Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ünal M., Sirel B., "Kentsel MekandA sU tasarımı", Güney Mimarlık, ss.37-41, 2015
Sirel B., Boyacigil O. , Duymuş H., Konakli N., Altunkasa M.F., Uslu C., "Çukurova Üniversitesi Yerleşkesi Açık Alanlarının Fiziksel Engelliler Bakımından Ulaşılabilirliğinin Değerlendirilmesi", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, ss.53-72, 2012
Uzun G., Dinç U., Yeğingil İ., Yücel M., Yilmaz K.T., Sirel B., "Datça Ve Bozburun Yarımadaları Ekolojik Peyzaj Ve Optimal Alan Kullanım Planlaması", Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi Seri B (I. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, İzmir), cilt.16/1, ss.437-450, 1993
Uzun G., Yücel M., Yilmaz K.T., Sirel B., "Datça Hurması", Özel Çevre Koruma, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı, Sistem Ofset Ankara., ss.44-45, 1993
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Altan T., Sirel B., "Mersin-Silifke Kıyı Şeridindeki Yurizm Gelişmeleri ve Sorunları", Turisdtik Kaynakların Korunması Çoğaltılması ve Geliştirilmesi Sempozyumu, İÇEL, TÜRKIYE, - , cilt.-, no.-, ss.--
Salici A. , Güzelmansur A., Sirel B., "Urban Design and Relationship With Landscape Architecture", International Cucasian Forestry Symposium, ARTVİN, TÜRKIYE, - , vol.-, no.-, pp.--
Sirel B., "Kamusal Alanda Ulaşılabilirlik", TMMOB Engelli Sempozyumu Mühendis Mimar ve Şehir Plancıları, ANKARA, TÜRKIYE, - , ss.62-
Uzun G., Sirel B., Altunkasa M.F., "Mersin Kenti'nin Geleneksel Rekreasyon Paterni", Mersin Kentinin Açık ve Yeşil Sistemleri İçin Öneriler Sempozyumu, İÇEL, TÜRKIYE, - , cilt.-, no.-, ss.-- (Link)
Duymuş H., Sirel B., "Türkiye'de Mevzuat, Eğitim ve Uygulamada Evrensel Tasarım", Engelsizsiniz Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 24-24 Mart 2016, ss.1-1
Altunkasa M.F., Uslu C., Sirel B., Duymuş H., Ünal M. , "Adana'da Yeşil Alanlar, Açık Alanlar ve Kültürel Mekanlara İlişkin Farkındalık, Eğilim ve İstem Düzeyleri Üzerine Bir Kullanıcı Araştırması", ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU 3, ADANA, TÜRKIYE, 22-23 Mayıs 2015, ss.131-144
Uslu C., Altunkasa M.F., Sirel B., Ünal M., Jafarzadeh H., "Peyzaj Mimarlığı Öğrencilerinin Tasarım Anlayışı; Çukurova Üniversitesi Örneği. ", Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi ?Dönüşen Peyzaj?, ADANA, TÜRKIYE, 14-17 Kasım 2013, ss.1116-1128
Altunkasa M.F., Sirel B., Uslu C., Konakli N., "Mekansal Algılama ve Mekanın Davranışsal Başarımı: Adana 5 Ocak ve Uğur Mumcu Meydanları Örneği", Peyzaj Mimarlığı 4. Kongresi , İZMİR, TÜRKIYE, 21-24 Ekim 2010, ss.283-294
Uzun G., Yücel M., Sirel B., Say N., "Nemrut Dağı Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı", Korunan Alanlar Sempozyumu, Sözlü Bildireler Kitabı, ISPARTA, TÜRKIYE, 8-10 Eylül 2005, ss.261-269
Sirel B., Yücel M., Konakli N., Sandal G., "Nemrut Dağı Milli Parkının Doğal Kaynak Değerleri Üzerinde İnsan Etkileri", Korunan Alanlar Sempozyumu, Sözlü Bildireler Kitabı, ISPARTA, TÜRKIYE, 8-10 Eylül 2005, ss.183-191
Altunkasa M.F., Yücel M., Söğüt Z., Sirel B., İnaç S., Uslu C., et al., "Gap Alanında Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalında Yapılan Araştırmalar Ve Gereksinim Duyulan Yeni Araştırma Konuları", GAP III. Tarım Kongresi, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 2-3 Ekim 2003, ss.327-332
Altunkasa M.F., Sirel B., "Yaylalarda Turizm Planlaması", Çevre Haftası Etkinlikleri, DÜZCE, TÜRKIYE, 29 Mayıs - 11 Haziran 1997, ss.21-32
Uzun G., Gültekin E., Yücel M., Sirel B., "Göksu Deltası'Nda Ekolojik Alan Kullanımı", 6. Ulusal Bölge Bilimi /Bölge Planlama Kongresi, Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, ANKARA, TÜRKIYE, 17-18 Ekim 1996, ss.x-x
Dinç U., Uzun G., Yeğingil İ., Yücel M., Yilmaz K.T., Sirel B., et al., "Sayısal Uydu Verileri Yardımı Ile Datça Ve Bozburun Yarımadaları Alan Kullanım Haritasının Oluşturulması", II. Uzaktan Algılama ve Türkiye'deki Uygulamaları Semineri, Harita Genel Komutanlığı ve Hacettepe Üniversitesi, BURSA, TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 1994, ss.261- 273
Uzun G., Dinç U., Yeğingil İ., Yücel M., Sirel B., Yilmaz K.T., "Çevre Planlama Çalışmalarında Uzaktan Algılama Yöntemlerinin Datça Yarımadası Örneğinde Kullanımı", Çevre Planlama Çalışmalarında Uzaktan Algılama Yöntemlerinin Datça Yarımadası Örneğinde Kullanımı, Çevre'93, Tebliğler. İstanbul Teknik Üniv., Kazakistan Devlet Ziraat Üniv., Doğu Kazakistan Devlet Üniv., Almatı, KAZAKISTAN, 26-29 Haziran 1993, pp.155-158
Uzun G., Dinç U., Yeğingil İ., Yücel M., Yilmaz K.T., Sirel B., et al., "The Determination Of The Present Land Use Pattern Of Datça And Bozburun Peninsulas By Using Satellite Image", Uzay Bilimleri ve Teknolojileri 1. Avrasya Sempozyumu. Marmara Araştırma Merkezi, KOCAELİ, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 1993, vol. , no. , pp. -
Altunkasa M.F., Uzun G., Sirel B., "Mersin Halkının Geleneksel Rekreasyon Paterni", Mersin Kenti?nin Açık ve Yeşil Alan Sistemi İçin Öneriler Sempozyumu, İÇEL, TÜRKIYE, 1-3 Haziran 1992, ss.1-10
Uzun G., Dinç U., Yeğingil İ., Yücel M., Sirel B., Yilmaz K.T., "Datça Ve Bozburun Yarımadalarının Ekolojik Peyzaj Ve Optimal Alan Kullanım Planının Saptanması İle İlgili Yürütülen Araştırma Projesi", Datça Yarımadası Çevre Sorunları Sempozyumu, Dokuz Eylül Üni. Mühendislik Fak. Çevre Müh. Böl. İzmir, İZMİR, TÜRKIYE, 6-9 Haziran 1992, ss. -
DİĞER YAYINLAR
Altunkasa M.F., Uslu C., Sirel B., Duymuş H., Ünal M. , "ADANA'DA YEŞİL ALANLAR, AÇIK ALANLAR VE KÜLTÜREL MEKANLARA İLİŞKİN FARKINDALIK, EĞİLİM VE İSTEM DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR KULLANICI ARAŞTIRMASI", Sunum, ss.100-105, 2015
Duymuş H., Sirel B., "Yaya Ulaşılabilirliğinde Kaldırımlar: Adana?Da Üç Bulvar", Diger, ss.62-69, 2014
Uslu C., Altunkasa M.F., Sirel B., Duymuş H., Ünal M., "Kentsel Rekreasyon Planlama Ve Tasarımı Çalışmalarında Kullanıcı Araştırmalarının Önemi.", Diger, ss.867-881, 2013
Sirel B., Duymuş H., "Kamusal Alanda Ulaşılabilirlik-Herkes İçin Tasarım", Diger, ss.66-69, 2012
Sirel B., Duymuş H., Boyacıgil O. , "Üniversite Yerleşkelerinde Fiziksel Engelliler İçin Yaya Ulaşım Sirkülasyonuna Çözümlemeli Bir Yaklaşım: Çukurova Üniversitesi Yerleşkesi Örneği", Diger, ss.53-72, 2012
Say N., Yücel M., Fisinoğlu M., Sirel B., Erginkaya C., "Mersin Örneğinde Kentsel Gelişmenin Doğal Yapı Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi Ve Yeni Kentsel Kullanım Alanlarının Önerilmesi.Sonuç Raporu, Tübitak Proje No: 108y330, Ç.Ü. Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Adana.", Teknik Rapor, ss.x, 2012
Altunkasa M.F., Yücel M., Söğüt Z., Sirel B., İnaç S., Uslu C., et al., "Gap Alanında Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalında Yapılan Araştırmalar Ve Gereksinim Duyulan Yeni Araştırma Konuları. ?Gap Bölgesinde Yapılan Tarımsal Araştırmalar, Gereksinim Duyulan Yeni Araştırma Projeleri Ve Eylem Planının Oluşturulması? Tübitak Tarp 2669-1 No?Lu Proje Sonuç Raporu", Teknik Rapor, ss.65, 2001
Uygun N., Dinç U., Şekeroğlu E., Yeğingil İ., Uzun G., Kornoşor S., et al., "Göksu Delta'Sının Biyolojik Zenginliğinin (Flora Ve Fauna) Tespiti İle Ekolojik Peyzaj Ve Optimal Arazi Kullanım Planlaması. Çevre Bakanlığı, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı. 09 G 92/03 Nolu Araştırma Projesi Kesin Raporu, Çukurova Üniversitesi, Adana.", Teknik Rapor, ss. , 1994
Uzun G., Dinç U., Yeğingil İ., Yücel M., Yilmaz K.T., Sirel B., et al., "Datça Ve Bozburun Yarımadalarının Aktüel Durumunun Tesbiti, Ekolojik Peyzaj Ve Optimal Alan Kullanım Planının Belirlenmesi. Çevre Bakanlığı, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı. 03 G 92/01 Nolu Araştırma Projesi Kesin Raporu, Çukurova Üniversitesi, Adana.", Teknik Rapor, ss. , 1993
Uzun G., Dinç U., Yeğingil İ., Yücel M., Yilmaz K.T., Sirel B., et al., "Datça Ve Bozburun Yarımadalarında Tarım Alanlarının Belirlenmesi Ve Haritalanması. Çevre Bakanlığı, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı. 03 G 392/01-Ek Proje Nolu Araştırma Projesi Kesin Raporu, Çukurova Üniversitesi, Adana.", Teknik Rapor, ss. , 1993
Altan T., Altan S., Altunkasa M.F., Yücel M., Sirel B., "Toros Dağlarında Doğal Olarak Yetişen Bazı Geofitlerin Potansiyeli, Sökümden Etkilenmeleri Ve Üretim Olanakları Üzerinde Bir Araştırma. Tübitak Toag/552 No'Lu Proje Kesin Raporu. Adana.", Teknik Rapor, ss. , 1990
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi