Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. SALİH KAFKAS
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : BAHÇE BİTKİLERİ
Ana Bilm Dalı : BAHÇE BİTKİLERİ
Sabit Telefon : +90 322 3386030
+90 322 3386388 | Dahili : 2158
Faks : +90 322 3386030
E Posta Adresi : skafkascu.edu.tr
Web Adresi : http://aves.cu.edu.tr/skafkas/
Ofis : 1212
Eğitim Bilgileri
Doktora, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri, 1995-2000
Yüksek Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri, 1992-1995
Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri, 1988-1992
Yaptığı Tezler
Doktora, "Evaluation of Wild Pistacia Germplasm for Rootstock Breeding: Morphological and Horticultural Survey, and Application of Molecular Markers for Fingerprinting and Sex Determination", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Temmuz, 2000.
Yüksek Lisans, "Değişik Atalntik Sakısı (P.atlantica, Desf.) ve Buttum (P.khinjuk, Stocks) Tiplerinin Antepfıstığında Çöğür Anacı Olabilme Özellikleri Üzerinde Ön Araştırmalar", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Eylül, 1995.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Birinci Çukurova Biyoteknoloji Günleri `Bitkilerde Genetik Haritalama, Çukurova Üniversitesi, 2013
Advance Course: Applications of Bioinformatics in Plant Breeding, CHIEAM, 2010
DNA Markörleri ve Bitki Islahında Kullanımı? konulu kurs, Çukurova Üniversitesi, 2006
Electrophoretic and PCR Techniques for Variety Verification and GMO Detection, ISTA/FAO, 2006
Advanced Course on `Use of Molecular Markers in Plant Breeding, CHIEAM, 2005
Hibrit Çeşit Islahında Biyoteknoloji Kullanımı, Kamu-Özel Sektör İşbirliği Projesi, 2004
Araştırma Alanları
Biyoteknoloji ve Genetik
Sert Kabuklu Meyveler
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı
Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Biyo-teknoloji
Meyve Yetiştirme ve Islahı
Web Of Science Araştırma Alanları
Plant Sciences
Horticulture
Genetics & Heredity
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2007 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2002 - 2007
Arş.Gör.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2000 - 2002
Arş.Gör., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 1996 - 2000
Arş.Gör., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1993 - 1996
Mesleki ve İdari Deneyimler
Merkez Müdürü, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , , 15.10.2009 - 15.10.2012
MYO Müdürü, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , , 20.04.2005 - 30.11.2008
Senato Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , , 20.04.2005 - 30.04.2007
Fakülte Kurulu Üyeliği, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , , 10.06.2002 - 05.06.2005
Akademik Kurul Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , , 05.05.2002 - 30.04.2017
Verdiği Dersler
Tohum ve Gıdalarda Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların Analizi, Yüksek Lisans, 2016-2017
Moleküler Genetik Uygulamaları, Yüksek Lisans, 2016-2017
Bahçe Bitkilerinde Moleküler Islah Yöntemleri, Lisans, 2016-2017
Bahçe Bitkilerinde Biyoteknoloji Uygulamaları, Lisans, 2016-2017
Yönetilen Tezler
Doktora, M.Khodaeiaminjan, "Antepfıstığında Yeni nesil Sekanslama Teknolojisi Kullanılarak SSR Markörlerin Geliştirilmesi ve Referans Genetik Haritanın Oluşturulması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2017.
Doktora, E.Ziya Motalebipour, "Development of SSR Markers by Next Generation Sequencing in Pistacia Genetic Linkage Mapping Using an Inter-Specific F1 Population", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2017.
Doktora, Y.Doğan, "CEVİZDE (Juglans regia L.) DNA MARKÖRLERİ İLE GENETİK HARİTALAMA", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2016.
Doktora, M.Güney, "FARKLI DNA MARKÖRLERİNİ KULLANARAK AMASYA ELMASININ DOYMUŞ GENETİK HARİTASININ OLUŞTURULMASI", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2015.
Doktora, Z.Abaci, "Bazı Kayısı Genotiplerinde Eşeysel Uyuşmazlık Durumlarının Arazi Koşullarında ve Moleküler Tekniklerle Araştırılması", İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji, Haziran, 2011.
Doktora, A.Doğan, "MOLEKÜLER TEKN?KLER?N K?RAZDA (Prunus avium L.) GENET?K ?L??K? ?LE F1 B?REYLERDE S ALLELER?N?N BEL?RLENMES?NDE KULLANIMI", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri, Nisan, 2011.
Doktora, Y.Türkeli, "Pistacia vera L. X Pistacia atlantica Desf.Melez Populasyonunda Genetik Haritalama", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2010.
Doktora, K.Yilmaz, "BAZI YERLİ KAYISI GENOTİPLERİNİN FENOLOJİK, MORFOLOJİK VE POMOLOJİK ÖZELLİKLERİ İLE GENETİK İLİŞKİLERİNİN VE KENDİNE UYUŞMAZLIK DURUMLARININ MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2008.
Yüksek Lisans, S.Karataş, "Cevizde Yeni SSR Primerlerinin Geliştirilmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2017.
Yüksek Lisans, E.Eser, "Chandler Ceviz Çeşidi DNA Dizilerini Kullanarak Polimorfik Mikrosatellit Markörlerin Geliştirlmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2017.
Yüksek Lisans, H.Karci, "SSR Moleküler Markör Tekniği İle Pistacia Türlerinin Filogenetik Analizi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2017.
Yüksek Lisans, A.Paizila, "Bademde Gülcan-2 X Lauranne ve Guara X Nurlu F1 Populasyonları Kullanılarak SSR Markörleri ile Genetik Haritalanması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Yüksek Lisans, A.Ikhsan, "Genetic Mapping in Walnut (Juglans regia L.) Using Chandler X Kaplan-86 F1 Population by Microsatellite Markers", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2015.
Yüksek Lisans, M.Khodaeiaminjan, "GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ÜRÜNLERİN ÇOKLU REAL-TIME PCR İLE BELİRLENMESİ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2013.
Yüksek Lisans, E.Ziya Motalebipour, "Mikrosatellit Markörleri İle Amasya Elmasının Genetik Bağlantı Gruplarının Oluşturulması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2013.
Yüksek Lisans, M.Akyüz, "Antepfıstığında Siirt x Bağyolo F1 Populasyonu kullanılarak SSR Markörleri ile Genetik Haritalama", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2013.
Yüksek Lisans, N.Aslan, "AMASYA ELMASINDA SSR MARKÖRLERI İLE GENETİK HARİTALAMA", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2012.
Yüksek Lisans, H.Topçu, "CEVİZ (Juglans regia L.) İÇİN MİKROSATELLİT (SSR) PRİMERLERİN GELİŞTİRİLMESİ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2012.
Yüksek Lisans, Ö.Karadut, "Antepfıstığı SSR Lokuslarında Yeni ISSR Primerlerin Geliştirilmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2011.
Yüksek Lisans, S.Günaydın, "BAZI ÇİLEK ÇEŞİT VE GENOTİPLERİNİN MOLEKÜLER MARKÖR TEKNİKLERİ İLE KARAKTERİZASYONU", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2009.
Yüksek Lisans, A.Turhan, "SOYA VE MISIRDA GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ÜRÜNLERİN BELİRLENMESİ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2009.
Yüksek Lisans, B.Özcan, "KENDİLENMİŞ MONOİK ATLANTİK SAKIZI POPULASYONUNDA GENETİK HARİTALAMA İÇİN POLİMORFİK YÖNTEM VE PRİMERLERİN BELİRLENMESİ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2009.
Yüksek Lisans, S.Zaloğlu, "ANTEPFISTIĞINDA MİKROSATELLİT PRİMERLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE DİĞER PİSTACİA TÜRLERİNDE KULLANILMA DURUMLARININ BELİRLENMESİ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2008.
Yüksek Lisans, S.Akcan, "KAMAN CEVİZLERİNDE APOMİKSİS OLASLIĞININ MOLEKÜLLER YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2008.
Yüksek Lisans, Y.Doğan, "BAZI CEVİZ (JUGLANS REİGA L.) ÇEŞİT VE GENO TİPLERİNİN MOLOKÜLER TEKNİKLERİ VE KARAKTERİZASYONU", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2006.
Jüri Üyelikleri
Ödül, Akademik Teşvik Komisyon Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Ocak, 2017
Ödül, Akademik Teşvik Komisyon Üyeliği, Bahçe Bitkileri Bölümü, Ocak, 2017
Ödül, Akademik Teşvik Komisyon Üyeliği, Bahçe Bitkileri Bölümü, Ocak, 2016
Ödül, Akademik Teşvik Komisyon Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Ocak, 2016
Doçentlik, Doçentlik atama, Ege Üniversitesi, Kasım, 2015
Atama, Yrd.Doç Atama, Bozok Üniversitesi, Kasım, 2015
Atama, Araştırma Görevlisi sınavı, Çukurova Üniversitesi, Kasım, 2015
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Motalebiour E.Z., Gozel H., Khodaeiaminjan M., Kafkas S., "SSR-based genetic linkage map construction in pistachio using an interspecific F1 population and QTL analysis for leaf and shoot traits", MOLECULAR BREEDING, vol.38, pp.1-15, 2018
Khodaeiaminjan M., Kafkas S., Motalebipour E.Z., Coban N., "In silico polymorphic novel SSR marker development and the first SSR-based genetic linkage map in pistachio", TREE GENETICS & GENOMES, vol.14, 2018
Guney M., Kafkas S., Keles H., Aras S., Ercisli S., "Characterization of hawthorn (Crataegus spp.) genotypes by SSR markers", PHYSIOLOGY AND MOLECULAR BIOLOGY OF PLANTS, vol.24, pp.1221-1230, 2018
Baldemir A., Topcu H., Paksoy M.Y., Motalebipour E.Z., Kafkas S., "First microsatellite markers for Scaligeria lazica Boiss. (Apiaceae) by next-generation sequencing: population structure and genetic diversity analysis", BİOTECHNOLOGY & BİOTECHNOLOGİCAL EQUİPMENT, vol.31, pp.535-543, 2017
Beyhan O., Ozcan A., Ozcan H., Kafkas E., Kafkas S., Sutyemez M., et al., "Fat, fatty acids and tocopherol content of several walnut genotypes", NOTULAE BOTANİCAE HORTİ AGROBOTANİCİ CLUJ-NAPOCA, vol.45, pp.437-441, 2017
Khodaeiaminjan M., Kafkas E., Gueny M., Kafkas S., "Development and linkage mapping of novel sex-linked markers for marker-assisted cultivar breeding in pistachio (Pistacia vera L.)", MOLECULAR BREEDİNG, vol.37, 2017
Acar I., Kafkas S., Kapchina-Toteva V., Ercisli S., "EFFECT OF ROOTSTOCK ON FAT CONTENT AND FATTY ACID COMPOSITION OF IMMATURE PISTACHIO KERNELS", COMPTES RENDUS DE L ACADEMİE BULGARE DES SCİENCES, vol.70, pp.1049-1056, 2017
Murathan Z.T., Kafkas S., Asma B.M., "Determination of S alleles in Paviot x Levent apricot progenies by PCR and controlled pollination", JOURNAL OF APPLIED BOTANY AND FOOD QUALITY, vol.90, pp.147-153, 2017
İmrak B., Küden A., Yurtkulu V., Kafkas E., Ercisli S., Kafkas S., "Evaluation of Some Phenological and Biochemical Characteristics of Selected New Late Flowering Dried Apricot Cultivars", BİOCHEMİCAL GENETİCS, vol.55, pp.234-243, 2017
Murathan Z.T., Kafkas S., Asma B.M., Topcu H., "S_allele identification and genetic diversity analysis of apricot cultivars", JOURNAL OF HORTİCULTURAL SCİENCE & BİOTECHNOLOGY, vol.92, pp.251-260, 2017
Murathan Z.T., Kafkas S., Asma B.M., "Inheritance of S-genotypes in Paviot x Kabaasi apricot F-1 progenies", BIOTECHNOLOGY & BIOTECHNOLOGICAL EQUIPMENT, vol.30, pp.894-898, 2016
Topcu H., Coban N., Kafkas S., "Novel microsatellite markers in Pistacia vera L. and their transferability across the genus Pistacia", SCIENTIA HORTICULTURAE, vol.198, pp.91-97, 2016
Ikhsan A.S., Topcu H., Sutyemez M., Kafkas S., "Novel 307 polymorphic SSR markers from BAC-end sequences in walnut (Juglans regia L.): Effects of motif types and repeat lengths on polymorphism and genetic diversity", SCIENTIA HORTICULTURAE, vol.213, pp.1-4, 2016
Motalebipour E.Z., Kafkas S., Khodaeiaminjan M., Coban N., Gozel H., "Genome survey of pistachio (Pistacia vera L.) by next generation sequencing: Development of novel SSR markers and genetic diversity in Pistacia species", BMC GENOMICS, vol.17, 2016
Guney M., Kafkas S., Kefayati S., Motalebipour E.Z., Turkeli Y., Ercisli S., et al., "In vitro PROPOGATION OF Physalis peruviana (L.) USING APICAL SHOOT EXPLANTS", ACTA SCIENTIARUM POLONORUM-HORTORUM CULTUS, vol.15, pp.109-118, 2016
İmrak B., Küden A., Yurtkulu V., Kafkas S., Zarifikhosroshahi M., Ercisli S., et al., "Volatile Compounds of New Promising Dried Apricot (Prunus armeniaca L.) Genotypes", NOTULAE BOTANICAE HORTI AGROBOTANICI CLUJ-NAPOCA, vol.44, pp.568-572, 2016
Topcu H., Kafkas S., Dogan A., Akcay M.E., Ercisli S., "Genetic relatedness among quince (Cydonia oblonga Miller) accessions from Turkey using amplified fragment length polymorphisms", JOURNAL OF APPLIED BOTANY AND FOOD QUALITY, vol.88, pp.197-201, 2015
Topcu H., Ikhsan A.S., Sutyemez M., Coban N., Guney M., Kafkas S., "Development of 185 polymorphic simple sequence repeat (SSR) markers from walnut (Juglans regia L.)", SCIENTIA HORTICULTURAE, vol.194, pp.160-167, 2015
Zaloglu S., Kafkas S., Doğan Y., Guney M., "Development and characterization of SSR markers from pistachio (Pistacia vera L.) and their transferability to eight Pistacia species", SCIENTIA HORTICULTURAE, vol.189, pp.94-103, 2015
Kafkas S., Khodaeiaminjan M., Guney M., Kafkas E., "Identification Of Sex-Linked Snp Markers Using Rad Sequencing Suggests Zw/Zz Sex Determination In Pistacia Vera L.", BMC GENOMICS, vol.16, 2015
Motalebipour E.Z., Kafkas S., Ozongun S., Atay A.N., "Construction of dense genetic linkage maps of apple cultivars Kasel-41 and Williams' Pride by simple sequence repeat markers", TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, vol.39, pp.967-975, 2015
Kafkas S., "Assessment And Characterization Of Genetic Relationships Of Walnut (Juglans Regia L.) Genotypes By Three Types Of Molecular Markers", SCIENTIA HORTICULTURAE, vol.168, pp.81-87, 2014
Liu J., Zhang H., Cheng Y., Kafkas S., Guney M., "Pistillate Flower Development And Pollen Tube Growth Mode During The Delayed Fertilization Stage In Corylus Heterophylla Fisch", PLANT REPRODUCTION, vol.27, pp.145-152, 2014
Kafkas S., "First Genetic Linkage Map In Pistachio Constructed Using An Interspecific Cross Between Pistacia Vera L. And Monoecious Pistacia Atlantica Desf.", SCIENTIA HORTICULTURAE, vol.151, pp.30-37, 2013
Yilmaz K.U., Kargi S.P., Kafkas S., "Morphological diversity of the Turkish apricot (Prunus armeniaca L.) germplasm in the Irano-Caucasian ecogeographical group", TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, vol.36, pp.688-694, 2012
Inan N., Yildiz M., Sensoy S., Kafkas S., Abak K., "Efficacy Of Issr And Srap Techniques For Molecular Characterization Of Some Cucurbita Genotypes Including Naked (Hull-Less) Seed Pumpkin", JOURNAL OF ANIMAL AND PLANT SCIENCES, vol.22, pp.126-136, 2012
Ipek M., Pirlak L., Kafkas S., "Molecular Characterization Of Mulberry (Morus Spp.) Genotypes Via Rapd And Issr", JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE, vol.92, pp.1633-1637, 2012
Yilmaz K.U., Paydaş-Kargi S., Kafkas S., "Morphological Diversity Of The Turkish Apricot (Prunus Armeniaca L.) Germplasm In The Irano-Caucasian Ecogeographical Group", TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, pp.688-694, 2012
Yilmaz K.U., Paydaş S., Dogan Y., Kafkas S., "Genetic Diversity Analysis Based On Issr, Rapd And Ssr Among Turkish Apricot Germplasms In Iran Caucasian Eco-Geographical Group", SCIENTIA HORTICULTURAE, vol.138, pp.138-143, 2012
Yilmaz K.U., Paydaş-Kargi S., Doğan Y., Kafkas S., "Genetic Diversity Analysis Based On Issr, Rapd And Ssr Among Turkish Apricot Germplasms In Iran Caucasian Eco-Geographical Group", SCIENTIA HORTICULTURAE, pp.138-143, 2012
Karimi H.R., Kafkas S., "Genetic Relationships Among Pistacia Species Studied By Sampl Markers", PLANT SYSTEMATICS AND EVOLUTION, vol.297, pp.207-212, 2011
Yaşa Kafkas N.E., Ercisli S., Orhan E., Kafkas S., Dogan Y., Esitken A., "Genetic Characterization Of Pomegranate (Punica Granatum L.) Genotypes By Aflp Markers", BIOLOGICAL RESEARCH, vol.44, pp.345-350, 2011
Sabir A., Do?An Y., Tangolar S., Kafkas S., "Analysis of genetic relatedness among grapevine rootstocks by AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism) markers", JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE, vol.8, pp.210-213, 2010
Sabir A., Doğan Y., Tangolar S., Kafkas S., "Analysis Of Genetic Relatedness Among Grapevine Rootstocks By Aflp (Amplified Fragment Length Polymorphism) Markers", JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE, vol.8, pp.210-213, 2010
Pazouki L., Mardi M., Shanjani P.S., Hagidimitriou M., Pirseyedi S.M., Naghavi M.R., et al., "Genetic Diversity And Relationships Among Pistacia Species And Cultivars", CONSERVATION GENETICS, vol.11, pp.311-318, 2010
Ilgin M., Kafkas S., Ercisli S., "Molecular Characterization Of Plum Cultivars By Aflp Markers", BIOTECHNOLOGY & BIOTECHNOLOGICAL EQUIPMENT, vol.23, pp.1189-1193, 2009
Sabir A., Büyükalaca S., Tangolar S., Kafkas S., "Ampelographic And Molecular Diversity Among Grapevine (Vitis Spp.) Cultivars", CZECH JOURNAL OF GENETICS AND PLANT BREEDING, vol.45, pp.160-168, 2009
Karimi H.R., Kafkas S., Zamani Z., Ebadi A., Moghadam M.R.F., "Genetic Relationships Among Pistacia Species Using Aflp Markers", PLANT SYSTEMATICS AND EVOLUTION, vol.279, pp.21-28, 2009
Kafkas S., Ortaş İ., "Various Mycorrhizal Fungi Enhance Dry Weights, P And Zn Uptake Of Four Pistacia Species", JOURNAL OF PLANT NUTRITION, vol.32, pp.146-159, 2009
Kafkas S., Doğan Y., Sabir A., Turan A., Seker H., "Genetic Characterization Of Hazelnut (Corylus Avellana L.) Cultivars From Turkey Using Molecular Markers", HORTSCIENCE, vol.44, pp.1557-1561, 2009
Yilmaz K.U., Ercisli S., Asma B.M., Doğan Y., Kafkas S., "Genetic Relatedness In Prunus Genus Revealed By Inter-Simple Sequence Repeat Markers", HORTSCIENCE, vol.44, pp.293-297, 2009
Kafkas S., Ercisli S., Doğan Y., Erturk Y., Haznedar A., Sekban R., "Polymorphism And Genetic Relationships Among Tea Genotypes From Turkey Revealed By Amplified Fragment Length Polymorphism Markers", JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR HORTICULTURAL SCIENCE, vol.134, pp.428-434, 2009
Acar I., Yaşa Kafkas N.E., Ozogul Y., Dogan Y., Kafkas S., "Variation Of Fat And Fatty Acid Composition Of Some Pistachio Genotypes", ITALIAN JOURNAL OF FOOD SCIENCE, vol.20, pp.273-279, 2008
Sabir A., Kafkas S., Tangolar S., Büyükalaca S., "Genetic Relationship Of Grape Cultivars By Issr (Inter-Simple Sequence Repeats) Markers", EUROPEAN JOURNAL OF HORTICULTURAL SCIENCE, vol.73, pp.84-88, 2008
Kafkas S., Ozgen M., Doğan Y., Ozcan B., Ercisli S., Serce S., "Molecular Characterization Of Mulberry Accessions In Turkey By Aflp Markers", JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR HORTICULTURAL SCIENCE, vol.133, pp.593-597, 2008
Altintas S., Toklu F., Kafkas S., Kilian B., Brandolini A., Özkan H., "Estimating Genetic Diversity In Durum And Bread Wheat Cultivars From Turkey Using Aflp And Sampl Markers", PLANT BREEDING, vol.127, pp.9-14, 2008
Yaşa Kafkas N.E., Kosar M., Kafkas S., Kafkas S., Baser K.H.C., "Quality Characteristics Of Strawberry Genotypes At Different Maturation Stages", FOOD CHEMISTRY, vol.100, pp.1229-1236, 2007
Yaşa Kafkas N.E., Kurkcuoglu M., Kafkas S., Baser K.H.C., "Analysis Of The Fatty Oil Of Pistacia Eurycarpa Nuts By Gas Chromatography/Mass Spectrometry", CHEMISTRY OF NATURAL COMPOUNDS, vol.43, pp.313-314, 2007
Kafkas S., "Phylogenetic Analysis Of The Genus Pistacia By Aflp Markers", PLANT SYSTEMATICS AND EVOLUTION, vol.262, pp.113-124, 2006
Kafkas S., Özkan H., Ak B.E., Acar I., Atli H.S., Koyuncu S., "Detecting Dna Polymorphism And Genetic Diversity In A Wide Pistachio Germplasm: Comparison Of Aflp, Issr, And Rapd Markers", JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR HORTICULTURAL SCIENCE, vol.131, pp.522-529, 2006
Özkan H., Kafkas S., Ak B.E., Acar I., Atli H.S., Koyuncu S., "Detecting Dna Polymorphism And Genetic Diversity In A Wide Pistachio Germplasm: Comparison Of Aflp, Issr, And Rapd Markers", JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR HORTICULTURAL SCIENCE, vol.131, pp.522-529, 2006
Kafkas S., Kaska N., Wassimi A.N., Padulosi S., "Molecular Characterisation Of Afghan Pistachio Accessions By Amplified Fragment Length Polymorphisms (Aflps)", JOURNAL OF HORTICULTURAL SCIENCE, vol.81, pp.864-868, 2006
Kafkas S., Özkan H., Sutyemez M., "Dna Polymorphism And Assessment Of Genetic Relationships In Walnut Genotypes Based On Aflp And Sampl Markers", JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR HORTICULTURAL SCIENCE, vol.130, pp.585-590, 2005
Yaşa Kafkas N.E., Kafkas S., Koch-Dean M., Schwab W., Schwab W., Larkov O., et al.,"Comparison of methodologies for the identification of aroma compounds in strawberry", TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, vol.29, pp.383-390, 2005
Kafkas E., Kafkas S., Koch-Dean M., Schwab W., Schwab W., Larkov O., et al., "Comparison of methodologies for the identification of aroma compounds in strawberry", TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, vol.29, pp.383-390, 2005
Özkan H., Kafkas S., Ozer M., Brandolini A., "Genetic Relationships Among South-East Turkey Wild Barley Populations And Sampling Strategies Of Hordeum Spontaneum", THEORETICAL AND APPLIED GENETICS, vol.112, pp.12-20, 2005
Türemiş N.F., Yaşa Kafkas N.E., Kafkas S., Kurkcuoglu M., Baser K., "Determination Of Aroma Compounds In Blackberry By Gc/Ms Analysis", CHEMISTRY OF NATURAL COMPOUNDS, vol.39, pp.174-176, 2003
İla H.B., Kafkas S., Topaktaş M., "Chromosome Numbers Of Four Pistacia (Anacardiaceae) Species", JOURNAL OF HORTICULTURAL SCIENCE & BIOTECHNOLOGY, vol.78, pp.35-38, 2003
Türemiş N.F., Kafkas S., Yaşa Kafkas N.E., Onur C., "Fruit Characteristics Of Nine Thornless Blackberry Genotypes", JOURNAL OF THE AMERICAN POMOLOGICAL SOCIETY, vol.57, pp.161-165, 2003
Kafkas S., Yaşa Kafkas N.E., Perl-Treves R., "Morphological Diversity And A Germplasm Survey Of Three Wild Pistacia Species In Turkey", GENETIC RESOURCES AND CROP EVOLUTION, vol.49, pp.261-270, 2002
Kafkas S., Kafkas E., Kaska N., Ozguven A., "Inter- and intra-specific nursery characterization of three wild Pistacia species", JOURNAL OF HORTICULTURAL SCIENCE & BIOTECHNOLOGY, vol.77, pp.164-169, 2002
Kafkas S., Perl-Treves R., "Interspecific Relationships In Pistacia Based On Rapd Fingerprinting", HORTSCIENCE, vol.37, pp.168-171, 2002
Kafkas S., Cetiner S., Perl-Treves R., "Development of sex-associated RAPD markers in wild Pistacia species", JOURNAL OF HORTICULTURAL SCIENCE & BIOTECHNOLOGY, vol.76, pp.242-246, 2001
Kafkas S., Perl-Treves R., "Morphological And Molecular Phylogeny Of Pistacia Species In Turkey", THEORETICAL AND APPLIED GENETICS, pp.908-915, 2001 (Link)
Kafkas S., Perl-Treves R., Kaşka N., "Unusual Pistacia Atlantica Desf. (Anacardiace) Monoecious Sex Type In The Yunt Mountains Of The Manisa Province Of Turkey", ISRAEL JOURNAL OF PLANT SCIENCES, pp.277-280, 2000
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Türemiş N.F., Yaşa Kafkas N.E., Zarifikhosroshahi M. , Burğut A., Sayği H., Kafkas S., "Fruit quality characteristics of organically grown strawberries", Acta Horticulturae, vol.73, no.1164, pp.519-525, 2017 (Link)
Topçu H., Çoban N., Woeste K., Sütyemez M., Kafkas S., "Developing new microsatellite markers in walnut (Juglans regia L.) from Juglans nigra genomic GA enriched library", Ekin Journal, vol.1, pp.93-99, 2015
Ziya Motalebipour E., Çoban N., Khodaeiaminjan M., Güney M., Özongun Ş., Atay N., et al., "Development of BAC-End based simple sequence repeat (SSR) markers in apple", Ekin Journal, vol.1, pp.84-92, 2015
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Kafkas S., "", , ,
Kafkas S., Karci H., Yaşa Kafkas N.E., "Pistachio Genome Sequencing and Assembly ", VII International Symposium on Almonds and Pistachios, Adelaide, AVUSTRALYA, 5-9 Kasım 2017, pp.1-1
Khodaiaminjan M., Kafkas S., Karci H., Ziya Motalebipour E., Çoban N., Gozel H., "In silico polymorphic SSR marker development and genetic linkage map construction in pistachio", VII International Symposium on Almonds and Pistachios, Adelaide, AVUSTRALYA, 5-9 Kasım 2017, pp.1-1
Yaşa Kafkas N.E., Türemiş N.F., Bilgili B., Zarifikhosroshahi M., Burgut A., Kafkas S., "Aroma profiles of organically grown 'Benicia' and 'Albion' strawberries", Acta Horticulturae, Adana, KANADA, 13-17 Ağustos 2016, vol.1156, pp.703-708
Türemiş N.F., Yaşa Kafkas N.E., Zarifikhosroshahi M. , Bilgili B., Burğut A., Kafkas S., et al.,"FRUIT QUALİTY CHARACTERİSTİCS ORGANİCALLY GROWN STRAWBERRY VARIETIES", 3rd ınternational symposium on organic greenhouse horticulture, İZMİR, TÜRKIYE, 11-14 Nisan 2016, pp.66-66 (Link)
Yaşa Kafkas N.E., Kafkas S., "Identification of strawberry (Fragaria × ananassa 'Rubygem') volatiles using various SPME fibres by GC/MS", Acta Horticulturae, Adana, KANADA, 13-17 Ağustos 2016, vol.1156, pp.689-694
Kafkas S., Tang H., Perez R.N., Özkan H., Kilian A. , Ming R., et al.,"Whole Genome Sequencing and High Density Genetic Maps in Pistachio Reveal a Large Non-Recombining Region of Sex Chromosomes", Plant &Animal Genome Conference, San Diego, ABD, 9-13 Ocak 2016, pp.1-1 (Link)
Sayği H., Türemiş N.F., Yaşa Kafkas N.E., Kafkas S., "FRUIT QUALTY CHARACTERİSTICS OF ORGANICALLY GROWN STRAWBERRY VARIETIES ", III International Symposium on Organic Greenhouse Horticulture (Izmir Turkey), İZMİR, TÜRKIYE, 11-14 Nisan 2016, pp.66-66 (Link)
Yaşa Kafkas N.E., Kafkas S., "Preliminary results on the polyphenol content of strawberry (Fragaria × ananassa Duch. 'Florida Fortuna') fruits during ripening", Acta Horticulturae, Adana, KANADA, 13-17 Ağustos 2016, vol.1156, pp.563-567
Ayvaz-Sönmez D., Kafkas S., "Genetic stability of 'Festival' and 'Rubigem' cultivars in different subcultures by SSR markers", Acta Horticulturae, Adana, KANADA, 13-17 Ağustos 2016, vol.1156, pp.877-881
Günaydin S., Kafkas S., "Characterization of strawberry cultivars by SSR and CAPS markers", Acta Horticulturae, Adana, KANADA, 13-17 Ağustos 2016, vol.1156, pp.171-177
Kafkas S., "Whole Genome Sequencing and High Density Genetic Maps In Pistachio Reveal A Large Recombining Region Of Sex Chromosomes ", Plant and Animal Meeting, San Diego, ABD, 8-14 Ocak 2016, pp.1-1
Acar I., Arpaci S., Yilmaz A., Atli H.S., Kafkas S., Eti S., et al., "A New Almond Breeding Program In Turkey", 13th Eucarpia Symposium on Fruit Breeding and Genetics, Warsaw, POLONYA, 11-15 Eylül 2011, vol.976, pp.63-68
Karimi H.R., Kafkas S., Zamani Z., Ebadi A., Fatahi R., "Genetic Relationships Among Pistachio Species Using Aflp Markers", 5th International Symposium on Pistachios and Almonds, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 6-10 Ekim 2009, vol.912, pp.617-627
Atli H.S., Aydin Y., Arpaci S., Acar I., Karadag S., Bilgel L., et al., "Determination Of Growth, Bearing, Yield And Some Quality Characteristics Of Pistachio Cultivars Grafted On Different Rootstocks Under Irrigated Conditions", 5th International Symposium on Pistachios and Almonds, ADANA, TÜRKIYE, 6-10 Ekim 2009, vol.912, pp.289-294
Yilmaz K.U., Paydaş S., Kafkas S., "A New Dried And Table Apricot Cultivar ('Alkaya') And A New Table Apricot Cultivar 'Gu 52' (Guleryuz)", 14th International Symposium on Apricot Breeding and Culture, Matera, ITALYA, 16-20 Haziran 2008, vol.862, pp.77-82
Kafkas S., Ak B.E., Ozguven A.I., "Performances Of Different Pistacia Genotypes", 4th International Symposium on Pistachios and Almonds, Tehran, IRAN, 22-25 Mayıs 2005, no.726, pp.143-145
Kaska N., Kafkas S., Padulosi S., Wassimi N., Ak B.E., "Characterization of nut species of Afghanistan: II - Pistachio", 4th International Symposium on Pistachios and Almonds, Tehran, IRAN, 22-25 Mayıs 2005, no.726, pp.157-163
Kaska N., Kafkas S., Padulosi S., Wassimi N., Ak B., "Characterization Of Nut Species Of Afghanistan: I - Almond", 4th International Symposium on Pistachios and Almonds, Tehran, IRAN, 22-25 Mayıs 2005, no.726, pp.147-155
Kaska N., Nikpeyma Y., Kafkas S., "Interactions Between Pistachio Rootstock And Cultivar In K. Maras/Turkey - Preliminary Results", 3rd International Symposium on Pistachios and Almonds/12th Colloquium of the Group-Recherches-et-dEtudes-Mediterraneen-pour-le-Pistachier-et-lAmandier, ZARAGOZA, ISPANYA, 20-24 Mayıs 2001, no.591, pp.67-71
Kafkas S., "Developing Of Monoecious Pistachio (P. Vera L.) Populations And The Sex Determination Mechanism In Pistacia By Crossbreeding", 3rd International Symposium on Pistachios and Almonds/12th Colloquium of the Group-Recherches-et-dEtudes-Mediterraneen-pour-le-Pistachier-et-lAmandier, ZARAGOZA, ISPANYA, 20-24 Mayıs 2001, no.591, pp.285-289
Kafkas S., Perl-Treves R., "Molecular Characterization Of P-Palaestina As A Variety Of P-Terebinthus", 3rd International Symposium on Pistachios and Almonds/12th Colloquium of the Group-Recherches-et-dEtudes-Mediterraneen-pour-le-Pistachier-et-lAmandier, ZARAGOZA, ISPANYA, 20-24 Mayıs 2001, no.591, pp.291-295
Kaska N., Paydaş S., Kafkas S., Yaşa Kafkas N.E., "Table Apricot Growing On Taurus Mountains", XIth International Symposium on Apricot Culture, VERIA MAKEDONIA, YUNANISTAN, 25-30 Mayıs 1997, no.488, pp.125-128
Kafkas S., Kaska N., "Selection Of P-Atlantica Types As Rootstocks For P-Vera", 2nd International Symposium on Pistachios and Almonds, DAVIS, CAD, 24-29 Ağustos 1997, no.470, pp.226-230
Agar I., Kafkas S., Kaska N., "Variation In Kernel Chlorophyll Content Of Different Pistachio Varieties Grown In Six Countries", 2nd International Symposium on Pistachios and Almonds, DAVIS, CAD, 24-29 Ağustos 1997, no.470, pp.372-377
Kafkas S., Kaska N., "Pistachio Rootstock Breeding By Crossing Different Wild Species Grown In Turkey", 2nd International Symposium on Pistachios and Almonds, DAVIS, CAD, 24-29 Ağustos 1997, no.470, pp.219-225
Agar I., Kafkas S., Kaska N., "Lipid Characteristics Of Turkish And Iranian Pistachio Kernels", 2nd International Symposium on Pistachios and Almonds, DAVIS, CAD, 24-29 Ağustos 1997, no.470, pp.378-384
Agar I., Kafkas S., Kaska N., "Effect Of Cold Storage On The Kernel Fatty Acid Composition Of Almonds", 2nd International Symposium on Pistachios and Almonds, DAVIS, CAD, 24-29 Ağustos 1997, no.470, pp.349-358
Kafkas S., Kaska N., "The Effects Of Scarification, Stratification And Ga-3 Treatments On The Germination Of Seeds And Seedling Growth In Selected P-Khinjuk Types", 2nd International Symposium on Pistachios and Almonds, DAVIS, CAD, 24-29 Ağustos 1997, no.470, pp.454-459
Türemiş N.F., Kafkas S., Comlekcioglu N., "Effects Of A Fertilizer Produced From The Seaweed Ascophylum Nodosum On Strawberry Yield And Quality", 5th International Symposium on Temperate Zone Fruits in the Tropics and Subtropics, ADANA, TÜRKIYE, 29 Mayıs - 1 Haziran 1996, no.441, pp.375-378
Türemiş N.F., Kaska N., Kafkas S., Comlekcioglu N., "Comparison Of Yield And Quality Of Strawberry Cultivars Using Frigo Plants And Fresh Runners Rooted In Pots (1993-94 Growing Season)", 3rd International Strawberry Symposium, VELDHOVEN, HOLLANDA, 29 Nisan - 4 Mayıs 1996, no.439, pp.537-542
Kaska N., Türemiş N.F., Kafkas S., Comlekcioglu N., "The Performance Of Some Strawberry Cultivars Grown Under High Tunnels In The Climatic Condition Of Adana (Turkey)", 3rd International Strawberry Symposium, VELDHOVEN, HOLLANDA, 29 Nisan - 4 Mayıs 1996, no.439, pp.297-300
Kitap ve Kitap Bölümleri
Kafkas S., İmrak B., Kafkas E., Küden A., "Quince Breeding", in: Advances in Plant Breeding Strategies: Fruits, J. M. Al-Khayri et al., Eds., Springer International Publishing AG, NewYork, pp.277-304, 2018
Kafkas S., "Pistachio", in: Fruit Breeding, Handbook of Plant Breeding, Badenes and Byrne, Eds., Springer-Verlag , LONDON, pp.803-826, 2012
Kafkas S., "Phylogeny, Evolution And Biodiversity In The Genus Pistacia (Anacardiaceae)", in: Plant Genome: Biodiversity and Evolution, Sharma AK, Sharma A, Eds., Science Publishers , New Hampshire, pp.525-557-, 2006
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Antepfıstığında Marköre Dayalı Seleksiyon İle Yeni Çeşitlerin Geliştirilmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TAGEM-16/ARGE/01, Yönetici, Devam Ediyor
"Antepfıstığında Yeni Nesil Sekanslama: Genomun Taranması, Mikrosatellit (SSR) Markörlerin Geliştirilmesi ve İlk Referans Genetik Haritanın Oluşturulması", TÜBITAK Projesi, 113 O 962, Yönetici, 2017
"Bazı Yerli Kayısı Genotiplerinin Fenolojik, Morfolojik ve Pomolojik Özellikleri İle Genetik İlişkilerinin ve Kendine Uyuşmazlık Durumlarının Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 104O147, Araştırmacı, 2007
"Türkiye Ceviz Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Entegre Projesi", TÜBITAK Projesi, 107G250, Araştırmacı, 2012
"Amasya Elmasında Genetik Haritalama ve Bazı Meyve Kalite Bileşenleri ile ilgili Kantitatif Özellik Lokus Analizleri", TÜBITAK Projesi, 110O093, Danışman, 2013
"İnvitro Koşullarda Farklı Explant Tipleri İle Çoğaltılan Çilek Genotiplerinin Farklı Alt Kültürlerinde İsmine Doğruluk Testlerinin Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 7110268, Danışman, 2013
"Kastamonu Taşköprü Sarımsağının Virüsten Arındırılması ve Kitlesel Üretimi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TAGEM 11/ARGE/20, Araştırmacı, 2013
"Cevizde SSR Markörleri İle İlk Referans Genetik Haritanın Oluşturulması, Sekanslama Yoluyla Genotiplendirme Yöntemi Kullanılarak Yüksek Yoğunlukta Genetik Haritanın Eldesi ve Kantitatif Özellik Lokus Analizleri ", TÜBITAK Projesi, 214O140, Yönetici, 2018
"Melezleme Islahı Yöntemi ile Tek Evcikli Antepfıstığı (P. vera L.) Populasyonlarının Oluşturulması ve Cinsiyet Mekanizmasının Ortaya Çıkarılması", TÜBITAK Projesi, TOGTAG2721, Yönetici, 2004
"Türkiye?deki Antepfıstığı (P. vera L.) Gen Kaynaklarının RAPD ve ISSR Moleküler Markör Tekniklerini Kullanarak Tanımlanması ve Çeşitler Arasındaki Genetik İlişkilerin Belirlenmesi", Kalkınma Bakanlığı (DPT), 1214, Yönetici, 2004
"Moleküler Markör Tekniklerini Kullanarak Türkiye?deki Ceviz (Juglans regia L.) Gen Kaynaklarının Karakterizasyonu ve Apomiksisin Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 104O139, Yönetici, 2007
"Antepfıstığında (Pistacia vera L.) İlk Genetik Haritanın Oluşturulması ve Bazı Önemli Karakterler İle İlişkili Moleküler Markörlerin Geliştirilmesi", Kalkınma Bakanlığı (DPT), 1515, Yönetici, 2007
"Çukurova Üniversitesinde Tarımsal Biyoteknoloji Altyapısının Geliştirilmesi", Kalkınma Bakanlığı (DPT), 1616, Yönetici, 2010
"Melezleme Yoluyla Kendine Verimli ve Geç Çiçeklenen Badem Islahı", TÜBITAK Projesi, 108O388, Araştırmacı, 2012
"Antepfıstığında Kesilen Bölgelerle İlişkili Yeni Nesil DNA Sekanslaması (RAD-Seq) İle SNP ve Cinsiyet Markörlerin Geliştirilmesi ve Haritalanması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TAGEM/13/ARGE/22, Yönetici, 2015
"Bademde Kendine Verimli ve Geç Çiçeklenen Çeşit Islahı (II.Dilim)", TÜBITAK Projesi, 113O963, Danışman, 2017
"Antepfıstığında Çiçek Gözü Dökümlerinin Neden Olduğu Periyodisite Mekanizmasının Histolojik ve Moleküler Olarak Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 114O234, Danışman, 2018
"Dihaplodizasyon Yoluyla Kavun Saf Hatlarının Geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, 7140174, Danışman, 2017
"Melezleme Yöntemiyle Verimli ve Kaliteli Çilek Isla", TÜBITAK Projesi, 214O138, Danışman, 2018
"Paviot x Sakıt-1 F1 Melez Bireylerinin S-Allel Uyuşmazlık Allelerinin ve Açılımlarının PCR ile Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 113Z540, Danışman, 2014
"Bademde Kendine Verimli ve Geç Çiçeklenen Çeşit Islahı: Islah Süresini Kısaltmak Üzere DNA Markörlerin Geliştirilmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TAGEM/14/ARGE/01, Araştırmacı, 2017
"Cevizde Chandler X Kaplan-86 F1 Populasyonunun SSP Markörleri ile Genetik Haritalaması", BAP Y.Lisans, ZF2013YL48, Yönetici, 2015
"ANTEPFISTIĞINDAN GELİŞTİRİLEN EST-SSR MARKÖRLER İLEPistacia TÜRLERİNİN FİLOGENETİK ANALİZİ", BAP Y.Lisans, FYL-2016-7326, Yönetici, 2017
"Cevizde Genetik Haritalama Çalışmalarında Kullanmak Üzere Polimorfik Mikrosatellit (SSR) Primerlerin Geliştirilmesi", BAP Diğer, FBA-2014-2635, Yönetici, 2015
"Genetiği Değiştirilmiş Ürünlerin Çoklu Real-Time PCR ile Belirlenmesi", BAP Y.Lisans, ZF2012YL5, Yönetici, 2013
"Antepfıstığında Yeni Nesil RNA Sekanslaması İle EST-SSR Bölgelerin Belirlenmesi Ve Primer Dizaynı", BAP Diğer, FBA-2015-4538, Yönetici, 2015
"Cevizde SNP markörleri ile Genetik Haritalama", BAP Diğer, FUK-2015-4480, Yönetici, 2016
"Derin Dondurucu (-86) Bakım ve Onarımı", BAP Diğer, FBO-2015-4819, Yönetici, 2015
"Bademde Genetik Haritanın Oluşturulması", BAP Diğer, FUK-2015-3628, Araştırmacı, 2016
"NEVŞEHİR VE NİĞDE YÖRESİNDE SOFRALIK VE KURUTMALIK KAYISI SELEKSİYONU VE SEÇİLEN GENOTİPLERİN MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU", BAP Doktora, FDK-2015-3718, Araştırmacı, 2017
"Saf ve Ultra Saf Su Cihazı Bakım ve Onarımı", BAP Diğer, FBO-2015-3629, Yönetici, 2015
"Yeni Nesil Sekanslama Teknolojisi Kullanılarak Pistacia Türlerinde SSR Markörlerin Geliştirilmesi ve Türlerarası F1 Populasyonu Kullanılarak Genetik Haritalama", BAP Doktora, FDK-2015-3642, Yönetici, 2017
"Antepfıstığında Yeni Nesil Sekanslama Teknolojisi Kullanılarak SSR Markörlerin Geliştirilmesi ve Referans Genetik Haritanın Oluşturulması", BAP Doktora, FDK-2015-3641, Yönetici, 2017
"Bademde Gülcan2 x Lauranne ve Guara x Nurlu F1 Populasyonları Kullanılarak SSR Markörleri ile Genetik Haritalaması", BAP Y.Lisans, FYL-2015-3640, Yönetici, 2016
"Yayın desteği", BAP Diğer, FYD-2015-3616, Yönetici, 2016
"Cevizde Yeni SSP Pirimerlerinin Geliştirilmesi", BAP Y.Lisans, ZF2013YL43, Yönetici, 2014
"Antepfıstığıında Kesilen Bölge İlişkili Yeni DNA Sekanslaması (RAD-Seq)ile SNP ve Cinsiyet Markörlerinin Geliştirilmesi ve Haritalanması", BAP Diğer, ZF2013KAP4, Yönetici, 2015
"Farklı DNA Markörlerini Kullanarak Amasya Elmasının Doymuş Genetik Haritasının Oluşturulması", BAP Doktora, ZF2013D22, Yönetici, 2016
"Cevizde (Juglans regia L.) DNA Markörleri ile Genetik Haritalama", BAP Doktora, ZF2012D2, Yönetici, 2016
"Uluslararası Yayınları Özendirme Desteği (4Adet)", BAP Diğer, ZF2014DP2, Yönetici, 2015
"Antepfıstığında Erkek ve Dişi Organ Gelişiminin Alıkonulmasına Neden Olan Genlerin Belirlenmesi", BAP Doktora, FDK-2017-9232, Yönetici, Devam Ediyor
"Determination of Nutrient Element Contents in Fruits of F1 Hybrids of Chandler x Kaplan86 walnuts", BAP Diğer, FED-2017-9213, Araştırmacı, Devam Ediyor
"In silico polymorphic SSR marker development and genetic linkage map construction in pistachio ", BAP Diğer, FED-2017-9215, Yönetici, Devam Ediyor
"Antepfıstığında Periyodisite Mekanizmasının biyokimiyasal ve Moleküler Olarak BelirlenmesiMolecular and Biochemical Approach to Alternate Bearing Phenomena in Pistachio", BAP Doktora, FDK-2017-8721, Proje Ekibinde Üye, Devam Ediyor
"Bağyolu P vera Erkek Çeşidinin DNA Dizisinin Elde Edilmesi", BAP Diğer, FBA-2017-8250, Yönetici, Devam Ediyor
"Pverada Genik Mikrosatellitlerin Polimorfizm Durumlarının Belirlenmesi", BAP Diğer, FBA-2017-8734, Yönetici, Devam Ediyor
"Bazı bitki büyümeyi düzenleyicilerin antepfıstığında periyodisite üzerine etkisinin belirlenmesi ", BAP Diğer, FBA-2017-8582, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Bilimsel yayın desteği", BAP Diğer, FYD-2017-8479, Yönetici, Devam Ediyor
"Yeni Antepfıstığı Çeşitlerinin Geliştirilmesi", BAP Diğer, FUK-2017-8395, Yönetici, Devam Ediyor
"Construction of A Reference Genetic Linkage Map In Pistachio by SSR Markers", BAP Diğer, FED-2016-7726, Yönetici, Devam Ediyor
"Dondurarak kurutma cihazı bakımı ve onarımı", BAP Diğer, FBO-2016-7484, Yönetici, 2017
"Developing new microsatellite markers in walnut", BAP Diğer, FED-2016-7165, Yönetici, 2016
"Modifying plants to produce interfering RNA", AB Destekli Diğer Projeler, FUA-2016-6969, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Characterization of strawberry cultivars by SSR and CAPS markers", BAP Diğer, FED-2016-6265, Yönetici, 2016
"Antepfıstığı genomu ve cinsiyetin belirlenmesinde biyoinformatik analizler", BAP Diğer, FBI-2016-6266, Yönetici, 2016
"Yayın destek", BAP Diğer, FYD-2016-6264, Yönetici, Devam Ediyor
"Melezleme Islahıyla Seçilmiş Çilek Genotiplerinin Verim, Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi ve Moleküler Karakterizasyonu", BAP Doktora, FDK-2016-5582, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Antepfıstığında PacBio Sekanslaması", BAP Diğer, FBA-2016-5407, Yönetici, 2016
"Bazı Badem Populasyonlarının Meyvelerinde Tokoferol izomerlerinin ve ToplamFenol İçeriklerinin HPLC Tekniği ile Belirlenmesi", BAP Diğer, FBA-2016-5013, Araştırmacı, 2017
"Yeni Nesil Illumina Sekanslaması İle Antepfıstığının Referans Genom Dizisinin Eldesi", BAP Diğer, FBA-2016-5442, Araştırmacı, 2017
"Cevizde Yoğun Genetik Haritanın Oluşturulması ve Önemli Fenotipik Özellikler İle İlişkili Kantitatif Özellik Lokusların Belirlenmesi", BAP Doktora, FDK-2015-4851, Yönetici, Devam Ediyor
"Antepfıstığında periyodisitenin mekanizması", BAP Diğer, FUK-2015-4340, Araştırmacı, 2016
"Liyofilizatör cihazı kompresör değişimi ve bakımı", BAP Diğer, FBO-2014-2639, Yönetici, 2014
"Juglans regia'da Dinukleotit Tekrarları ile Zenginleştrilmiş Genomik Kütüphanelerden SSR Primerlerin Geliştirilmesi", BAP Diğer, FBA-2014-2638, Yönetici, 2015
"Antepfıstığında Yeni Mikrosatellit Primerlerin Geliştirilmesi", BAP Diğer, FUK-2014-2637, Yönetici, 2015
"Bazı Badem Çeşitlerinin S Allellerinin Belirlenmesi ve SSR Markörleri ile Karakterizasyonu", BAP Y.Lisans, FYL-2014-2596, Yönetici, Devam Ediyor
"Whole genome sequencing and high density genetic mapping in pistachio reveal a large nonrecombining region of sex chromosomes", BAP Diğer, FED-2015-5250, Yönetici, 2016
"Chandler Ceviz Çeşidi DNA Dizilerini Kullanarak Polimorfik Mikrosatellit Markörlerin Geliştirilmesi", BAP Y.Lisans, FYL-2015-4852, Yönetici, Devam Ediyor
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
SCIOL Genetic Science, Editörler Kurulu Üyesi, 12.09.2018 - Devam Ediyor
Journal of Applied Horticulture, Editörler Kurulu Üyesi, 23.11.2016 - Devam Ediyor
Turkish Journal of Agriculture and Forestry, Editör, 10.04.2015 - Devam Ediyor
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
Pistachio and Almond Symposium, , Üye, 01.10.2017 - Devam Ediyor
The American Society for Horticultural Science, , Üye, 01.10.2001 - 01.10.2010
International Society for Horticultural Science, , Üye, 01.10.2001 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
1. Mersin sempozyumu, Mersin, Kasım 2018
Walnut symposium, Santiago, Aralık 2017
Plant and Animal Meeting, California, Ocak 2017
VII. Pistachio and Almond Symposium, Adelaide, Kasım 2017
5. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Adana, Eylül 2016
Strawberry Symposium, Québec, Ağustos 2016
VI. Pistachio and Almond Symposium, Murcia, Mayıs 2013
V. Pistachio and Almond Symposium, Şanlıurfa, Ekim 2009
Plant and Animal Meeting, California, Ocak 2006
Pistachio and Almond GREMPA Meeting, Porto, Mayıs 2003
Pistachio and ASlmond GREMPA Meeting, Şanlıurfa, Eylül 1999
Pistachio and Almond Symposium, California, Ağustos 1997
Bahçe Bitkileri Kongresi, Adana, Eylül 1995
I. Pistachio Symposium, Adana, Eylül 1994
Bilimsel Hakemlikler
Applied Biological Research, Dergide Hakemlik, Ekim 2017
Journal of Pharmacy and Pharmacology, Dergide Hakemlik, Ekim 2017
Critical Reviews in Food Science and Nutrition., Dergide Hakemlik, Eylül 2017
Fruits Journal, Dergide Hakemlik, Eylül 2017
Journal of Agricultural Science and Technology, Dergide Hakemlik, Eylül 2017
Turkish Journal of Agriculture and Forestry, Dergide Hakemlik, Eylül 2017
International Journal of Food Properties, Dergide Hakemlik, Ağustos 2017
Journal of Agricultural Science and Technology, Dergide Hakemlik, Ağustos 2017
Plant Physiology & Pathology, Dergide Hakemlik, Temmuz 2017
Turkish Journal of Agriculture and Forestry, Dergide Hakemlik, Haziran 2017
Current Bioinformatics, Dergide Hakemlik, Mayıs 2017
The Journal of Horticultural Science & Biotechnology, Dergide Hakemlik, Mayıs 2017
Environmental Forensics , Dergide Hakemlik, Nisan 2017
Industrial Crops and Products, Dergide Hakemlik, Nisan 2017
Journal of Forestry Research, Dergide Hakemlik, Nisan 2017
the Journal of the American Society for Horticultural Science, Dergide Hakemlik, Nisan 2017
Fruits Journal, Dergide Hakemlik, Şubat 2017
HortScience, Dergide Hakemlik, Şubat 2017
the Journal of the American Society for Horticultural Science, Dergide Hakemlik, Şubat 2017
HortScience, Dergide Hakemlik, Ocak 2017
Pharmaceutical Biology, Dergide Hakemlik, Aralık 2016
Biomedicine & Pharmacotherapy, Dergide Hakemlik, Kasım 2016
HortScience, Dergide Hakemlik, Ekim 2016
International Journal of Fruit Science, Dergide Hakemlik, Eylül 2016
Mediterranean Journal of Chemistry, Dergide Hakemlik, Temmuz 2016
Biochemical Genetics, Dergide Hakemlik, Mart 2016
HorScience, Dergide Hakemlik, Mart 2016
HorScience, Dergide Hakemlik, Mart 2016
Natural Products Communications, Dergide Hakemlik, Şubat 2016
Biochemical Genetics, Dergide Hakemlik, Ocak 2016
HortScience, Dergide Hakemlik, Ocak 2016
Springerplus, Dergide Hakemlik, Ocak 2016
Biochemical Genetics, Dergide Hakemlik, Aralık 2015
Biochemical Genetics, Dergide Hakemlik, Aralık 2015
BMC Plant Biology, Dergide Hakemlik, Aralık 2015
International Journal of Agriculture Sciences, Dergide Hakemlik, Kasım 2015
Food Chemistry, Dergide Hakemlik, Eylül 2015
Spanish Journal of Agricultural Research, Dergide Hakemlik, Ağustos 2015
the Journal of Agricultural Science and Technology, Dergide Hakemlik, Temmuz 2015
AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, Dergide Hakemlik, Temmuz 2015
Journal of Agricultural Science and Technology, Dergide Hakemlik, Mayıs 2015
Journal of Biological Research, Dergide Hakemlik, Mart 2015
Journal of Forestry Research, Dergide Hakemlik, Şubat 2015
Advances in Agriculture, Dergide Hakemlik, Ağustos 2014
HortScience, Dergide Hakemlik, Nisan 2014
Dataset Papers in Science, Dergide Hakemlik, Ocak 2014
HortScience, Dergide Hakemlik, Ocak 2014
HortScience, Dergide Hakemlik, Aralık 2013
HortScience, Dergide Hakemlik, Kasım 2013
Biochemical Systematics and Ecology, Dergide Hakemlik, Ekim 2013
HortScience, Dergide Hakemlik, Ekim 2013
Molecular Biology Reports , Dergide Hakemlik, Ekim 2013
Canadian Journal of Forest Research, Dergide Hakemlik, Eylül 2013
the Journal of Agricultural Science and Technology, Dergide Hakemlik, Ağustos 2013
Plant Systematics and Evolution, Dergide Hakemlik, Ağustos 2013
African Journal of Biotechnology, Dergide Hakemlik, Temmuz 2013
TREES, Dergide Hakemlik, Temmuz 2013
ACADEMIA JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, Dergide Hakemlik, Mart 2013
HortScience, Dergide Hakemlik, Şubat 2013
HortScience, Dergide Hakemlik, Temmuz 2012
Etkinlik Organizasyonu
Pistachio and Almond Symposium, Bilim Kurulu Üyesi, , AVUSTRALYA, Kasım 2017
DNA Markörleri ve Bitki Islahında Kullanımı, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Eylül 2006
Bahçe Bitkileri Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Eylül 1995
Pistachio and Almond Symposium, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Eylül 1994
Uluslararası FAO Turunçgil Toplantısı, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Eylül 1993
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 2911
Web Of Science H İndeksi : 23
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 1791
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
Ödüller ve Burslar
Kafkas S, "En iyi Tarım Projesi Ödülü, TÜBİTAK, Haziran 2004
Doktora, YÖK, Aralık 1997
Kafkas S, "Fakülte İkincisi, Çukurova Üniversitesi, Temmuz 1992
Kafkas S, "Bölüm Birincisi, Çukurova Üniversitesi, Temmuz 1992
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi