Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Gökten A., Tansi V., "Bazı Buğdaygil Yem Bitkilerinin Tanımlanmasında Web Destekli Veri Tabanı Oluşturulması ", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.28, ss.27-31, 2015 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Tekeli E., Gökten A., "Günlük Verilerini Kullanarak İş Yükü Analizi", 21. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI, ORDU, TÜRKIYE, 13-15 Şubat 2019, ss.27-27 (Link)
Gökten A., Rençber Ö.F., "Meslek Yüksekokul Öğrencilerinin Bilgisayar Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", International Symposium on Post-Secondary Vocational Education and Training, ÇORUM, TÜRKIYE, 12-15 Ekim 2016, pp.110-110 (Link)
Rençber Ö.F., Gökten A., "Yükseköğretimde Öğrencilerin Hizmet Kalitesinden Duydukları Memnuniyet Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin ve Etki Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", International Symposium on Post-Secondary Vocational Education and Training, ÇORUM, TÜRKIYE, 12-15 Ekim 2016, pp.33-33 (Link)
Gökten A., "Bazı Buğdaygil Yem Bitkilerinin Tanımlanmasında Bilgisayar Yazılımlarının Etkinliğinin Saptanması ", Akademik Bilişim 2015, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 4-6 Şubat 2015, no.148(B), ss.89-89 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi