Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"ELEKTRONİK OYUN ARAÇLARININ KULLANIMI VE OBEZİTE İLİŞKİSİ", BAP Arastırma Projesi, 1986, Yönetici, 2016
"Okul öncesi çocukların rakam yazma becerisinin incelenmesi ", BAP Arastırma Projesi, EF2011BAP2, Yönetici, 2012
"Çocukların yiyecek alışveriş istekleri üzerine televizyondaki yiyecek reklamlarının etkisi", BAP Arastırma Projesi, Ef2006 BAF13, Yönetici, 2007
"Okul Öncesi Eğitim Materyallerinde Geometrik Şekillerin Sunuluşuna İlişkin İçerik Analizi", BAP Arastırma Projesi, EF2005BAF8, Yönetici, 2006
"Drama ve Geleneksel Yönteme Göre Hazırlanan Anadili Etkinliklerinin 6 Yaş Grubu Çocuklarının Söz Dizimi Kazanımlarına Etkisinin İncelenmesi", BAP Y.Lisans, EF2005YL3, Yönetici, 2006
"Altı Yaş Çocuklarına Bağışıklık Sisteminin Anoloji Tekniği İle Öğretiminin başarı ve Kalıcılığa Etkisi", BAP Y.Lisans, EF2004 YL18, Yönetici, 2006
"Anaokuluna Devam Eden 3-6 Yaş Çocuklarının Temel Geometrik Şekilleri Tanımalarının ve Şekilleri Ayırt Etmede Kullandıkları Kriterlerin İncelenmesi.", BAP Y.Lisans, EF2003 YL15, Yönetici, 2004
"5-7 Yaş Çocuklarda Sayı ve İşlem Kavramının Kazanılması", BAP Arastırma Projesi, EF2002 BAP1, Yönetici, 2004
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi