Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Arş.Gör. BURHAN ÖZALP
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm : FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Ana Bilm Dalı : FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Sabit Telefon : +90 322 3386441 | Dahili : 119
Faks : +90 322 3386441
E Posta Adresi : bozalpcu.edu.tr | burhanzalpgmail.com
Mobil Telefon : +90 +905549739732
Web Adresi : http://aves.cu.edu.tr/bozalp/
Posta Adresi : Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 01330, Balcalı/ ADANA
Eğitim Bilgileri
Doktora, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Bölümü, 2014-
Yüksek Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Bölümü, 2012-2014
Lisans, EGE ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi (Ziraat Mühendisliği Programı), 2004-2010
Yaptığı Tezler
Yüksek Lisans, "Dünya Ticaret Örgütü Tarım Anlaşması Çerçevesinde İleri Tarım Müzakerelerindeki Gelişmeler ve Türkiye Tarımı Üzerine Etkileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Bölümü Ocak, 2014.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Araştırma Alanları
Uluslararası Tarımsal Ticaret
Web Of Science Araştırma Alanları
Agricultural Economics & Policy
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Arş.Gör., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2012 - Devam Ediyor
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Kantar Davran M., Öztornaci B., Özalp B., "Socio-demographic and economic indicators in gender structure in the middle Taurus mountainous villages of Turkey", CIENCIA RURAL, vol.49, no.12, pp.1-10, 2019 (Link)
Kantar Davran M., Özalp B., Seçer A., "Socioeconomic and Environmental Sustainability of Goat Breeding in Taurus Mountain Villages Located in the Eastern Mediterranean Region of Turkey: A Review after Ten ", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.27, pp.7112-7121, 2018 (Link)
Kantar Davran M., Özalp B., "OPINIONS AND PRACTICES OF TURKISH PRODUCERS ON THE USE OF CHEMICAL INPUTS: THE EXAMPLE OF YUREGIR PLAIN-TURKEY ", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.27, pp.6884-6893, 2018 (Link)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Özalp B., Kantar Davran M., Sevinç M.R., Sevinç G., "Türkiye?de Mevsimlik Tarım İşçiliği Olgusunun Toplumsal Cinsiyet ve Çocuk İşçiler Açısından Değerlendirilmesi", Researcher: Social Science Studies, vol.6, pp.295-316, 2018 (Link)
Özalp B., Güldal H.T. , "Tohum, Kimyasal Gübre ve İlaç Kullanımı Açısından Mısır Üreticilerinin Çevre ve İnsan Sağlığı Üzerine Duyarlılığı: Adana İli Örneği", tarım ekonomisi dergisi, cilt.23, ss.13-24, 2017 (Link) (Özet) (Abstract)
Abay C., Türkekul B., Ören M.N., Gürer B., Özalp B., "Türkiye?de Üreticilerin Tarımsal Desteklerden Faydalanma Durumu Üzerine İnceleme", Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, vol.3, pp.130-136, 2017 (Link)
Kantar Davran M., Özalp B., Yurt B. , Yıdız F., Fırat H., "Antep Fıstığı Üreten İşletmelerde Tarımsal ve Toplumsal Değişme: Gaziantep İli Örneği", Tarım Ekonomisi Dergisi, cilt.23, ss.299-309, 2017
Kantar Davran M., Özalp B., Tok N., Öztornaci B., "Türkiye?de Kırsal Gençlik Açısından İstihdam ve Tarımsal İstihdamın Geleceği", Gençlik Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.169-190, 2017 (Link) (Özet) (Abstract)
Gürer B., Türkekul B. , Ören M.N., Abay C.F., Özalp B., "The Impact of Turkish Agricultural Policy on Competitiveness of Cotton Production", International Journal of Food and Beverage Manufacturing and Business Models , vol.2, pp.20-30, 2017 (Link)
Tok N., Seçer A., Kantar Davran M., Çobanoğlu F., "Ziraat Fakültesi Son Sınıf Öğreencilerinde Girişimcilik Özellikleri, Algısı ve Eğilimi: Çukurova ve Adnan Menderes Üniversitesi Örneği", Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, cilt.3, no.1, ss.47-73, 2014 (Link)
Özalp B., Ören M.N., "DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ TARIM ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDE İLERİ TARIM MÜZAKERELERİNDEKİ GELİŞMELER VE TÜRKİYE TARIMI ÜZERİNE ETKİLERİ", tarım ekonomisi dergsi, cilt.20, ss.29-39, 2014 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Türkekul B., Abay C. , Gürer B., Ören M.N., Özalp B., "Sustainability of Cotton Production in Turkey: An Analysis of Efficiency Using Data Envelopment Analysis", 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2017, vol.., no.., pp..-.
Abay C. , Türkekul B. , Ören M.N., Gürer B., Özalp B., "Türkiye?de Üreticilerin Tarımsal Desteklerden Faydalanma Durumu Üzerine İnceleme", III. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, EDİRNE, TÜRKIYE, 4-5 Mart 2017, pp..-.
Türkekul B., Abay C. , Gürer B., Ören M.N., Özalp B., "The Impact of Turkish Agricultural Policy on Competitiveness of Oilseed Sunflower in Western Marmara Region, Turkey", 27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry, 26-28 September 2016, Bursa, Turkey, BURSA, TÜRKIYE, 26-28 Eylül 2016, vol.0, no.0, pp.8-8 (Link) (Abstract)
Özalp B., "Çifçilerde Yabancılaşma: Teorik Bir Tartışma", 8. Ulusal Sosyoloji Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 1-3 Aralık 2016, cilt.1, no.1, ss.0-0 (Link)
Önal N.E., Özalp B., "Sustainability in Agriculture and Alienation in Peasantry: Arguments Derived from the Case of Turkey ", XIV WORLD CONGRESS OF RURAL SOCIOLOGY 2016, Toronto, KANADA, 10-14 Ağustos 2016, vol.1, no.1, pp.1-1
Gürer B., Ören M.N., Türkekul B., Abay C. , Özalp B., "THE IMPACT OF TURKISH AGRICULTURAL POLICY ON COMPETITIVENESS OF COTTON PRODUCTION", Euro-Mediterranean Cooperation in Sustainable Agriculture and Food Security: Policies, Sustainability, Marketing and Trade, chania, YUNANISTAN, 8-9 Eylül 2016, vol.., no.., pp..-.
Özalp B., Ören M.N., "Tarımda Değer Zinciri Analizi", 12. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, 25-27 Mayıs 2016, cilt.1, ss.594-604 (Link)
Özalp B., Kantar Davran M., Sevinç M.R., "ADANA KENT SORUNLARI AÇISINDAN GEZİCİ MEVSİMLİK TARIM İŞÇİSİ AİLELERİN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ ", Adana Kent Sorunları Sempozyumu 3, ADANA, TÜRKIYE, 22 Mayıs - 25 Haziran 2015, ss.425-437 (Özet) (Abstract)
Özalp B., Ören M.N., "DTÖ İleri Tarım M üzakerelerinde Pamukla İlgili Gelişmelerin Türkiye Pamuk Sektörü Açısından Değerlendirilmesi", 11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, 3 Eylül 2014 - 5 Eylül 2015, cilt.II, ss.902-910 (Özet) (Abstract)
Özalp B., "DEVELOPMENTS IN CHERRY PRODUCTION AND TRADE IN TURKEY AND IN THE WORLD", New Approaches in Apple and Cherry Growing and Breeding Techniques, ADANA, TÜRKIYE, 22-24 Mayıs 2014, pp.25-43 (Link) (Abstract)
Özalp B., "Endüstriyel Tarımın Aile Çiftçiliği ve Tarımda Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi", Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 30-31 Ekim 2014, cilt.I, ss.440-445 (Özet)
Özalp B., Ören M.N., "Recent Developments in WTO Negotiations on Agriculture and Position of Turkey", 25th Internatıonal Scıentıfıc-Experts Congress On Agrıculture And Food Industry, İZMİR, TÜRKIYE, 25-27 Eylül 2014, vol.1, no.1, pp.81-84 (Abstract)
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"TARIM SEKTÖRÜNDE MEVSİMLİK İŞÇİ HAREKETLERİ, ÇOCUK İŞÇİLER, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: ADANA ÖRNEĞİ ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TAGEM-14/ARGE/46, Araştırmacı, 2015
"Türkiye'de Uygulanan Tarım Politikalarının Bazı Tarımsal Ürünlerin Rekabet Düzeyine Etkisi Üzerine Bir Araştırma", TÜBITAK Projesi, 114o649, , 2017
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi