Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Arş.Gör. TAYFUN AKDEMİR
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm : SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Ana Bilm Dalı : SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Sabit Telefon : +90 322 3386060 | Dahili : 2073
Faks : +90 322 3386070
E Posta Adresi : takdemircu.edu.tr | akdemirtayfungmail.com
Web Adresi : www.behance.net/tayfunakdemir | www.kentmekaniz.blogspot.com.tr
Ofis : Eğitim Fakültesi, Dekanlık Binası, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, 2. Kat
Posta Adresi : Eğitim Fakültesi, Dekanlık Binası, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, 2. Kat
Eğitim Bilgileri
Sanatta Yeterlik, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat ve Tasarım Ana Sanat Dalı, 2018-
Yüksek Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat ve Tasarım Ana Sanat Dalı, 2015-2018
Lisans, MERSİN ÜNİVERSİTESİ, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, 2009-2014
Yaptığı Tezler
Yüksek Lisans, "CİNS-TÜR İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA SANAT KAVRAYIŞI ANALİZİ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Ana Sanat Dalı Temmuz, 2018.
Yabancı Diller
İngilizce, Orta
Araştırma Alanları
Sanat ve Tasarım
Sistematik Felsefe ve Mantık
Kavramsal Sanat
Bilgi Felsefesi
Zihin Felsefesi
Bilişsel Psikoloji
Web Of Science Araştırma Alanları
Art
Philosophy
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Arş.Gör., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015 - Devam Ediyor
Sanatsal Etkinlikler
Akdemir T, "Bir Arada", Karma Sergi, İştirakçi, Nisan-2019.
Akdemir T, "Belirli-Belirsiz", Grup Sergisi, Düzenleme Kurulu Üyesi, Mart-2019.
Akdemir T, "30. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Ekim-2019.
Akdemir T, "Bağlantılar", Karma Sergi, İştirakçi, Nisan-2019.
Akdemir T, "Circular", Karma Sergi, İştirakçi, Haziran-2018.
Akdemir T, "X, y, z", Karma Sergi, İştirakçi, Eylül-2018.
Akdemir T, "Kar ve Kars [Kafkas Üniversitesi I. Uluslararası Posta Sanatı Etkinlinği]", Karma Sergi, İştirakçi, Ocak-2018.
Akdemir T, "Başlangıç", Karma Sergi, İştirakçi, Eylül-2018.
Akdemir T, "Siyah-Beyaz [II. Uluslararası Sanat Araştırmaları Sempozyumu Sergisi]", Karma Sergi, İştirakçi, Nisan-2018.
Akdemir T, "Çukurova Sergileri", Karma Sergi, İştirakçi, Haziran-2017.
Akdemir T, "Kaygılı Sınırlar", Karma Sergi, İştirakçi, Nisan-2016.
Akdemir T, "Karbon Döngüsü", Karma Sergi, İştirakçi, Eylül-2015.
Akdemir T, "Affection", Karma Sergi, İştirakçi, Mart-2014.
Akdemir T, "Topoloji", Karma Sergi, İştirakçi, Haziran-2014.
Akdemir T, "Göz ve Kulak Eşiğinde Retimleme, [V. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi]", Karma Sergi, İştirakçi, Haziran-2014.
Akdemir T, "Gördüğün Kadar", Karma Sergi, İştirakçi, Kasım-2014.
Akdemir T, "Affectio", Kişisel Sergi, Düzenleyici veya Organizatör, Mayıs-2014.
Akdemir T, "Kentsel Dönüşüm, [Survival Kit]", Bienal, Trianel, İştirakçi, Eylül-2012.
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Akdemir T., Köse E., "Kavramsal Sanatın Yapısı Üzerine Bir Araştırma", II. Uluslararası Sanat Araştırmaları Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 11-14 Nisan 2018, pp.324-330 (Link)
Akdemir T., Köse E., "Arazi Sanatında Manzara Kavramı", II. Uluslararası Sanat Araştırmaları Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 11-14 Nisan 2018, pp.1-1
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Kaygılı Sınırlar", AB Destekli Diğer Projeler, 15-08, Yönetici, 2016
"Cins-Tür İlişkisi Bağlamında Sanat Kavrayışı Analizi", BAP Y.Lisans, SYL-2016-7520, Araştırmacı, 2018
"Resimsel Betimlemelerde Akromatik Sınırlandırmaların Üretici ve İzleyici Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, SBA-2018-10116, Araştırmacı, 2019
"Desen Atölyesi Öğrencilerinin Görsel Algılarının Geliştirilmesi", BAP Diğer, SBA-2017-9222, Araştırmacı, 2018
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
II. Uluslararası Sanat Araştırmaları Sempozyumu, Adana, Nisan 2018
Etkinlik Organizasyonu
Belirli-Belirsiz, Düzenleme Kurulu Eşbaşkanı, , TÜRKIYE, Mart 2019
Kaygılı Sınırlar, Düzenleme Kurulu Eşbaşkanı, , TÜRKIYE, Aralık 2015
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 0
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 1
Katalog Bilgileri
Araştırma Alanları :Sanat, Tasarım, Kavramsal Sanat, Zihin Felsefesi, Bilgi Felsefesi, Bilişsel Psikoloji, İletişim Çalışmaları
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi