Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Toklu P., "Pamukta (G. hirsutum L.) Farklı Priming Uygulamalarının Çimlenme ve Fide Gelişim Özellikleri Üzerine Etkisi", Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.21, ss.343-356, 2017 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Satar G., Toklu P., "Lysiphlebus confusus (Hymeneoptera:Braconidae:Aphidinae)'UN ADANA İLİ POPÜLASYONLARINDA POLİMORFİZMİNİN PCR-RFLP YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ ", VI. Bitki Koruma Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 5-8 Eylül 2016, ss.113-113
Türkoğlu Ş.R., Toklu P., Dal B. , Biçen B., Erol M.H., Hatipoğlu R., "Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Embriyo ve Embriyo Apeksi Eksplantlarından İn Vitro Bitki Rejenerasyonu", 11. Tarla Bitkileri Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 7-10 Eylül 2015, cilt.1, ss.532-532
Toklu P., " Türkoğlu, Ş.R., Kaya Kocatürk, H., Dolançay, A., 2013. Determination Of Heterotic Effects For Significant Agronomical And Technological Plant Characters In St 468 X Dp 388 Cotton Cross Combination", International Plant Breeding Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-14 Kasım 2013, pp.343-343
Toklu P., " Kaya, H., Türkoğlu, Ş.R., Dolançay, A. 2011. Pamuk Tarımında Bitki İzleme Tekniklerinin Kullanılması.", 9. Tarla Bitkileri Kongresi. , BURSA, TÜRKIYE, 12-15 Eylül 2013, ss.1110-1113
Toklu P., " Kaya, H., Türkoğlu, Ş.R., Dolançay, A., Toklu, F., Nasırcı, Z., Süllü, S., Özbek, B.S. 2007 Çukurova Koşullarında Pamukta Bazı Agronomik Uygulamaların Bitki İzleme Parametrelerine Etkisi Ve Bitki Haritalama Üzerine Araştırmalar.", VII. Tarla Bitkileri Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 25-27 Haziran 2007, ss.657-661
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi