Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Günay Bilaloğlu R., Aktaş Arnas Y., "Okul Öncesi Eğitimde Aile Katılımı Engelleri ve Süreçte Karşılaşılan Sorunlar", HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.34, no.., pp.804-823, 2019 (Link)
Nur İ., Aktaş Arnas Y., Abbak B.S., Kale M., "Mother-Child and Teacher-Child Relationships and Their Associations with School Adjustment in Pre-school", EDUCATIONAL SCIENCES:PLANNING THEORY & PRACTICE, vol.18, no.., pp.201-220, 2018 (Link)
Özen Uyar R., Yilmaz Genç M.M., Aktaş Arnas Y., "Emotion Regulation and Emotion Understanding in Preschoolers as a Predictor of the Maternal Socialization of Emotion", EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.43, pp.1-17, 2018 (Link)
Günay Bilaloğlu R., Aktaş Arnas Y., Yaşar M., "Question types and wait-time during science related activities in Turkish preschools", TEACHERS AND TEACHING, vol.23, pp.211-26, 2017 (Link)
Aktaş Arnas Y., Taş I., Gürgah Oğul İ., "The development of brand awareness in young children: how do young children recognize brands?", INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSUMER STUDIES, no.5, pp.536-542, 2016 (Link)
Aslan D., Aktaş Arnas Y., "The immediate impacts of preschool attendance on Turkish Children's mathematics achievement", EDUCATIONAL STUDIES, vol.41, pp.231-243, 2015 (Link) (Abstract)
Aktaş Arnas Y., "The Effects Of Television Food Advertisement On Children'S Food Purchasing Requests", PEDIATRICS INTERNATIONAL, vol.48, pp.138-145, 2006
Aktaş Arnas Y., "The effects of television food advertisement on children's food purchasing requests.", PEDIATRICS INTERNATIONAL, vol.48, pp.138-45, 2006
Aktaş Arnas Y., Siğirtmaç A., Deretarla Gül E., "The Study Of 60-89 Month Old Children'S Skills Of Writing Numerals", PERCEPTUAL AND MOTOR SKILLS, vol.98, pp.656-660, 2004
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Nur İ., Aktaş Arnas Y., "Psychometric Properties of the School Liking and Avoidance Questionnaire in a Turkish Preschool Sample", INTERNATIONAL JOURNAL OF ASSESSMENT TOOLS IN EDUCATION, vol.64, pp.539-554, 2019 (Link)
Tepebağ D., Aktaş Arnas Y., "Okul Öncesi Öğretmenlerinin okul bahçesini eğitsel amaçlı kullanımına yönelik görüşlerinin incelenmesi", International Journal of Early Childhood Education Studies, vol.2, pp.50-67, 2017
Ördek S., Aktaş Arnas Y., "Barbie Kültürünün Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Çocuk Oyunlarına Yansımaları", International Journal of Human Sciences, no.4, ss.3239-3249, 2017 (Link)
Aktaş Arnas Y., "Oyun, Öğrenme ve Deneyimin Birleşimi: Çocuk Müzeleri", Yaratıcı Drama Dergisi, cilt.12, ss.1-16, 2017 (Link)
Sarıbaş Ş., Aktaş Arnas Y., "Which Type Of Verbal Problems Do The Teachers And Education Materials Present To Children In Preschool Period ?", Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, vol.11, pp.81-100, 2017 (Link)
Aktaş Arnas Y., Tepebağ D., "Examination of Preschool Teachers Concerning the Use for Educational Purposes the School Yards", International Journal of Early Childhood Education Studies, vol.2, no.., pp.50-67, 2017 (Link)
Saribaş Ş., Aktaş Arnas Y., "Which Type of Verbal Problems Do The Teachers and Education Materials Present To Children in Preschool Period ?", Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), no.1, pp.81-100, 2017 (Link)
Ördek S., Aktaş Arnas Y., "Barbie Kültürünün Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Çocuk Oyunlarına Yansımaları", Journal of Human Sciences, vol.14, pp.0-0, 2017 (Link)
Eti İ., Aktaş Arnas Y., "Hikâye Temelli Yaratıcı Drama Etkinliklerinin Dört Yaş Grubu Çocukların İfade Edici Dil Gelişimine Etkisi", Yaratıcı Drama Dergisi, cilt.11, ss.17-32, 2016 (Link)
Sarıbaş Ş. , Aktaş Arnas Y., "Preschool children's verbal problem solving skills and the types of verbal problems that teachers present to children", Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, vol.6, pp.549-568, 2016 (Link)
Saribaş Ş., Aktaş Arnas Y., "Preschool Children's Verbal Problem Solving Skills and the Types of Verbal Problems That Teachers Present to Children", PEGEM EGITIM VE OGRETIM DERGISI, vol.6, pp.549-567, 2016
Aktaş Arnas Y., Aslan D., Eti İ., "An Investigation On How Children From Different Socioeconomic Status (Ses) Classify Geometric Shapes", International Journal of Academic Research, vol.4, pp.124-133, 2012
Aktaş Arnas Y., Aslan D., "Children'S Classification Of Geometric Shapes", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.19, ss.254-270, 2010
Günay Bilaloğlu R., Aslan D., Aktaş Arnas Y., "The analysing of preschool teachers' levels of knowledge about science activities", Milli Egitim, pp.88-104, 2008
Günay Bilaloğlu R., Aslan D., Aktaş Arnas Y., "Okulöncesi Öğretmenlerinin Fen Etkinliklerine Ilişkin Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi", Milli Eğitim, cilt.37, ss.8-10, 2008
Aktaş Arnas Y., Aslan D., "Okul Öncesi Eğitim Materyallerinde Geometrik Şekillerin Sunuluşuna İlişkin İçerik Analizi", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.16, ss.69-80, 2007
Aslan D., Aktaş Arnas Y., "Okul Öncesi Eğitim Materyallerinde Geometrik Şekillerin Sunuluşuna İlişkin İçerik Analizi", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.16, ss.69-80, 2007
Aktaş Arnas Y., Aslan D., "Three- To Six-Year-Old Children'S Recognition Of Geometric Shapes", International Journal of Early Years Education, vol.15, pp.83-104, 2007
Aktaş Arnas Y., "Kitle İletişim Araçları Yoluyla Çocukları Ve Gençleri Bekleyen Tehlikeler", Yaşadıkça Eğitim Dergisi, pp.15-20, 2005
Aktaş Arnas Y., "3 18 Yaş Grubu Çocukların İnteraktif İletişim Araçlarını Kullanmalarının Değerlendirilmesi", The Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET-, vol.4, pp.59-66, 2005
Aktaş Arnas Y., "Kitle İletişim Araçları Yoluyla Çocukları Ve Gençleri Bekleyen Tehlikeler", Yaşadıkça Eğitim Dergisi, ss.15-20, 2005
Aktaş Arnas Y., "3-18 Yaş Grubu Çocukların İnteraktif İletişim Araçlarını Kullanmalarının Değerlendirilmesi", The Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET- , vol.4, pp.59-66, 2005
Aktaş Arnas Y., Aslan D., "Okulöncesi Dönemde Geometri", Eğitim Bilim Toplum, cilt.3, ss.36-46, 2005
Aktaş Arnas Y., "Okul Öncesi Dönemde Bilgisayar Destekli Eğitim", Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.20, pp.36-47, 2005 (Link)
Aktaş Arnas Y., "Okul Öncesi Dönemde Matematik Eğitimi", Çoluk Çocuk Dergisi, ss.20-22, 2005
Aktaş Arnas Y., Aslan D., "Okulöncesi Dönemde Geometri", Eğitim Bilim Toplum, cilt.3, ss.36-46, 2005
Aktaş Arnas Y., "Türkiye'De Sokak Çocukları", Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.1-7, 2004
Aktaş Arnas Y., "Sokakta Çalışan Çocukların Öz Kavram Düzeylerinin İncelenmesi", Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, cilt.11, ss.2-11, 2004
Aktaş Arnas Y., "Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklarımıza Fen Eğitiminde Nasıl Yardım Edebiliriz", Çocuk ve Aile Dergisi, ss.42-47, 2003
Aktaş Arnas Y., "Sokak Çocukları", Toplum ve Sosyal Hizmet, cilt.14, ss.43-58, 2003
Aktaş Arnas Y., Deretarla Gül E., Siğirtmaç A., "48 86 Ay Çocuklar İçin Sayı ve İşlem Kavramları Testi nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.147-57, 2003
Aktaş Arnas Y., "Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklarımıza Fen Eğitiminde Nasıl Yardım Edebiliriz", Çocuk ve Aile Dergisi, ss.42-47, 2003
Aktaş Arnas Y., "Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitiminin Amaçları", Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi, cilt.1, ss.1-7, 2003
Aktaş Arnas Y., Deretarla Gül E., Siğirtmaç A., "48-86 Ay Çocuklar İçin Sayı Ve İşlem Kavramları Testi'Nin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması", Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.147-157, 2003
Aktaş Arnas Y., "Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Okul-Aile İşbirliği Çalışmaları İle Anne-Baba Eğitim Programı Uygulamaları", Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.31-41, 2002
Aktaş Arnas Y., "Anaokullarında Özel Bir Öğrenme Su ve Kum Köşesi", Çocuk ve Aile Dergisi, ss.38-39, 2002
Aktaş Arnas Y., "Bir Öğrenme Merkezi Olarak Blok Köşesi", Çoluk Çocuk Dergisi, ss.14-15, 2002
Aktaş Arnas Y., "Bir Öğrenme Merkezi Olarak Blok Köşesi", Çoluk Çocuk Dergisi, ss.14-15, 2002
Aktaş Arnas Y., "Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi", Yaşadıkça Eğitim Dergisi, ss.4-8, 2002
Aktaş Arnas Y., "Velilerin Okul Öncesi Eğitime Ve Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Yönelik Tutumları", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.10, ss.24-36, 2002
Aktaş Arnas Y., "Okul Öncesi Çocuklarda Sayı Kavramının Kazanılması", Çoluk Çocuk Dergisi, ss.14-17, 2002
Aktaş Arnas Y., "Ölçülerle Erken Tanıştırın", Çocuk ve Aile Dergisi, ss.22-26, 2002
Aktaş Arnas Y., "Anaokullarında Özel Bir Öğrenme Su Ve Kum Köşesi", Çocuk ve Aile Dergisi, ss.38-39, 2002
Köksal A., Aral N., Aktaş Arnas Y., "Ankara'Da Bulunan Özel Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Çalışan Yöneticilerin Ebeveynlerden Beklentilerinin İncelenmesi", Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi, cilt.1, ss.92-101, 2000
Aktaş Arnas Y., "Televizyonun Çocuğun Gelişimi Üzerinde Etkileri", Yaşadıkça Eğitim Dergisi, ss.18-21, 1997
Aktaş Arnas Y., Baran G., "Alt Ve Üst Sosyo-Ekonomik Düzeydeki Baba Yoksunluğu Olan Ve Olmayan Çocuklarda Cinsiyet Rolleri Kalıp Yargılarının Gelişimi", Eğitim ve Bilim, cilt.21, ss.83-91, 1997
Aktaş Arnas Y., "Yetiştirme Yurdunda Kalan Gençlerdeki Ruhsal Belirtiler", Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, cilt.4, ss.74-84, 1997
Aktaş Arnas Y., Aral N., "Çocukların Televizyon Ve Diğer Etkinliklere Harcadıkları Sürelerin İncelenmesi", Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.99-107, 1997
Aktaş Arnas Y., "Üniversite Öğrencilerinin Uyum Düzeylerinin İncelenmesi:Uzunlamasına Bir Çalışma", Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.107-111, 1997
Aktaş Arnas Y., "Üniversite Öğrencilerinin Uyum Düzeylerinin İncelenmesi:Uzunlamasına Bir Çalışma", Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.99-107, 1997
Aktaş Arnas Y., "Televizyonun Çocuğun Gelişimi Üzerinde Etkileri", Yaşadıkça Eğitim Dergisi, pp.18-21, 1997
Aktaş Arnas Y., "Çalışan Anne Ve Çocuğu", Yaşadıkça Eğitim Dergisi, ss.7-12, 1994
Aktaş Arnas Y., Mangır M., "Çocuğun Gelişimde Oyunun Önemi", Yaşadıkça Eğitim Dergisi, ss.14-19, 1993
Aktaş Arnas Y., Mangır M., "Çocuğun Gelişimde Oyunun Önemi", Yaşadıkça Eğitim Dergisi, pp.14-19, 1993
Aktaş Arnas Y., Mangır M., "Baba Çocuk İlişkisi", Yaşadıkça Eğitim Dergisi, ss.5-8, 1992
Aktaş Arnas Y., Mangır M., "Çocuğa Kaç Yaşında Hangi Oyuncak?", Cumhuriyet Bilim Teknik, ss.6-6, 1991
Aktaş Arnas Y., Mangır M., "Çocuk Hakları Sözleşmesi.", Cumhuriyet Bilim Teknik, cilt.29, ss.15-15, 1990
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Gök M.Y., Aktaş Arnas Y., "Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Matematik Öğrenmesinde Bir Araç: Somut M/anipülatifiler", 2. Uluslarararsı Temel Eğitim Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 23-27 Ekim 2019, vol.., no.., pp.228/-237 (Link)
Aktaş Arnas Y., Saribaş Ş., Yaşar M., "ÖĞRETMEN ADAYLARINDA FARKLILIKLARA SAYGIYI GELİŞTİRMEYE YÖNELİK DRAMA UYGULAMALARI", 30. INTERNATIONAL CONGRESS ON CREATIVE DRAMA IN EDUCATION, ADANA, TÜRKIYE, 24-27 Ekim 2019, pp.79-80
Özen Uyar R., Yilmaz Genç M.M., Aktaş Arnas Y., "Okul Öncesi Dönem Çocuğa Sahip Annelerin Duygu Sosyalleştirme Davranışları", International Symposium on Active Learning, ADANA, TÜRKIYE, 6-8 Eylül 2019, pp.108-108
Menteş H.S., Aktaş Arnas Y., "Investifation of the peer relationship of an autistic child in a preshool institution.", International Symposium on Active Learning, ADANA, TÜRKIYE, 6-8 Eylül 2019, vol.., no.., pp..-. (Link)
Aktaş Arnas Y., "Açık Hava Oyun ve Öğrenme Alanlarının Düzenlenmesi", 6 th International Early Childhood Education Congress, KARS, TÜRKIYE, 2-5 Ekim 2019, pp..-.
Nur İ., Aktaş Arnas Y., "Okulu Sevme ve Okuldan Kaçınma Ölçeği-ebeveyn Formu?nun Türkçeye Uyarlama Çalışması", 6th INTERNATIONAL EARLY CHILDHOOD EDUCATION CONGRESS, KARS, TÜRKIYE, 2-5 Ekim 2019, pp..-.
Gürgah Oğul İ., Aktaş Arnas Y., Saribaş Ş., "Ebeveynler ve Küçük Çocukların Evdeki Etkileşimleri Sırasında Kullandıkları Matematik Kavramları", VIth International Eurasian Educational Research Congress, ANKARA, TÜRKIYE, 19-22 Haziran 2019, pp.0-0
Aktaş Arnas Y., Saribaş Ş., Yaşar M., "Sınıf İçi Uyum ve İlişkiler Bağlamında Drama Etkinlikleri", 30. INTERNATIONAL CREATIVE DRAMA IN EDUCATION C ONGRESS, ADANA, TÜRKIYE, 24-27 Ekim 2019, pp.59-.
Aktaş Arnas Y., Özen Uyar R., Taş I., "The effects of activities developing creative thinking on the creative thinking skills of pre-service preschool teachers", 4 th International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS), Paris, FRANSA, 26-27 Nisan 2018, pp.122-123
Aktaş Arnas Y., ""The effects of activities developing creative thinking on the creative thinking skills of pre-service preschool teachers", 4 th International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS), paris, FRANSA, 26-27 Nisan 2018, pp.122-123 (Link)
Özen Uyar R., Yilmaz Genç M.M., Aktaş Arnas Y., "Knowledge of Healthy and Unhealthy Food in Preschoolers", 5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES, ANKARA, TÜRKIYE, 16-17 Kasım 2018, pp.139-140
Tarim K., Aktaş Arnas Y., Canbazoğlu H.B., "Preservice Preschool Teachers? Verbal Problem Posing Skills", International Conference on Education, Teaching & Learning, Zürih, ISVIÇRE, 13-15 Temmuz 2018, pp.1-1 (Link)
Saribaş Ş., Aktaş Arnas Y., "Teaching Mathematical Verbal Problem Solving through Teacher Action Research", International Conference on Education, Teaching & Learning (ICE18Swiss Conference), ZURİH, ISVIÇRE, 28-30 Haziran 2018, pp.0-0
Gürgah Oğul İ., Aslan D., Aktaş Arnas Y., "A validity and reliability study of parents' participation in home math activities scale", 70th OMEP World Assembly and Conference, Prag, CEK CUM., 25-29 Haziran 2018, pp.0-0 (Link)
Aktaş Arnas Y., Tarim K., "Types of Verbal Problems Posed by Preschool Teachers", Universal Academic Cluster İnternational Spring Conference, Hokkaido, JAPONYA, 11-13 Mayıs 2018, vol.1, pp.21-21
Eroğlu E., Ördek S., Aktaş Arnas Y., "Tek Ebeveynli Ailelerde Yaşayan Çocukların Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Algılarının İncelenmesi", 8th International Congress on New Trends in Education, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-20 Mayıs 2017, pp.123-123 (Link)
Aktaş Arnas Y., "Okul Öncesi Çocuklarda Öğrenme Mekanları Olarak Müzeler", 27. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 2-5 Mart 2017, vol.1, pp.131-131
Gürgah Oğul İ., Aktaş Arnas Y., "Hikaye Okuma Tekniklerinin Okul Öncesi Çocukların Dil Edinimine Etkisi", 18th International Conference on Turkish Linguistics, ADANA, TÜRKIYE, 24-26 Şubat 2017, pp.0-0
Aktaş Arnas Y., Sarıbaş Ş., "INVASTIGATION OF YOUNG CHILDREN?S OUTDOOR PLAY ", omep 69. world Assembly and International Conference, opatija, HINDISTAN, 18-24 Haziran 2017, vol.., no.., pp.35-. (Link)
Ördek S., Aktaş Arnas Y., "Kuşaklararası Bağlamda Babalık ve Baba- Çocuk İlişkisi", 8Th Inernational Congress on New Trends in Education, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-20 Mayıs 2017, pp.112-112 (Link)
Aktaş Arnas Y., Saribaş Ş., "Investigation of Young Children?s Outdoor Play", 69th OMEP World Assembly and Conference, OPATİJA, HIRVATISTAN, 14-17 Haziran 2017, pp.150-150
Kale M., Nur İ., Aktaş Arnas Y., "SIBLING PARENTING SIBLING PARENTING IN TRANSITION FAMILIES IN TURKEY ", 69. omep world Assembly and International Conference, Opatija, HIRVATISTAN, 18-24 Haziran 2017, vol.., no.., pp.35-. (Link)
Aktaş Arnas Y., Gürgah Oğul İ., Ördek S., "Okul Öncesi Dönem Çocukların Sosyal Konumları ile Duygu Bilgisi Arasındaki İlişki", 8th International Congress on New Trends in Education, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-20 Mayıs 2017, vol.1, no.1, pp.118-118
Nur İ. , Aktaş Arnas Y., Abbak B.S., Kale M., "Effects of Mother-Child and Teacher-Child Relationships on Children's School Adjustment", Pedagogy Congress, Havana, KÜBA, 30 Ocak - 2 Şubat 2017, pp.315-325 (Link) (Abstract)
Aktaş Arnas Y., Özen Uyar R., Yilmaz Genç M.M., "MOTHERS? EMOTİONAL SOCIALIZATION BEHAVOURS AND CHILDREN?S SKILLS TO REGULATE AND UNDERSTAND EMOTIONS", omep 69. world Assembly and International Conference, Opatija, HIRVATISTAN, 18-24 Haziran 2017, vol.., no.., pp.33-. (Link)
Aktaş Arnas Y., Nur İ., Abbak B.S., "The Effect of Relationships with Teacher and Peers on Pre-school Students' School Adjusment", omep 69. world Assembly and International Conference, Opatija, HIRVATISTAN, 18-24 Haziran 2017, vol.., no.., pp.35-. (Link)
Aktaş Arnas Y., Gürgah Oğul İ., "Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Evdeki Günlük Yaşam Deneyimleri Sırasında Ebeveynleriyle Matematik Konuşmaları", 5. International Early Childhood Education Congress, ANKARA, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.460-462
Ördek S., Gürgah Oğul İ., Aktaş Arnas Y., "Suriyeli Ebeveynler ile Okul Öncesi Dönemde Aile Katılımı Uygulamaları", 5. International Early Childhood Education Congress, ANKARA, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.147-149
Aktaş Arnas Y., Yilmaz Genç M.M., Özen Uyar R., "The Study Of Preschool Adjustment From The View Of Child, Parent and Teacher", 26th International Conference on Educational Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-23 Nisan 2017, pp.2483-2486
Aktaş Arnas Y., Sarıbaş Ş., "WHICH TYPE OF VERBAL PROBLEMS DO THE TEACHERS AND EDUCATION MATERIALS PRESENT TO CHILDREN IN PRESCHOOL PERIOD ?", International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), MUĞLA, TÜRKIYE, 19-21 Mayıs 2016, vol.., no.., pp.195-. (Link)
Ördek S., Gürgah Oğul İ., Aktaş Arnas Y., Sarıbaş Ş., "Değişen Babalık Rolleri Bağlamında Baba-Çocuk İlişkisinde Söylem", III rd International Eurasian Educational Research Congress , MUĞLA, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 3 Haziran 2016, pp.788-788 (Link)
Aktaş Arnas Y., Özgün Ö., Deretarla Gül E., Eti İ., Ördek S., "How Children Spend Their Time: Play or Media?", 2nd International Conference on Social Sciences and Educational Research, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-6 Kasım 2016, pp.190-190
Gürgah Oğul İ., Ördek S., Aktaş Arnas Y., "Çizgi Filmlerde Cinsiyetçi Nefret Söylemi: Eleştirel söylem analizi", III rd International Eurasian Educational Research Congress, MUĞLA, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 3 Haziran 2016, vol.1, no.., pp.791-791 (Link)
Aktaş Arnas Y., Ördek S., "Prenses kültürünün okul öncesi çocuklarının dramatik oyunlarına yansımalarının in? celenmesi", 26. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 9-11 Mart 2016, pp.3-3
Aktaş Arnas Y., "CHILDREN'S UNDERSTANDING OF TELEVISION COMMERCIALS: A QUALITATIVE APPROACH", Business, Economics, social science and humanities, BESSH, Bangkok, TAYLAND, 19-20 Ocak 2016, vol.49, no.6, pp.5-11 (Link)
Ördek S., Gürgah Oğul İ., Aktaş Arnas Y., Saribaş Ş., "Değişen Babalık Rolleri Bağlamında Baba-Çocuk İlişkisinde Söylem", IIIrd International Eurasian Educational Research Congress, MUĞLA, TÜRKIYE, 25-30 Mayıs 2016, pp.788-788
Günay Bilaloğlu R., Aktaş Arnas Y., "Okul Öncesi Eğitimde Aile Katilimi Etkinliklerinin Uygulanmasinda Karşilaşilan Sorunlar", IInd International Eurasian Educational Research Congress, ANKARA, TÜRKIYE, 8-10 Haziran 2015, pp..-.
Aktaş Arnas Y., Özgün Ö., Deretarla Gül E., Eti İ., Ördek S., "Screen Viewing Habits Of 4- To 10-Year-Old Turkish Children", Asian American Conference for Academic Disciplines Conference, singapur, SİNGAPUR, 13-16 Ocak 2015, pp..-.
Aktaş Arnas Y., Deretarla Gül E., Eti İ., Ördek S., "The Relationship Between Preschool Children'S Watching Television And Body Mass Index", V. European Conference on Social and Behaviour Sciences, St.Petersburg, RUSYA, 11-14 Eylül 2014, pp.197-197 (Link)
Taş I., Aktaş Arnas Y., "Investigating The Metacognitive Development Of 3-6 Aged Children At Low And High Socioeconomic Status ", EARLI SIG 16 METACOGNITION 2014 Conference , İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-6 Eylül 2014, pp.---
Aktaş Arnas Y., Eti İ., Deretarla Gül E., "The Relationship Between Preschool Children'S Watching Television And Body Mass Index.", V. European Conference on Social and Behaviour Sciences, St. Petersburg, RUSYA, 11-14 Eylül 2014, pp.---
Aslan D., Aktaş Arnas Y., Hayta B., "Parents' Math Activities With Their Children According To Ses ", 3rd International Congress of Early Childhood Education, ADANA, TÜRKIYE, 12-15 Eylül 2012, pp.0-0
Eti İ., Aktaş Arnas Y., "The Effect Of Creative Drama Activities On The Turkish Language Utilization Of 4-5 Years Old Children", 3rd International Congress of Early Childhood Education, ADANA, TÜRKIYE, 12-15 Eylül 2012, pp.0-0
Aktaş Arnas Y., Günay Bilaloğlu R., "Can You Write The Symbol Of The Number? ", 63. OMEP, hongkong, HONGKONG, 8-9 Temmuz 2011, pp.10-10
Aktaş Arnas Y., Deretarla Gül E., Kaf Hasirci Ö., "Okulöncesi Öğretmenlerinin Günlük Planlarının Eğitim Programının Boyutları Açısından İncelenmesi.", II. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-27 Ekim 2007, pp.0-0
Günay Bilaloğlu R., Aktaş Arnas Y., "Okulöncesinde Çocuklara Sunulan Fen Ortamları ", II. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-27 Ekim 2007, pp.3-5
Aslan D., Günay Bilaloğlu R., Aktaş Arnas Y., "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Günlük Programda Yer Verdikleri Matematik Etkinliklerinin ve Bu Etkinlikleri Uygulama Biçimlerinin İncelenmesi", Avrupa Birliği Sürecinde Okul Öncesi Eğitimin Geleceği Sempozyumu, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 27-30 Haziran 2006, cilt.1, ss.243-257
Aktaş Arnas Y., Erden Ş., "Çizgi Filmlerdeki Şiddet Unsurlarının İncelenmesi ", I.Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 30 Haziran - 3 Temmuz 2004, pp.0-0
Aktaş Arnas Y., "3-8 Yaş Grubu Çocukların Kitle İletişim Araçlarını Kullanma Alışkanlıkları Ve Aile Çevresi", I.Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 30 Haziran - 3 Temmuz 2004, pp.3-5
Aktaş Arnas Y., Aslan D., "3-6 Yaş Grubu Çocuklarda Geometrik Düşüncenin Gelişimi", I.Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 30 Haziran - 3 Temmuz 2004, pp.11-15
Aktaş Arnas Y., Erden Ş., Aslan D., Cömertpay B., "Okul Öncesi Öğretmenlerin Günlük Programda Yer Verdikleri Etkinlikler Ve Bu Etkinlikleri Uygulama Biçimlerinin İncelenmesi", OMEP 2003 Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı, İZMİR, TÜRKIYE, 8-11 Ekim 2003, pp.435-450
Aktaş Arnas Y., Erden Ş., "Okul Öncesi Eğitimde Fen Bilgisi Çalışmaları Ve Program Örnekleri.", IV. Fen Bilimleri Kongresi., ANKARA, TÜRKIYE, 6-8 Eylül 2000, ss.---
Aktaş Arnas Y., Deretarla Gül E., Siğirtmaç A., "Beş-Altı Yaş Grubu Çocuklarda Sayı Ve İşlem Kavramının Kazanılması:Ön Çalışma. ", 8. Eğitim Bilimleri Kongresi., TRABZON, TÜRKIYE, 1-3 Eylül 1999, ss.140-140
Aktaş Arnas Y., Haktanir G., "7-14 Yaşındaki Çocukların Ev İşlerine Katılımı", I. Ulusal Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi., ANKARA, TÜRKIYE, 28-30 Mayıs 1997, ss.427-481
Aktaş Arnas Y., Aral N. , Doğanay J., "Anasınıfına Devam Eden Beş-Altı Yaş Grubu Çocukların Oyuncak Tercihlerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi ", I. Ulusal Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi., ANKARA, TÜRKIYE, 28-30 Mayıs 1997, ss.73-81
Aktaş Arnas Y., "Üniversite 1. Sınıfa Devam Eden Öğrencilerin Uyum Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi", III. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi., BURSA, TÜRKIYE, 5-7 Eylül 1996, ss.105-106
Aktaş Arnas Y., Aral N., Baran G., Alisinanoğlu F., Köksal A., Başar F., "Beş - Altı Yaş Grubu Çocuklarda Yaratıcı Drama Eğitiminin Alıcı Dil Gelişimine Etkisi. ", Okul öncesi Eğitimi Sempozyumu., ANKARA, TÜRKIYE, 30-31 Mayıs 1996, ss.140-152
Aktaş Arnas Y., Haktanir G., "Yaz Spor Okullarına Devam Eden 7-14 Yaşlarındaki Çocukların Serbest Zaman Etkinlikleri Ve Yaz Spor Okulları Hakkındaki Düşünceleri. ", III. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 15-16 Nisan 1996, ss.---
Aktaş Arnas Y., Haktanir G., "3-4 Yaş Çocuklarının Motor Gelişim Özelliklerinin İncelenmesi. ", 10. Ya-Pa Okul öncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri., ANKARA, TÜRKIYE, 22-25 Mayıs 1995, ss.139-148
Aktaş Arnas Y., "Çalışan Annelerin Karşılaştıkları Sorunlar ve Okul öncesi Eğitim Kurumlarının Önemi", 10. Ya-Pa Okul öncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri., ANKARA, TÜRKIYE, 22-25 Mayıs 1995, ss.237-248
Aktaş Arnas Y., Mangir M., "Ankara?Da Bulunan Çocuk Yuvalarında Korunan 9-12 Yaş Grubu Korunmaya Muhtaç Çocuklarda Korku Yaygınlığı Ve Yoğunluğu Üzerine Bir Araştırma ", Çocuk İstismarının ve İhmalinin Önlenmesi Birinci Balkanlar, Kafkasya ve Ortadoğu Konferansı., ANKARA, TÜRKIYE, 19-21 Nisan 1993, ss.---
Aktaş Arnas Y., "Baba Yoksunluğunun 0-6 Yaş Çocuğu Üzerindeki Etkileri.", 9.Okul öncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri, ANKARA, TÜRKIYE, 22-25 Mayıs 1993, ss.308-316
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Aktaş Arnas Y., "Üç Altı Yaş Grubu Çocuklar İçin Sınıf Tasarımı Ve Düzenlenmesi", in: Çocuk Merkezli Öğrenme Ortamları: Okul Öncesi Çocuklar için Bir Okul Tasarla, Aktaş Arnas Y., Eds., Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.301-356, 2019 (Link)
Aktaş Arnas Y., Ördek S., "Okul Öncesi Çocuklarda Gelişim, Öğrenme ve Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Öğrenme Ortamları", in: Çocuk Merkezli Öğrenme Ortamları: Okul Öncesi Çocuklar için Bir Okul Tasarla, Aktaş Arnas, Y., Eds., Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.1-34, 2019 (Link)
Aktaş Arnas Y., "Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Eğitim Kalitesini Ve Çocukların Sağlığını Etkileyen Çevresel Etkenler", in: Çocuk Merkezli Öğrenme Ortamları: Okul Öncesi Çocuklar için Bir Okul Tasarla, Aktaş Arnas Y., Eds., Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.39-81, 2019 (Link)
Aktaş Arnas Y., "SIFIR-ÜÇ YAŞ GRUBU ÇOCUKLAR İÇİN SINIF TASARIMI VE DÜZENLENMESİ", in: Çocuk Merkezli Öğrenme Ortamları: Okul Öncesi Çocuklar İçin Bir Okul Tasarla, Yaşare Aktaş Arnas, Eds., Pegem Akademi, Ankara, pp.259-300, 2019
Aktaş Arnas Y., "Sıfır Üç Yaş Grubu Çocuklar İçin Sınıf Tasarımı Ve Düzenlenmesi", in: Çocuk Merkezli Öğrenme Ortamları: Okul Öncesi Çocuklar için Bir Okul Tasarla, Aktaş Arnas Y., Eds., Pegem A Yayıncılık, Ankara , pp.259-300, 2019 (Link)
Aktaş Arnas Y., Eds., "Çocuk Merkezli Öğrenme Ortamları: Okul Öncesi Çocuklar için Bir Okul Tasarla", Pegem A Yayıncılık, ANKARA, 2019 (Link)
Özen Uyar R., Yilmaz Genç M.M., Aktaş Arnas Y., "OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARIN SAĞLIKLI VE SAĞLIKSIZ BESİNLERE İLİŞKİN BİLGİLERİ ", in: CURRENT ACADEMIC STUDIES IN EDUCATION SCIENCES-2018 , Assoc. Prof. Dr. Harun ŞAHİN Assoc. Prof. Dr. Abidin TEMİZER Asst. Prof. Dr. Fatma ERDOĞAN , Eds., IVPE, Cetinje-Montenegro , pp.401-411, 2018
Aktaş Arnas Y., Yilmaz Genç M.M., Özen Uyar R., "OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇOCUK, EBEVEYN VE ÖĞRETMEN GÖZÜNDEN OKULA UYUM SÜRECİ", KÜRESELLEŞEN DÜNYADA EĞİTİM, Demirel Ö., Dinçer S., Ed., Pegem Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.679-696, 2017 (Link)
Aktaş Arnas Y., Aslan D., Günay Bilaloğlu R., "Okul Öncesi Dönemde matematik ve Fen Etkinlikleri", İzge, ANKARA, 2017 (Link)
Gürgah Oğul İ., Aktaş Arnas Y., "Preschool Children's Mathematical Experiences in Outdoor Play", in: Developments in Educational Sciences, Recep Efe, İrina Koleva, Emin Atasoy, İsa Cürebal, Eds., St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, pp.196-207, 2016
Aktaş Arnas Y., Ördek S., Gürgah Oğul İ., "Gendered Hate Speech in Cartoons: A Critical Discourse Analysis ", in: Developments in Educational Sciences, Recep Efe, İrina Koleva, Emin Atasoy, İsa Cürebal, Eds., St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, pp.612-622, 2016
Aktaş Arnas Y., "Oyun", Yaratıcı Drama:sınıf içinde ve dışında, Pınar Özdemir Şimşek, Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.39-50, 2016 (Link)
Aktaş Arnas Y., Köksal Akyol A., "Dramanın Bileşenleri", Drama, Köksal Akyol A., Ed., Hedef Yyıncılık, Ankara, ss.---, 2014
Aslan D., Aktaş Arnas Y., Hayta B., "Analysis of Socioeconomic Status and Parents' Math Activities with Their Children", in: Contemporary Perspectives and Research on Early Childhood Education, Yasar M., Ozgun O., Galbraith J, Eds., Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, pp.135-143, 2014
Aktaş Arnas Y., Ed., "Okul Öncesi Eğitimde Matematik Ve Fen Etkinlikleri", Vize Yayıncılık, ADANA, 2012
Aktaş Arnas Y., "Bir Aile Katılım Stratejisi:Veli Toplantıları", Aile ve Çocuk, Neriman Aral, Ed., Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, ss.239-257, 2012
Aktaş Arnas Y., Günay Bilaloğlu R., Aslan D., "Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi", Vize Yayıncılık, ANKARA, 2012
Aslan D., Aktaş Arnas Y., "Çocuklara Göre Peynir Bir Süt Ürünü Mü Yoksa Bir Kahvaltı Yiyeceği Midir? Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Kategorizasyon Becerisinin İncelenmesi", Aile ve Çocuk, N. Aral, Ed., Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Yayınları, Ankara, ss.147-165-, 2012
Aslan D., Günay Bilaloğlu R., Aktaş Arnas Y., "Okul Öncesi Eğitimde Matematik ve Fen Etkinlikleri", Vize Yayıncılık, ANKARA, 2012
Aktaş Arnas Y., Ed., "Aile Eğitimi Ve Okul Öncesinde Aile Katılımı", Vize Yayıncılık, ADANA, 2011
Aktaş Arnas Y., "Aile Katılımının Planlanması Ve Aile Katılımını Artırma", Aile Eğitimi ve Okul Öncesinde Aile Katılımı , Aktaş Arnas Y., Ed., Vize Yayıncılık, Ankara, ss.159-168-, 2011
Aktaş Arnas Y., "Okul Öncesinde Aile Katılımı", Aile Eğitimi ve Okul Öncesinde Aile Katılımı, Aktaş Arnas Y., Ed., Vize Yayıncılık, Ankara, ss.53-72-, 2011
Aktaş Arnas Y., "Okul Öncesinde Aile Katılım Stratejileri", Aile Eğitimi ve Okul Öncesinde Aile Katılımı, Aktaş Arnas Y., Ed., Vize Yayıncılık, Ankara, ss.97-158-, 2011
Aktaş Arnas Y., "Dramada Ortam Ve Araç Gereçler", İlköğretimde Drama, Aysel Köksal Akyol, Ed., Kriter, istanbul, ss.67-75, 2011
Aktaş Arnas Y., Kaf Hasirci Ö., Ed., "Erken Çocuklukta Drama (Uluslararası 14. Drama Seminer Kitabı)", Natürel Yayınevi, ADANA, 2010
Aktaş Arnas Y., "Fen Etkinliklerinin Planlanması, Uygulanması Ve Değerlendirilmesi", Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi, Aktaş Arnas Y., Ed., Kök Yayıncılık, Ankara, ss.49-52-, 2009
Aktaş Arnas Y., "Çocuklarda Kavram Gelişimi", Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi, Aktaş Arnas Y., Ed., Kök Yayıncılık, Ankara, ss.22-26-, 2009
Aktaş Arnas Y., "Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi", Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi, Aktaş Arnas Y., Ed., Kök Yayıncılık, Ankara, ss.44-48-, 2009
Aktaş Arnas Y., "Bilimsel Süreç Becerileri", Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi, Aktaş Arnas Y., Ed., Kök Yayıncılık, Ankara, ss.34-42-, 2009
Aktaş Arnas Y., "Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Gelişim Ve Öğrenme", Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi, Aktaş Arnas Y., Ed., Kök Yayıncılık, Ankara, ss.1-6-, 2009
Aktaş Arnas Y., "Okulöncesi Dönemde Matematik Öğretimi", Adana Nobel Tıp Kitabevi, ADANA, 2009
Aktaş Arnas Y., Yaşar M., "Okul Öncesi Eğitimde Aile Katılımı", Okul Öncesi Eğitimde Sınıf Yönetimi, Aktaş Arnas Y., Sadık F., Ed., Kök Yayıncılık, Ankara, ss.328-362, 2008 (Link)
Aktaş Arnas Y., "Okul Öncesi Eğitim Ortamlarının Fiziksel Özellikleri", Okul Öncesi Eğitimde Sınıf Yönetimi, Aktaş Arnas Y., Sadık F., Ed., Kök Yayıncılık, Ankara, ss.89-112-, 2008
Aktaş Arnas Y., Sadik F., Ed., "Okul Öncesinde Sınıf Yönetimi", Kök Yayıncılık, ADANA, 2008
Aktaş Arnas Y., Ed., "Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi", Kök Yayıncılık, ADANA, 2007
Günay Bilaloğlu R., Aslan D., Aktaş Arnas Y., "Analoji (Benzetme) Yöntemi", Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi, Aktaş Arnas Y., Ed., Kök Yayıncılık, Ankara, ss.71-77-, 2007
Günay Bilaloğlu R., Aslan D., Aktaş Arnas Y., "Kavram Öğretimi", Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi, Aktaş Arnas Y., Ed., Kök Yayıncılık, Ankara, ss.25-28-, 2007
Aktaş Arnas Y., "Fen Ve Matematik Öğreniyorum", Morpa Yayınevi, ANKARA, 2005
Mangır M., Aktaş Arnas Y., "Baba Yoksunluğu Olan Gençlerin Uyum Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, ANKARA, 1993
Mangır M., Aktaş Arnas Y., "Gecekondu Gençliğinde Boş Zaman Etkinlikleri", Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, ANKARA, 1992
Mangır M., Aktaş Arnas Y., "Çocukluk Korkuları", Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, ANKARA, 1992
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi