Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Oturakçı M., Yüregir H.O., "New approach to Rogers? innovation characteristics and comparative implementation study", JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY MANAGEMENT, vol.47, pp.53-67, 2018 (Link)
Yüregir H.O., Sağıroğlu Ç., "Solar Energy Validation for Strategic Investment Planning via Comparative Data Mining Methods: An Expanded Example within the Cities of Turkey", INTERNATIONAL JOURNAL OF PHOTOENERGY, vol.2016, pp.1-16, 2016 (Link)
Yüregir H.O., Kalan O., Oral M., "A Decision Support System for Preventing Legionella Disease ", JOURNAL OF MEDICAL SYSTEMS, vol.34, pp.875-881, 2009 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ulusal E., Yüregir H.O., "YENİLİKÇİ İŞ DAVRANIŞINI BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN AĞIRLIKLANDIRILMASI", TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ, cilt.31, ss.17-31, 2020 (Link)
Hatipoğlu Z., Yüregir H.O., Özcengiz D., "Intraoperative Mechanical Ventilation Strategies in Newborns and Children: A National Survey", Journal of Anesthesiology and Reanimation Specialists? Society, vol.27, pp.277-284, 2019 (Link)
Duru S., Yüregir H.O., "VERİ MADENCİLİĞİNDE VERİ TEMİZLEME VE TÜRK MÜZİĞİ VERİLERİ ÜZERİNDE UYGULAMA ÇALIŞMALARI", Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.150-159, 2019 (Link)
Sıcakyüz Ç., Yüregir H.O., "DEĞİŞİMİ YÖNETME VE EĞİTİMDE DEĞİŞİMİ KOLAYLAŞTIRAN BİR MOBİL UYGULAMA ÖNERİSİ", International Journal of Management and Administration, vol.3, pp.225-238, 2019 (Link)
Sıcakyüz Ç., Yüregir H.O., "The effect of organizational affective commitment on adopter categories by hospital personnel in Turkey", Research Journal of Management Sciences, vol.8, pp.5-12, 2019 (Link)
Sıcakyüz Ç., Yüregir H.O., "The Resistance Factors to Using Health Information Technology in Turkey", Research Journal of Engineering Sciences, vol.1, no.1, pp.1-11, 2018 (Link)
Nar M. , Yüregir H.O., "İş Sürekliliği Yönetiminde Kritik Başarı Faktörlerinin AHP Yöntemi ile Önceliklendirilmesi", Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, cilt.33, ss.241-254, 2018 (Link)
Yüregir H.O., Nakiboğlu B.G., "Performans Ölçümü ve Ölçüm Sistemleri: Genel Bir Bakış", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.16, ss.545-562, 2007
Dündar İ., Yüregir H.O., "Otomotiv Sektöründe Kurumsal Karne Uygulamasına Dayalı Performans Yönetim Sistemi Kurulması ve Değerlendirilmesi ", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, ss.229-244, 2005
Baba A., Yüregir H.O., "Elektronik Ticaret Altyapısında Elektronik Veri Değişiminin yeri ve Türkiye?deki Durum Değerlendirmesi", Kalder Forum, ss.23-27, 2004
Yüregir H.O., "Türkiye'Deki Tekstil İşletmelerinde Bilgi Ve Bilişimin Yeri", TSE Standart Dergisi, no.497, ss.39-49, 2003
Akcan S., Yüregir H.O., "Lojistik Bilişim Sistemlerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Uzman Sistem", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, ss.249-265, 2003
Yüregir H.O., "Türkiye'Deki Tekstil İşletmelerinin Bilişim Teknolojisi Altyapısına Bir Bakış", Tekstil ve Konfeksiyon, ss.84-88, 1999
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yüregir H.O., Sıcakyüz Ç., Oymaci A., "İnternet?in Yazılı Basına Etkisi ve Dijital Gazete OkumayıEtkileyen Faktörler", International Congress of the Turkey Vision (ICTV ? 2019), adana, TÜRKIYE,
Ulusal E., Yüregir H.O., "YENİLİKÇİ İŞ DAVRANIŞINI BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN UZMAN GÖRÜŞLERİNE GÖRE AĞIRLIKLANDIRILMASI", I. ENDÜSTRİ VE İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ, ADANA, TÜRKIYE, 5-7 Aralık 2019, cilt.1, no.2, ss.5-5 (Link)
Ekşici F., Yüregir H.O., "Endüstriyel Atık Yönetiminde Kritik Başarı Faktörlerinin AHP Yöntemi ile Önceliklendirilmesi?", I. Endüstri ve İşletme Mühendisliği Kongresi,, ADANA, TÜRKIYE, 5-7 Aralık 2019, ss.1-2
Neşelioğlu C., Oturakçı M., Yüregir H.O., "7/24 Çalışan Prosese Toplam Verimli Bakım Uygulama Çalışması", 6 th International Symposium on Academic Studies in Science, Engineering and Architecture Sciences, ANKARA, TÜRKIYE,
Sıcakyüz Ç., Yüregir H.O., "Eğitim ve Katılımcılık: Üniversite Öğrencilerinin Mobil Uygulama Kullanımına Etkisi", International Congress of the Turkey Vision (ICTV ? 2019), adana, TÜRKIYE,
Özşahin M., Yüregir H.O., "Financial Risk Analysis Expert System forAutomotive Industry in Turkey", 4th International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2018), kiev, UKRAYNA, , pp.133-133
Yüregir H.O., Cem E., "B2B Elektronik Ticarette E-tedarik Sisteminde Satın Alma Davranışının Teknoloji Kabul Modeli ile İncelenmesi", 38. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi (YAEM), eskişehir, TÜRKIYE,
Yüregir H.O., Ergül F., "Demiryolları Taşımacılığının Performans Ölçümü", II.INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND VOCATIONAL STUDIES CONGRESS, (BILMES EN-NAT 2018), Nevşehir, TÜRKIYE, , pp.416-417
Yüregir H.O., Şanli T., "türkiyede endüstri mühendisliğinde yapılan tezlerin sınıflandırılması", II.INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND VOCATIONAL STUDIES CONGRESS, (BILMES EN-NAT 2018), nevşehir, TÜRKIYE, , pp.728-729
Güler S., Yüregir H.O., "Küresel İnovasyon Endeksi Başarıları ile Üniversite Başarılarının İlişkisi", IMSEC 2018 3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress, ADANA, TÜRKIYE, 24-26 Ekim 2018, cilt.1, no.1, ss.100-100 (Link)
Cem E., Yüregir H.O., "B2B Elektronik Ticarette E-tedarik Sisteminde Satın Alma Davranışının Teknoloji Kabul Modeli ile İncelenmesi", ETMS Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Zirvesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-6 Ekim 2018, cilt.1, no.1, ss.100-100 (Link)
Yüregir H.O., "Critical Success Factors of Higher Education and The Place of Innovation in Future Universities", 4th International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2018), Kiev, UKRAYNA, 2-6 Mayıs 2018, pp.134-134 (Link)
Uslu Ö., Yüregir H.O., "?The Awareness of E-museums in Turkey and Thoughts on the Effects of E-Museums on Education?", International Turkic World Symposium 2017, Upsala, ISVEÇ, 29 Eylül - 3 Ekim 2017, pp.284-292
Sıcakyüz Ç., Yüregir H.O., "A Study of Adopter Categories among Healthcare Personnel in a Hospital in Turkey", International Conference on Advances and Innovations in Engineering (ICAIE), Elazığ, TÜRKIYE,
Yüregir H.O., Peker D., "The Role of Information Systems and Technology in Innovation Management of SMEs in Southern Turkey", 11th International Management Conference ?The Role of Management in the Economic Paradigm of the XXIst Century, on Economic Research,, bükreş, ROMANYA, 2-3 Kasım 2017, vol.11, no.1, pp.248-254 (Link)
Oturakçı M., Yüregir H.O., Oymaci A., "SÜREÇ İYİLEŞTİRME TEKNİKLERİNİN BASIN SEKTÖRÜNE UYGULANMASI : İNTERNET GAZETECİLİĞİ ÇÖZÜMÜNÜN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ", GLOBAL BUSINESS RESEARCH CONGRESS 2017, ,
Oturakçı M., Yüregir H.O., "DECISION SUPPORT SOFTWARE IN RATE OF INNOVATION ADOPTION: InoApp", International Conference on Engineering Technology and Innovation (ICETI), ,
Yüregir H.O., Başdinkçi N., "Information Security Risk Assessment in Health Institutions and Measurement of Users? Awareness on Information Security", International Conference on Engineering Technology and Innovation, Saraybosna, ,
Yüregir H.O., Nar M., "Prioritization of Critical Success Factors in Business Continuity Management with AHP Method", International Conference on Economic Research, October , ANTALYA, TÜRKIYE, 20-21 Ekim 2017, pp.116-127 (Link)
Uslu Ö., Yüregir H.O., "The Comparison of Art and Engineering People in Turkey About the Awareness and Usage of E-museums", 2nd Asian Symposium on the Humanities and Arts for Peace, Fukuoka, JAPONYA, 4-6 Ağustos 2016, vol.1, pp.89-94
Yüregir H.O., Gündüz E., "Gap Analysis for Industrial Engineering Education", 7th WFEO World Congress on Engineering Education, Mobility of Engineers, BUDAPESTE, MACARISTAN, 4-8 Mart 2006, pp.1-6
Yüregir H.O., Şen T., "A Strategic Approach to Reengineering Turkish Export Marketing System", The 4th and 5th World Conference on Integrated Design and Process Technology, dallas, ABD, 4 Haziran 2010 - 6 Haziran 2000, pp.1-10
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Özşahin M., Yüregir H.O., "Ofis Ürünleri Satan Bir E-Perakende Sitesinin Satış ve Teslim Performansının Özdüzenleyici Haritalar ile Analizi", Mühendislik Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler, Mahmut Turhan, Ed., Gece Akademi, Ankara, ss.81-96, 2019
Yüregir H.O., Oturakçı M., "Innovation Mix Decisions And Recommendations For A Sustainable Development: Turkish Case For SMEs", in: Research Reviews in Engineering, Atilla ATİK, Eds., Gece Akademi , Ankara, pp.75-92, 2019 (Link)
Yüregir H.O., "Elektronik İş ve Elektronik Veri Değişimi", Baki Kitabevi, ADANA, 2004
Yüregir H.O., "Bilişimde Sistem Analizi Ve Tasarım", Nobel Kitabevi, ADANA, 2001
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi