Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Yazılım Mühendisliği
Yönetim Bilişim Sistemleri
Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi
Stratejik Planlama
Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi
Karar Destek Sistemleri
iş süreç yönetimi
Veri analitiği ve madenciliği
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Yönetim Bilişim Sistemleri
Bilgisayar Yazılımı (Software Engineering)
Bilişim
Bilişim Sistemleri (Information Systems)
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Computer Science, Software Engineering
Computer Science, Artificial Intelligence
Engineering, Industrial
Computer Science, Information Systems
Management
Computer Science, Interdisciplinary Applications
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi