Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Öğr.Gör.Dr. OZAN ARTUN
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm : KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU
Ana Bilm Dalı : KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU
Sabit Telefon : +90 322 5512057 | Dahili : 106
Faks : +90 322 5512255
E Posta Adresi : oartuncu.edu.tr
Web Adresi : http://aves.cu.edu.tr/oartun/
Posta Adresi : Çukurova Üniversitesi Karaisalı Meslek Yüksekokulu Mimarlık Şehir Planlama Bölümü 01770 Karaisalı / Adana
Eğitim Bilgileri
Doktora, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, 2009-2014
Yüksek Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri, Arkeometri, 2002-2005
Lisans, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İnşaat, Harita Mühendisliği, 1992-1997
Yaptığı Tezler
Doktora, "ADANA KARAİSALI?DA SEÇİLEN ALANLARDA FARKLI EROZYON MODELLERİ KULLANARAK TOPRAK KAYIPLARININ TAHMİNİ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Haziran, 2014.
Yüksek Lisans, "Korykos'ta Bulunan su kanalı ve terasların incelenmesi üzerine bir çalışma", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Arkeometri Haziran, 2005.
Yabancı Diller
İngilizce, Çok İyi
Almanca, İyi
Araştırma Alanları
Arazi Bilgi Sistemleri
Görüntü İşleme
Uzaktan Algılama
Harita Mühendisliği-Geomatik
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mühendislik Temel Alanı
Harita Mühendisliği
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Uzaktan Algılama
Web Of Science Araştırma Alanları
Remote Sensing
Soil Science
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Ögr.Gör.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Karaisalı Meslek Yüksek Okulu, 2014 - Devam Ediyor
Ögr.Gör., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Karaisalı Meslek Yüksek Okulu, 2003 - 2014
Mesleki ve İdari Deneyimler
Bölüm Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Karaisalı Meslek Yüksekokulu, Mimarlık Şehir Planlama, 01.05.2016 - Devam Ediyor
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Artun O., "Ecological Niche Modeling for the prediction of Cutaneous Leishmaniasis epidemiology in Current and Projected Future in Adana, Turkey", JOURNAL OF VECTOR BORNE DISEASES, vol.56, pp.138-144, 2019
Saltuk B., Artun O., "MULTI-CRITERIA DECISION SYSTEM FOR GREENHOUSE SITE SELECTION IN GEDIZ BASIN, TURKEY USING GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS)", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.28, pp.6358-6365, 2019
Elekcioğlu N.Z., Artun O., Kavur H., "Predicting Potential Geographic Distribution and Seasonality of Mediterranean Fruit Fly, Ceratitis capitata Wiedemann (Diptera, Tephritidae) in the Mediterranean Region of Turkey", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.28, pp.1-20, 2019
Artun O., Koca Y.K., "DETERMINATION OF SOIL LOSSES USING RUSLE MODEL AND GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS (GIS) IN A SELECTED AREA IN MEDITERRANEAN REGION OF TURKEY", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.27, pp.3359-3366, 2018
Artun O., Saltuk B., "A GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS)-BASED MULTI-CRITERIA EVALUATION FOR GREENHOUSE SITE SELECTION: TIGRIS BASIN CASE STUDY", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.27, pp.9019-9025, 2018
Kavur H., Artun O., "Geographical Information Systems in Determination of Cutaneous Leishmaniasis Spatial Risk Level Based on Distribution of Vector Species in Imamoglu Province, Adana", JOURNAL OF MEDİCAL ENTOMOLOGY, no.5, pp.1175-1182, 2017
Artun O., Dinç A.O., Şatir O., "ESTIMATION OF SOIL LOSSES USING VARIOUS SOIL EROSION MODELS IN A SAMPLE PLOT IN MEDITERRANEAN PART OF TURKEY", FRESENİUS ENVİRONMENTAL BULLETİN, vol.26, pp.3385-3394, 2017
Artun O., Kavur H., "Investigation of the spatial distribution of sandfly species and cutaneous leishmaniasis risk factors by using geographical information system technologies in Karaisali district of Adana province, Turkey", JOURNAL OF VECTOR BORNE DISEASES, vol.54, pp.233-239, 2017
Kavur H., Artun O., Koca K. , "Evaluation of the Spatial Relationship Between Area of Insecticide Treatment and Location of Leishmaniasis Cases Using Geographical Information Systems in Adana, Turkey", PARASITE-JOURNAL DE LA SOCIETE FRANCAISE DE PARASITOLOGIE, no.E1, pp.54-54, 2016
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Artun O., Saltuk B., "Investigation Of Animal Origin Biogas Potential Using Geographical Information Systems: East Mediterranean Region Case", SCIENTIFIC PAPERS-SERIES E-LAND RECLAMATION EARTH OBSERVATION & SURVEYING ENVIRONMENTAL ENGINEERING, vol.8, pp.126-133, 2019
Artun O., Kavur H., "Kutanöz Leishmaniasisin Gelecek Projeksiyonunu Ekolojik Niş Modelleme Kullanarak Belirleme: Diyarbakır İli Örneği", Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.1, pp.1253-1262, 2019
Artun O., Kavur H., "A Comparison of Bioclimatic Factors Effect for Cutaneous Leishmaniasis Current Status Between Eastern Mediterranean Region and Tigris Basin of Turkey by Using Ecological Niche Modeling", SCIENTIFIC PAPERS-SERIES E-LAND RECLAMATION EARTH OBSERVATION & SURVEYING ENVIRONMENTAL ENGINEERING, vol.VIII, no.1, pp.134-142, 2019
Saltuk B., Artun O., "Multi-criteria decision system for greenhouse site selection ın Lower Euphrates Basin using geographic ınformation systems (GIS)", African Journal of Agricultural Research, vol.13, pp.2716-2724, 2018
Artun O., Koca Y.K., "DETERMINATION OF SOIL LOSSES USING RUSLE MODEL AND GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS (GIS) IN A SELECTED AREA IN MEDITERRANEAN REGION OF TURKEY", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.27, pp.3359-3366, 2018
Kavur H., Artun O., Evyapan G., Demirkazık M., Alptekin D., Koltaş İ.S., "Sand fly fauna and environmental parameters in a cutaneous leishmaniasis endemic region in Karaisali, Adana, Turkey", CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, vol.43, pp.429-437, 2018
Kavur H., Artun O., Evyapan G. , Demirkazık M., Alptekin D., Koltaş İ.S., "Determination of sand fly fauna and environmental parameters in a cutaneous leishmaniasis endemic region in Karaisali, Adana, Turkey", Cukurova Medical Journal, vol.43, pp.429-437, 2018
Kavur H., Artun O., "DETERMINATION OF CUTANEOUS LEISHMANIASIS PREVALENCE AND INCIDENCE, BETWEEN 2009-2014 IN ADANA BY USING GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS", SCIENTIFIC PAPERS-SERIES E-LAND RECLAMATION EARTH OBSERVATION & SURVEYING ENVIRONMENTAL ENGINEERING, vol.VII, no.1, pp.156-162, 2018
Kavur H., Artun O., "Determination of the Spatial Factors Effect on Insecticide Treatment and Location of Cutaneous Leishmaniasis Cases Using Geographical Information Systems (GIS): Adana, Turkey Case", YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.23, ss.10-20, 2018
Artun O., Kavur H., "Mersin'de Kutanöz Leishmaniasisin Epidemiyolojisinin Ekolojik Niş Modellemesi Kullanılarak Tahmin Edilmesi", Türkiye Parazitoloji Dergisi, cilt.42, ss.1-10, 2018
Kavur H., Artun O., "DETERMINATION OF CUTANEOUS LEISHMANIASIS PREVALENCE AND INCIDENCE, BETWEEN 2009-2014 IN ADANA BY USING GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS", SCIENTIFIC PAPERS-SERIES E-LAND RECLAMATION EARTH OBSERVATION & SURVEYING ENVIRONMENTAL ENGINEERING, vol.7, pp.156-162, 2018
Saltuk B., Artun O., Atılgan A., "DETERMINATION OF THE AREAS SUITABLE FOR BIOGAS ENERGY PRODUCTION BY USING GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS): EUPHRATES BASIN CASE", SCIENTIFIC PAPERS-SERIES E-LAND RECLAMATION EARTH OBSERVATION & SURVEYING ENVIRONMENTAL ENGINEERING, vol.6, pp.57-64, 2017
Artun O., Kavur H., "GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS IN DETERMINATION OF SPATIAL FACTORS IN CUTANEOUS LEISHMANIASIS CASES DISTRIBUTION, IN ADANA, TURKEY", SCIENTIFIC PAPERS-SERIES E-LAND RECLAMATION EARTH OBSERVATION & SURVEYING ENVIRONMENTAL ENGINEERING, vol.6, pp.141-146, 2017
Atılgan A., Saltuk B., Öz H., Artun O., "MANAGEMENT OF MANURE FROM LIVESTOCK HOUSING IN TIGRIS BASIN AND ITS ENVIRONMENTAL POTENTIAL IMPACT,", 15th International Scientific Conference Engineering For Rural Development Proceedings, Volume 15:505-510, May 25-27, 2016, Jelgava, Latvia., vol.15, pp.517-522, 2016 (Link)
Artun O., Atılgan A., Saltuk B., "Determination of the Potential Biogas Energy Production Amounts and Areas in the Tigris Basin Using GIS", Infrastructure and Ecology of Rural Areas, vol.3, pp.761-771, 2016
Artun O., Dinç A.O., "ADANA KARAİSALI'DA SEÇİLEN ALANLARDA FARKLI EROZYON MODELLERİ KULLANARAK TOPRAK KAYIPLARININ TAHMİNİ", Ç.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.34, ss.132-141, 2016
Artun O., Sariyev A., Koca Y.K., Şatır O., Akça E., "GIS EVALUATION OF AZERBAIJAN SOILS", Journal of Soil Science and Agrochemistry Azerbaijan National Academy of Science, no.2, pp.77-82, 2011
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Artun O., "Kutanöz Leishmaniasis Epidemiyolojisinin Tahmini İçin Türkiye'de Yapılan Ekolojik Niş Modelleme Uygulamaları", V. International Congress on Natural and Health Sciences (ICNHS-2019), ADANA, TÜRKIYE, 13-15 Aralık 2019, pp.308-308
Artun O., Saltuk B., "Investigation Of Animal Origin Biogas Potential Using Geographical Information Systems: East Mediterranean Region Case", Agriculture for Life, Life for Agriculture, Bükreş, ROMANYA, 6-9 Haziran 2019, pp.38-38
Artun O., Kavur H., "A Comparison of Bioclimatic Factors Effect for Cutaneous Leishmaniasis Current Status Between Eastern Mediterranean Region and Tigris Basin of Turkey by Using Ecological Niche Modeling", Agriculture for Life, Life for Agriculture, Bükreş, ROMANYA, 6-8 Haziran 2019, pp.37-37
Artun O., "Kutanöz Leishmaniasis Epidemiyolojisinin Tahmini İçin Türkiye?de Yapılan Ekolojik Niş Modelleme Uygulamaları ", V. International Congress on Natural and Health Sciences (ICNHS-2019), ADANA, TÜRKIYE, 13-15 Aralık 2019, vol.5, no.1, pp.311-312
Kavur H., Artun O., "Determination of Cutaneous Leishmaniasis Prevalence and Incidence, Between 2009-2014 in Adana by Using Geographical Information Systems.", Agriculture for Life, Bükreş, ROMANYA, 7-9 Haziran 2018, pp.1-1
Saltuk B., Artun O., "DETERMINATION OF THE WIND ENERGY POTENTIAL IN LOWER EUPHRATES BASIN BY USING GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS (GIS)", Agriculture For Life, Bükreş, ROMANYA, 7-9 Haziran 2018, pp.85-85
Artun O., Kavur H., "PREDICTING CUTANEOUS LEISHMANIASIS EPIDEMIOLOGY IN DIYARBAKIR USING ECOLOGICAL NICHE MODELING ", Agriculture For Life, Bükreş, ROMANYA, 7-9 Haziran 2018, vol.3, no.1, pp.81-81
Saltuk B., Artun O., "A Geographic Information System (GIS) -Based Multi-Criteria Evaluation For Greenhouse Site Selection: Lower Euphrates Basin Case Study.", 1. Uluslararası Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-28 Eylül 2018, pp.1-1
Artun O., Saltuk B., "A Geographic Information System (GIS)-Based Multi-Criteria Evaluation For Greenhouse Site Selection in Tigris Basin", Agriculture for Life, Bükreş, ROMANYA, 7-9 Haziran 2018, pp.1-1
Kavur H., Koltaş İ.S., Alptekin D., Artun O., Evyapan G. , Demirkazık M., "DETERMINATION OF SPATIAL DISTRIBUTION OF VECTOR SAND FLY SPECIES OF CUTANEOUS LEISHMANIASIS IN KARAISALI IN ADANA, TURKEY ", INTERNATIONAL CONGRESS OF HEALTH AND ENVIRONMENT, ADANA, TÜRKIYE, 23-18 Ekim 2017, vol.1, no.1, pp.1-1
Artun O., Kavur H., "Vektör Hastalıkları ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları", International Mediterranean Science and Engineering Congress, ADANA, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2017, vol.1, no.1, pp.1-1
Saltuk B., Artun O., Atılgan A., "DETERMINATION OF THE AREAS SUITABLE FOR BIOGAS ENERGY PRODUCTION BY USING GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS): EUPHRATES BASIN CASE", Agriculture for Life, Life for Agriculture, Bükreş, ROMANYA, 8-10 Haziran 2017, vol.1, no.1, pp.26-26
Artun O., Kavur H., "Geographical Information Systems In Determination of Spatial Factors In Cutaneous Leishmaniasis Cases Distribution, in Adana, Turkey", Agriculture For Life, Life For Agriculture, BÜKREŞ, ROMANYA, 8-10 Haziran 2017, vol.1, no.1, pp.46-46
Kavur H., Artun O., Koca K. , ""Evaluation of the Spatial Relationship Between Area of Insecticide Treatment and Location of Leishmaniasis Cases Using Geographical Information Systems in Adana, Turkey", ISOPS9", ISOPS IX, REIMS, FRANSA, 28 Haziran - 1 Temmuz 2016, vol.1, no.1, pp.119-119
Artun O., Dinç A.O., "ADANA-ÇAKIT HAVZASI KARAİSALI ÖRNEĞİNDE EROZYON RİSKİNİN SAPTANMASI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR", 6. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 2016, ss.1020-1030 (Link)
Saltuk B., Artun O., Atılgan A., Aydın Y., Ceylan C., "DETERMINATION OF THE POTENTIAL GROWING AREAS FOR SIIRT PISTACHIO (Pistacia vera), TAYFI GRAPE (Vitis vinifera L.) AND ZIVZIK POMEGRANATE (Punica granatum L.) IN SIIRT PROVINCE", 7. Internayional Scientific Agriculture Symposium, Jahorina, BOSNA HERSEK, 6 Ekim - 9 Kasım 2016, vol.1, pp.925-925
Artun O., Bozan A.V., Dinç A.O., "KKTC TOPRAKLARININ MORFOLOJİK TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN CBS?DE ALANSAL ANALİZLERİ", TMMOB CBS Kongresi 2011, ANTALYA, TÜRKIYE, 31 Ekim - 4 Kasım 2011, ss.110-117
Kitap ve Kitap Bölümleri
Saltuk B., Artun O., "A GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS)-BASED MULTI-CRITERIA EVALUATION FOR GREENHOUSE SITE SELECTION. A REGIONAL SCALE APPLICATION IN EASTERN MEDITERRANEAN BASIN, TURKEY", in: RESEARCH & REVIEWS IN AGRICULTURE, FORESTRY AND AQUACULTURE SCIENCES - Summer, 2019, Bozdogan, A. M., Yarpuz-Bozdogan, N., Eds., Gece Publishing, Ankara, pp.33-47, 2019
Artun O., Saltuk B., "A GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS) -BASED APPROACH FOR EVALUATING THE POTENTIAL OF BIOGAS PRODUCTION FROM LIVESTOCK MANURE AT A REGIONAL SCALE: A CASE STUDY FOR GEDIZ BASIN", in: Research & Reviews in Agriculture, Forestry and Aquaculture Sciences ? Summer, 2019, Bozdogan, A. M., Yarpuz-Bozdogan, N., Eds., Gece Publishing, Ankara, pp.65-78, 2019
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Diyarbakır ilinde Kutanöz Leishmaniasis Epidemiyolojisinin Ekolojik Niş Modellemesi Kullanılarak Tahmin Edilmesi ", BAP Diğer, FBA-2018-10679, Yönetici, Devam Ediyor
"Adana İli Kozan ve İmamoğlu İlçelerinde Leishmaniasis ve Phlebovirus Etmenlerinin Araştırılması", BAP Diğer, TSA-2017-8633, Araştırmacı, 2018
"GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS IN DETERMINATION OF SPATIAL FACTORS IN CUTANEOUS LEISHMANIASIS CASES DISTRIBUTION IN ADANA TURKEY ", BAP Diğer, FED-2017-8923, Yönetici, 2017
"MANAGEMENT OF MANURE FROM LIVESTOCK HOUSING AT TIGRIS BASINS AND ITS ENVIRONMENTAL POTENTIAL IMPACT", BAP Diğer, FED-2016-6090, Yönetici, 2016
"ADANA YUMURTALIKTA EROZYON MODELLEMESİ YAPILARAK TOPRAK KAYIPLARININ TAHMİNİ", BAP Diğer, FBA-2015-4307, Yönetici, 2017
"ADANA KARAİSALI'DA SEÇİLEN ALANLARDA FARKLI EROZYON MODELLERİ KULLANARAK TOPRAK KAYIPLARININ TAHMİNİ", BAP Doktora, ZF2012D15, Araştırmacı, 2014
"EVALUATION OF RELATIONSHIP BETWEEN SPATIAL DISTRIBUTION OF INSECTICIDE APPLYING AREA AND LOCATION OF LEISHMANIASIS CASES USING GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS IN ADANA", BAP Diğer, TED-2016-6723, Araştırmacı, 2016
"KORYKOS?TA BULUNAN SU KANALI VE TERASLARIN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA.", BAP Y.Lisans, FBE.2004.YL.8, Araştırmacı, 2005
"Adana Karaisalı İlçesi Köylerinde Leishmaniasis vektörü Phlebotomus (Diptera:Psychodidae:Phlebotomine) Türlerinin Ekolojik ve Coğrafi Etmenlere Bağlı Olarak Dağılımlarının Belirlenmesi ", BAP Diğer, TSA-2015-3753, Araştırmacı, 2016
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi