Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"E-Analist İnovasyon kabiliyet Ölçüm ve Değerlendirme Uzman Sistem yazılımı Geliştirilmesi -KOSGEB destekli Ar-Ge ve İnovasyon programı projesi ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 1234, Yönetici, 2011
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi