Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi İSMAİL GÜNEŞ
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : İKTİSADİ VE İDARİ BİL. FAK.
Bölüm : MALİYE
Ana Bilm Dalı : BÜTÇE VE MALİ PLANLAMA
Sabit Telefon : +90 322 3387254 | Dahili : 221
E Posta Adresi : ismailgunescu.edu.tr | ismailgunesgmail.com
Web Adresi : http://aves.cu.edu.tr/ismailgunes/ | http://www.ismailgunes.com
Ofis : IIBF 2 Blok Kat 3 D:317
Posta Adresi : ismailgunes@cu.edu.tr
Eğitim Bilgileri
Doktora, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İKTİSAT, 1995-2000
Yüksek Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, MALİYE, 1993-1995
Ön Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT, 1987-1992
Yaptığı Tezler
Doktora, "Dışsallıklar Kamunun Düzenleyici Rolü : Enerji Sektöründe Bir Uygulama", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT Mayıs, 2000.
Yüksek Lisans, "Yerel Yönetimler ve Yerel Hizmetlerin Finansmanı ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MALİYE Eylül, 1995.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
BILGISAYAR PROGRAMCILIGI, MEB ISIN OZEL EGITIM, 1992
Araştırma Alanları
Bütçe ve Mali Planlama
Bilim, Teknoloji ve Toplum
Sosyal Hizmetler
Maliye Teorisi
Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları
Sivil Toplum Kuurluşları
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Maliye
Bütçe ve Mali Planlama
Stratejik Yönetim
Çevre Politikası
Eko-Enformatik (ecoinformatics)
Kentsel / Yerel Siyaset
Web Of Science Araştırma Alanları
Economics
Environmental Studies
Urban Studies
Social Work
Public Administration
Sport Sciences
Business, Finance
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Öğr.Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, 2001 - 2018
Mesleki ve İdari Deneyimler
Dekan Yardımcısı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İİBF, , 14.04.2015 - 30.06.2016
Bölüm Başkan Yardımcısı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MALİYE, , 18.09.2003 - 13.07.2007
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MALİYE, , 01.09.2001 - 01.01.2017
Sanatsal Etkinlikler
Güneş İ, " Karma Fotograf Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Mayıs-2000.
Güneş İ, "Karadeniz?de Yaşam? konulu Kişisel Fotoğraf Sergisi", Kişisel Sergi, İştirakçi, Eylül-1999.
Verdiği Dersler
Seminer, Lisans, 2018-2019
Sivil Toplum Kuruluşları, Lisans, 2018-2019
Sivil Toplum Kuruluşları, Lisans, 2018-2019
KAMU BÜTÇESİ 1, Lisans, 2018-2019
Seminer, Lisans, 2017-2018
KAMU BÜTÇESİ 2, Lisans, 2017-2018
Yerel Yönetimler, Lisans, 2017-2018
KAMU BÜTÇESİ 1, Lisans, 2017-2018
Sivil Toplum Kuruluşları, Lisans, 2017-2018
KAMU BÜTÇESİ 2, Lisans, 2017-2018
Araştırma Yöntemleri, Lisans, 2017-2018
Sosyal Sorumluluk, Lisans, 2017-2018
Bilişim Sistemleri, Lisans, 2017-2018
Sosyal Sorumluluk, Lisans, 2016-2017
Yerel Yönetimler, Lisans, 2016-2017
Araştırma Yöntemleri, Lisans, 2016-2017
Çevre Ekonomisi ve Mali Politikalar, Lisans, 2016-2017
Çevre Ekonomisi ve Mali Politikalar, Lisans, 2016-2017
KAMU BÜTÇESİ 1, Lisans, 2016-2017
Seminer, Lisans, 2016-2017
Seminer, Lisans, 2016-2017
Yerel Yönetimler, Lisans, 2016-2017
Yerel Yönetimler, Lisans, 2016-2017
Bütçe Uygulamaları, Lisans, 2016-2017
Sosyal Sorumluluk, Lisans, 2016-2017
KAMU BÜTÇESİ 2, Lisans, 2016-2017
KAMU BÜTÇESİ 2, Lisans, 2016-2017
Yerel Yönetimler, Lisans, 2016-2017
Araştırma Yöntemleri, Lisans, 2016-2017
Bütçe Uygulamaları, Lisans, 2015-2016
Bilişim Sistemleri, Lisans, 2015-2016
Bilişim Sistemleri, Lisans, 2015-2016
Çevre Ekonomisi ve Mali Politikalar, Lisans, 2015-2016
Çevre Ekonomisi ve Mali Politikalar, Lisans, 2015-2016
Seminer, Lisans, 2015-2016
Seminer, Lisans, 2015-2016
Yerel Yönetimler, Lisans, 2015-2016
Araştırma Yöntemleri, Lisans, 2015-2016
Araştırma Yöntemleri, Lisans, 2015-2016
KAMU BÜTÇESİ 2, Lisans, 2015-2016
KAMU BÜTÇESİ 2, Lisans, 2015-2016
Sosyal Sorumluluk, Lisans, 2015-2016
Yerel Yönetimler, Lisans, 2015-2016
Sosyal Sorumluluk, Lisans, 2015-2016
Bütçe Uygulamaları, Lisans, 2015-2016
Bütçe Uygulamaları, Lisans, 2015-2016
Seminer, Lisans, 2014-2015
KAMU BÜTÇESİ 1, Lisans, 2014-2015
SEMİNER, Lisans, 2014-2015
Çevre Ekonomisi Ve Mali Politikalar, Lisans, 2014-2015
Bütçe Uygulamaları , Lisans, 2014-2015
Yerel Yönetimler, Lisans, 2014-2015
SOSYAL SORUMLULUK, Lisans, 2014-2015
BİLİŞİM, Lisans, 2014-2015
KAMU BUTCESİ, Yüksek Lisans, 2014-2015
KAMU BUTCESİ, Lisans, 2014-2015
YERL YONETIMLER, Lisans, 2014-2015
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, S.Bozkurt, "Kamu Yönetiminde Şeffaflık Ve Bilgi Edinme Yasası Uygulaması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2008.
Yüksek Lisans, H.İzlemek, "Geçiş Ülkelerinde Vergi Reformu", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2007.
Yüksek Lisans, S.Temelli, "Devlet Bütçesi ve Gelişimi Ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanununun Çukurova Üniversitesi Uygulaması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2007.
Yüksek Lisans, T.Çakiroğlu, "Özel Tüketim Vergisi ve Ekonomik Etkileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2005.
Yüksek Lisans, A.Yaşar, "Türkiye'de Seçim Ekonomisi ve Konsolide Bütçe Harcamaları Boyutu", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2004.
Yüksek Lisans, S.Yakar, "Türkiye'de Sosyal Sigorta Kuruluşlarının Tek Çatı Altında Birleştirilmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2004.
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, ÖZGE ARIK, Ç.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ocak, 2010
Tez Savunma, HAKAN GÖNEN, Ç.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eylül, 2008
Tez Savunma, HASAN BİLGEHAN YAVUZ, Ç.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ağustos, 2006
Tez Savunma, TUFAN ÖZSOY, Ç.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ağustos, 2006
Tez Savunma, BAŞAK GÜL AKTAKAS, Ç.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eylül, 2006
Tez Savunma, YELTEKİN KAYABAŞI, Ç.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şubat, 2005
Tez Savunma, ERSİN TOPKARCI, Ç.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mayıs, 2005
Tez Savunma, OZAN TUĞRUL, Ç.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mayıs, 2004
Görsel Etkinlikler
TV Programı , Diğer, 06.02.2009 - 01.01.2010
Radyo Programı, Diğer, 01.01.2001 - 01.01.2002
Radyo Programı, Diğer, 02.12.1999 - 28.02.2000
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Güneş İ., "Katılımcı Bütçeleme: Porto Alegre, Paris ve Seul Katılımcı Bütçe Modelleri"", Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , cilt.22, ss.1-15, 2020
Güneş İ., "Kamu Kurumlarında Açık Kaynak Kodlu Yazılımların Kullanılmasının Ekonomik Faydaları: Yerel Yönetimler İçin Pilot Uygulama Önerisi ", Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi E.A. Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.2007, ss.151-162, 2007 (Link)
Güneş İ., Akdoğan Gedik M., "Büyükşehir Belediye Hizmetlerinin Göreli Etkinlik Analizi 2007,16(4):39-66", Çağdaş Yerel Yönetimler, cilt.16, ss.39-66, 2007 (Link)
Güneş İ., Yakar S., "Sosyal Sigorta Finansman Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyal Sigorta Kurumlarının Finansman Yöntemlerinin Değerlendirilmesi ", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.13, no.., ss.127-142, 2004 (Link)
Güneş İ., "İşsizlik Sigortası Ve Ekonomik Etkileri Üzerine Düşünceler", Sosyal Güvenlik Dergisi, cilt.Yıl 4, no.Nisan Haziran 2002 , ss.59-63, 2002
Güneş İ., "Kollektif Karar Alma Mekanizmalarında Oylama Yöntemleri, ", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.15, ss.131-147, 2001 (Link)
Güneş İ., "Yerel Yönetimler ve Yerel Yönetimlerin Varlık Nedenleri", Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisİ Prof.Dr. Adnan Tezel?e Armağan Maliye Araştırma Uygulama Merkezi,, no.13, ss.271-292, 2000
Güneş İ., "Yönetimler Arası Hizmet ve Gelir Bölüşümü", Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss. 213-224, 1998 (Link)
Güneş İ., "Yerel Yönetimler ve Siyasal Faktörler", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.4, ss.83-92, 1996 (Link)
Güneş İ., "Türkiye'de Belediyeleşme Sürecinin Özellikleri ve Belediye Gelirlerinin Gelişimi, ", Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi Prof.Dr. Sabahattin Değirmenci Anısına , cilt.6, ss.291-304, 1996 (Link)
Güneş İ., "İl Özel İdareleri ve İl Özel İdareleri Gelirlerinin gelişimi,", Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.5, ss.369-382, 1995 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Güneş İ., Salıcı B., "İnternette Güvenlik ve Denetim: Masumiyet Yitiriliyor mu?", Akademik Bilişim 2003, ADANA, TÜRKIYE, - , ss.1- (Özet)
Güneş İ., "Katılımcı Bütçeleme ve Yerel Yönetimlerde Uygulanabilirliği: Adana İli Örneği", 8. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, ROMANYA, - , pp.4- (Link)
Güneş İ., Tekgül Y., "Kadın Temsili mi?Temsili Kadınlar mi?", 8. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, ROMANYA, - , pp.5- (Link)
Güneş İ., "ELEKTRONİK TİCARET VE KOBİLER İÇİN YENİ FIRSATLAR", Krizden Çıkışta KOBİ'lerin Yeniden Yapılanması ve 2000'li Yıllar için Değişim Stratejileri kongresi, ADANA, TÜRKIYE, - , pp.1-
Güneş İ., "Mülteci Krizi Ve Türkiye Ekonomisine Etkisi", Business and Organization Research Safranbolu/Karabuk (International Conference), KARABÜK, TÜRKIYE, - , pp.298-
Güneş İ., "Kamusal Hizmet ve Alan Olarak Kent Parklarının Engellilere Uygunluğu: Adana İli Örneği", Adana Kent Sorunları Sempozyumu , ADANA, TÜRKIYE, - , ss.50- (Özet)
Güneş İ., "Paylaşım Ekonomisi ve Düzenleyici Politikalar ", III. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi , ÇORUM, TÜRKIYE, - , pp.54- (Link)
Güneş İ., "Nükleer Enerji Türkiye İçin DoğruBir Tercih mi? Is Nuclear Energy the Right Choice for Turkey", International Conference on Eurasian Economies 9-11 September 2015 Kazan, Tataristan RUSSIA, RUSYA, - , pp.645- (Link)
Güneş İ., "MALİ TABLOLAR ANALİZİ: ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS:THE CASE OF ADANA METROPOLITAN MUNICIPALITY", ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ , SAMSUN, TÜRKIYE, 17-19 Mayıs 2019, pp.10-11 (Link)
Güneş İ., Akdoğan Gedik M., "OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE TÜRKİYEDE BÜTÇE HAKKI", ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, SAMSUN, TÜRKIYE, 17-19 Mayıs 2019, pp.11-11 (Link)
Güneş İ., "Suriyeli Mülteci Krizi ve Yerel Kamu Hizmetlerine Etkisi:Adana Örneği", III. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi, ÇORUM, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2018, pp.116-117
Güneş İ., Tekgül Y., Akdoğan Gedik M., "Women and Deprivation", 2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Amsterdam, HOLLANDA, 28-29 Ekim 2016, pp.188-188 (Link)
Güneş İ., Tekgül Y., "Sivil Toplum Kuruluşları ve Yerel Yönetimler ", II.Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 15-16 Ekim 2005, ss.325-343
Güneş İ., "Dışsallıklar Teorisi ve Ağ Dışsallıkları ", II.Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, KOCAELİ, TÜRKIYE, 17-18 Mayıs 2003, ss.117-131
Güneş İ., "Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesinin Uluslararası Boyutu", 8. Türkiye?de İnternet Konferansı, Askeri Müze, Harbiye Kültür Sitesi, İstanbul (19-21 Aralık 2002), İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-21 Aralık 2002, ss.1-18 (Link) (Özet)
Kitap ve Kitap Bölümleri
Güneş İ., "Sivil Toplum Kuruluşları İçin Stratejik Planlama ve Bütçe ", Karahan Kitabevi Yayınları, ADANA, 2019 (Link) (Özet)
Güneş İ., "Piyasa Başarısızlıkları Dışsallıklar ve Kamusal Çözümler ", Karahan Kitabevi Yayınları, ADANA, 2019 (Link) (Özet)
Güneş İ., "Yerel Siyaset ve Kadın", KADER Kadın Adaylar Destekleme Derneği, ADANA, 2018
Güneş İ., "Adana Kent Yazıları ", Karahan Kitabevi Yayınları, ADANA, 2018 (Link)
Güneş İ., "Engelsiz Adana", Adana Kent Konseyi, ADANA, 2015
Güneş İ., Arlıer R. , Şahin M. , Kiraz K., Doğan T., "Hasta-Çalışan Elele Engelsiz Hastaneler: Adana Devlet Hastaneleri Uygulaması", 4. Sağlıkta KAlite ve Güvenlik Ödülleri, Prof. Dr. Doğan ÜNAL Dr. Hasan GÜLER Dr. Abdullah ÖZTÜRK, Ed., T.C. Sağlık Bakanlığı, Ankara, ss.133-160, 2014 (Link)
Güneş İ., Kiraz K., Doğan T., Ed., "Engelsiz Hastaneler ", Adana Kamu Hastahaneleri Genel Sekreterliği, ADANA, 2013 (Link)
Güneş İ., "Adana İli Yerel Yönetimler Raporu", Adana Vizyon 2023, Serbest, Hamit, Ed., ADana Güç Birliği Vakfı, Adana, ss.1-54, 2013 (Link)
Güneş İ., "Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü 2011-2015 Stratejik Planı", Aski- Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü , ADANA, 2010 (Link)
Güneş İ., "Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü 2011 Yılı Performans Programı", Aski- Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, ADANA, 2010 (Link)
Güneş İ., "Futbol Ekonomisi", Karahan, ADANA, 2009 (Link)
Güneş İ., "Türkiye Ligi Rekabetçi Denge Açısından Analizi 356-385, Dışsal Ekonomiler ve Futbol Sh-219-225 ", Futbol Ekonomisi, Kutlu Merih, Tuğrul Akşar, Haziran 2006, İstanbul Literatür Yayınları No: 445 , Kutlu MERİH ve Tuğrul AKŞAR , Ed., Literatür , İstanbul, ss.365-385, 2006 (Link)
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Engelsiz Adana Çalıştayı", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, SP-2015-1, Yönetici, 2015
"Adana İli Ana Cadde ve Bulvarlarında Engellilik Durumunun tespiti ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, SP-2015-2, Yönetici, 2015
"Otobüs Şoförleri ve Metro Personelinin Engellilerle Sağlıklı İletişimi Konusunda eğitim", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, SP-2012-1, Yönetici, 2012
"Adana Gençlik Profili", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, SP-2012-2, Yönetici, 2012
"Hasta çalışan el ele Engelsiz Hastaneler Çalıştayı", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, SP-2013-1, Yönetici, 2013
"Gözüm Olur Musun?? Görme Engelliler için kitap okuma Projesi. ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, SP-2015-3, Koordinatör, 2015
"Türkiye?de Siyasi Liderlik ve Siyasi Katılımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği", Diğer Projeler, 1, , Devam Ediyor
"Engellilerle Sağlıklı İletişim ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 1, Yönetici, 2018
"Hayalim Olur musun?", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 1, Yönetici, 2018
"Engelsiz Adana", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 1, Proje Ekibinde Üye, Devam Ediyor
"Kamusal Alan olarak Kent Parklarının Erişilebilirliliği", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 1, Yönetici, 2017
"Kadın Temsili mi Temsili Kadınlar mı?", BAP Diğer, SED-2017-9618, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Women and Deprivation", BAP Diğer, SED-2016-7539, Yönetici, 2017
"Genç Yürekler 2016 Çevre ve Sosyal Sorumluluk Projeleri", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 1, Yönetici, 2016
"Oku-yorum-Eko-yorum", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 1, Yönetici, 2018
"Nükleer Enerji Türkiye İçin Doğru Bir Tercih mi ", BAP Diğer, SED-2015-4920, Yönetici, 2016
"Adana Kent Konseyi İçişleri Bakanlığı, AB Projesi Kapsamında Vatandaş Karnesi Araştırması sonuçlarının Kamuoyuna sunumu", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 1, Proje Ekibinde Üye, 2012
"Genç Yürekler 2017 Çevre ve Sosyal Sorumluluk Projesi", Özel Kuruluşlarca Desteklenen, 1, Yönetici, 2017
"Genç Yürekler 2015 Çevre ve Sosyal Sorumluluk Projeleri", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 1, Yönetici, 2015
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Ç.Ü. İİBF Dergisi, Yayin Kurul Üyesi, 31.12.2000 - 31.12.2012
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
Adan Kent Konseyi Mülteci ve Göç Meclisi, Göç ve Mülteci Meclisi, Üye, 15.01.2018 - 20.09.2019
Adana Kent Konseyi , Onur Kurulu, Üye, 23.11.2016 - Devam Ediyor
Adana Kent Konseyi , Yönetim Kuurlu ve Onur Kurulu Üyeliği, Üye, 23.11.2016 - 20.09.2019
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu , Basketbol Şubesi Eğitim Kurulu Üyeliği, Üye, 01.09.2008 - 31.12.2010
İİBF Maliye Bölümü Erasmus bölüm koordinatörlüğü, İİBF Maliye Bölümü Erasmus bölüm koordinatörlüğü, Üye, 01.01.2004 - 31.12.2010
Ç.Ü. Çevre Araştırma Merkezi , Ç.Ü. Çevre Araştırma Merkezi , Üye, 31.12.2003 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ , Samsun, Mayıs 2019
III. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 03 - 05 Mayıs 2018, ÇORUM , Çorum, Mayıs 2018
Business & Organization Research (BOR) Conference, Karabük, Eylül 2018
Adana Kent Konseyi "Belediye Yönetişim Karnesi Çalıştayı", Adana, Eylül 2018
Kent Vizyonu ve Kent Konseyleri Toplantısı, Adana, Ekim 2017
Yerel Demokrasi Çalıştayı , Adana Kent Konseyi, 07 Ekim 2016 Divan Oteli, Adana, Ekim 2016
Türkiye'de Sivil ToplumuGüçlendirecek Teşvik Mekanizmaları, Adana Kent Konseyi 26 Ekim 2016 Divan Oteli, Adana, Ekim 2016
2nd International Annual Meeting of Sociaeconomy Society October 28-29 2016 Amsterdam, Netherlands, Amsterdam, Ekim 2016
International Conference on Eurasian Economies 9-11 September 2015 Kazan, Tataristan RUSSIA, Kazan, Eylül 2015
Adana Kent Sorunları Forumu: Kent imajı: Adana Bir Suç Kenti midir?, Adana, Şubat 2008
Yerel yönetimler ve Katılımcılık: KADER Nisan 2008 , Adana, Nisan 2008
İnternette Güvenlik Ve Denetim: Masumiyet Yitiriliyor mu?. Akademik Bilişim 2003, Adana, Nisan 2003
Teknoparklar ve Yenilik Ekonomisi, Düsseldorf, Mayıs 2000
uzaktan eğitim sistemleri, proje yönetimi ve iş akışı , Paderborn, Nisan 2000
Kağıtsız büro sistemleri, Paderborn, Mayıs 2000
Krizden Çıkışta KOBİ'lerin Yeniden Yapılanması ve 2000'li Yıllar için Değişim Stratejileri kongresi, Adana, Mayıs 2000
Bilimsel Danışmanlıklar
Adana Kent Konseyi Engelliler Meclisi, Yüürtme Kurulu Üyeliği Bilim , Proje ve Sosyal Etkinlik Danışmanlığı , Diğer, Kasım 2013 - Devam Ediyor
Mülkiye İktisadi ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (MİSAM) , Danışma Kurulu Üyeliği, Diğer, Nisan 2014 - Devam Ediyor
Türkiye Kent Konseyleri Birliği, Akademik Danışma Kurulu Üyeliği, Diğer, Ağustos 2017 - Devam Ediyor
ÜSAM, Üniversite Sanayi Ortak Araştırma Merkezi Akademik Danışmanlık , Proje Danışmanlığı, Şubat 2011 - Aralık 2013
Ç.Ü. Kültür müdürlüğü Bilgi İşlem Öğrenci Kolu Akademik Danışmanlığı, Bilgi İşlem Öğrenci Kolu Akademik Danışmanlığı, Diğer, Ocak 2004 - Şubat 2019
Ç.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, İİBF Uzmanlık Grubu Üyeliği, Diğer, Ocak 2006 - Aralık 2009
Ç.Ü. Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Üyeliği, Ç.Ü. Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Üyeliği, Diğer, Ocak 2007 - Aralık 2010
Ç.Ü. Engelli Koordinasyon Birimi Üyeliği ve Fakülte Temsilciliği, Ç.Ü. Engelli Koordinasyon Birimi Üyeliği ve Fakülte Temsilciliği, Diğer, Ocak 2009 - Devam Ediyor
Bilimsel Hakemlikler
Sosyoekonomi, Dergide Hakemlik, Ağustos 2019
Kent Kültürü ve Yönetimi , Dergide Hakemlik, Temmuz 2019
Ç.Ü. İİBF Dergisi, Dergide Hakemlik, Kasım 2017
Etkinlik Organizasyonu
Kadın Muhtarlar Çalıştayı: Yerel Siyasette Kadının Konumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Aralık 2017
Kent Vizyonu ve Kent Konseyleri , Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ekim 2017
4. Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı 14 Ekim 2016 Adana , Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ekim 2016
Dünya Gençler Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası Organizasyon Komite Bşk ve Genel Koordinatörü, Organizatör, , TÜRKIYE, Eylül 2013
Ulusal Ajans ve Adana Kent Konseyi Proje Eğitmenlik Eğitim Çalışması, Düzenleme Kurulu Başkanı, , TÜRKIYE, Ağustos 2012
Adana Kent Sorunları Sempozyumu-2, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2011
22. 2009 Avrupa Büyükler Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası Genel Koordinatörü ve Düzenleme kurulu Bşk , Düzenleme Kurulu Başkanı, , TÜRKIYE, Eylül 2009
IWBF Dünya Federasyonu Kongresi , Düzenleme Kurulu Başkanı, , TÜRKIYE, Eylül 2009
Avrupa Gençler Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası Genel Koordinatörü ve Düzenleme Kurulu Bşk, Düzenleme Kurulu Başkanı, , TÜRKIYE, Temmuz 2008
Ç.Ü. İİBF 40.Yıl Etkinlikleri Düzenleme Komitesi Üyeliği, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2007
Akdeniz Yüksek Öğrenim Tanıtım Günleri , Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Nisan 2003
Akademik Bilişim 2003, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Nisan 2003
Evaluation of Espresso and Domino Server administration., Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcısı, , TÜRKIYE, Haziran 2000
Application in Business: E-commerce and Workflow managemen, Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcısı, , TÜRKIYE, Haziran 2000
Appications in Higher Education-Managing Information and Knowledge , Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcısı, , TÜRKIYE, Haziran 2000
Future Oriented Approach for Co-operation between University and Industry, Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcısı, , TÜRKIYE, Haziran 2000
Krizden Çıkışta KOBİ'lerin Yeniden Yapılanması ve 2000'li Yıllar için Değişim Stratejileri kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2000
1. IX.Ulusal Maliye Kongresi ?Kamu Harcamaları? 16-19 Mayıs 1993,, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 1993
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
Ka-der Yerel Siyaset Akademisi Eğitimi 6 Ocak 2019 Balıkesir, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2019
Ka-der Yerel Siyaset Akademisi Eğitimi 5 Ocak 2019 Balıkesir, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2019
Ka-Der Yerel Yönetimler Eğitimi Mersin 23 Aralık 2018 Mersin, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2018
Sağlık Hizmetlerinin Etkin Sunumu: Hasta-Personel İlişkisi , Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2018
STK'da Stratejik Planlama ve Bütçeleme, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2018
Yerel Yönetim Seçim Sistemleri 24 Aralık CHP İl Başkanlığı, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2018
ÇÜTAM Kültür Evi Konuşmaları , Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2018
Ka-Der Yerel Yönetimler Eğitimi 22 Aralık 2018 Mersin, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2018
Sosyal,Ekonomik ve Politik Alanda Kadına Dönük Ayırımcılık: Adana Rotary Kulübü, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2017
Engellilerle Sağlıklı İletişim: Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği , Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2017
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin Yerelleştirilmesi: Adana Kent Konseyi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2017
Simge Kadın, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2017
Kent Vizyonu ve Kent Konseyleri , Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2017
"İş Piyasasında Kadın Erkek Eşitsizliği ve Ayrımcılık" Adana Seyhan Oteli , Panelist, , TÜRKIYE, 2017
Ekospor /BeinSpor, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2017
Kadın Muhtarlar Çalıştayı: Yerel Siyasette Kadının Konumu, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2017
Engelsiz Adana Projesi: Stratejik Plan ve Uygulamalar, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2017
Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Hedefler: Adana Kent Konseyi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2017
Kadın Çalıştayı Değerlendirme Toplantısı: Kaffed Ankara, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2017
Çerkes Kadınlar Çalıştayı: AÇKD, Moderatör, , TÜRKIYE, 2017
Kadın Muhtarlar Çalıştayı: Yerel Siyasette Kadının Konumu, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2017
Engellilerle Sağlıklı İletişim , Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2017
'Büyükşehir Belediye Meclislerinin Yapısı, İşleyişi ve Yerel Demokrasi' , Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2016
STK'ları ve Karar Süreçlerine Katılım: Adana Tepebag Rotay Klup , Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2016
Sosyal Girişimcilik ve Gönüllülük 2015 Zirvesi, Davetli Konuşmacı, ADANA, TÜRKIYE, 2015
Engelsiz Adana, Davetli Konuşmacı, ADANA, TÜRKIYE, 2015
Yerel yönetimlerde Katılımcılık, Davetli Konuşmacı, ADANA, TÜRKIYE, 2014
STK ve Planlama, Davetli Konuşmacı, BURSA, TÜRKIYE, 2014
Yerel Yönetimler, Davetli Konuşmacı, ADANA, TÜRKIYE, 2014
Kent ve Yaşam, Panelist, , TÜRKIYE, 2013
STGM Yerel Yönetimler ve STK, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2012
Vatandaş Karnesi,Kamu Hizmetlerinden Memmuniyet, Davetli Konuşmacı, ADANA, TÜRKIYE, 2012
Uluslararası Spor Organizasyonlarıve Gönüllülük, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2010
Uluslararası Spor Organizasyonu Yönetimi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2009
BŞB Yasası ve Olası Sonuçları, Davetli Konuşmacı, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 2009
STGM Yeni Yerel Yönetim Yasası Neler Getiriyor, Davetli Konuşmacı, ADANA, TÜRKIYE, 2009
Yerel yönetimler ve Yerel Siyasette Kadın : KADER Haziran 2008, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2008
Yerel Siyaset ve Kadın, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2008
Bölüm Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar: , Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2004
Bilgi Toplumun İhtiyaç Duyduğu Genç Kimdir. Geleceğin Avrupa?sında Yerimiz, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2003
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 100
Web Of Science H İndeksi : 0
Ödüller ve Burslar
Güneş İ,Adana Kent Konseyi , "Uluslararası Kent Konseyleri ve Kentler Kongresi? DEZAVANTAJLI GRUPLARIN KENTE ENTEGRASYONU En iyi Uygulama Ödülü "ENgelsiz Adana" Kitabı , İstanbul Aydın Üniversitesi , Nisan 2016
Güneş İ,Adana Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği, "Hasta çalışan El Ele Engelsiz Hastaneler , Ulusal Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Ödülleri, Aralık 2014
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi