Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, 1999-2003
Yüksek Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, 1996-1999
Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri, 1991-1995
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Toklu, P., 2000, Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Azot Kullanım Etkinliğinin Damla Sulama ve Salma Sulama Yöntemleri Yönünden Karşılaştırılması Üzerinde Bir Araştırma Doktora Tezi, ProjeNo:FBE.2000.D.44", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tarla Bitkileri Tarla Bitkileri Temmuz, 2003.
Yüksek Lisans, "Toklu, P., 1999, Gossypium hirsutum L. Ve Gossypium barbadense L.Türlerinden Renkli Lifli İki Pamuk Çeşidinin, Morfolojik, Fizyolojik ve Teknolojik Özellikleri İle Bu İki Türün F1 Melez Gücü Üzerinde Bir Araştırma Yüksek Lisans Tezi, Proje No:FBE97YL164", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Eylül, 1999.
YABANCI DİLLER
İngilizce, Orta
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi