Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. MUZAFFER SÜMBÜL
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Bölüm : RADYO,TELEVİZYON VE SİNEMA
Ana Bilm Dalı : RADYO-TELEVİZYON
Sabit Telefon : +90 322 3386777 | Dahili : 235
E Posta Adresi : msumbulcu.edu.tr | sumbul.muzaffergmail.com
Web Adresi : http://aves.cu.edu.tr/msumbul/
Ofis : İletişim Fakültesi 330 nolu oda
Posta Adresi : Çukurova Üniversitesi İletişim FakültesiRadyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Balcalı-Sarıçam ADANA
Eğitim Bilgileri
Doktora, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler enstitüsü, Halkbilim, 1994-2003
Yüksek Lisans, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkbilim, 1992-1994
Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, İİBF, İşletme, 1983-1990
Yaptığı Tezler
Doktora, "Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş Bölgesi Halk Oyunlarının Yapısal Özellikleri ve Karşılaştırmalı Analizi,", ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkbilim Ocak, 2004.
Yüksek Lisans, "Adana Halk Oyunlarının Sistematik analizi", ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkbilim Aralık, 1995.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Araştırma Alanları
Halkbilimi (Folklor)
Sosyal Antropoloji
Türk Halk Oyunları
Radyo, Sinema ve Televizyon
Diğer
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Güzel Sanatlar Temel Alanı
Sahne Sanatları
Dans ve Koreografi
Web Of Science Araştırma Alanları
Folklore
Anthropology
Dance
Cultural Studies
Film, Radio, Television
Hospitality, Leisure, Sport & Tourism
Education, Special
Communication
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ, 2017 - Devam Ediyor
Mesleki ve İdari Deneyimler
Bölüm Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema, 16.11.2018 - Devam Ediyor
Jüri Üyelikleri
Doçentlik, Sahne Sanatları Doçentlik Sözlü Sınavı, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Mart, 2017
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Yavuz M.C., Sümbül M., Elpeze Ergeç N., Derdiyok İ.Ç., "Storytelling in Destination Brand Communication: A Qualitative Analysis", International Interdisciplinary Business-Economics Advancement Journal, vol.1, no.2, pp.63-72, 2016
Göncü Karakök S., Koluman N., Sümbül M., "Hayvan Yetiştiriciliğinin Kültürümüzdeki Yeri", AGROSKOP, ss.52-56, 2012
Sümbül M., "Adana Giyim Kuşam Kültürü", Folklor Halkbilim Dergisi, cilt.5, ss.8-13, 2011 (Özet)
Sümbül M., "An Etnocoreological Analysis Of Regional Folk Dance Of Şirvani", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.., ss.36-44, 2010
Sümbül M., "Kuşaklar Buluşuyor (Köşe Yazısı)", Kuşak Aylık Folklor Magazin Dergisi, ss.---, 2008
Sümbül M., "Halk Oyunlarına Teknolojik Bakış", Kuşak Aylık Folklor Magazin Dergisi, ss.---, 2008
Sümbül M., "Türk Halk Oyunları Yarışmaları Bağlamında Adana-Osmaniye Halk Oyunları Üzerine Düşünceler (V.Emre Gül ile birlikte)", OKUNTU, ss.---, 2006
Sümbül M., "Adana Giyim kuşam Kültürü", Folklor Halkbilim Dergisi, cilt.5, ss.8-13, 2001
Sümbül M., "Halk Oyunları Yarışmaları Üzerine Düşünceler", Folklor ve Edebiyat, cilt.., no.., ss.127-132, 1998
Sümbül M., "Halk Oyunlarının İşlevleri", Folklor ve edebiyat, cilt.11, no.., ss.123-134, 1997
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Sümbül M., "Halk Oyunlarının Yapısal Dinamikleri: İç Yapı Dinamikleri", Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, - , pp.--
Sümbül M., "Uluslararası Çukurova Halk Kültürü Bilgi Şöleni. Adana Halk Kültüründe Şaba", 3. Uluslararası Çukurova Halk Kültürü Bilgi Şöleni, ADANA, TÜRKIYE, - , pp.--
Sümbül M., Özker Ö.D., Zateri İ., "Etnografik Veri İçeren Filmlerde İçerik Analizi: Sandıktan Çıkan Kültür", Uluslararası Sinema ve Gençlik Kongresi, Eskişehir, TÜRKIYE, , pp.131-132
Elpeze Ergeç N., Sümbül M., "Gelişler, Kalışlar ve UyumBir varmış, Bir Yokmuş? Dijital Hikaye Anlatım AtölyesiGelişler, Kalışlar ve UyumBir varmış, Bir Yokmuş? Dijital Hikaye Anlatım AtölyesiGelişler, Kalışlar ve UyumBir varmış, Bir Yokmuş? Dijital Hikaye Anlatım AtölyesiGelişler, Kalışlar ve UyumBir varmış, Bir Yokmuş? Dijital Hikaye Anlatım AtölyesiGelişler, Kalışlar ve Uyum? Bir varmış, Bir Yokmuş? Dijital Hikaye Anlatım Atölyesi", 30.Uluslarası Yaratıcı Drama Kongresi, Adana, TÜRKIYE, , pp.184-191
Sümbül M., "Bazı Bileşenler Bağlamında Adana-Osmaniye Halk Danslarında Uyum", 30.Yaratıcı Drama Kongresi, Adana, TÜRKIYE,
Sümbül M., Saraç A., Togay A. , "Psikolojik Danışma ve Rehberlik Lisans Eğitiminin Psikolojik Danışman Adaylarının İletişim Becerilerine Etkisi: Boylamsal Bir Çalışma", 2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 4-5 Mayıs 2018, pp.605-612 (Link)
Sümbül M., Togay A., Saraç Dengiz A., "Psikolojik Danışma ve Rehberlik Lisans Eğitiminin Psikolojik Danışman Adaylarının Sosyal Beceri ve Sosyal Öz-Yeterlik Algılarına Etkisi: Boylamsal Bir Çalışma", 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, TÜRKIYE, , pp.3766-3768
Sümbül M., Togay A. , Saraç A., "Psikolojik Danışma ve Rehberlik Lisans Eğitiminin Psikolojik Danışman Adaylarının Sosyal Beceri ve Sosyal Öz-Yeterlik Algılarına Etkisi: Boylamsal Bir Çalışma ", 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-22 Nisan 2018, pp.3766-3768 (Link)
Sümbül M., Togay A., Saraç Dengiz A., "Psikolojik Danışma ve Rehberlik Lisans Eğitiminin Psikolojik Danışman Adaylarının İletişim Becerilerine Etkisi: Boylamsal Bir Çalışma", 2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, , , pp.605-612
Sümbül M., "Türk Halk Dansları Sahneleme Çalışmalarında Yerel Öncüler: Adana-Osmaniye Örneği Üzerine OtoetnografikBir Araştırma", III. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ, ,
Sümbül M., Dural Tasouji C., "Kent Mekânlarına Dair Fotoğraflar Üzerinden Kent Algısının İzlenmesi: Eski Adana Fotoğrafları Facebook Grubu Örneği", 11th International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS 2017), ,
Sümbül M., "Sosyal Bilgiler Eğitiminde Facebbookkullanımının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda İncelenmes", 11th International Computer Instructional TechnologiesSymposium (ICITS 2017), ,
Sümbül M., Gülhan C., "Adana-Osmaniye Bölgesi Üç Ayak Dansının Kültürel ve Müziksel Analizi", III. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ, ,
Yavuz M.C., Sümbül M., Elpeze Ergeç N., "Storytelling in Destination BrandCommunication A Qualitative Analysis ", International Interdisciplinary Business-Economics Advancement Conference, Florida, ABD, 9-11 Mayıs 2016, pp.17-18
Sümbül M., "The Impact of Village Istıtutions On Institutionalization Of Turkish Folk Dance: A Case Study of Village Institute of Adana-Düziçi", International Council for Traditional Music (ICTM), Belgrade, SIRBISTAN, 24 Eylül 2014 - 1 Ekim 2016, pp.---
Sümbül M., "Türk Halk Müziğinin Kuşaklararası Aktarımında Yeni Medyanın Etkileri", Anadolu?nun Gençleri Türküleri ile Kucaklaşıyor Genç-Des Kültür ve Turizm Bakanlığı Destekli Proje Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 17-17 Aralık 2016, ss.---
Sümbül M., "Çukurovalı İki Kadın: Hasibe Ramazanoğlu ve Puduhepa", I.Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 9-11 Nisan 2015, pp.---
Sümbül M., "The Choreography of an Adana Folk Dance and its Choreographer: An Ethnographic Research on Gel Gel Dance and Mustafa Bal", International Council for Traditional Music (ICTM), Astana, KAZAKISTAN, 16-22 Temmuz 2015, pp.---
Sümbül M., "HABES- Halkbilimsel Veri Envanter Sistemi", Akademik Bilişim Konferansı, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 4-6 Şubat 2015, ss.---
Sümbül M., Peker Ö., "Adana Osmaniye Bölgesi Dans ve Müzik Kültüründe Çiftetelli", 1. Uluslararası Müzik ve DansKongresi, Belgrade, SIRBISTAN, , pp.266-283
Sümbül M., "Adana-Osmaniye Halk Oyunları Çalışmalarının Sahnelenmesinde ve Yaygınlaşmasında Kurumların Yeri: Yurt-Kur Adana Bölge Müdürlüğü Örneği", 2. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-6 Ekim 2013, pp.---
Sümbül M., "Çukurova Bölgesi Halk Danslarının Toplumsal Cinsiyet Bağlamında İncelemesi ", Çağdaş Drama Derneği, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından düzenlenen "Kadın Olmak" Temalı 23.Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi , ANKARA, TÜRKIYE, 14-17 Kasım 2013, ss.---
Sümbül M., "Akran Kültürü Oluşumu Bağlamında Z Kuşağı ve Bu Kuşağın Kültürlenme Aracı Olarak Sosyal Medya ", 7.Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 17-19 Ekim 2012, ss.---
Sümbül M., "Ramazanoğlu Ailesinden Bir Ozan: Hasibe Ramazanoğlu", Prof Dr. Mine Mengi Adına Türkoloji Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 20-22 Ekim 2011, ss.---
Göncü Karakök S., Sümbül M., Koluman N., "Mersin İli Kültür Yapısında Hayvan Yetiştiriciliğinin Yeri", Mersin Üniversitesi ve Mersin Valiliği İşbirliğinde gerçekleştirilen, Mersin Sempozyumu , İÇEL, TÜRKIYE, 14-22 Kasım 2008, ss.---
Sümbül M., "İlköğretim Halk Kültürü Dersi ve Öğretim Programı Üzerine Bir İnceleme", III. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi , ADANA, TÜRKIYE, 18-20 Haziran 2007, ss.267-270
Sümbül M., "E7. Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Okullarında Sanat Etkinleri Adı Altında Okutulan Derslerin Adana Örneğinde İncelenmesi ", III. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi , ADANA, TÜRKIYE, 18-20 Haziran 2007, ss.360-364
Sümbül M., "Kültürel Değişim Bağlamında Halk Oyunları Geleneği ve Bir Örnek Uygulama Olarak Adana ve Osmaniye Halk Oyunları", Halk Kültüründe Değişim Uluslararası Sempozyumu, KOCAELİ, TÜRKIYE, 17-19 Aralık 2004, pp.---
Sümbül M., "Oyun Kültürü Bağlamında Osmaniye Halk Oyunları ", T.C. Osmaniye Valiliği Karacaoğlan'dan Bela Bartok'a Dadaloğlu'ndan Feymani'ye Osmaniye Kültür-Sanat ve Folklor Sempozyumu, OSMANİYE, TÜRKIYE, 22-24 Kasım 2004, ss.---
Sümbül M., "Türk Halk Oyunlarının Yapısal Dinamikleri Üzerine Düşünceler: İç YapıDinamikleri,", V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi,, ,
Sümbül M., "Halk Oyunlarının Yapısal Dinamikleri: İç Yapı Dinamikleri ", V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 19-23 Ağustos 1996, pp.---
Kitap ve Kitap Bölümleri
Sümbül M., "Kültürlerarası İletişimde Sanatın Dili:Yerel Danslar", International Migration and Mobility: Challenges of Multicultural Societies in a Globalizing World, Doç.Dr. Seyfi ÖZGÜZEL, Assist. Prof. Dr. Adem Çilek, Assist. Prof. Dr. Ferah Güçlü Yılmaz , Ed., Eyüder yyaınları, e-kitap, ss.21-26, 2019 (Link)
Sümbül M., "Kültürlerarası İletişimde Sanatın Dili: Yerel Danslar", International Migration and Mobility:Challenges of Multicultural Societies in a Globalizing World, Assoc. Prof. Dr. Seyfi ÖzgüzelAssist. Prof. Dr. Adem Çilek, Assist. Prof. Dr. Ferah Güçlü Yılmaz, Ed., EYÜDER, Ankara, ss.21-27, 2019
Yavuz M.C., Sümbül M., "Effective Use of Local Dances in Creating Destination Experience: The Case of Adana Ciftetellisi and International Orange Blossom Carnival", in: ADVANCES IN GLOBAL BUSINESS AND ECONOMICS (Vol:2), Cihan Cobanoglu, Muhittin Cavusoglu, Abdulkadir Corbaci, Eds., ANAHEI Publishing, LLC, Sarasota, FL 34239 USA, Sarasota, FL, pp.282-291, 2019
Yavuz M.C., Sümbül M., "AKILLI DESTİNASYON MARKALAMASI: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, YAŞANABİLİRLİK VE AKILLI ŞEHİR ALTYAPISI", in: AKILLI DESTİNASYON MARKALAMASI KENTİN TURİZMLE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMASINA 3600 BAKIŞ MERSİN ÖRNEĞİ, Mehmet Cihan YAVUZ, Eds., Detay Yayıncılık, Ankara, pp.221-240, 2019
Gündüz F., Sümbül M., "Destinasyon Markalamasında Paydaşlar ve Sivil Toplumun Katkısı", in: Akılı Destinasyon Pazarlaması, Mehmet Cihan Yavuz, Eds., Detay, Ankara, pp.241-253, 2019
Elpeze Ergeç N., Sümbül M., "Sosyal Bilimler İletişim ve Medya", Akademisyen Kitabevi, ANKARA, 2018 (Link)
Sümbül M., "Oynayan Dijital İnsan(Homo Lüdens Dijitals): AğToplumunda Halk Dansları Temsili", in: Dansta Serbest Yazılar, Cömert, N., Eds., Gece Kitaplığı, ankara, pp.60-85, 2017 (Link)
Yavuz M.C., Derdiyok İ.Ç., Elpeze Ergeç N., Sümbül M., Ed., "Adana Markası'nın Öyküleri ", Adana Ticaret Odası, ADANA, 2015
Sümbül M., "Adana Halk Oyunları", ?Efsaneden Tarihe Adana Köprü Başı?, ARTUN, Erman - KOZ ,Sabri , Ed., Yapı Kredi, İstanbul, ss. 474-490-, 2000 (Link)
Sümbül M., "Adana Yöresi Giyim Kuşamı", Adana İl Yıllığı, Adana, Ed., -, Adana, ss.---, 1993
Diğer Yayınlar
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
Şaba Ritual in Osmaniye Region Wedding Ceremonies: Transformation from the Past to the Future, , Nisan 2018
Sixth symposium of the ICTM Study Group on Music and Dance in Southeastern Europe, Split, Nisan 2018
Ödüller ve Burslar
Sümbül M,Yavuz C., Elpeze Ergeç N., Derdiyok Ç., "En iyi bildiri ödülü, 6th International Interdisciplinary Business-Economics Advancement Conference in Ft. Lauderdale, Mayıs 2016
Sümbül M, "Adana Yöresi Halk Oyunları, YURT-KUR Bölge Müdürlükleri Arası Halk Oyunları Yarışmaları, Nisan 2004
Sümbül M, "Adana Yöresi Halk Oyunları Birinciliği, Türkiye Üniversiteler Arası Halk Oyunları Grup Yarışması, Nisan 2003
Sümbül M, "Adıyaman Yöresi Halk Oyunları İkinciliği, Türkiye Üniversiteler Arası Halk Oyunları Grup Yarışması, Nisan 2003
Sümbül M, "Adana Yöresi Halk Oyunları Birinciliği, YURT-KUR Bölge Müdürlükleri Arası Halk Oyunları Yarışmaları, Nisan 1989
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi