Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yikar S.K., Nazik E., "Effects of prenatal education on complaints during pregnancy and on quality of life", PATIENT EDUCATION AND COUNSELING, vol.102, pp.119-125, 2019
Gözüyeşil E., Karaçay Yikar S., Nazik E., "An analysis of the anxiety and hopelessness levels of women during IVF?ET treatment", Perspectives In Psychiatric Care, pp.1-9, 2019 (Link)
Nazik H., Nazik E., Ozdemir F., Gül Ş., Tezel A., Narin R., "Effect of parity on healthy promotion lifestyle behavior in women.", CONTEMPORARY NURSE, vol.50, pp.267-73, 2015 (Link)
Nazik E., Apay S., Ozdemir F., Nazik H., "Traditional practices of Turkish infertile women: An example from a rural county", COLLEGIUM ANTROPOLOGICUM, vol.39, pp.21-25, 2015
Narin R., Nazik H., Narin M.A., Nazik E., Ozdemir F., Karabulutlu O., et al.,"Can different geographic conditions affect the formation of striae gravidarum? A multicentric study", JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY RESEARCH, vol.41, pp.1377-1383, 2015
Nazik E., Nazik H., Ozdemir F., Soydan S., "Social Support And Quality Of Life In Turkish Patients With Gynecologic Cancer", ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, vol.15, pp.3081-3086, 2014
Nazik E., Eryilmaz G., "Incidence of pregnancy-related discomforts and management approaches to relieve them among pregnant women", JOURNAL OF CLINICAL NURSING, vol.23, pp.1736-1750, 2014
Nazik E., "Incidence Of Pregnancy-Related Discomforts And Management Approaches To Relieve Them Among Pregnant Women", JOURNAL OF CLINICAL NURSING , vol.23, pp.1736-1750, 2014
Nazik E., Eryilmaz G., "The Prevention And Reduction Of Postpartum Complications: Orem'S Model", NURSING SCIENCE QUARTERLY, vol.26, pp.360-364, 2013
Arslan S., Nazik E., Nazik H., Kurtaran B., Nazik S., Ulu A., et al., "Determination Of Quality Of Life And Their Perceived Social Support From Family Of Patients With Hiv/Aids", SEXUALITY AND DISABILITY, vol.31, pp.263-274, 2013
Nazik E., Arslan S., Uzun O., Torun S., Taylan S., "Evaluation Of Pre-Procedure Anxiety Levels For Undergoing Mammography Women", HEALTHMED, vol.6, pp.1182-1186, 2012
Nazik E., Nazik H., Api M., Kale A., Aksu M., "Complementary And Alternative Medicine Use By Gynecologic Oncology Patients In Turkey", ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, vol.13, pp.21-25, 2012
Arslan S., Nazik E., "Anxiety And Symptom Assessment In Turkish Gynecologic Cancer Patients Receiving Chemotherapy", ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, vol.13, pp.3129-3133, 2012
Nazik E., "Turkish Nursing Students' Attitudes About Patients Living With Hiv/Aids", SEXUALITY AND DISABILITY , vol.30, pp.433-439, 2012
Arslan S., Nazik E., Ozdemir F., Apay S., "Turkish Nursing Students' Attitudes About Patients Living With Hiv/Aids", Sexualıty &Dısabılıty, vol.30, pp.433-439, 2012
Nazik E., Ozdemir F., Pasinlioglu T., "Determination Of The Motherly Reactions To Adolescents' Experience Of Menarche-Ii", JOURNAL OF PEDIATRIC AND ADOLESCENT GYNECOLOGY, vol.24, pp.21-24, 2011
Nazik E., Ozdemir F., Pasinlioglu T., "Determination Of The Motherly Reactions To Adolescents' Experience Of Menarche", JOURNAL OF PEDIATRIC AND ADOLESCENT GYNECOLOGY, vol.23, pp.153-157, 2010
Hacialioglu N., Nazik E., Kihc M., "A descriptive study of douching practices in Turkish women", INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING PRACTICE, vol.15, pp.57-64, 2009
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Karaçay Yikar S., Deniz Doğan S. , Yurtseven Ş., Arslan S., Nazik E., "AN ASSESSMENT OF MARITAL ADJUSTMENT AND SEXUAL FUNCTIONS OF WOMEN WORKING IN SHIFTS IN HEALTHCARE ", LIFE: International Journal of Health and Life-Sciences, vol.5, no.-, pp.73-88, 2019 (Link)
Karaçay Yikar S., Deniz Doğan S., Yurtsseven Ş., Arslan S., Nazik E., "An Assessment of Marıtal Adjustment and Sexual Functıons of Women Workıng In Shıfts In Healthcare.", LİFE: International Journal of Health and Life-Sciences, vol.5, pp.---, 2019
Karaçay Yikar S., Arslan S., Nazik E., "The Effect of Nail Polish on Pulseoximeter?s Measurements in Healthy Individuals ", International Journal of Caring Sciences, vol.12, no.-, pp.1144-1147, 2019
Deniz Doğan S., Karaçay Yikar S., Arslan S., Yurtseven Ş., Nazik E., Erden Yüksekkaya S., "BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN KANITA DAYALI HEMŞİRELİĞE YÖNELİK TUTUMLARI", Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.8, pp.39-45, 2019 (Link)
Karaçay Yikar S., Nazik E., "The Effect of Complaints During Pregnancy on Quality of Life", international j of caring sciences, 2018
Nazik E., Var E., Karaçay Yikar S., Gültekin K.A., Gökçe R., Uçar D.D., "Sağlık Çalışanlarının Hasta Güvenliği Kültürü Algısının Belirlenmesi: Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Örneği", Journal of Contemporary Medicine, vol.8, pp.1-1, 2018 (Link)
Kara P., Nazik E., "Göçün Kadın ve Çocuk Sağlığına Etkisi", / Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2018
Cenkci Z., Nazik E., "Sığınmacı ve Mülteci Kadınların Yaşadığı Sorunlar ve Sunulan Sağlık Hizmetleri", Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2018
Kara P., Akçayüzlü Ö., Gür Ö., Nazik E., "Sağlık Çalışanlarının Kadına Yönelik Şiddeti Tanımalarına İlişkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi", Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2018
Nazik E., Karaçay Yikar S., Var E., "Effect of childbirth education classes on prenatal attachment ", New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences , vol.4, pp.73-79, 2017
Karaçay Yikar S., Nazik E., Deniz Doğan S., "The effect of simulator use on student?xx skill enhancenments", New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, vol.4, pp.278-281, 2017
Nazik H., Nazik E., "A New Problem Arising After the Cesarean, Cesarean Scar Defect (Isthmocele) a Case Report", Obstetrics & Gynecology International Journal, vol.7, no.2017.07.00264, pp.264-267, 2017 (Link)
Cenkci Z. , Nazik E., "The effect of aromatherapy on pain, comfort and satisfaction during childbirth", New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, vol.4, pp.11-19, 2017
Arslan S., Gezer D., Alptekin D., Nazik E., "Breast Cancer Risk Assessments on Nurses", international journal of caring science, vol.9, no.-, pp.409-414, 2016
Arslan S., Nazik E., "Investigating The Stress Level Of Nurses Working At Emergency Care Services: A Pilot Study", International Journal of Caring Sciences, vol.8, no.-, pp.420-426, 2015
Nazik E., Arslan S., "Hemşirelik Mesleğinin Geleceği: Öğrencilerin Beklentileri", Bozok Med J , cilt.4, ss.33-40, 2014
Nazik E., Arslan S., Gürdil Yılmaz S., "Evaluation Of The Mental Condıtıons Of Students İn The Health School.", TAF Preventive Medicine Bulletin , cilt.11, ss.325-330, 2012
Arslan S., Nazik E., Tanrıverdi D. , Gürdil Yılmaz S., "Hastaların Sağlık Hizmetlerinden ve Hemşirelik Bakımından Memnuniyetlerinin Belirlenmesi", TAF Prev Med Bull, cilt.11, no.-, ss.717-724, 2012
Nazik E., Arslan S., "Hemşirelik Öğrencilerinin Empatik Becerileri İle Öz Duyarlıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.14, ss.69-75, 2011
Nazik E., Ozdemir F., Ejder Apay S., Pasinlioglu T., "Kadınların Aile Planlamasına Ilişkin Tutumlarının Belirlenmesi. ", Atatürk Üniversitesi Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. , cilt.3, ss.44-51, 2010
Nazik E., Bodur S., Özdemir F., Kanbur A., Nazik H., "Nazik E, Bodur S, Özdemir F, Kanbur A, Nazik H. Hiperemezis Gravidarum Tanısı Alan Gebelerin Sosyal Destek Düzeyinin Belirlenmesi. ", TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, cilt.9, ss.463-470, 2010
Nazik E., Ejder Apay S., Özkan H., "Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Cinsel Tacize Uğrama Durumları Ve Cinsel Tacize Yönelik Düşünceleri. ", Ç.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi., cilt.25, ss.1-8, 2009
Nazik E., Özkan H., Ejder Apay S. , "Güvenli Annelik. ", Hastane ve Yaşam, vol.4, pp.101-103, 2008
Nazik E., Ejder Apay S., Arslan S., "Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Erkek Hemşireler Hakkındaki Görüşleri", Hastane ve yaşam, vol.3, pp.97-102, 2007
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Karaçay Yikar S., Deniz Doğan S. , Arslan S., Nazik E., "MASAJIN YENİDOĞAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ", i 1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, - , vol.-, no.-, pp.1-
Çakır F., Karaçay Yikar S., Arslan S., Nazik E., "DOĞUMA HAZIRLIKTA AQUA TERAPİ", i 1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, - , vol.-, no.-, pp.1-
Arslan S., Özkan K.E., Karaçay Yikar S., Nazik E., Karaçay Yikar S., "PERİNATAL DÖNEMDE PİLATESİN ETKİLERİ", i 1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, - , vol.-, no.-, pp.1-
Nazik E., "", , ,
Gülşen M., Arslan S., Aydıngülü N., Nazik E., "Akılcı ilaç kullanımında hemşirenin sorumlulukları", Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 1-3 Mart 2019, pp.1-1
Gülşen M., Arslan S., Aydingülü N., Nazik E., "Akılcı İlaç Kullanımında Hemşirelerin Sorumlulukları", International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, ANKARA, TÜRKIYE, 1 Haziran - 3 Mart 2019, pp.411-412
Gülşen M., Arslan S., Aydıngülü N., Nazik E., "Ventilatör ilişkili pnömoni ve önlemleri", Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 1-3 Mart 2019, pp.1-1
Arslan S., Gülşen M., Aydıngülü N., Nazik E., "Müziğin sağlık üzerindeki etkileri", Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 1-3 Mart 2019, pp.1-1
Gökçe E., Arslan S., Nazik E., "Postoperatif ağrıya yaklaşım", Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 1-3 Mart 2019, pp.1-1
Karaçay Yikar S., Deniz Doğan S. , Köse Tosunöz İ., Arslan S., Nazik E., "İşitme Engelli Bireylerde hemşirelik yaklaşımları", Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 1-3 Mart 2019, pp.1-1
Köse Tosunöz İ., Karaçay Yikar S., Deniz Doğan S. , Nazik E., Arslan S., "Kanıta Dayalı Hemşirelik", Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 1-3 Mart 2019, pp.1-1
Arslan S., Gülşen M., Aydingülü N., Deniz Doğan S., Nazik E., Alptekin D., "Ameliyathane Çalışanlarının Cerrahi El yıkama Uygulamaları: Bir Gözlem Çalışması", 3.Uluslararası 11.Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 3-6 Ekim 2019, pp.12-13
Arslan S., Gülşen M., Aydingülü N., Nazik E., "Müziğin Sağlık Üzerinde Etkileri", International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, ANKARA, TÜRKIYE, 1 Haziran - 3 Mart 2019, pp.441-442
Gülşen M., Arslan S., Aydingülü N., Nazik E., "ventilatör İlişkili Pnömoni ve Önlemleri", International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, ANKARA, TÜRKIYE, 1 Haziran - 3 Mart 2019, pp.451-452
Nazik E., Arslan S., Aydingülü N., Gülşen M., "Sağlıklı Yaşam için Reiki Kullanımı", International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, ANKARA, TÜRKIYE, 1 Haziran - 3 Mart 2019, pp.448-449
Nazik E., Arslan S., Aydıngülü N., Gülşen M., "Sağlıklı yaşam için reiki kullanımı", Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 1-3 Mart 2019, pp.1-1
Arslan S., Deniz Doğan S. , Karaçay Yikar S., Köse Tosunöz İ., Nazik E., "Zihinsel Engelli bireylerde hemşirelik yaklaşımı", Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 1-3 Mart 2019, pp.1-1
Arslan S., Aydıngülü N., Gülşen M., Nazik E., "Hemşirelik eğitiminde teknolojik öğretim stratejileri", Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 1-3 Mart 2019, pp.1-1
Arslan S., Kara P., Nazik E., "CERRAHİ SÜREÇTE ÇOCUK HASTAYA YAKLAŞIM ", II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 14-16 Mayıs 2018, vol.-, no.-, pp.1-4
Arslan S., Deniz S., Yurtseven Ş., Erden Yüksekkaya S., Nazik E., "Ameliyat Sonrası Ağrı Şiddetinin Farklı Ağrı Ölçekleri İle Değerlendirilmesi", 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, ANKARA, TÜRKIYE, 6-6 Kasım 2017, pp.1-3
Arslan S., Nazik E., Deniz S., Karaçay Yikar S., "OJENIN VE KINANIN SAGLIKLI KISILERIN PULSE OKSIMETRE ÖLÇÜMLERINE ETKISI", 5. Uluslararası, 16. Ulusal Hemsirelik Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 5-8 Kasım 2017, pp.150-150
Belgin B., Arslan S., Ulu A., Nazik E., "DETERMINATION OF THE KNOWLEDGE LEVEL AND BEHAVIOR OF OPERATING STAFFS ın the Event of Risky Touch/Injury", EORNA, Rodos, YUNANISTAN, 4-7 Mayıs 2017, pp.181-181
Gözüyeşil E., Karaçay Yikar S., Nazik E., "IVF-ET YAPILAN KADINLARIN TEDAVI SÜRECINDE KAYGI VE UMUTSUZLUK DÜZEYLERININ INCELENMES", 5. Uluslararası, 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 5-8 Kasım 2017, pp.62-63
Karaçay Yikar S., Nazik E., "DOĞUM ÖNCESİ DÖNEMDE VERİLEN EĞİTİMİN GEBELİKTE GÖRÜLEN YAKINMALAR VE YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ", 5.ULUSLARARASI 16.ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ, ADANA, TÜRKIYE, 5-8 Kasım 2017, pp.57-57
Kara P., Arslan S., Nazik E., "BASINÇ ÜLSERİ: TANILAMA, ÖNLEME VE BAKIMI", 3.Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 26-29 Mayıs 2016, vol.-, no.-, pp.315-316
Arslan S., Arslan S., Nazik E., Nazik E., Nazik E., Nazik E., et al.,"P8 COMPLEMENTARY THERAPIES USED IN LABOUR PAIN MANAGEMENT", . The 24th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI), , AMSTERDAM, HOLLANDA, 10-13 Kasım 2016, pp.127-127
Nazik E., Gözüyeşil E., Karaçay Yikar S., Var E., "Erken Postpartum Dönemde Verilen Hemşirelik Bakımının Değerlendirilmesi: Devlet Hastanesi Örneği ", II.Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-26 Şubat 2016, ss.26-26 (Link)
Torun S., Öner Yalçin S., Nazik E., Arslan S., Karaçay Yikar S., "NURSES AND MIDWIVES DETERMINATION OF ORGANIZATIONAL ETHICS CLIMATE PERCEPTION: A MULTICENTER STUDY", 24th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI),, Amsterdam, HOLLANDA, 10-13 Kasım 2016, pp.166-166 (Link)
Arslan S., Nazik E., Deniz S., "THE EFFECTS AND RESULTS OF INFERTILITY ON SEXUAL LIFE ", The 24th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI), AMSTERDAM, HOLLANDA, 10-13 Kasım 2016, pp.128-128
Arslan S., Nazik E., "Ojenin Pulse Oksimetre Ölçümlerine Etkisinin Değerlendirilmesi ", 15.Ulusal Hemşirelik Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 10-12 Eylül 2015, ss.0-0
Nazik E., Arslan S., Arabacı E., "The Effect Of Exercises On Pain And Vital Signs After Open Heart Surgery", 7th European Operating Room Nurses Congress , Roma, ITALYA, 7-10 Mayıs 2015, pp.1-1
Karaçay Yikar S., Nazik E., "ADÖLESAN GEBELERİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ ", 15.ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ, ERZURUM, TÜRKIYE, 10-12 Eylül 2015, ss.204-204
Karaçay Yikar S., Arslan S., Nazik E., "Ojenin Pulse Oksimetre Ölçümlerine Etkisinin Değerlendirilmesi", 15.ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ, ERZURUM, TÜRKIYE, 10-12 Eylül 2015, ss.48-48
Karaçay Yikar S., Nazik E., Özdemir F., "BREASTFEEDİNG SELF-EFFICACY PREGNANT ADOLESCENTS", 12TH WORLD CONGRESS OF PERINATAL MEDICINE, MADRİD, ISPANYA, 3-6 Kasım 2015, pp.1272-1272
Karaçay Yikar S., Nazik E., Arslan S., Torun S., "Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersinde simülatör kullanımının öğrencilerin beceri geliştirmelerine etkisi", 1.ULUSAL KADIN HASTALIKLARI VE ANA ÇOCUK SAĞLIĞI KONGRESİ, İZMİR, TÜRKIYE, 18-19 Aralık 2014, ss.78-78
Nazik E., Arslan S., Torun S., "Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Dersinde Simülatör Kullanımının Öğrencilerin Beceri Geliştirmesine Etkisi.", 1. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 18-19 Aralık 2014, cilt.1, no.1, ss...-.. (Link)
Nazik S. , Nazik E., Çiftler Kömür S., Karaçay Yikar S., İnal A.S., Kurtaran B., et al.,"The self-care performance of HIV/AIDS patients. ", IUSTI Europe Conference 2014, Valetta, MALTA, 18-20 Eylül 2014, pp.1-1
Arslan S., Nazik E., Torun S., "Müziğin Endoskopi Uygulanacak Hastaların Anksiyeteleri Üzerine Etkisi", 2. Uluslararası 6. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2012, vol.1, no.1, pp.35-35
Nazik E., Arslan S., Torun S., Nazik H., "Aile Sağlığı Merkezlerine Başvuran Kadınların Genital Hijyen Davranışlarının Belirlenmesi.", 1.Uluslarası Katılımlı Ulusal Hemşirelikte Yenilikler Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 11-13 Ekim 2012, vol.1, no.1, pp...-.. (Link)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Nazik E., Arslan S., Ed., "II.Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi Bildiri Tam Metin Kitabı(Sağlık Bilimleri)", Akademisyen , ANKARA, 2018
Arslan S., Nazik E., Firat S., Ed., "Hemşire Sözlüğü", Akademisyen Kitabevi , ADANA, 2017
Arslan S., Nazik E., "A harfi", Hemşire Sözlüğü, Arslan S,Nazik E,Fırat S., Ed., Akademisyen Kitabevi, Adana, ss.1-903, 2017
Nazik E., "erişkin kadınlarda sık görülen cinsel sağlık üreme sağlığı sorunları", hastalıkta sağlıkta kadın olmak, Keser A, Yıldırım F, Kaplan M, Ed., Ankara Nobel Tıp Kitabevleri , Ankara, ss.221-244, 2016
Nazik E., Gözüyeşil E., "Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve Korunma Yolları ", Enfeksiyon Hastalıkları Hemşireliği ve Epidemiyoloji , Elçin Yoldaşcan, Ed., Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.97-110, 2016
DİĞER YAYINLAR
Arslan S., Nazik E., Torun S., "Effect of musıc on the patıents anxıety that endoscopy wıll be applıed. ", Diger, pp.560-564, 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi