Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Arş.Gör. İREM GÜRGAH OĞUL
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm : SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Ana Bilm Dalı : SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Sabit Telefon : +90 322 3386060 | Dahili : 2789
E Posta Adresi : igurgahcu.edu.tr | iremgrghgmail.com
Web Adresi : http://aves.cu.edu.tr/irgurgah/
Ofis : Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü
Posta Adresi : Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği ABD Sarıçam/ADANA
Eğitim Bilgileri
Doktora, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Okul Öncesi Eğitimi, 2015-
Lisans, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Açık Öğretim Fakültesi, Adalet, 2015-
Yüksek Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Okul Öncesi Öğretmenliği, 2012-2014
Lisans Yandal, ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı, 2006-2010
Lisans, ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği, 2005-2010
Yaptığı Tezler
Yüksek Lisans, "İLKOKULA HAZIR BULUNUŞLUK İLE DUYGU BİLGİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Okul Öncesi Eğitimi Bölümü Ağustos, 2014.
Yabancı Diller
İngilizce, Çok İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Türkçe Erken Dil Gelişimi Testi (TEDİL) Uygulama ve Puanlama Eğitimi, Anadolu Üniversitesi, 2018
AB Projeleri Yazma Eğitimi, Çukurova Üniversitesi, 2017
Avrupa Birliği Metodolojisine Göre Proje Hazırlama Eğitimi Programı, Avrupa Birliği Bakanlığı, 2017
Temel Aşama Drama Liderliği Eğitimi, Çağdaş Drama Derneği, 2014
İkinci Aşama Drama Liderliği Eğitimi, Çağdaş Drama Derneği, 2014
Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği Uygulayıcı Sertifikası, Marmara Üniversitesi, 2014
Endüstri Ürünleri Tasarımı Yan Dal Sertifikası, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 2010
Araştırma Alanları
Okul Öncesi Eğitim
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı
Eğitim Bilimleri
Okul Öncesi Eğitimi
Çocuk Gelişimi Eğitimi
Web Of Science Araştırma Alanları
Education & Educational Research
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Arş.Gör., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2012 - Devam Ediyor
Diğer, DİĞER(KURUMLAR,HASTANELER VB.), Milli Eğitim Bakanlığı, 2011 - 2012
Mesleki ve İdari Deneyimler
Eğitim Uzmanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Çukurova Üniversitesi Anaokulu, , 15.09.2019 - 01.02.2020
Lisans AKTS Koordinatörü, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, 17.10.2016 - Devam Ediyor
Rektörlüğe Bağlı Koordinatör, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Çukurova Üniversitesi Anaokulu, , 23.09.2015 - 28.03.2017
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Aktaş Arnas Y., Taş I., Gürgah Oğul İ., "The development of brand awareness in young children: How do young children recognize brands?", INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSUMER STUDIES, vol.40, pp.536-542, 2016 (Link)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Aslan D., Taş I., Gürgah Oğul İ., "Pre- And In-Service Preschool Teachers? Science Teaching Efficacy Beliefs ", Educational Research and Reviews, vol.11, pp.1344-1350, 2016
Şahin M.C., Taş I., Gürgah Oğul İ., Çilingir E., Keleş O., "Tablet Bilgisayarların Okul Öncesi Eğitimde Destek Materyali Olarak Kullanılmasının İncelenmesi", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.335-348, 2015
Gürgah Oğul İ., Yurtal F., "Stories About Aggression In Pre-School Children: Teachers' And Mothers' Views And Intervention Strategies ", International Journal of Academic Research, no.6, pp.0-0, 2014 (Link)
Şahin M.C., Taş I., Gürgah Oğul İ., Çilingir E., Keleş O., "Literature Review On The Use Of Tablet Computers In Preschool Education.", European Journal of Research on Social Studies, vol.1, pp.80-83, 2014
Aslan D., Gürgah Oğul İ., Taş I., "The Impacts Of Preschool Teachers' Mathematics Anxiety And Beliefs On Children'S Mathematics Achievement", International Journal of Humanities and Social Science Invention, vol.2, pp.45-49, 2013 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Gürgah Oğul İ., Aktaş Arnas Y., Saribaş Ş., "Ebeveynler ve Küçük Çocukların Evdeki Etkileşimleri Sırasında Kullandıkları Matematik Kavramları", VIth International Eurasian Educational Research Congress, ANKARA, TÜRKIYE, 19-22 Haziran 2019, pp.820-825
Aslan D., Ördek S., Gürgah Oğul İ., Emen M., "Robotik Kodlama İle Matematik Öğretiyorum Projesinin Okul Öncesi Öğretmenlerinin Matematik Öğretimine İlişkin Bilgi, Beceri Ve İnançlarına Yansımaları", 6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, KARS, TÜRKIYE, 2-5 Ekim 2019, pp.716-723
Gürgah Oğul İ., Aslan D., Aktaş Arnas Y., "A validity and reliability study of parents' participation in home math activities scale", 70th OMEP World Assembly and Conference, Prag, CEK CUM., 25-29 Haziran 2018, pp.1-10
Gürgah Oğul İ., Aktaş Arnas Y., "Hikaye Okuma Tekniklerinin Okul Öncesi Çocukların Dil Edinimine Etkisi", 18th International Conference on Turkish Linguistics, ADANA, TÜRKIYE, 24-26 Şubat 2017, pp.0-0
Eti İ., Gürgah Oğul İ., "Sosyal Medya Destekli Bir Lisans Dersinin Yürütülmesine İlişkin Öğrenci Görüşleri", 5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2017, pp.526-527
Gürgah Oğul İ., "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Duygu Sosyalleştirmeye Yönelik İnanç ve Uygulamaları", Eurasian Conference on Language & Social Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-24 Mayıs 2017, pp.245-246
Temel Z.F., Genç H., Gürgah Oğul İ., Akpinar Ü., Ördek S., İnci M.A., et al., ""İki Dilli Çocuklar İçin Dil Gelişimini Değerlendirme Aracı"nın Geliştirilmesi: Pilot Çalışma", 5. International Early Childhood Education Congress, ANKARA, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.87-89
Ördek S., Gürgah Oğul İ., Aktaş Arnas Y., "Suriyeli Ebeveynler ile Okul Öncesi Dönemde Aile Katılımı Uygulamaları", 5. International Early Childhood Education Congress, ANKARA, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.147-149
Temel Z.F., Ördek S., Gürgah Oğul İ., "Suriyeli Mülteci Çocukların Göç Sonrası Uyum Süreçleri", 5. International Early Childhood Education Congress, ANKARA, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.289-290
Aktaş Arnas Y., Gürgah Oğul İ., "Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Evdeki Günlük Yaşam Deneyimleri Sırasında Ebeveynleriyle Matematik Konuşmaları", 5. International Early Childhood Education Congress, ANKARA, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.460-462
Aktaş Arnas Y., Gürgah Oğul İ., Ördek S., "Okul Öncesi Dönem Çocukların Sosyal Konumları ile Duygu Bilgisi Arasındaki İlişki", 8th International Congress on New Trends in Education, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-20 Mayıs 2017, vol.1, no.1, pp.118-118
Aslan D., Taş I., Gürgah Oğul İ., "Pre- and in service preschool teachers' science teaching efficacy beliefs", 1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON STUDIES IN EDUCATION (ICOSEDU' 2016), BARCELONA, ISPANYA, 14-16 Ekim 2016, pp.---
Ördek S., Gürgah Oğul İ., Aktaş Arnas Y., Sarıbaş Ş., "Değişen Babalık Rolleri Bağlamında Baba-Çocuk İlişkisinde Söylem", III rd International Eurasian Educational Research Congress , MUĞLA, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 3 Haziran 2016, pp.788-788 (Link)
Gürgah Oğul İ., Ördek S., Aktaş Arnas Y., "Çizgi Filmlerde Cinsiyetçi Nefret Söylemi", III rd International Eurasian Educational Research Congress, MUĞLA, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 3 Haziran 2016, vol.., no.., pp..-. (Link)
Gürgah Oğul İ., Ördek S., Deretarla Gül E., "Evaluation of Children?s Attitudes Towards Animal World According to Environment Ethics", 67th World OMEP International Conference, Washington D.C., ABD, 27 Temmuz - 1 Ağustos 2015, pp.0-0
Siğirtmaç A., Kale M., Nur İ., Gürgah Oğul İ., Kara İ. , "2010-2015 yılları arasında okul öncesi eğitimde kaynaştırma eğitimi konusunda yapılan lisansüstü tezlerin sonuç ve önerilerinin, MEB hizmetiçi eğitim uygulamaları/stratejik planlalara yansımasının incelenmesi: Adana-Mersin-Osmaniye il örnekleri", 25. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2-4 Aralık 2015, ss.64-66
Gürgah Oğul İ., Deretarla Gül E., "The Relationship Between School Readiness and Emotion Knowledge", 67th World OMEP International Conference, Washington D.C., ABD, 27 Temmuz - 1 Ağustos 2015, pp.0-0
Deretarla Gül E., Gürgah Oğul İ., Ördek S., "Okul Öncesi Çocuklar İçin Resimli Kitaplardaki Fen Konularının Ele Alınışlarının İncelenmesi", XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 11-14 Eylül 2014, cilt.0, no.0, ss.430-430 (Link)
Şahin M.C., Çilingir E., Gürgah Oğul İ., Taş I., Keleş O., "Okul Öncesi Eğitimde Tablet Kullanımı Üzerine Literatür Taraması", III. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Roma, ITALYA, 6-8 Şubat 2014, pp.0-0
Gürgah Oğul İ., Yurtal F., "Physical And Relational Aggression In Preschool Children: Preschool Teacher'S Views And Intervention Strategies", III. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Roma, ITALYA, 6-8 Şubat 2014, pp.0-0
Gürgah Oğul İ., "Anne Babaların Oyuncak Seçimindeki Tutumları", V. Ulusal Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 13-15 Mayıs 2010, ss.282-291
Kitap ve Kitap Bölümleri
Gürgah Oğul İ., "Oyun Alanlarının Düzenlenmesine İlişkin Türkiye ve Farklı Ülkelerdeki Standartlar", Çocuk Merkezli Öğrenme Ortamları: Okul Öncesi Çocuklar İçin Bir Okul Tasarla, Aktaş Arnas Y., Ed., Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.183-218, 2019
Aktaş Arnas Y., Ördek S., Gürgah Oğul İ., "Gendered Hate Speech in Cartoons: A Critical Discourse Analysis ", in: Developments in Educational Sciences, Recep Efe, İrina Koleva, Emin Atasoy, İsa Cürebal, Eds., St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, pp.612-622, 2016
Gürgah Oğul İ., Aktaş Arnas Y., "Preschool Children's Mathematical Experiences in Outdoor Play", in: Developments in Educational Sciences, Recep Efe, İrina Koleva, Emin Atasoy, İsa Cürebal, Eds., St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, pp.196-207, 2016
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Tablet Bilgisayarın Okul Öncesi Eğitimde Öğrenmede Destekleyici Materyal Olarak Kullanılmasının İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, EF2013BAP5, Araştırmacı, 2014
"Fiziksel ve İlişkisel Saldırganlık: Anne ve Öğretmen Görüşleri ", BAP Arastırma Projesi, EF2013BAP33, Araştırmacı, 2015
"İlkokula Hazır Bulunuşluk ile Duygu Bilgisi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", BAP Y.Lisans, SYL-2014-2566, Araştırmacı, 2015
"Çocukların Hayvanlar Alemine İlişkin Tutumlarının Çevre Etiği Bakımından İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, SBA-2015-3571, Araştırmacı, 2016
"Robotik Kodlama ile Matematik Öğretiyorum", TÜBITAK Projesi, 438155, Uzman, 2019
"Anne Eğitimi Yoluyla Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Ev Matematik Çevresinin Zenginleştirilmesi", BAP Diğer, SBA-2019-12053, Araştırmacı, Devam Ediyor
"The development of brand awareness in young children how do young children recognize brands?", BAP Diğer, SYD-2017-7767, Araştırmacı, 2017
"Sosyoekonomik Düzeye Göre Çocukların Ev Matematik Çevresinin Değerlendirilmesi", BAP Arastırma Projesi, SBA-2017-8088, Araştırmacı, 2017
"Okul Öncesi Çocukların Matematik Gelişimlerinin Ev ve Okul Matematik Çevresi Bağlamında İncelenmesi", BAP Doktora, SDK-2017-8086, Araştırmacı, Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
5. International Early Childhood Education Congress, Ankara, Ekim 2017
3rd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Mayıs 2017
18th International Conference on Turkish Linguistics, Adana, Şubat 2017
67th World OMEP International Conference, District Of Columbia, Temmuz 2015
3rd International Congress on Curriculum and Instruction, Adana, Ekim 2015
XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, , Eylül 2014
III. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Roma, Şubat 2014
Türkiye'de Erken Çocukluk Eğitiminde Yeni Yönelimler: Kalite, Erişim, Hakkaniyet, Ankara, Haziran 2013
V. Ulusal Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kongresi, Adana, Mayıs 2010
Bilimsel Hakemlikler
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2020
Educational Research and Reviews, Dergide Hakemlik, Eylül 2017
Educational Research and Reviews, Dergide Hakemlik, Haziran 2017
Educational Research and Reviews, Dergide Hakemlik, Nisan 2017
Educational Research and Reviews, Dergide Hakemlik, Ağustos 2016
Educational Research and Reviews, Dergide Hakemlik, Temmuz 2016
Etkinlik Organizasyonu
The 3rd International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI-2015) , Düzenleme Kurulu Üyesi, ADANA, TÜRKIYE, Ekim 2015
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 1
Web Of Science H İndeksi : 1
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 5
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 8
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 1
Ödüller ve Burslar
Yurt İçi Doktora Bursu, TÜBİTAK, Şubat 2016
Yurtiçi Yüksek Lisans Bursu, TÜBİTAK, Eylül 2011
Katalog Bilgileri
Araştırma Alanları :İlkokula Hazır Bulunuşluk; Okul Öncesi Dönemde Duygusal Gelişim; Saldırganlık
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :School Readiness; Emotional Development in Early Childhood; Aggression
Research Areas : Araştırmacının çalışma alanları ilkokula hazır bulunuşluk, okul öncesi dönemde duygu bilgisi ve duygu düzenlemedir. Bunun yanında, okul öncesi dönemde saldırganlık ile ilgili araştırma projesi halen devam etmektedir.
Current Research Activities :

Her research area includes school readiness, emotion knowledge and emotion regulation in early childhood. She has also been conducting a research project on aggression in preschool.

Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi