Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Altikulaç Demirdağ R., "Hikâyede "Tip" Sorunsalı Ve Sabahattin Ali'Nin Kamyon'U", BILIG, pp.1-18, 2014 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Altikulaç Demirdağ R., "A CRITICAL APPROACH TO THE ANALYSIS OF VALUES AND TALKING ANIMALS IN TURKISH TALES", International Journal of Language Academy, vol.7, pp.181-191, 2019 (Link)
Altikulaç Demirdağ R., Altikulaç A., "Reşat Nuri Güntekin?in Mektep Temsilleri ve Tiyatro Yoluyla Değerler Eğitimi", International Journal of Language Academy, vol.5, pp.222-229, 2017 (Link)
Altikulaç Demirdağ R., "KÖY ROMANLARINDA EŞKIYALIK VE KAHRAMAN OLMA ARZUSU", Turkish Studies, vol.11, pp.31-48, 2016 (Link)
Altikulaç Demirdağ R., "A WOMAN IN THE OTTOMAN EMPIRE: POET NIGÂR HANIM AND HER LOVE POEMS", İnternational Journal of Language Academy, pp.367-373, 2015 (Link)
Altikulaç Demirdağ R., "Şair Nigâr Hanım'ın Eserlerinde Geleneksel Eğitim Anlayışı: 'Anne' dili ve Eleştirisi", İnternational Journal of Languages' Education and Teaching, pp.2316-2324, 2015 (Link)
Altikulaç Demirdağ R., "Tanzimat Tiyatrosunda Avrupalı Kadınlar Ve İffet Meselesi", Erdem, ss.19-28, 2014
Altikulaç Demirdağ R., Altikulaç A., "?Eğitimde Bürokrasi Eleştirisi Ve Bürokraside Ahlâk Eğitimi Açısından Çalıkuşu Romanı?", Milli Eğitim, ss.141-153, 2014
Altikulaç Demirdağ R., "Eşeğin Gölgesi'Nde Seyirci Ve Haldun Taner'In Çoklu Eleştirisi", Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, ss.7-16, 2013 (Link)
Altikulaç Demirdağ R., "?Ahmet Haşim?De Ev-Yuva Ve Doğa İmgesi?", Turkish Studies, vol.7, pp.739-746, 2012 (Link)
Altikulaç Demirdağ R., "?Musahipzade Celâl?In Oyunlarında Moderne Dönüşen Gelenek?", Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.42-52, 2012
Altikulaç Demirdağ R., "Sabahattin Ali'Nin Romanlarında `Ben?I Yöneten İrade", Frankofoni, pp.297-311, 2012
Altikulaç Demirdağ R., "Musahipzade Celâl?In Dramlarında Yapı", Turkish Studies Türkoloji Araştırmaları, vol.6, pp.497-504, 2012 (Link)
Altikulaç Demirdağ R., "Sersem Kocanın Kurnaz Karısı: Oyun İçinde Hangi Oyun?", Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Haldun Taner Özel Sayısı, pp.30-39, 2012 (Link)
Altikulaç Demirdağ R., "Halit Ziya?Nın Öykülerinde Yazarın Merhameti, Okuyucunun Vicdanı", Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, ss.23-35, 2012 (Link)
Altikulaç Demirdağ R., "?Dağlarca?Nın Çocuk Ve Allah?Inda Dinginlik Ve Mistik Duyuşlar?", Türkbilig Türkoloji Araştırmaları, pp.143-154, 2012
Altikulaç Demirdağ R., "Tanpınar?In Saatleri Ayarlama Enstitüsü Adlı Romanında İronik Mesafe", Frankofoni, pp.223-237, 2011
Altikulaç Demirdağ R., "Abdülhak Hâmid Tarhan?In Eserlerinde Doğu-Batı Karşılaştırması Ve Kültür Meselesi", Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, ss.7-21, 2010 (Link)
Altikulaç Demirdağ R., "?Ahmet Haşim?In `Göl Kuşları?Ndaki Şiirlerinde Kuş İmgesi?", Türkbilig, pp.179-188, 2010
Altikulaç Demirdağ R., "?Yada?Nın Gizilgücü? (?Gülten Dayıoğlu?)", VARLIK, ss.26-26, 2005
Altikulaç Demirdağ R., "?Sevda Şener?In Nazım Hikmet?I Tiyatroda Keşfi?", KANAT, ss.8-8, 2003
Altikulaç Demirdağ R., "?Karacaoğlan Şiirinin Birleştiriciliği?", MILLI FOLKLOR, pp.42-45, 2002 (Link)
Altikulaç Demirdağ R., "?Metin And?In Kaleminden Osmanlı Tiyatrosu Ve Güllü Agop? ", KANAT, ss.4-4, 2001
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Altikulaç Demirdağ R., "USING FOLKLORE WORKS IN CHILDREN?S LITERATURE AND YAŞAR KEMAL?S THREE ANATOLIAN LEGENDS", INTERNATIONAL PARIS CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES ? III, Paris, FRANSA, 15-17 Aralık 2019, pp.408-416 (Link)
Altikulaç Demirdağ R., "NAMIK KEMAL?İN TİYATRONUN EĞİTİCİ İŞLEVİ HAKKINDAKİ FİKİRLERİ", International Conference on New Horizons in Education, Viyana, AVUSTURYA, 13-15 Temmuz 2016, vol.3, pp.485-490 (Link)
Altikulaç Demirdağ R., "A Woman in the Ottoman Empire: Poet Nigâr Hanım and Her Love Poems", 15th International Academic Conference, Rome, Roma, ITALYA, 14 Nisan - 17 Eylül 2015, pp.1-1
Altikulaç Demirdağ R., "Şair Nigâr Hanım'ın Eserlerinde GelenekselEğitim Anlayışı: 'Anne' Dili ve Eleştirisi ", 1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 28-30 Mayıs 2015, pp.4-4
Altikulaç Demirdağ R., "), ?Âli Bey?In Lehçetü?L Hakâyık İle Misafiri İstiskal Adlı Eserlerinin İronik Üslûp Açısından Karşılaştırılması?", 13. Uluslar arası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, KARS, TÜRKIYE, 26-29 Eylül 2013, pp.25-33
Altikulaç Demirdağ R., "?Abdülhak Hâmid, Makber Ve Unutulamayan Aşk İmgesi?", I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, SARAYBOSNA, BOSNA HERSEK, 17-19 Mayıs 2013, pp.5-15
Altikulaç Demirdağ R., "?Halikarnas Balıkçısı?Nın Gençlik Denizlerinde Kopan Fırtınalar, ?Sahne? Ve ?Epifanya?", Ulusal Halikarnas Balıkçısı Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 31 Ekim - 2 Kasım 2013, ss.206-215
Altikulaç Demirdağ R., "?Tevfik Fikret?In Şermin?I, Çocuk Dilinin İdeal Dünyası?", IV. Uluslar arası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 22-24 Aralık 2011, pp.459-469
Altikulaç Demirdağ R., "?Emily Ve Nigâr, Farklı Kültürlerin Ortak Duygusu: Platonik Aşk?", Uluslar Arası Bir Bilim Kategorisi Olarak Kadın Sempozyumu, MALATYA, TÜRKIYE, 5-6 Mayıs 2011, pp.729-737
Altikulaç Demirdağ R., "?Geleneksel Türk Tiyatrosu Meydandan Sahneye Taşınırken?", Mekân ve Kültür VI. Uluslar Arası Kültür Araştırmaları Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-10 Eylül 2011, pp.93-97
Altikulaç Demirdağ R., "?Halikarnas Balıkçısı?Nın Doğa-İnsan İkilemi Felâketler Romanı: Aganta Burina Burinata?", Prof. Dr. Mine Mengi Adına Türkoloji Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 22-24 Ekim 2011, ss.228-237 (Link)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Altikulaç Demirdağ R., "İrlanda Peri ve Halk Masalları (W.B. Yeats?den Seçmeler) Türk ve İrlanda Masalları Arasında Bir Karşılaştırma Denemesi", Karahan Kitabevi Yayınları, ADANA, 2019
Altikulaç Demirdağ R., "Tiyatroda Seyirci Fikri ve Tanzimat Tiyatrosu", Karahan Kitabevi Yayınları, ADANA, 2016
Altikulaç Demirdağ R., "Nigâr Hanım Toplu Şiirleri", Salkımsöğüt, ERZURUM, 2015 (Link)
Altikulaç Demirdağ R., "?Beşir Fuad Ile Menemenlizade Mehmet Tahir Arasındaki Tartışmada Romantizm Ve Realizmin Keşfi?", Bilge Ercilasun Armağanı, Dilek Yaiçın Çelik, Ed., Pegem Yayınevi, Ankara, ss.305-315-, 2010
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi