama Eğitimi, Eşkişehir Üniversitesi, 2015
Akademik Bilişim 2014 Phyton Eğitimi, Mersin Üniversitesi, 2014
Akademik Bilişim 2003, Çukurova Üniversitesi, 2003
Pedagojik Formasyon, Çukurova Üniversitesi, 1997
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi