Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Keser N., Narin H., Aktaş Ö., "ART EXHIBITIONS AS AN EDUCATIONAL TOOL AND ENVIRONMENT", Journal of Awareness, vol.2, pp.33-40, 2017 (Link)
Keser N., Narin H., "SANAT TEMELLİ BİR SORUŞTURMA YÖNTEMİ: A/R/TOGRAFİ.", HUMANITAS - International Journal of Social Sciences, vol.5, pp.193-203, 2017 (Link)
Keser N., Keser İ., "Different political impacts on making of Western style art and on art education in Turkey", International Journal of Social Sciens and Humanities Inventions, vol.4, pp.3438-3443, 2017
Keser N., Keser İ., "Migration Images in Turkish Art", Sociology Study, vol.7, pp.17-24, 2017
Keser N., Keser İ., "Sociological analysis on the discourse of crisis in art", The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention, cilt.4, ss.3435-3437, 2017
Keser N., "İplik Sanatı: Sanat Alanına kabul Edilme ve Mücadelesi ve Çağdaş Bir Sanat Alanı Olarak yükselişi", Humanitas, vol.4, no.-, pp.165-179, 2016 (Link)
Keser N., Keser İ., "Kadın Tarihi İçin Bir Anıt: Akşam yemeği Partisi", Humanitas, pp.137-152, 2015 (Link)
Keser N., "Sistine Şapel Freskleri ve Michelangelo'nun Anatomik Şifresi", Gaile, ss.3-4, 2015
Keser N., "Akademiler Çağının Ötekileri", Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.77-84, 2013 (Link)
Keser İ. , Keser N., "The Social Roots of Defining Art: Sample of Art Student", http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812033058, pp.321-327, 2012 (Link)
Keser N., "Sanatın Cinsiyeti ve Feminist Sanat Dedikleri", Gaile, ss.2-3, 2011
Keser N., "Bir Tecavüzün Kara Gölgesindeki Başarı: Artemisia Gentileschi", Gaile, cilt.-, ss.3-4, 2011
Keser N., "Madonna Properzia De'Rossi", Artist Modern, ss.80-83, 2011
Keser N., Cihaner Keser S., "Feminist Sanata Genel Bir Bakış", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, , pp.137-148, 2011
Keser N., "Çağdaş Realist Figüratif Resmin Ustası: Lucian Freud", Gaile, cilt.-, ss.2-3, 2011
Keser N., "İmkansız Figürlerin Ustası Maurits Cornelis Escher", Artist Modern, ss.40-43, 2010
Keser N., "Tek Parti Döneminde Türk Resminin İdeolojik Yönü", Folklor/Edebiyat, cilt.15, ss.95-104, 2009
Keser N., Keser İ. , "Sanatsal Altın Çağ Miti ve Sanatçının Sosyal Konumu", Sanat Yazıları, ss.113-124, 2008
Keser N., "Ressam ve Model", Artist Modern, ss.22-27, 2007
Keser N., "Frida Kahlo ve Kendini İfade Etmenin Yolu Olarak Oto Portre", Kültür ve İletişim/Culture and Communication, ss.126-144, 2004
Keser N., "Türk Resim Sanatında Ulusal Özgünlük", Düşünen Siyaset, ss.236-241, 2003
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Keser N., Narin H., "Sanat Uygulamalarına Dayalı Bir Araştırma Yöntemi Olan A/r/tografi?ye Kısa Bir Bakış", II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu ve Sergisi, MUĞLA, TÜRKIYE, 3-7 Mayıs 2017, pp.1-1
Keser N., Narin H., Aktaş Ö., "Art Exhibitions as an Educational Tool and Environment", International Conference and Exhibition: Creative and Innovative Approaches in Education, Science and Arts, Priştine, KOSOVA, 18-20 Ekim 2017, pp.2-2
Keser N., "19. Yüzyılda Bir Cross-Dresser: Realist Ressam Rosa Bonheur", 5. Uluslararası Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Konferansı., Gazi Mağusa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 25-27 Mart 2015, pp.0-0
Keser N., "Çağdaş Sanatta Anatomi ve Damien Hirst'ün Ecorché Heykelleri", 2. Uluslararası Sanat Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 5-7 Kasım 2015, pp.0-0
Keser N., "19. Yüzyıl Sanatında Kapitalist Sanayileşme Eleştirisi ve Pastoral Ütopya: Paul Signac Örneği ", 'Sanat, Gerçeklik ve Paradoks' Uluslararası Sanat Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 8-10 Ekim 2015, pp.405-416
Keser N., Ertaş A., "Sanat ve Anatomi Kavşağında Bir Tür: Ecorcheler", Çukurova Üniversitesi I. Uluslararası Sanat Araştırmaları, ADANA, TÜRKIYE, 8 Nisan - 11 Mayıs 2015, pp.23-27
Keser N., "19. Yüzyıl Realist Resminin Düşünsel Anlamı", Uluslararası Sanat ve Tasarım Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 20-25 Ekim 2014, pp.72-77
Keser N., "19. Yüzyılda, Sanayi-I Nefise Mektebi Öncesi Osmanlı Toplumunda, Batılı Tarzdaki Resim Sanatını Öğrenme Olanakları", 3. Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-17 Nisan 2012, ss.80-81
Keser N., Keser İ., "Zanaata Övgü: Feminist Sanatçılar Örneği", I. Uluslararası Sanat Sempozyumu, Gazi Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi, ANKARA, TÜRKIYE, 17-21 Ekim 2011, pp.122-129
Keser N., "Kadın Sanatçılar Ve Sanat Eğitimi", 1. Sanat ve Tasarım Eğitimi Tasarımı Sempozyumu; Dün. Bugün, Gelecek, ANKARA, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2011, ss.239--242
Keser N., "Kadın Sanatçıların Yüzyılı: 19. Yüzyıl", 4. Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak 'Kadın': Edebiyat, Dil, Kültür, Sanat, Peyzaj ve Tasarım Çalışmalarında Kadın Sempozyumu, İnönü Üniversitesi,, MALATYA, TÜRKIYE, 4-6 Mayıs 2011, pp.166-171
Keser N., "Sanatın Kadın Kahramanları", 4. Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak 'Kadın': Edebiyat, Dil, Kültür, Sanat, Peyzaj ve Tasarım Çalışmalarında Kadın Sempozyumu, İnönü Üniversitesi,, MALATYA, TÜRKIYE, 4-6 Mayıs 2011, pp.99-108
Keser N., "1930'Lu Yıllarda Türk Resim Sanatında Köylü Kadın Figürünün İdeolojik Anlam", Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Konservatuarı, 3. Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak Kadın Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2010, pp.235-240
Keser N., "Antikite'den Modern Döneme Sanatçı Eğitimine Genel Bir Bakış", Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi II. Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu,, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 8-10 Nisan 2010, ss.305-308
Keser N., Keser İ. , "1930'larda Türkiye'de İktidarın Sanatsal Patronajı", Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi IX. Ulusal Sanat Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 18-20 Kasım 2009, ss.129-135
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Keser N., "Sanat Metodojileri", Ütopya Yayınevi, ANKARA, 2018
Keser N., "Resim", Güzel Sanatlar, Ünalan H.T., Ed., Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, ss.123-148, 2017
Keser N., "İktidarın Resmi: Tek Parti Dönemi Türk Resmi", Karahan Yayınevi, ADANA, 2012
Keser N., "Sanat Sözlüğü", Ütopya Yayınevi, ANKARA, 2009
SANATSAL ETKİNLİKLER
Keser N, "Cilicia Breeze", Grup Sergisi, İştirakçi, Temmuz-2019.
Keser N, "International Interdisciplinary Art Symposium Cucuteni", Çalıştay, İştirakçi, Ağustos-2018.
Keser N, "International Chisinau Painting Biennale 2017", Bienal, Trianel, İştirakçi, Mayıs-2017.
Keser N, "Mark Rothko 2016? International Painting Symposium", Diğer, İştirakçi, Eylül-2016.
Keser N, "Nimet Keser Kişisel Resim Sergisi", Kişisel Sergi, İştirakçi, Nisan-2016.
Keser N, "International Painting Biennale Chisinau", Bienal, Trianel, İştirakçi, Mayıs-2013.
Keser N, "Çankaya Belediyesi 2. Resim Çalıştayı", Çalıştay, İştirakçi, Haziran-2013.
Keser N, "International Art Bazaar, Aroma Istanbul", Karma Sergi, İştirakçi, Haziran-2013.
Keser N, "Cultures of Cosmos, Open Painting Symposium, Communication and Tourism", Diğer, İştirakçi, Ağustos-2013.
Keser N, "International Biennial Festival of Portrait, Drawings and Graphics", Bienal, Trianel, İştirakçi, Eylül-2013.
Keser N, "Nimet Keser Kişisel Resim Sergisi", Kişisel Sergi, Diğer, Nisan-2012.
Keser N, "International Biennial Festival of Portrait, Drawings and Graphics, ", Bienal, Trianel, İştirakçi, Eylül-2011.
Keser N, "2nd International Painters and Sculptors Biennial", Bienal, Trianel, İştirakçi, Ağustos-2010.
Keser N, "X. Internaional Painters and Sculptors Meeting", Çalıştay, İştirakçi, Ağustos-2010.
Keser N, "5th Annual Human Rights Art Exhibition", Karma Sergi, İştirakçi, Mart-2010.
Keser N, "Nimet Keser Kişisel Sergi", Kişisel Sergi, Diğer, Şubat-2010.
Keser N, "Nimet Keser Solo Exhibition", Kişisel Sergi, Diğer, Ağustos-2010.
Keser N, "Nimet Keser Kişisel Resim Sergisi", Kişisel Sergi, Diğer, Temmuz-2009.
Keser N, "Nimet Keser Baskı Resim Sergisi", Kişisel Sergi, İştirakçi, Haziran-2002.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi