Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 2009 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 1999 - 2009
Ögr.Gör., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 1995 - 1999
Arş.Gör., University of Texas at Austin, IC Institute, 1994 - 1995
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Araştırma Görevlisi, University of Texas at Austin ICC Institute, , 21.08.1994 - 19.05.1995
Proje Lideri/Bilişim Uzmanı, BİMSA A.Ş. Sabancı Bilgi İşlem Merkezi Uygulama Geliştirme Direktörlüğü, , 01.06.1983 - 01.06.1992
VERDİĞİ DERSLER
Endüstride Bilişim Teknolojisi, Lisans, 2018-2019
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, Ç.Sıcakyüz, "BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNE KARŞI GÖSTERİLEN DİRENCİN ANALİZİ VE İKNA MODELİ: SAĞLIK ALANINDA UYGULAMA", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2019.
Doktora, Ç.Sağıroğlu, "Türkiye'nin İller Bazında Enerji İhtiyacının Yapay Sinir Ağları ile Analizi, Tahminlemesi ve Yenilenebilir Kalkınma Yatırımları İçin Karar Destek Önermesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2016.
Doktora, M.Özşahin, "Çoklu Ajan Yaklaşımı ile E-ticarette Dinamik Ürün Yönetimi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2016.
Doktora, M.Oturakçi, "Elektronik İş Yazılımlarının Kullanıldığı Şirketlerde İnovasyon Karakteristiklerinin Benimsenme Oranlarının Etkisinin İncelenmesi ve Şirketlerde İnovasyon Yönetim Sistemleri için Bir Karar Destek Sistemi ve Uygulaması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2016.
Doktora, V.Çekici, "Müşteri şikayet değerlendirme süreçleri için kavramsal bir model ve simülasyon optimizasyon yöntemi ile değerlendirilmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2013.
Doktora, E.Eşsiz, "Laboratuvar Tetkik Sonuçları Üzerinde Makine Öğrenmesi Uygulamaları", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, S.Duru, "Veri Madenciliği Yöntemleri ve Türk Müziği Analizlerinde Kullanılması Üzerine Bir Uygulama", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2019.
Yüksek Lisans, C.Neşelioğlu, "Toplam verimli bakım için yazılım seçimi ve süreç iyileştirme ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2019.
Yüksek Lisans, A.Erenler, "KNN ve Yapay Sinir Ağları Kullanarak Sistem Etkinliği ve Kalite Kaybı Tahmini,", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2019.
Yüksek Lisans, F.Ergül, "Türkiye ve Avrupa Demiryollarının İlişkisel Network Veri Zarflama Analizi Yöntemi ile Etkinlik Analizi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2019.
Yüksek Lisans, T.Şanlı, "Endüstri Mühendisliği Alanındaki Lisansüstü Tezlerin Veri Madenciliği ile Çalışma Konu Önceliklerinin Belirlenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2019.
Yüksek Lisans, S.Güler, "KÜRESEL İNOVASYON ENDEKSİ BAŞARILARI İLE ÜNİVERSİTE BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2019.
Yüksek Lisans, M.Nar, "İş Sürekliliği Yönetiminde (BCM) Kritik Başarı Faktörlerinin Belirlenmesi ve Önceliklendirilmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2018.
Yüksek Lisans, N.Başdinkçi, "Sağlık Kurumlarında Bilgi Güvenliği Risk Değerlendirmesi ve Kullanıcıların Bilgi Güvenliği Farkındalık Düzeyini Ölçme", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2017.
Yüksek Lisans, F.Şahin, "Ayaklardaki Yüzeysel Mantar Enfeksiyonlarının Potansiyel Risk Faktörlerinin Kendini Örgütleyen Haritalar (SOM) ile Analizi,", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2016.
Yüksek Lisans, A.Oymacı, "Süreç İyileştirme Tekniklerinin Basın Sektörüne Uygulanması: İnternet Gazeteciliği Çözümünün İstatistiksel Analizi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2015.
Yüksek Lisans, B.Salko, "Proje Yönetimi Yazılım Seçimi için Bir Uzman Sistem Tasarımı ve Uygulamas", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2012.
Yüksek Lisans, S.Dede, "Toplam kalite yönetimi ve inovasyon arasındaki istatistiksel analiz", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2012.
Yüksek Lisans, Y.Yaltırık, " Strateji yönetiminde temel yeteneklerin belirlenmesi için uzman sistem"", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2012.
Yüksek Lisans, Y.Elmas, "Optimal Ürün Karmasının Belirlenmesi İçin Sezgisel Optimizasyon Tekniğine Dayalı Bir Karar Destek Sisteminin Geliştirilmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2012.
Yüksek Lisans, I.Aras, "Uç kullanıcı açısından MİY'in kritik başarı faktörlerinin algılanması üzerine bir araştırma", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, M.Özşahin, "Kendini Örgütleyen Haritalar ile Finansal Analiz", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2010.
Yüksek Lisans, O.Kalan, "Lejyoner hastalığının istatistiksel risk analizi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, F.Söylemez, "Türkiye deki ilk 1.000 büyük işletme için işletmeler arası elektronik ticaretin (B2B) durum değerlendirmesi ve öneriler", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2006.
Yüksek Lisans, E.Gündüz, ""Personel Eğitim İhtiyaç Değerlendirmesi için Karar Destek Sistem", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2006.
Yüksek Lisans, Ş.Cömertpay, " "KOBİ'lerde Strateji Belirleme için Uzman Sistem", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2006.
Yüksek Lisans, E.Güler Kadak, "İlaç Sektöründe Bir İşletme için AHP Tekniği Kullanılarak Performans Değerlendirme Sisteminin Kurulması"", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2006.
Yüksek Lisans, İ.Dündar, "Otomotiv sektöründe kurumsal karne uygulamasına dayalı performans yönetim sistemi kurulması ve değerlendirilmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2005.
Yüksek Lisans, Ö.Özensoy, "Üretim Sistemlerinde Tedarikçi Değerlendirme Kriterlerinin Belirlenmesi ve Kavramsal Model Önerisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2005.
Yüksek Lisans, S.Kisacik, "Adana işletmelerinde toplam kalite yönetimi ve değişim mühendisliği uygulamalarının araştırılması ve kavramsal model önerisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2004.
Yüksek Lisans, H.Sezgin, "Müşteri ilişkileri yönetiminde (CRM) performans ölçümü ve kavramsal model önerisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2004.
Yüksek Lisans, K.Özşahinoğlu, "Türkiye'de uzaktan eğitim uygulamaları üzerine bir araştırma", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2004.
Yüksek Lisans, S.Akcan, "Lojistik Bilişim Sistemlerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Uzman Sistem?, ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2003.
Yüksek Lisans, A.Baba, "Elektronik veri değişimi (EDI) uygulamalarının tedarik zinciri yönetimindeki rolü, ticari ilişkilere etkisinin Türkiye'deki durumu ve kavramsal model önerisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2003.
Yüksek Lisans, A.Türe, "Kalite çalışması yürüten işletmeler için içsel kıyaslama modeli ve uygulaması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2001.
Yüksek Lisans, F.Ekşici, "Atık Yönetiminde Kritik Başarı Faktörlerinin AHP Yöntemi ile Önceliklendirilmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, E.Ulusal, " İnovatif İş Davranışlarına Sahip Personeli Belirleyen Uzman Sistemin Geliştirilmesi ve Uygulanması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, A.Sevgili, "Türkiye'de iş zekâsı sistemlerinin uygulanmasında kritik başarı faktörlerinin (KBF) belirlenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi