Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. SONGÜL SONAY GÜÇRAY
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölüm : EĞİTİM BİLİMLERİ
Ana Bilm Dalı : REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
Sabit Telefon : +90 322 3386733 | Dahili : 2772
+90 322 3386310 | Dahili : 2772
Faks : +90 322 3386440
E Posta Adresi : songuccu.edu.tr | ssggucgmail.com
Web Adresi : http://aves.cu.edu.tr/songuc/
Ofis : Çukurova Üniv. Eğitim Fak. Eğitim Bil. Böl.
Posta Adresi : Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü. Rehberlik ve Psikolojik Danışma ABD 01330 Balcalı/Sarıçam - ADANA
Eğitim Bilgileri
Doktora, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışma, 1985-1989
Yüksek Lisans, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitimde Psikolojik Hizmetler, 1978-1981
Lisans, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü, 1968-1973
Yaptığı Tezler
Doktora, " Çocuk Yuvalarında ve Ailesi Yanında Kalan 9-10-11 Yaş Çocuklarının Öz Saygı Gelişimini Etkileyen Bazı Faktörler. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara. ", HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA ABD Haziran, 1989.
Yüksek Lisans, "Çocuk Bakım Yurtlarında Bakılan Çocuklar ile Aileleri Yanında Kalan Beş Yaş Düzeyindeki Çocukların Zihinsel Gelişimlerinin Karşılaştırılması. ", ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Haziran, 1981.
Yabancı Diller
İngilizce, Orta
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Working with Therapeutic Cards., European School Psychology Centre Affiliated with the International Sch. Psy. Association , 2016
Travma Sonrası Stres Bozukluğunda (TSSB) EMDR Uygulaması, Boylam Psikiyatri Kurumu. MESTED - Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitim Derneği., 2011
ŞEMA TERAPİSİ ve Şema Terapisinde Emosyonel Tekniklerin Kullanımı? kursu., Boylam Psikiyatri Kurumu. MESTED - Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitim Derneği., 2011
Boylam Psikiyatri Kurumu. MESTED - Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitim Derneği Katılım Sertifikası. , Bireysel ve Grup Terapileri Kursu. Kurs Moderatörü: Dr. Psk. Michael Bishop., 2011
Yeni Bir Tedavi Yöntemi Olarak AYRIMSAMA (Mindfulness) Kursu. , Boylam Psikiyatri Kurumu. MESTED - Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitim Derneği., 2011
Çocuk İstismarını Ele Almada Psikodrama Tekniklerinin Kullanımı eğitimi., Ankara Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü , 2007
Kriz ve Krize Müdahale Katılım Sertifikası., Türk Psikologlar Derneği Eğitim Merkezi , 2005
Gestalt Terapi Maraton Grup Katılım Sertifikası., Gestalt Terapi Ceylan Daş Ankara, 2004
Psikodrama Eğiticisi Sertifikası., Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü. Türkiye Grup Psikoterapileri Derneği., 2004
Dr Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstıtüsü (Ankara-İstanbul) İleri Psikodrama Eğitimi, Dr Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstıtüsü 1997-2014 Tarihleri süresince., 1997
Araştırma Alanları
Davranış Bilimleri
Eğitim
Uygulamalı Psikoloji
Bireysel ve Grupla Psikolojik Danışma
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı
Alan Eğitimi
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Web Of Science Araştırma Alanları
Psychology, Applied
Psychology, Educational
Women'S Studies
Education & Educational Research
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, 2004 - 2018
Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 1997 - 2003
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 1990 - 1996
Ögr.Gör., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Yüksek Okulu, 1987 - 1990
Ögr.Gör., ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, 1983 - 1987
Mesleki ve İdari Deneyimler
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 05.06.2013 - 11.11.2014
Akademik Kurul Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 01.09.1998 - 12.06.2013
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 05.10.1993 - 01.09.1998
Öğretim Görevlisi, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 03.06.1990 - 05.09.1993
Akademik Kurul Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Çukurova Üniversitesi Adana Eğitim Yüksek Okulu, İlköğretim Bölümü, 06.09.1987 - 02.09.1990
Öğretim Görevlisi, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 11.09.1983 - 01.09.1987
Psikolog, Sağlık Sosyal Yardım Bakanlığı Psikoloji, , 03.10.1982 - 04.09.1983
Psikolog, Ankara Atatürk Çocuk Yuvası Psikoloji, , 01.09.1976 - 01.09.1981
Psikolog, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Psikoloji Birimi, 01.08.1973 - 01.09.1976
Verdiği Dersler
Bireysel Psikolojik Danışma Uygulaması, Lisans, 2016-2017
Grupla Psikolojik Danışma Uygulaması, Lisans, 2016-2017
Farklı Özellikleri Olan Gruplara Psikolojik Danışma, Doktora, 2016-2017
Psikolojik Danışma Teknikleri, Yüksek Lisans, 2013-2014
Psikolojik Danışma Uygulamaları, Yüksek Lisans, 2013-2014
Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri, Lisans, 2013-2014
Problem Odaklı Müdahale Yöntemleri, Doktora, 2011-2012
Yönetilen Tezler
Doktora, Y.Ulusoy, "Psikodrama Teknikleri ile Bütünleştirilmiş Etkileşim Grubu Uygulamasının Karşılıklı Bağımlılık Üzerindeki Etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2015.
Doktora, R.Avcı, "Ebeveynler Arası Çatışma, Akran ve Medya Etkileri ile Ergenlerdeki Şiddet davranışı Arasındaki İlişkiler: Şiddete Yönelik Tutumların Aracı Rolü.", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2011.
Doktora, O.Çolakkadıoğlu, "Çatışma Kuramına Dayalı Olarak Geliştirilen Karar Verme Beceri Eğitimi Grup Uygulamasının Ergenlerin Karar Verme Stillerine Etkisi.? ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2010.
Doktora, F.Çekici, "Sosyal Problem Çözme Beceri Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme, Depresyon, Kaygı ve Öfke Duygusuna Etkisi.", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2009.
Doktora, B.Gündüz, "İlköğretim Öğretmenlerinde Tükenmişliğin Akılcı Olmayan Düşüncelerden Yordanması.", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2004.
Doktora, Z.Erkan, "Ergenlerin Sosyal Kaygı Düzeyleri, Ana- Baba Tutumları ve Ailede Görülen Risk Faktörleri Üzerine Bir Çalışma ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2002.
Doktora, S.Tümkaya, "Öğretmenlerde Tükenmişlik, Psikolojik Belirtiler ve Stresle Başa Çıkma Davranışları ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 1995.
Yüksek Lisans, İ. Şahin, "Eğitim Kurumlarında Duygusal İstismar ve Yansımaları: Nitel Bir Çalışma.", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2018.
Yüksek Lisans, S.Tatarli, "Bazı Kişisel özellikleri ve Sosyal Destek Algıları Farklı Ergenlerin Temel Psikolojik İhtiyaçları.", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2015.
Yüksek Lisans, Ö.Canoğulları, "İnternet Bağımlılık Düzeyleri Farklı Ergenlerin Cinsiyetlerine Göre Psikolojik İhtiyaçları, Sosyal kaygıları ve Ana Baba Tutum Algılarının ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2015.
Yüksek Lisans, A.Saraç, "Üniversite Öğrencilerinin Romantik İlişkilerle İlgili Akılcı Olmayan İnançlarıyla Evlilik Öncesi ilişkilerini Değerlendirmeleri ve İlişki Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2013.
Yüksek Lisans, Z.Aydın Sümbül, "Ergenlerde Olumlu Sosyal Davranışları Yordamada Koruyucu Kaktörler ve Bazı Kişisel Değişkenlerin Rolü.", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2012.
Yüksek Lisans, H.Güven, "Suç İşleyen ve İşlemeyen Ergenlerin Düşmanca Niyet Yükleme Yanlılıkları ve Bazı Ailesel Özelliklerinin Karşılaştırılması.", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2011.
Yüksek Lisans, S.Bal, "Çocukluk Örselenme Yaşantıları, Ana Baba Ergen İlişki Biçimleri ve Sosyal Destek Algısının Kural Dışı Davranışlarla İlişkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, D.Şimşek, "Yatılı Bölge İlköğretim Okulu ve Ailesinin Yanında Kalan 8. Sınıf Öğrencilerinin Akaran İlişkileri, Sosyal Destek Algısı ve Yaşam Doyumlarının İncelenmesi.", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, Y.Tire, "Ön Ergenlerde Olumlu ve Olumsuz Mükemmeliyetçilik ile Algılanan Anne-Baba Tutumları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi.", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, E.Gelir, "Ana Baba Tutumları ve Aile Sosyal Atomu ile Öğrenilmiş Çaresizlik ve akademik Başarı İlişkisi.", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2009.
Yüksek Lisans, İ.Saföz Güven, "Fen ve Genel Lise Öğrencilerinin Cinsiyet ve Sosyometrik Statülerine Göre Öznel İyi Oluş Düze Öznel İyi Oluş Düzeri, Genel Sağlık Örüntüleri ve Psikolojik Belirti Türleri.", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2008.
Yüksek Lisans, R.Avcı, "Şiddet Davranışı Gösteren ve Göstermeyen Ergenlerin Ailelerinin Aile İşlevleri, Öfke ve Öfke İfade Tarzları Açısından İncelenmesi.", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2006.
Yüksek Lisans, O.Çolakkadıoğlu, "Ergenlerde Karar Verme Ölçeği?nin (Adolescent Decision Making Questionnaire) Uyarlama Çalışması.", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2003.
Yüksek Lisans, F.Çekici, "İlköğretim 5. 6. ve 7. Sınıf Öğrencilerinde Görülen İçseleştirme ve Dışsallaştırma Sorunlarının Öğrenciler ve Öğretmenler Arasındaki Görüş Birliğinin Sınanmasına Yönelik Bir Çalışma.", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2003.
Yüksek Lisans, Ö.Soylu, "Üniversite Sınavına Hazırlanan Öğrencilerin Ailelerinden Sosyal Destek Algılayıp ? Algılamama Durumlarına Göre Psikolojik Belirtiler Yönünden Karşılaştırılması ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2002.
Yüksek Lisans, S.Göğayaz, "Okula İlişkin Değerlendirme Biçimleri ve Bazı kişisel Özellikler Açısından Ergenlerin Öğretmenlerine Yönelik Duygusal İstismar Algılarının İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2001.
Yüksek Lisans, F.Uzamaz, "Sosyal Beceri Eğitiminin Ergenlerin Kişiler Arası İlişki Düzeylerine Etkisi ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2000.
Yüksek Lisans, M.Polatçı, "Bilişsel Tekniklerle Uygulanan Grup Rehberliğinin Yüksek Sınav Kaygısı Üzerindeki Etkisi ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 1999.
Yüksek Lisans, G.Albayrak, "Bir Grup Ergen Üzerinde Sosyal Beceri Envanterinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması ?", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 1999.
Yüksek Lisans, N.Aslıhan, "Parçalanmış ve Tam Aileye Sahip Çocukların Öz- Kavramı, Depresyon ve Akademik Başarı Düzeylerinin Karşılaştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 1998.
Yüksek Lisans, M.Öztürk, "10 ? 13 Yaşları Arasındaki Çocuklarda Umutsuzluk ve Yalnızlığın Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 1997.
Yüksek Lisans, F.Ergül, "Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Empatik Beceri, Empatik Eğilim ve Benlik Algıları", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 1995.
Yüksek Lisans, Z.Erkan, "Grup Rehberliğinin Yüksek Sınav Kaygısına Etkisine Yönelik Deneysel Bir Çalışma ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 1994.
Jüri Üyelikleri
Doçentlik, Doçentlik sözlü sınav jürisi, Hacettepe Üniversitesi, Mart, 2017
Doçentlik, Doçentlik Sınavı Jüri Üyeliği, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Ekim, 2017
Atama, Doçentlik Atama Jürisi, Mersin Üniversitesi, Ağustos, 2017
Doçentlik, Doçentlik sözlü sınav jürisi, Hacettepe Üniversitesi, Şubat, 2017
Atama, Profesörlük Atama Jürisi, Marmara Üniversitesi, Eylül, 2016
Doçentlik, Doçentlik Sınavı Jüri Üyeliği, Doçentlik eser inceleme jürisi, Mart, 2016
Doçentlik, Doçentlik dosya inceleme jürisi, Üniversite, Haziran, 2016
Atama, Yrd. Doçentlik Atama Jürisi, Gaziantep Üniversitesi, Ağustos, 2015
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, ÜAK, Ekim, 2015
Doçentlik, Doçentlik Sınavı Jüri Üyeliği, ÜAK, Nisan, 2015
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Eylül, 2015
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Haziran, 2015
Tez Savunma, Doktora Tez Jüri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Eylül, 2015
Atama, Profesörlük Atama Jürisi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Şubat, 2014
Atama, Doçentlik Kadrosu Atama Jürisi, Çukurova Üniversitesi, Temmuz, 2014
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jüri Üyeliği, ÜAK, Nisan, 2014
Doçentlik, Doçentlik Sınavı Jüri Üyeliği, ÜAK, Nisan, 2013
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Ekim, 2013
Atama, Yrd. Doçentlik Atama Jürisi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Haziran, 2013
Atama, Profesörlük Atama Jürisi, Toros Üniversitesi, Temmuz, 2013
Atama, Profesörlük Atama Jürisi, Ufuk Üniversitesi, Temmuz, 2013
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jüri Üyeliği, ÜAK, Ekim, 2013
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Haziran, 2012
Atama, Yrd. Doçentlik Atama Jürisi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Ocak, 2012
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, ÜAK, Ekim, 2012
Atama, Profesörlük Atama Jürisi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Temmuz, 2012
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Şubat, 2011
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jüri Üyeliği, ÜAK, Nisan, 2011
Tez Savunma, Doktora Tez Jüri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Kasım, 2011
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Haziran, 2010
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Temmuz, 2010
Tez Savunma, Doktora Tez Jüri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Eylül, 2010
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Haziran, 2010
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jüri Üyeliği, ÜAK, Haziran, 2009
Atama, Doçentlik Kadrosu Atama Jürisi, Çukurova Üniversitesi, Eylül, 2009
Atama, Doçentlik Atama Jürisi, Çukurova Üniversitesi, Eylül, 2009
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Haziran, 2009
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jüri Üyeliği, ÜAK, Ekim, 2009
Tez Savunma, Doktora Tez Jüri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Ekim, 2009
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Eylül, 2008
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jüri Üyeliği, ÜAK, Temmuz, 2008
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jüri Üyeliği, ÜAK, Kasım, 2007
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jüri Üyeliği, ÜAK, Haziran, 2006
Tez Savunma, Doktora Tez Jüri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Şubat, 2004
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Haziran, 2003
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Haziran, 2003
Tez Savunma, Doktora Tez Jüri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Şubat, 2002
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Temmuz, 2001
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Haziran, 2000
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Haziran, 1999
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Temmuz, 1999
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Eylül, 1998
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Eylül, 1997
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Haziran, 1995
Tez Savunma, Doktora Tez Jüri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Kasım, 1995
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Haziran, 1994
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Avcı R., Güçray S.S., "The Relationships among Interparental Conflict, Peer, Media Effects and the Violence Behaviour of Adolescents: The Mediator Role of Attitudes towards Violence", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.13, pp.2005-2015, 2013 (Link)
Colakkadioglu O., Güçray S.S., "The Effect Of Conflict Theory Based Decision-Making Skill Training Psycho-Educational Group Experience On Decision Making Styles Of Adolescents", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.12, pp.669-676, 2012 (Link)
Avcı R., Güçray S.S., "An Investigation of Violent and Nonviolent Adolescents' Family Functioning, Problems Concerning Family Members, Anger and Anger Expression", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.10, pp.65-76, 2010 (Link)
Avcı R., Güçray S.S., "An Investigation Of Violent And Nonviolent Adolescents' Family Functioning, Problems Concerning Family Members, Anger And Anger Expression", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.10, pp.65-76, 2010 (Link)
Colakkadioglu O., Güçray S.S., "The Adaptation Of Adolescent Decision Making Questionnaire Into Turkish Population", EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.7, pp.61-71, 2007 (Link)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Togay A. , Güçray S.S., "Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerin Aileleri ve Psikolojik Danışma: Bir Derleme Çalışması", Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.43-62, 2018 (Link) (Özet) (Abstract)
Ulusoy Y., Güçray S.S., "ADAPTATION OF COMPOSITE CODEPENDENCY SCALE TO TURKISH: A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY·", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.10, pp.373-379, 2017 (Link) (Abstract)
Canoğulları Ö. , Güçray S.S., "İNTERNET BAĞIMLILIK DÜZEYLERİ FARKLI ERGENLERİN CİNSİYETLERİNE GÖRE PSİKOLOJİK İHTİYAÇLARI, SOSYAL KAYGILARI VE ANNE BABA TUTUM ALGILARININ İNCELENMESİ. Examination of Adolescents with Different Levels of Internet Addiction in Terms of Psychological Needs According to Gender, Social Anxieties and Perception of Parental Attitudes", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.26, ss.42-57, 2017 (Link) (Özet) (Abstract)
Türkoğlu İ.E., Güçray S.S., "Ergenlerle Psikolojik Danışma: Bir Gözden Geçirme.", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.25, ss.269-282, 2016 (Link)
Aydın Sümbül Z. , Güçray S.S., "Ergenlerde Olumlu Sosyal Davranışları Yordamada Koruyucu Faktörler ve Bazı Kişisel Değişkenlerin Rolü", PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.6, ss.101-114, 2015
Saraç A., Hamamcı Z., Güçray S.S., "Üniversite Öğrencilerinin Romantik İlişki Doyumunun Yordanması. Predicting Romantic Relationship Satisfaction Of University Students.", PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.5, no.43, ss.69-81, 2015 (Link)
Çekici F., Güçray S.S., "Problem Çözme Terapisine Dayalı Beceri Geliştirme Grubunun Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Problem Çözme Becerileri, Öfke Ile Ilişkili Davranış Ve Düşünceler Ile Sürekli Kaygı Düzeylerine Etkisi", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.21, ss.103-128, 2012
Çekici F. , Güçray S.S., "The Effects Of Skills Enhancement Group Program Which Is Based On Problem Solving Therapy On College Students? Social Problem Solving Skills, Anger Related Behaviours And Cognitions, Trait-Anxiety Levels. ", Journal of Çukurova University Institute of Social Sciences. , vol.21, pp.103-128, 2012 (Link)
Saföz İ.G. , Güçray S.S., "Ergenlerin Psikolojik Belirtileri Ve Genel Sağlik Örüntüleri. ", M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.30, ss.119-136, 2009
Güçray S.S., Çolakkadıoğlu O., Çekici F., "Grup Uygulamalarında Aktiviteler / Egzersizler: Amaçları, Çeşitleri Ve Uygulama Örnekleri ", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.18, ss.194-208, 2009
Güçray S.S., Çekici F. , Çolakkadıoğlu O., "Psiko-Eğitim Gruplarının Yapılandırılması Ve Genel Ilkeleri ", Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.134-153, 2009
Çolakkadıoğlu O., Güçray S.S., "The Adaptation Of Adolescent Decision-Making Questionnaire Into Turkish Population", Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.7, ss.61-71, 2007
Yücel M.Y., Altunkasa F., Güçray S.S., Uslu C., Say Peker N., "Adana'da çevre duyarlılığı düzeyinin ve geliştirme olanaklarının araştırılması.", Mediterranean Agricultural Sciences (Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi), cilt.19, ss.217-228, 2006 (Link)
Güçray S.S., "A Study On The Decision-Making Behaviours Of Turkish Adolescents. ", Pastoral Care in Education. The Journal for Pastoral Care and Personal and Social Education. , vol.23, pp.34-45, 2005 (Link) (Abstract)
Erkan Z., Çam S., Güçray S.S., "Olumsuz Değerlendirilmekten Korkma İle Sosyal Kaçınma Ve Huzursuzluk Ölçeklerinin Türkçe'ye Uyarlama Çalışması", Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.26-36, 2003
Güçray S.S., "The Analysis Of Decision Making And Perceived Problem Solving Skills In The Adolescence", TOJET The Turkish Online Journal of Educational Technology, vol.2, pp.29-38, 2003 (Link) (Abstract)
Erkan Z., Güçray S.S., "Ergenlerin Sosyal Kaygı Düzeylerinin Ana Baba Tutumları Ve Cinsiyet Açısından Incelenmesi", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.10, ss.64-75, 2003
Erkan Z. , Güçray S.S., Çam S., "Sosyal Kaçınma ve Huzursuzluk Ölçeği ile Olumsuz Değerlendirilmekten Korkma Ölçeklerinin uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması", Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.112-117, 2003
Güçray S.S., "Yas Danışmanlığı: Yas Sürecini Kolaylaştırma", Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.177-190, 2002
Erkan Z., Güçray S.S., Çam S., "Ergenlerin Sosyal Kaygı Düzeylerinin Ana-Baba Tutumları Ve Cinsiyet Açısından İncelenmesi", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.10, ss.64-75, 2002
Güçray S.S., "Sevilen Kişinin Kaybına Verilen Duygusal Tepki: Yas", Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.26-33, 2001
Güçray S.S., "Ergenlerde Karar Verme Davranışlarının Öz - Saygı Ve Problem Çözme Becerileri Algısı Ile Ilişkisi. ", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.8, ss.106-121, 2001
Güçray S.S., "Bazı Kişisel Değişkenler, Algılanan Sosyal Destek Ve Atılganlığın Karar Verme Stilleri Ile Ilişkisi. ", Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi , cilt.11, ss.7-17, 1998
Güçray S.S., "Ailede Çocuğun Istismarı Ve Ihmali. ", Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.7-17, 1997
Güçray S.S., "Karar Verme Davranışları Ölçeği?Nin (Kdö) Geçerlik Ve Güvenirliği. ", Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.7-17, 1996
Güçray S.S., "Öğretim Elemanları Ve Alanda Çalışanlarda Iş Doyumu, Sürekli Kaygı Ve Psikolojik Belirtiler", Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.1-7, 1995
Güçray S.S., "Çocuk Istismarı Ve Ihmali", Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.115-121, 1995
İnanç B., Güçray S.S., Akbaş T., "Okul Isteksizliği Ile Benlik Imajı Ve Benlik Saygısının Ilişkisi.", Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.71-83, 1994
Güçray S.S., "Sei ? Öse Öz Saygı Envanterinin Geçerlik Ve Güvenirliği. ", Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.31-45, 1993
Güçray S.S., "Çocuk Yuvasında Kalan Çocukların Öz Saygı Gelişimlerini Etkileyen Bazı Faktörler", Aile ve Toplum Dergisi. (Bilim, Kültür ve Araştırma) , cilt.3, ss.58-67, 1993
Güçray S.S., "Çocuk Yuvasında Ve Ailesinin Yanında Kalan 9- 10 ? 11 Yaş Çocuklarının Öz-Saygı Gelişimini Etkileyen Bazı Faktörler. ", Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.31-45, 1991
Güçray S.S., "Davranışçı Terapi Araştırmaları Ile Ilgili Bir Tarama Çalışması. ", Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.98-112, 1990
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Şahin İ. , Güçray S.S., "Eğitim Kurumlarında Duygusal İstismar ve Yansımaları: Nitel Bir Çalışma", 3. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, ORDU, TÜRKIYE, 30 Eylül - 3 Ekim 2018, pp.107-107 (Link)
Canoğulları Ö. , Güçray S.S., "İnternet Bağımlılık Düzeyleri Farklı Ergenlerin Cinsiyetlerine Göre Psikolojik İhtiyaçları, Sosyal Kaygıları ve Anne Baba Tutum Algılarının İncelenmesi", 13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İÇEL, TÜRKIYE, 7-9 Ekim 2015, ss...17-..21
Ulusoy Y., Güçray S.S., "Psikodrama Teknikleri İle Bütünleştirilmiş Etkileşim Grubu Uygulamasının Kadınlarda Karşılıklı Bağımlılık Üzerindeki Etkisi.", 1. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 9-11 Nisan 2015, pp..-.
Saraç A., Hamamcı Z., Güçray S.S., "Üniversite Öğrencilerinin Romantik İlişki Doyumunu Yordamada Akılcı Olmayan İnançlar Ve Evlilik Öncesi İlişki Algılarının Rolü", 23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı , KOCAELİ, TÜRKIYE, 4-6 Eylül 2014, ss.287-287
Çolakkadıoğlu O., Güçray S.S., "The Effect Of Conflict Theory Based Decision Making Skill Training Group Applications On Decision Making Styles Of Adolescents.", II. International Türkiye Educational Research Congress, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 4-7 Mayıs 2011, pp...-..
Çekici F., Güçray S.S., ". Problem Çözme Terapisine Dayalı Beceri Geliştirme Grubunun Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Problem Çözme Becerileri, Öfkeyle İlgili Davranış Ve Düşünceler Ile Sürekli Kaygı Düzeylerine Etkisi", III. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi , ANKARA, TÜRKIYE, 10-12 Aralık 2010, ss...-..
Çekici F., Güçray S.S., "Sosyal Problem Çözme Envanteri Kısa Formunun Türkçe?Ye Uyarlaması: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması", I. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçeme ve Değerlendirme Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 14-16 Mayıs 2008, ss...-..
Yücel M. , Uslu C., Altunkasa F., Güçray S.S., Say Peker N., "Adana'da halkın çevre duyarlılığını arttırabilecek önlemlerin geliştirilmesi.", Adana Kent sorunları Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 10-12 Eylül 2008, cilt.31, ss.363-382
Güçray S.S., Çekici F. , Çolakkadıoğlu O., "Grup Uygulamalarında Aktiviteler/Egzersizler: Amaçları, Çeşitleri Ve Uygulama Örnekleri", I. Ulusal PDR Uygulamaları Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 18-20 Haziran 2008, ss...-..
Güçray S.S., Çolakkadıoğlu O., Çekici F., "Psiko-Eğitim Gruplarının Yapılandırılması Ve Genel İlkeler", II. Ulusal PDR Uygulamaları Sempozyumu , KONYA, TÜRKIYE, 18-20 Haziran 2008, ss...-..
Avcı R., Güçray S.S., "Şiddet Davranışı Gösteren Ve Göstermeyen Ergenlerin Ailelerinin Aile İşlevleri, Öfke Ve Öfke İfade Tarzları Açısından İncelenmesi.", IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. , İZMİR, TÜRKIYE, 17-19 Ekim 2007, ss...-..
Güçray S.S., "Ergenlerde Karar Verme Ölçeği?Nin Türkçe?Ye Uyarlama Çalışması.", VII. Ulusal Psikoloji Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-11 Eylül 2004, ss...-..
Çekici F., Güçray S.S., "İlköğretim 5., 6. Ve 7. Sınıfa Devam Eden Öğrencilerde Gözlenen İçselleştirme Ve Dışsallaştırma Sorunlarının Değerlendirilmesinde Öğrenciler Ve Öğretmenler Arasındaki Görüş Birliğinin Sınanmasına Yönelik Bir Çalışma", VII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi , MALATYA, TÜRKIYE, 9-11 Haziran 2003, ss...-..
Soylu Ö., Güçray S.S., "Üniversite Sınavına Hazırlanan Öğrencilerin Ailelerinden Sosyal Destek Algılayıp Algılamama Durumlarına Göre Psikolojik Belirtiler Yönünden Karşılaştırılması", VII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi , MALATYA, TÜRKIYE, 9-11 Haziran 2003, ss...-..
Erkan Z., Güçray S.S., "Sosyal Kaçınma Ve Huzursuzluk Ölçeği Ile Olumsuz Değerlendirilmekten Korkma Ölçeklerinin Uyarlama, Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması", XI. Eğitim Bilimleri Kongresi, Lekoşa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 23-26 Ekim 2002, ss...-..
Erkan Z., Güçray S.S., "Ergenlerde Sosyal Kaygı Düzeyleri, Ana Baba Tutumları Ve Cinsiyete İlişkin Bir Çalışma", XI. Eğitim Bilimleri Kongresi. 23-26 Ekim 2002, Lefkoşa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 23-26 Ekim 2002, ss...-..
İnanç B., Güçray S.S., "Danışma Tükenmişliği Envanteri? Nin Geliştirilmesi Ile Ilgili Bir Ön Çalışma", III. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 15-16 Nisan 1996, ss...-..
Güçray S.S., "Karar Verme Davranışları, Bireylerarası İlişkiler Ve Sosyal Destek İlişkisi", II. Eğitim Bilimleri Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 6-8 Ekim 1995, ss...-..
Güçray S.S., "İlköğretim Düzeyindeki Öğrencilerin Psikolojik Yardım Ihtiyaçları Ve Sınıf Öğretmenlerinin Kullandıkları Müdahale Yöntemleri", Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlköğretim ve Sorunları Sempozyumu, BOLU, TÜRKIYE, 2-3 Mayıs 1995, ss...-..
Güçray S.S., "Matemli Aile Bireylerine Psikolojik Yardım. Değişim Sürecinde Aile: Toplumsal Katılım Ve Demokratik Değerler. ", TC Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Aile Kurultayı., ANKARA, TÜRKIYE, 16-18 Kasım 1994, ss...-..
Güçray S.S., "Öğretim Elemanlarında Kaygı, Iş Doyumu Ve Strese Karşı Olumsuz Tepkiler", I. Eğitim Bilimleri Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 1994, ss...-..
Güçray S.S., "Okul Isteksizliği Ile Benlik Imajı Ve Benlik Saygısının Ilişkisi", VII. Ulusal Psikoloji Kongresi., ANKARA, TÜRKIYE, 22-25 Eylül 1992, ss...-..
Güçray S.S., "Çocuk Yuvasında Ve Ailesinin Yanında Kalan 9-11 Yaşları Arasındaki Çocukların Öz-Saygı Gelişimini Etkileyen Bazı Faktörler", VI. Psikoloji Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-5 Eylül 1990, ss...-..
Güçray S.S., "Çeşitli Uygulama Alanlarında Çalışan Psikologların Karşılaştıkları Sorunlar Ve Kaynakları", Psikolojinin Uygulama Alanları ve Karşılaşılan Sorunlar, ANKARA, TÜRKIYE, 8-9 Mayıs 1985, ss...-..
Kitap ve Kitap Bölümleri
Güçray S.S., "Feminist Terapi", Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları Olgu Sunumu Yaklaşımıyla , Akkoyun, F., Ed., Nobel yayınevi, Ankara, ss.376-404, 2012 (Link)
Güçray S.S., "Feminist Terapi Ve Psikolojik Danışma: Kültürel Dönüşüm Ve Köklü Toplumsal Değişimlerin Bir Sonucu Olarak Gelişimsel Bir Perspektif", Gelişen Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Meslekleşme Sürecindeki İlerlemeler , Ragıp Özyürek, Fidan Korkut ? Owen, Dean W. Owen. , Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss...-.., 2009
Güçray S.S., "Çocuk Ve Ergenlerde Uyum Ve Uyum Bozuklukları ", Ana- Baba Okulu, .., Ed., Adana Büyükşehir Belediyesi Yayını, Adana, ss.161-174, 1997
Diğer Yayınlar
Güçray S.S., Kaya A., Saçkes M., "Güçray S.S., Kaya A. , Saçkes M., Ed., "Yaşam Becerileri : Ergenler İçin Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları.", PegeMa Yayıncılık, ANKARA ", Diger, ss.310, 2013
Desteklenen Projeler
"Psikodrama Teknikleri ile Bütünleştirilmiş Etkileşim Grubu Uygulamasının Karşılıklı Bağımlılık Üzerindeki Etkisi", BAP Doktora, SDK-2014-2357, Yönetici, 2016
"İnternet Bağımlılık Düzeyleri Farklı Ergenlerin Cinsiyetlerine Göre Psikolojik İhtiyaçları, Sosyal kaygıları ve Ana Baba Tutum Algılarının İncelenmesi", BAP Y.Lisans, EF2013YL25, Yönetici, 2014
"Bazı Kişisel özellikleri ve Sosyal Destek Algıları Farklı Ergenlerin Temel psikolojik İhtiyaçları", BAP Y.Lisans, EF2011YL2 , Yönetici, 2015
"Ergenlerde Olumlu Sosyal Davranışları Yordamada Koruyucu Faktörler ve Bazı Kişisel Değişkenlerin Rolü.", BAP Y.Lisans, EF 2011YL1 , Yönetici, 2012
"Çocukluk Örselenme Yaşantıları, Anne-Baba-Ergen İlişkisi Anne-Baba ve Arkadaşlardan Algılanan Sosyal Destek,", BAP Y.Lisans, EF2009YL2, Yönetici, 2010
"Psikodrama Teknikleri Kullanılarak Gerçekleştirilen Grup Uygulamasının Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Destek Algıları, Sosyal Atom ve Sosyal Kaygıları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi.", BAP Arastırma Projesi, EF2008BAB15, Yönetici, 2009
"Çatışma Kuramına Dayalı olarak Geliştirilen Karar verme Beceri Eğitimi Grup Uygulamalarının ergenlerin Karar Verme Stillerine Etkisi.", BAP Doktora, EB2006D6 , Yönetici, 2007
"Fen ve Genel Lise Öğrencilerinin Cinsiyet ve Sosyometrik Statülerine Göre Öznel İyi Oluş Düzeyleri, Genel Sağlık Örüntüleri ve Psikolojik Belirti Türleri", BAP Y.Lisans, 2006YL63 , Yönetici, 2007
"Şiddete Başvuran Ergenlerin Ailelerinin Öfke İfade tarzları ve Aile İşlevleri Yönünden İncelenmesi.", BAP Y.Lisans, EF2004YL32 , Yönetici, 2005
"İlköğretim Öğretmenlerinde Tükenmişliğin Akılcı Olmayan Düşüncelerden Yordanması", BAP Doktora, SOSBE2003DR, Yönetici, 2004
"Ergenler İçin Karar Verme Ölçeği (Adolescence Decision Making Questionnaire-DMQ ) Uyarlama Çalışması.", BAP Y.Lisans, SOSBE2002YL43, Yönetici, 2003
"Sosyal Beceri Eğitiminin Ergenlerin Kişilerarası İlişki Düzeylerine Etkisi.", BAP Y.Lisans, SOSBE2000YL, Yönetici, 2001
"Ebeveyinler Arası Çatışma, Akran ve Medya Etkileri ile Ergenlerdeki Şiddet Davranışı Arasındaki İlişkiler: Şiddete Yönelik Tutumların Aracı Rolü.", BAP Doktora, EF2009D9, Yönetici, 2010
"Üniversite Öğrencilerinin Romantik İlişki Doyumunu Yordamada Akılcı Olmayan İnançlar ve İlişki Algılarının Rolü", BAP Y.Lisans, EF2013YL1 , Yönetici, 2014
"Sosyal Problem Çözme Beceri Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme, Depresyon, Kaygı ve Öfke Duygusuna Etkisi.", BAP Doktora, EF2006D1 , Yönetici, 2009
"Adana' da Halkın Çevre Duyarlılığının Saptanması ve Bu Duyarlılığı Arttırabilecek Önlemlerin Geliştirilmesi", BAP Arastırma Projesi, ZF2004BAP12 , Araştırmacı, 2005
"Üniversite Sınavına Hazırlanan Öğrencilerin Ailelerinden Sosyal Destek Algılayıp Algılamama Durumlarına Göre Psikolojik Belirtiler Yönünden İncelenmesi.", BAP Y.Lisans, SOSBE2002YL32, Yönetici, 2002
"İlköğretim 5, 6 ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Duygusal ve Davranışsal Sorunlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Adana İli Örneği.", BAP Y.Lisans, SOSBE2002YL23, Yönetici, 2003
"Ergenlerde Öğretmenlerine Yönelik Duygusal İstismar Algısının İncelenmesi.", BAP Y.Lisans, SOSBE2002YL27 , Yönetici, 2003
"Ergenler Üzerinde Sosyal Beceri Envanterinin Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması", BAP Y.Lisans, SOSBE1999YL , Yönetici, 2000
"Ergenlerin Sosyal Kaygı Düzeyleri, Ana Baba Tutumları ve Ailede Görülen Risk Faktörleri Üzerine Bir Çalışma", BAP Doktora, SOSBE2002D2 , Yönetici, 2003
"Evli Çiftlerin Problem Çözme Etkileşimleri ve Evlilik Doyumları Bir Mikroanalitik Çalışma", BAP Doktora, SDK-2016-7275, Yönetici, Devam Ediyor
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Degerlendirme Kurul Üyesi, 03.09.2017 - Devam Ediyor
Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, Degerlendirme Kurul Üyesi, 17.03.2017 - Devam Ediyor
Adıyama Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Degerlendirme Kurul Üyesi, 07.09.2011 - Devam Ediyor
Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi IBAD, Degerlendirme Kurul Üyesi, 07.03.2010 - Devam Ediyor
Muğla Sıtkı Koçman Eğitim Fakültesi Dergisi, Degerlendirme Kurul Üyesi, 01.03.2010 - Devam Ediyor
The Journal of International Scientific Researches, Degerlendirme Kurul Üyesi, 02.01.2010 - Devam Ediyor
Pamukkale Üniversitesi Eğitim fakültesi Dergisi, Degerlendirme Kurul Üyesi, 17.10.2008 - Devam Ediyor
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim fakültesi Dergisi, Degerlendirme Kurul Üyesi, 01.01.2008 - Devam Ediyor
Educational Sciences: Theory & Practice. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, Degerlendirme Kurul Üyesi, 12.07.2005 - Devam Ediyor
Eurasian Journal of Educational Research. Eğitim Araştırmaları Dergisi, Degerlendirme Kurul Üyesi, 12.07.2005 - Devam Ediyor
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Journal of The Faculty of Education., Danisma Kurul Üyesi, 06.06.2000 - Devam Ediyor
Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, Danisma Kurul Üyesi, 06.05.1998 - Devam Ediyor
Journal of Çukurova University Institute of Social Sciences. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Degerlendirme Kurul Üyesi, 09.01.1996 - Devam Ediyor
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. , Degerlendirme Kurul Üyesi, 09.07.1991 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
USOS-2017 ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Granada, Eylül 2017
Working with Therapeutic Cards., İstanbul, Eylül 2016
13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. , MERSİN, Ekim 2015
1. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi, Adana, Nisan 2015
23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı , Kocaeli, Eylül 2014
International Türkiye Educational Research Congress, Girne, Mayıs 2011
III. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi , Ankara, Aralık 2010
I. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi., Ankara, Mayıs 2008
II. Ulusal PDR Uygulamaları Sempozyumu, Konya, Haziran 2008
IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İzmir, Ekim 2007
VII. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Eylül 2004
VII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi , İstanbul, Haziran 2003
XI. Eğitim Bilimleri Kongresi, Lefkoşa, Ekim 2002
III. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Adana, Nisan 1996
II. Eğitim Bilimleri Kongresi, Ankara, Ekim 1995
Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlköğretim ve Sorunları Sempozyumu, Bolu, Mayıs 1995
I. Eğitim Bilimleri Kongresi, Adana, Nisan 1994
TC Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Aile Kurultayı, Ankara, Kasım 1994
VII. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara, Eylül 1992
Bilimsel Danışmanlıklar
13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi., 21. Yüzyılda Gelişen PDR ve Alt Uzmanlık Alanları, Diğer, Eylül 2015 - Ekim 2015
PDR derneği- Ç.Ü Eğitim Fakültesi. 3. Psikolojik Danışma veRehberlik Kongresi, 3. Psikolojik Danışma veRehberlik Kongresi, Diğer, Ocak 1996 - Nisan 1996
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İlköğretim ve Sorunları Sempozyumu, Diğer, Mayıs 1995 - Mayıs 1995
11. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kondresi, Psikolojik Danışmada Uygulama Eğitimi ve Süpervizyonu, Diğer, Ekim 2011 - Ekim 2011
Ç. Ü Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, I. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi, Diğer, Şubat 2015 - Nisan 2015
10. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Bireyden Topluma PDR /Seçimlerimiz ve Sorumluluklarımız., Diğer, Haziran 2009 - Ekim 2009
I. Eğitim Bilimleri Kongresi, I. Eğitim Bilimleri Kongresi/ Kuram-Uygulama-Araştırma, Diğer, Ocak 1994 - Nisan 1994
MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genal Müdürlüğü/ Ç.Ü Eğitim Fakültesi., 3. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi., Diğer, Mayıs 2007 - Haziran 2007
Bilimsel Hakemlikler
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Mart 2017
Çukurova Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi. Cukurova Women's Problems Application Research Centre., Diğer Hakemliği, Nisan 2015
Çukurova Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi. Çukurova Women's Problems Application Research Centre., Diğer Hakemliği, Nisan 2015
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. Educational Science: Theory & Practice, Dergide Hakemlik, Mart 2015
Hacettepe University Journal of Education. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi., Dergide Hakemlik, Nisan 2014
Eurasian Journal of Educational Research. Eğitim Araştırmaları Dergisi, Dergide Hakemlik, Temmuz 2013
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal. . , Dergide Hakemlik, Mart 2013
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. Educational Science: Theory & Practice, Dergide Hakemlik, Ocak 2013
Educational Sciences: Theoery&Practice. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri., Dergide Hakemlik, Eylül 2012
Journal of Çukurova University Faculty of Education. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi., Dergide Hakemlik, Haziran 2012
Eurasian Journal of Educational Research. Eğitim Araştırmaları Dergisi, Dergide Hakemlik, Mart 2012
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. Educational Science: Theory & Practice, Dergide Hakemlik, Aralık 2011
Journal of Çukurova University Institute of Social Sciences. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Dergide Hakemlik, Eylül 2011
Educational Sciences: Theoery&Practice. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri., Dergide Hakemlik, Temmuz 2011
Journal of Çukurova University Institute of Social Sciences. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2010
Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi , Dergide Hakemlik, Eylül 2009
Eurasian Journal of Educational Research. Eğitim Araştırmaları Dergisi, Dergide Hakemlik, Nisan 2009
Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi , Dergide Hakemlik, Nisan 2009
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. Educational Science: Theory & Practice, Dergide Hakemlik, Mart 2009
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Journal of Çukurova University Institute of Social Sciences, Dergide Hakemlik, Ocak 2009
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Kasım 2008
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Eylül 2008
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal. . , Dergide Hakemlik, Aralık 2007
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Journal of Çukurova University Institute of Social Sciences, Dergide Hakemlik, Kasım 2007
Eurasian Journal of Educational Research. Eğitim Araştırmaları Dergisi, Dergide Hakemlik, Kasım 2007
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2007
Eurasian Journal of Educational Research. Eğitim Araştırmaları Dergisi, Dergide Hakemlik, Şubat 2007
Eurasian Journal of Educational Research. Eğitim Araştırmaları Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2007
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal. . , Dergide Hakemlik, Ocak 2007
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Journal of The Faculty of Education., Dergide Hakemlik, Aralık 2006
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal. . , Dergide Hakemlik, Kasım 2006
Hacettepe University Journal of Education. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi., Dergide Hakemlik, Ekim 2006
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal. . , Dergide Hakemlik, Haziran 2005
Journal of the Faculty of Education. Mersin Üniversitesi Dergisi., Dergide Hakemlik, Nisan 2005
Journal of Çukurova University Faculty of Education. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi., Dergide Hakemlik, Kasım 1997
Journal of Çukurova University Faculty of Education. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi., Dergide Hakemlik, Eylül 1995
Etkinlik Organizasyonu
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Nisan 1995
Eğitim Bilimleri Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Nisan 1994
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
I. Kadın Çalışmaları Kongresi, Oturum Başkanı, ADANA, TÜRKIYE, 2015
13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. , Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2015
11. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Panelist, , TÜRKIYE, 2011
IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. Yeni paradigmalar. , Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2007
IV. Geleneksel Rehberlik ve Psikolojik Danışma Günleri, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2007
Rotary International Adana Tepebağ Rotary Klubü Toplantısı, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2004
Adana Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü.Semineri, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2001
Adana Emniyet Müdürlüğü Semineri, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2000
Adana Emniyet Müdürlüğü Semineri, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2000
Adana Emniyet Müdürlüğü Semineri, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 1999
III. Ulusal Psikolojik Danışma Kongresi., Panelist, , TÜRKIYE, 1996
II. Eğitim Bilimleri Kongresi., Panelist, , TÜRKIYE, 1995
Abant İzzet Baysal Üniversitesi. İzzet Baysal Günleri., Panelist, , TÜRKIYE, 1995
Eğitim Bilimleri Kongresi. Çukurova Üniversitesi., Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 1994
TC Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu. Aile Kurultayı. Değişim Sürecinde Türkiye?de Aile, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 1994
Çocuk Hakları ve Korunmaya Muhtaç Çocuklarda İstismar ve İhmal Eğitim Semineri, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 1994
VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Hacettepe Üniversitesi, Panelist, , TÜRKIYE, 1992
Çeşitli Uygulama Alanlarında Çalışan Psikologların Mesleki Sorunları Sempozyumu., Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 1985
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi