Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2006 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fak., 2000 - 2006
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 1997 - 2000
Arş.Gör., ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Ev Ekonomisi Y.O., 1990 - 1997
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Rektör Yardımcısı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , , 06.08.2012 - 22.11.2013
Bölüm Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fak., İlköğretim, 04.08.2004 - 29.03.2014
Bölüm Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fak., İlköğretim, 22.02.2002 - 24.06.2003
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, İlköğretim, 11.05.1998 - 19.04.2005
VERDİĞİ DERSLER
Eğitim Ortamlarının Planlanması, Lisans, 2013-2014
Drama, Lisans, 2013-2014
Anne Baba Eğitimi, Lisans, 2013-2014
Öğretmen Adaylarında Yaratıcılığın Geliştirilmesi, Lisans, 2013-2014
Okul Öncesinde Drama, Lisans, 2013-2014
Ev Merkezli Erken Çocukluk Eğitimi, Lisans, 2013-2014
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, R.Günay Bilaloğlu, ""Okulöncesi Eğitimde Dil-Matematik Becerilerinin Geliştirilmesine Aile Katılımı Etkinliklerinin Etkisi ve Aile Katılımında Karşılaşılan Sorunlar"", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2014.
Doktora, D.Aslan, "3 - 6 Yaş Çocuklarda Kategorizasyon Çapraz Sınıflandırma ve Çıkarım Yapma Becerilerinin İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, D.Tepebağ, "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Bahçesini Eğitsel Amaçlı Kullanımına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2017.
Yüksek Lisans, İ.Eti, "Drama Etkinliklerinin Okul Öncesi Kuruma Devam Eden 5-6 Yaş Grubu Çocukların Sosyal Becerileri Üzerine Etkisi. ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, B.Çömertpay, "Dramanın 5-6 Yaş Grubu Çocukların Dil Edinimine Etkisi. ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2006.
Yüksek Lisans, R.Günay Bilaloğlu, "Altı Yaş Çocuklarına Bağışıklık Sisteminin Anoloji Tekniği İle Öğretiminin başarı ve Kalıcılığa Etkisi. ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2005.
Yüksek Lisans, D.Aslan, "Anaokuluna Devam Eden 3-6 Yaş Grubu Çocuklarının Temel Geometrik Şekilleri Tanımalarının ve Şekil Ayırt etmede Kullandıkları Kriterlerin İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2004.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Doçentlik, Doçentlik sınav jürisi, doçentlik sınavı, Mart, 2014
Doçentlik, Doçentlik sınav jürisi, ÜAK, Nisan 2013, Doçentlik sınavı, Mart, 2014
Doçentlik, Doçentlik sınav jürisi, ÜAK, Nisan 2013, Doçentlik sınavı, Ocak, 2014
Doçentlik, doçentlik sınav jürisi, Doçentlik sınavı, Ocak, 2014
Doçentlik, Doçentlik sınav jürisi, ÜAK,Ekim 2012, Doçentlik sınavı, Şubat, 2013
Doçentlik, Doçentlik sınav jürisi, ÜAK, Nisan 2012, Doçentlik sınavı, Nisan, 2013
Atama, Doçentlik kadro atama, Çukurova ün., Temmuz, 2013
Atama, Doçentlik kadro atama, Çukurova Ün, Mart, 2013
Doçentlik, Doçentlik sınav jürisi, ÜAK, Nisan 2013, Doçentlik sınavı, Eylül, 2013
Atama, Yar. Doç. atama, Mersin Ün., Nisan, 2012
Atama, Yard. Doç. Kadro atama, Niğde Üniversitesi, Ekim, 2012
Doçentlik, Doçentlik sınav jürisi, ÜAK, Nisan 2012, Doçentlik sınavı, Ekim, 2012
Doçentlik, Doçentlik sınav jürisi, ÜAK, Nisan 2011, Doçentlik sınavı, Haziran, 2012
Doçentlik, Doçentlik sınav jürisi, ÜAK, Nisan 2011, Doçentlik sınavı, Aralık, 2012
Atama, Doçentlik kadro atama, kadro ataması, Aralık, 2012
Doçentlik, Doçentlik sınav jürisi, ÜAK, Nisan 2012, Doçentlik sınavı, Ekim, 2012
Doçentlik, Doçentlik sınav jürisi, ÜAK, Nisan 2010, Doçentlik sınavı dosya inceleme, Ağustos, 2011
Doçentlik, Doçentlik sınav jürisi, ÜAK, Nisan 2009, Doçentlik sınavı, Nisan, 2010
Atama, Yard. Doç. atama, Ankara Ün, Mart, 2010
Doçentlik, Doçentlik sınav jürisi, ÜAK, Ekim 2009, ÜAK, Haziran, 2010
Atama, Yard. Doç. atama, Bozok Ün., Kasım, 2010
Doçentlik, Doçentlik sınav jürisi, ÜAK, Nisan 2009, Doçentlik sınavı, Ekim, 2010
Atama, Yard. Doç. atama, Mersin Ün., Şubat, 2008
Atama, Yard. Doç. atama, Çukurova Ün., Ekim, 2007
Atama, Yard. Doç. atama, Çukurova Ün, Ağustos, 2006
Atama, Yard. Doç atama, Çukurova Ün, Haziran, 2005
Atama, Yard. Doç. atama, Çukurova Ün, Aralık, 2002
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi