Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. YILDIRIM BEYAZIT ÖNAL
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : İKTİSADİ VE İDARİ BİL. FAK.
Bölüm : İŞLETME
Ana Bilm Dalı : FİNANSMAN
Sabit Telefon : +90 322 3387255 | Dahili : 224
Faks : +90 322 3387286
E Posta Adresi : ybeyazitcu.edu.tr | yildirimbonalgmail.com
Web Adresi : http://aves.cu.edu.tr/ybeyazit/
Ofis : ÇÜİİBF II. BLOK KAPI NO 216
Posta Adresi : İstiklal Mah. 3912 Sk. No:13 Buruk SARIÇAM/ADANA
Eğitim Bilgileri
Doktora, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İŞLETME, 1992-1996
Yüksek Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İŞLETME, 1989-1992
Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, ÇÜİİBF, İŞLETME, 1984-1989
Yaptığı Tezler
Doktora, "Türkiye`de Endüstri İşletmelerinin Müşteri Finansmanında Kullandıkları Tekniklerin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME Eylül, 1996.
Yüksek Lisans, "Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Türkiye'de Tüketici Kredileri Uygulaması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME Eylül, 1992.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Araştırma Alanları
Finansman
Para- Sermaye ve Finansal Kurumlar
Finansal Piyasalar ve Yatırım Yönetimi
Finans Ekonomisi
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Finans
Finans
Risk Analizi
Finansal Türev Araçları
Finansal İktisat
Turizm ve Otelcilik İşletmeciliği
Web Of Science Araştırma Alanları
Business, Finance
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, ÇÜİİBF, 2007 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, ÇÜİİBF, 2002 - 2007
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, ÇÜİİBF, 1997 - 2002
Arş.Gör., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, ÇÜİİBF, 1989 - 1997
Mesleki ve İdari Deneyimler
Dekan, ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi, , 15.11.2016 - Devam Ediyor
Rektör Yardımcısı, ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ , , 11.10.2016 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İşletme Bölümü, , 19.11.2014 - 11.09.2016
Enstitü Müdürü, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÇÜİİBF, İŞLETME, 10.11.2013 - 11.09.2016
Senato Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÇÜİİBF, İŞLETME, 10.11.2013 - 11.09.2016
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÇÜİİBF, İŞLETME, 10.05.2012 - 11.09.2016
Bölüm Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÇÜİİBF, İŞLETME, 10.02.2010 - 10.10.2011
Yönetilen Tezler
Doktora, G.Türkmen, ""Yatırımcı Duyarlılığının Türev Piyasa Getirilerine Olan Etkisinin Araştırılması Üzerine Bir Çalışma"", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2016.
Doktora, A.Erişmiş, "Yönetim Kurulu Yapısının BİST Şirketlerinin Performansı Üzerine Etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2013.
Doktora, E.Yücel, "Firma Çeşitlendirmesinin Firma Değeri, Riski Ve Performansına Etkileri: Türkiye Uygulaması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2012.
Doktora, E.Karadeniz, "Türk Konaklama İşletmelerinde Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörlerin Analizi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2008.
Yüksek Lisans, K.Özdemir, "Türk Katılım Bankaları ile Malezya İslam Bankalarının Etkinlik, Verimlilik ve Performans Açısından Değerlendirilmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2014.
Yüksek Lisans, Ö.Doruk, "Genel Olarak Gölge Bankacılık Ve Türkiye?de Gölge Bankacılık Üzerine Bir Araştırma", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2013.
Yüksek Lisans, G.Çerçi, "Bankalarda Karlılık Analizi: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2011.
Yüksek Lisans, T.Avci, "Bankacılık Sektöründe Kredi Riski Yönetimi: Türk Bankacılık Sektöründe Kredi Riskini Belirleyen Değişkenler Üzerine Bir Uygulama", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2011.
Yüksek Lisans, Y.Özdaş, "Türkiye'de Uygulanan Yatırım Teşvikleri Ve Diyarbakır Bölgesinde Bir Araştırma", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2009.
Yüksek Lisans, M.Ergun, "Sermaye Bütçelemesi Ve Türk Sanayi İşletmelerinde Uygulaması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2008.
Yüksek Lisans, N.Sevimeser, "Yabancı Bankaların Gelişmekte Olan ülkelerdeki Faaliyetleri ve Etkileri: Türkiye Açısından Bir Değerlendirme", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2005.
Yüksek Lisans, B.Berikol, "Finansal Krizlerin Akdeniz Bölgesindeki Turizm Sektöründe Yarattığı Sorunlar Ve Çözüm Önerileri ", MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği, Haziran, 2003.
Yüksek Lisans, E.Karadeniz, "Otel İşletmelerinde Firma Değerlemesi ve Önemi ", MERSİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ, Haziran, 2003.
Yüksek Lisans, Ö.Bulat, "İşletme Bütçeleri Sisteminin İncelenmesi: İşletme Bütçesinin Mekanik ve Teknik Girdilerinin Sağlanmasına Yönelik Bir Uygulama", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2002.
Yüksek Lisans, M.Temirgaliyeva, "Kazakistan Bankacılık Sektöründe Özelleştirme Uygulamaları, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2002.
Yüksek Lisans, A.Balcioğlu, "Genel Olarak Bireysel Bankacılık ve Türkiye?de Bireysel Bankacılığın Geleceğine Yönelik Uygulamalı Bir Araştırma", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2002.
Yüksek Lisans, D.Tekçi, "Enflasyonu Düşürme Programının Banka Bilançolarına Olası Etkileri: Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2001.
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Yücel E., Önal Y.B., "Industrial Diversification and Performance in an Emerging Market", PANOECONOMICUS, vol.63, pp.441-454, 2016 (Link)
Yücel E., Önal Y.B., "Industrial Diversification and Risk in an Emerging Market: Evidence from Turkey", EMERGING MARKETS FINANCE AND TRADE, vol.51, pp.1292-1306, 2015 (Link)
Önal Y.B., Karadeniz E., Kandir S.Y., Balcilar M., "Determinants Of Capital Structure: Evidence From Turkish Lodging Companies", INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY HOSPITALITY MANAGEMENT, vol.21, pp.594-609, 2009
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Şahin S., Özdemir Z.A., Önal Y.B., "TÜRKİYE?DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN SERMAYE PİYASASININ GELİŞİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ", Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.33, ss.517-541, 2018
Özdemir K., Yücel E., Önal Y.B., "BANKALARDA KURUMSAL YÖNETİM VE RİSK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE UYGULAMASI", Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, vol.8, pp.21-33, 2016 (Link)
Önal Y.B., Yücel E., "Özel Hastanelerde Finansal Sıkıntı ve Yeniden Yapılandırma: Adana İlinde Bir Uygulama", SGD Sosyal Güvenlik Dergisi, cilt.5, ss. 88-123, 2015 (Link)
Önal Y.B., Yücel E., Özdemir K., "Türkiye Katılım Bankaları ile Malezya İslami Bankalarında Etkinlik ve Performans İlişkisinin Veri Zarflama Yöntemiyle Analizi", Bankacılar, cilt.26, ss.95-111, 2015 (Link)
Önal Y.B., Karadeniz D. , İskenderoğlu D.Ö. , "Gibrat Orantılı Etki Yasasının Borsa İstanbul Turizm Şirketleri Üzerinde Sınanması", Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.131-139, 2015 (Link)
Önal Y.B., Arioğlu E., Çürük T., "Transitory Debt: Evidence From Borsa Istanbul", International Journal of Financial Research , vol.5, no.1, pp.11-20, 2014 (Link)
Önal Y.B., Çerçi G., Uzkaralar Ö., "Çalışma Sermayesi Yönetiminin İşletmelerin Karlılıkları Üzerine Etkisinin Araştırılması", Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, cilt.50, ss.37-51, 2013 (Link)
Önal Y.B., Kandir S.Y., Yakar Y.D.D.S., "`Sukuk-Kira Sertifikası? Ve Vergisel Boyutunun İncelenmesi", Bankacılar, cilt.24, ss.72-94, 2013 (Link)
Önal Y.B., Kandir S.Y., Çerçi G., "Profitability Analysis Of Banks:An Application On The Turkish Banking Industry", The ISE Review, vol.13, no.50, pp.29-44, 2012 (Link)
Önal Y.B., Özmen D.M., Yücel Y.D.D.E., "Firma Çeşitlendirmesinin Etkilerinin Berger Ofek Yöntemiyle İncelenmesi: Türkiye Uygulaması ", BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, cilt.6, ss.147-184, 2012 (Link)
Önal Y.B., Kandır S.Y., Karadeniz E., İskenderoğlu Ö. , "Firm Size And Capital Structure Decisions: Evidence From Turkish Lodging Companies", International Journal of Economics and Financial Issues , vol.1, no.1, pp.1-11, 2011 (Link)
Önal Y.B., Karadeniz E., İskenderoğlu Ö. , Kandir S.Y., "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sektör Bilançoları Yardımıyla Oteller Ve Lokantalar Sektörünün Finansman Kararlarının İncelenmesi", SOİD Seyehat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, cilt.8, ss.15-25, 2011 (Link)
Önal Y.B., İskenderoğlu Ö. , Kandir S.Y., "Hisse Senedi Piyasası Ve Reel Ekonomik Faaliyetler Arasındaki İlişkinin Araştırılması", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.333-348, 2011 (Link)
Önal Y.B., Karadeniz E., Kandir S.Y., "Varlık Yapısı Ve Sermaye Yapısı Kararları: Otel Ve Lokantalar Sektörü Ile İnşaat Sektörünün Karşılaştırmalı Analizi", Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, cilt.48, ss.61-78, 2011 (Link)
Önal Y.B., Karadeniz E., Kandir S.Y., "Konaklama İşletmelerinde Gayrimenkul Değerleme Ve Bütünsel Değerin Hesaplanması: Hipotetik Bir Uygulama", Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt.20, ss.39-57, 2009 (Link)
Önal Y.B., Özmen D.M., Karadeniz E., Kandir S.Y., "Türk Turizm Sektöründe Büyüme Göstergelerinin Turizm İşletmelerinin Finansal Performansına Etkisinin İncelenmesi", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.10, ss.311-238, 2008 (Link)
Önal Y.B., Topaloğlu M. , "Konut Finansmanı Sisteminde Mortgage Sigortası", Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, cilt.24, ss.109-136, 2007 (Link)
Kandir S.Y., Karadeniz E., Önal Y.B., "Seçilmiş Paydaşların Swot Yöntemiyle Türk Turizm Yatırımlarını Değerlendirmesine Yönelik Bir Pilot Çalışma", Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt.18, ss.195-205, 2007 (Link)
Kandir S.Y., İskenderoğlu Ö. , Önal Y.B., "Finansal Gelişme Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Araştırılması ", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.16, ss.311-326, 2007 (Link)
Önal Y.B., Çiftçi H. , Düzakın E. , "All Inclusive System And Its Effects On The Turkish Tourism Sector", Problems and Perspectives in Management International Research Journal, vol.5, pp.269-285, 2007 (Link)
Önal Y.B., Karadeniz E., Kandir S.Y., "Türkiye?De Büyük Sanayi İşletmelerinde Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörlerin Analizi", MÖDAV Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, cilt.9, ss.145-167, 2007
Önal Y.B., Karadeniz E., Kandir S.Y., "Piyasa Katma Değeri (Mva) İle Finansal Performans Ölçütleri Arasındaki İlişkinin Ölçülmesi: İmkb?Ye Kote 5 Turizm İşletmesi Üzerine Bir Uygulama", Muhasebe ve Denetime Bakış, cilt.6, ss.13-30, 2006 (Link)
Önal Y.B., Karadeniz E., Koşan L., "Finansal Analiz Tekniklerinin Otel İşletmelerinde Stratejik Yönetim Aracı Olarak Kullanımına İlişkin Teorik Bir Değerlendirme", SOİD Seyehat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, cilt.3, ss.25-37, 2006 (Link)
Önal Y.B., Sevimeser C., "Yabancı Banka Girişlerinin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri: Yerli Ve Yabancı Bankaların Etkinlik Analizi", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.15, ss.295-312, 2006 (Link)
Önal Y.B., Tezcan K. , "Türkiye?De Uzun Vadeli İpotekli Konut Finansmanı Sistemi Ve Vergisel Düzenlemeler Açısından Bazı Değerlendirmeler", Vergi Sorunları Dergisi, cilt.29, ss.209-238, 2006 (Link)
Önal Y.B., Düzakın H., Kılıç S.B. , Canbaş S., "Prediction Of Financial Distress By Multivariate Statistical Analysis: The Case Of The Firms Taken Into Surveillance Market In Istanbul Stock Exchange", International Journal of Theoretical & Applied Finance, vol.9, no.1, pp.133-150, 2006 (Link)
Önal Y.B., Karadeniz E., Altun N., "Türk Turizm Sektörü Açısından Değer Temelli Yönetim Yaklaşımının Önemi", SOİD Seyehat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, cilt.2, ss.37-45, 2005 (Link)
Önal Y.B., Karadeniz E., Kandir S.Y., "Devam Eden Değerin Hesaplanması: İmkb'Ye Kote Bir Turizm İşletmesi Üzerinde Bir Uygulama", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.14, ss.369-390, 2005 (Link)
Önal Y.B., Karadeniz E., "Firma Değerinin Ekonomik Katma Değer ( Eva?) Yöntemiyle Tespit Edilmesi: İmkb'Ye Kote Bir Turizm İşletmesi Üzerine Uygulama", Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt.15, ss.39-57, 2004 (Link)
Önal Y.B., Berikol B.Z. , "Finansal Krizler Ve Konaklama İşletmeleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması", Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt.15, ss.47-61, 2004 (Link)
Önal Y.B., Doğanlar M. , Canbaş S., "Measurement Of Foreign Exchange Exposure On The Turkish Private Banks? Stock Prices", ISE Review, vol.6, pp.17-33, 2002 (Link)
Önal Y.B., "Özel Emeklilik Fonu Uygulamaları Kapsamında Türk Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanununa Yönelik Bazı Değerlendirmeler", İktisat İşletme ve Finans Dergisi, cilt.16, ss.76-94, 2001 (Link)
Önal Y.B., Doğukanlı P.D.H., "Adana İli Kapsamında Hisse Senedi Yatırımcıları Profilinin Ve Hisse Senedine Yatırım Kararlarında Etkili Olan Faktörlerin Araştırılması", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.6, ss.185-209, 2000 (Link)
Önal Y.B., Doğukanlı P.D.H., "Sigorta Şirketlerinde Denetim Ve Ödeme Gücünün Belirlenmesi Uygulamaları; Türkiye İçin Optimum Çözümler", Reasürör Dergisi - Milli Reasürans T.A.Ş., , ss.23-51, 2000 (Link)
Önal Y.B., "Kredi Sigortası; Bazı Özellikleri, Uygulaması Ve Ülkemiz Bağlamında Geleceğinin Değerlendirilmesi", Reasürör Dergisi - Milli Reasürans T.A.Ş., ss.6-14, 1998 (Link)
Önal Y.B., "Genel Olarak Finansman Şirketleri Ve Türkiye?De Finansman Şirketlerinin Satıcı/Üretici Firmalar Açısından Değerlendirilmesi", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.5, ss.87-98, 1998 (Link)
Önal Y.B., "Genel Olarak Kredi Sigortası Uygulaması Ve Bu Uygulamanın Ülkemiz Sigorta Firmaları Bağlamında Değerlendirilmesi", Reasürör Dergisi - Milli Reasürans T.A.Ş, ss.10-24, 1997 (Link)
Önal Y.B., "Türkiye?Nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşunun Kredili Satış (Alacak Yönetimi) Politikalarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma", İktisat İşletme ve Finans Dergisi, cilt.12, ss.24-42, 1997 (Link)
Önal Y.B., "Nakit Yönetiminin Önemi Ve İşleyişi:-Türkiye Örneği-", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.4, ss.93-104, 1996 (Link)
Önal Y.B., Dülger F., "Enflasyonun Ve Verimliliğin Firma Kârlılığı Üzerindeki Etkilerinin Ayrıştırılması", İstanbul Sanayi Odası Dergisi, ss.72-78, 1995
Önal Y.B., "Çalışma Sermayesi Yönetimi: Kriz Dönemlerinde Çalışma Sermayesi Yönetimine Dinamik Yaklaşım", Verimlilik Dergisi, ss.107-126, 1995
Önal Y.B., Doğukanlı P.D.H., "Alacakların Yönetiminde Etkinliği Sağlayıcı Bir Yöntem Olarak Kredi Sigortası", Verimlilik Dergisi, ss.83-106, 1994
Önal Y.B., "Tüketici Kredilerinde Müşteri Kredi Değerliliğinin Belirlenmesi", Pazarlama Dünyası, cilt.7, ss.20-28, 1993
Önal Y.B., "Yatırım Ve Finansman Aracı Olarak Ortak Teşebbüsler", İktisat İşletme ve Finans, cilt.8, ss.48-56, 1993 (Link)
Önal Y.B., Ceran A.H., "Bir Finansman Modeli Olarak Forfaiting Ve Muhasebeleştirilmesi", İktisat İşletme ve Finans Dergisi, cilt.7, ss.24-33, 1992 (Link)
Önal Y.B., Dülger F., "Faiz Ve Döviz Swap'Ları Uygulaması", Hazine ve Dış Ticaret Dergisi, ss.50-67, 1992
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Kandir S.Y., İskenderoğlu Ö. , Önal Y.B., "Hisse Senedi Piyasası Ve Reel Ekonomik Faaliyetler Arasındaki İlişkinin Araştırılması", 14. Ulusal Finans Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, - , ss.1-
Kandir S.Y., Karadeniz E., İskenderoğlu Ö. , Önal Y.B., "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sektör Bilançoları Yardımıyla Oteller Ve Lokantalar Sektörünün Finansman Kararlarının Incelenmesi ", 11. Ulusal Turizm Kongresi, AYDIN, TÜRKIYE, - , ss.1-
Önal Y.B., Şahin S., "Türkiye?xxde Bireysel Emeklilik Fonlarının Sermaye Piyasasının Gelişimi Üzerine Etkisi", 3. International Symposium on Social Sciences, Kahramanmaraş, TÜRKIYE,
Özdemir K., Yücel E., Önal Y.B., "Bankalarda Kurumsal Yönetim ve Risk İlişkisi Türkiye Uygulaması", 4. SOSYAL BİLİMLERARAŞTIRMALARI KONFERANSI(SOSBİLKO-2016), ,
Çerçi G., Kandir S.Y., Önal Y.B., "An Investigation of Investor Sentiment and Speculative Bond Yield Spreads", 4th INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY BUSINESS-ECONOMICS ADVANCEMENT CONFERENCE, Las Vegas, Nevada, ABD, 26-29 Mayıs 2015, pp.224-233 (Link)
Kandir S.Y., Karadeniz E., Tezcan K. , Önal Y.B., "Türk Turizm Sektörünün Gelişimi Açısından Uygulanan Vergi Politikalarının Değerlendirilmesi", 4. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 23-27 Nisan 2008, ss.1-20
Özgür Güler E., Önal Y.B., Erişmiş A., "The Measurement of Credit Risk an Application on the Istanbul Stock Exchange (ISE) Firms", International Conference on Multivariate Statistical Modelling & High Dimensional Data Mining, KAYSERİ, TÜRKIYE, 19-23 Haziran 2008, pp.1-1
Önal Y.B., "Türk Bireysel Emeklilik Sistemi Ve Sistemin Geliştirilmesine Yönelik Stratejiler", İktisadi Araştırmalar Vakfı Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi semineri Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesinde Ana Strateji Ne Olmalı? konulu Panel Bölümü, İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-16 Haziran 2005, no.179, ss.74-100 (Link)
Berikol B.Z., Önal Y.B., "Finansal Krizlerin Akdeniz Bölgesindeki Turizm Sektöründe Yarattığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri", II.Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 19-23 Mayıs 2004, ss.31-32
Önal Y.B., "Bireysel Emeklilikte Beklentiler: Türkiye Örneği", İktisadi Araştrımalar Vakfı Bireysel Emeklilik Seminerinin Bireysel Emeklilikte Beklentiler konulu Panel bölümü, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-22 Eylül 2003, ss.78-107
Kitap ve Kitap Bölümleri
Önal Y.B., Karadeniz E., Kandir S.Y., "Turizm İşletmelerinde Değer Temelli Yönetim Yaklaşımının Uygulanması", Turizm İşletmelerinde Çağdaş Yönetim Teknikleri , Fevzi OKUMUŞ ve Umut AVCI, Ed., Detay Yayıncılık, Ankara, ss.315-336-, 2008 (Link)
Önal Y.B., İskenderoğlu Ö. , Kandir S.Y., "Finansal Gelişme Ve Ekonomik Büyüme", Nobel Kitabevi, ADANA, 2008 (Link)
Önal Y.B., Uslu M.Z., "Yatırım Projleri", Karahan Kitabevi , ADANA, 2007 (Link)
Önal Y.B., Karadeniz E., Kandir S.Y., "Turizm Yatırım Projelerinin Yönetimi Değerlendirilmesi Ve Finansmanı", Detay Yayıncılık, ANKARA, 2007 (Link)
Önal Y.B., Topaloğlu M. , "İpotekli Konut Finansmanı Hukuku Mortgage (Tutsat)", Karahan Kitabevi , ADANA, 2007 (Link)
Önal Y.B., Karadeniz E., Kandir S.Y., Tezcan K. , "Türk Turizm Sektörü Ve Vergi Uygulamaları", Nobel Kitabevi, ADANA, 2007 (Link)
Önal Y.B., Çiftçi Y.D.H. , Düzakın P.E., "Ekonomik Büyümenin Yükselen Değeri Turizm Ve Türkiye Ekonomisine Etkisinin Analizi", Kare Yayınları (Kitapsan), İSTANBUL, 2006 (Link)
Önal Y.B., Doğukanlı P.D.H., Bulat Ö.İ.S., "Yüksek Oranlı Enflasyondan Düşük Oranlı Enflasyona Geçiş Sürecinin Bankalara Etkisi Ve Bu Etkilenmeyi Olumluya Çevirebilmek İçin Alınması Gereken Önlemler", Düşük Enflasyona Geçiş Sürecinde Türk Bankacılık Sektörü, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Ed., İktisadi Araştırmalar Vakfı, İstanbul, ss.193-252-, 2000 (Link)
Önal Y.B., Uzun A., Tekeoğlu M., "2000?Li Yıllara Girerken Adana İli Sosyo-Ekonomik Göstergeleri, Gelişme Potansiyeli Ve Ticaret Kesiminin Mevcut Durumunun Analizi", Adana Ticaret Odası, ADANA, 2000 (Link)
Önal Y.B., "Sosyal Güvenlik Bağlamında Özel Emeklilik Fonları, Avrupa Birliği Ülkeleri, Diğer Ülke Uygulamaları Ve Türkiye İçin Bir Özel Emeklilik Fonu Model Önerisi", Yılı Sigortacılık Sektörü Bilimsel Çalışma Yarışması 1999, Milli Reasürans T.A.Ş., Ed., Milli Reasürans T.A.Ş., İstanbul, ss.27-79-, 1999 (Link)
Önal Y.B., "Türkiye'De Endüstri İşletmelerinin Müşteri Finansmanında Kullandıkları Tekniklerin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi", Sermaye Piyasası Kurulu, ANKARA, 1998 (Link)
Önal Y.B., Serbest H. , Koç E., "Yerel Ekonomik Gelişme Programı Adana Konfeksiyon Tesisi Projesi ", TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ANKARA, 1998
Önal Y.B., Madran C., "Türk Sigortacılık Sektöründe Pazarlama Sorunları, Bu Sorunların Sektörün Finansal Yapısı Üzerine Etkileri Ve Çözüm Önerileri", Sigortacılık Sektörü Bilimsel Çalışma Yarışması 1997 , Milli Reasürans T.A.Ş., Ed., Milli Reasürans T.A.Ş., İstanbul, ss.79-111-, 1997 (Link)
Önal Y.B., "Türkiye'De Mevduat Sigorta Sistemi'Nin Gelişimi Ve Bankaların Risk Değerlemesini De İçeren Aktif Bir Mevduat Sigortası Modeli", Türkiye Bankalar Birliği, İSTANBUL, 1996 (Link)
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Firma Karlılığı Üzerinde Enflasyon ve Verimlilik Etkisinin Ayrıştırılması; Sektörel Bir İnceleme", BAP Arastırma Projesi, İ.İ.B.F. 95.2, Yönetici, 1997
"Global Krizin Türk Sanayii İşletmeleri Üzerine Etkileri", BAP Arastırma Projesi, İ.İ.B.F. 99.3 , Koordinatör, 2001
"Adana Sanayi Odasına Kayıtlı İşletmelerde Finansal Yöneticinin Profili", BAP Arastırma Projesi, İ.İ.B.F. 93.2 , Yönetici, 1995
"Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme", BAP Arastırma Projesi, İİBF2003BAP1, Koordinatör, 2006
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
12. Ulusal Turizm Kongresi , Akçakoca/Düzce, Aralık 2011
11. Ulusal Turizm Kongresi, Kuşadası/ Aydın, Aralık 2010
14. Ulusal Finans Sempozyumu, Konya, Kasım 2010
I. Geleneksel Aktüerya Konferansı, İstanbul, Haziran 2002
I. Geleneksel Sigorta Konferansı , İstanbul, Haziran 2002
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 3
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi